Pravidlo prepísať s rovnakými elementami na vstupe aj výstupe

Zdravím,

vedeli by ste mi prosím poradiť s nastavením pravidla (konkrétne: Přihlášení - Accounts)

Jedná sa o to, že sa pokúšam naplniť varianty hodnotami zo zdrojového feedu.

V zdrojovom feede sú varianty zapísané takto:

<VARIANTS>
<VARIANT>
<CODE>10-10-10</CODE>
<EAN>111111111</EAN>
<NAME>Názov</NAME>
<SIZE>S/M</SIZE>
<STOCK>179</STOCK>
</VARIANT>
...........
</VARIANTS>

Výstupný feed je formát shoptet kompletný (SK).

Problém mám s tým, že keď nastavím pravidlo “Prepísať”, kde sa snažím prepísať hodnotu elementu
VARIANTS | VARIANT {@@POSITION = 1} | CODE

hodnotou
VARIANTS | VARIANT {@@POSITION = 1} | CODE

tak je výstupný element prázdny. Predpokladám, že je to spôsobené tým, že mergado berie danú hodnotu z výstupného feedu a nie zo vstupného. Ak zadám ako hodonotu čokoľvek iné (napr. “111”), tak pravidlo prebehne korektne a hodnota sa doplní.

Akým spôsobom toto vyriešiť prosím?

1 Like

S tímto mi museli pomoci naši šikovní vývojáři. :man_detective:
Šlo o trochu specifický případ, kdy se převáděl vlastní formát s variantami na Shoptet Kompletní formát a převodník hodnoty v CODE a EAN u variant mazal, protože dle definice namapovaných elementů ve vlastním formátu očekával jednu hodnotu EANu a jednu hodnotu ITEM_ID a vše ostatní tím pádem mazal… :frowning:

Do budoucna (v některém z dalších release MERGADO Editoru) takovou situaci podchytíme, pro tuto chvíli postačilo jen upravit nastavení vlastního formátu (zrušit mapování PRODUCTNO na ITEM_ID) a v exportu doplnit jedno kopírovací pravidlo a už vše funguje:

  • u nevariantních produktů se naplní element CODE ze vstupního PRODUCTNO
  • u variantních produktů zůstanou hodnoty v CODE i EAN zachovány (převodník formátů hodnoty nesmaže) tak, jak byly ve vstupním feedu.

Pro případné další dotazy k nastavení MERGADO Editoru kontaktujte náš support.

1 Like

Dobrý deň,

ďakujem Vám riešienie.

1 Like