Výzva o pomoc se zlepšováním Feed Image Editoru

facebook
náměty
feed-image-editor
facebook-dynamic-ads

#1

Ahoj,
pro Feed Image Editor hledáme partnery, kteří by měli zájem ve spolupráci s námi vytvořit případovku/y a sdílet postřehy včetně best practice “Jak na Facebook Dynamic Ads.”

Za FIE budu k dispozici pro konzultace nastavení a řešení technických otázek. Od vás bychom potřebovali spuštěné kampaně s využitím FIE. Nejlépe např. jako A/B test.

Výstupy by měly mít dva směry. Jeden směrem k (odborné) veřejnosti o tom, k čemu jim FIE může být nápomocen a jaké mohou očekávat výsledky (případovka). A druhý jako poznatky k vylepšení FIE tak, aby byl přívětivější pro vás - uživatele a uměl zase více.

Pokud máš zájem pomoct se zlepšováním, ozvi se mi do zprávy nebo na e-mail v profilu.

Díky