Změna e-shopu, přechod na novou doménu

V tomto příspěvku najdete stručný návod co udělat v MERGADU, když přecházíte na nový e-shop nebo měníte doménu.

Jak změnit název e-shopu (doménu) v MERGADU?

  1. na hlavní stránce MERGADA klikněte na název e-shopu
  2. přejděte do menu: Nastavení → Obecná nastavení → Název e-shopu

Po uložení změn bude název e-shopu ihned přejmenován a tato změna se potom automaticky promítne i do následující fakturace, kde už bude na faktuře vidět nový název e-shopu.

Jak změnit název projektu (exportu) v MERGADU?

  1. na hlavní stránce MERGADA klikněte na název konkrétního projektu (exportu)
  2. přejděte do menu: Nastavení → Obecná nastavení → Název exportu

Po uložení změn bude projekt ihned přejmenován.

Kde v MERGADU změnit URL adresu vstupního feedu?

  1. na hlavní stránce MERGADA klikněte na název konkrétního projektu (exportu)
  2. přejděte do menu: Nastavení → Obecná nastavení → Zdrojový soubor

Po uložení změn doporučujeme spustit manuálně přegenerování projektu nebo počkat na automatické přegenerování MERGADEM.

Co když bude nový e-shop generovat data v jiném formátu?

V takovém případě prosím kontaktujte naši technickou podporu a změnu formátu vstupního feedu provedeme z naší strany. Uživatelsky to změnit nelze.

Kdy mám tyto změny provést?

Změny můžete provést hned jak bude nový e-shop připraven a bude generovat datový feed s produkty. Tj. budete mít novou URL adresu feedu.

Co se stane, když změny neprovedu včas?

Pokud starý e-shop zanikne a nebyla ještě v MERGADU změněna URL adresa vstupního feedu, MERGADO bude i tak nadále generovat výstupní feed, pro který použije data z “posledního importu” vstupního feedu, ve kterém ještě byly produkty. Nedojde tedy k žádnému výpadku výstupního feedu. Pouze po nějaké době nemusí být data ve výstupním feedu zcela aktuální.