Jak změnit vstupní URL feedu v rámci existujícího projektu

Víte jak změnit URL feedu již existujícího projektu?
Někdy se může hodit vědět, jak rychle změnit vstupní URL feedu v rámci již existujícího projektu. S tím vám pomůže následující návod.

Proč vůbec měnit vstupní URL?
Ano, je pravda, že obvykle se změna vstupního feedu příliš neřeší, jelikož z principu je nasnadě, aby adresa s daty zůstala neměnná. Může však nastat situace (například při změně zabezpečení feedu v rámci eshopu), kdy se URL adresa změní a feed pak není dostupný.

:pushpin: Zajímavost: Mergado Editor má v základu ochranu proti situaci, kdy ve vstupním feedu najednou nejsou žádná data. Pokud tak nastane situace, že v rámci vstupního feedu z jakéhokoliv důvodu nebudou žádná data, tak Mergado přeskočí aplikaci pravidel a zachová na výstupu všechna data, která byla platná při “posledním načtení dat”, respektive “aplikaci pravidel”.
Tato funkce se aplikuje i při nedostupném feedu jehož adresa se změnila.

Postup jak změnit URL na vstupu:

  1. Vyberte konkrétní export u kterého chcete změnit URL adresu vstupního feedu.
  2. V levém menu vyberte volbu Nastavení → záložka Obecná nastavení.
  3. Do pole Zdrojový soubor (viz ilustrační obrázek níže) nastavte novou URL adresu.
  4. Uložte nastavení.
  5. Následně doporučuji spustit přegenerování projektu (Nastavení → Přegenerování → Přegenerovat vše) a raději ještě zkontrolovat výstupní data.

V případě dotazů nás samozřejmě neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Pozor ještě na jednu věc: Když se mění URL a data ve feedu zůstávají ve stejném formátu, pak je to opravdu jenom o změně URL adresy jak je popsáno výše. :point_up_2:

Pokud se však ve feedu na nové URL nachází data v jiném formátu, než byla předtím, např. původní feed měl data ve formátu pro Google nákupy, nyní má nový feed data ve formátu pro Heureku, je to složitější změna.

V takovém případě je zapotřebí udělat ještě další kroky:

  1. změnit vstupní formát
  2. doplnit či změnit pravidlo převodníku formátů
  3. zkontrolovat/změnit párovací elementy
  4. zkontrolovat výběry, pravidla, proměnné, zda budou stále fungovat i pro data v novém vstupním formátu.

Body 1., 2. a 3. sami v MERGADO Editoru nevyřešíte a je třeba nám napsat na technickou podporu, kde vám s nimi pomůžeme a vše nastavíme. :wink:

1 Like