Blending Bull NÁPADY NA FUNKCE

Navazuje na původní nápady na funkce. Přináší náměty, jakým novým kouskům bychom mohli aplikaci :cow: Blending Bull naučit. Nápady sem zapisujeme do zásobníku. Když danou funkci Blending Bull paprogramujeme, objeví se o tom zpráva v přehledu novinek.

Nápad č. 20

:recycle: Tuning tlačítka pro přegenerování

Cíle

 • Uživatel vidí, zda je náhled souboru po stisku na přegenerování již přegenerován nebo ještě nikoliv.
 • Nový náhled se sám načte. Uživatel nemusí kliknout na jinou stránku a zpět.

Řešení

Řešením by mohla být dynamická komponenta. Ta by po stisku ikony přegenerovat např. zobrazila ikonu točící se, což by signalizovalo zpracovávání. Co pár vteřin by se zeptala backendu aplikace, zda již přegenerování proběhlo. Pokud ano, načte znovu obsah políčka s náhledem dat a zobrazí ikonu opět statickou.

Toto je spíše úvaha, než návrh řešení. Cíl je (snad) zřejmý.

Nápad č. 23

:weight_lifting_man: Velikost datového zdroje v MB

Cíle

Aby uživatel snáze poznal, že datový feed je hodně veliký. Jeho zpracování může trvat.

Řešení

Na stránky /Datové zdroje a Soubor / Datové zdroje doplnit sloupec s velikostí souboru datového zdroje v MB. Hlavička sloupce: velikost, hodnoty např. 45 MB. Podle sloupce by se také dalo řadit, kliknutím na text v hlavičce tabulky. Při řazení pozor na jednotky. Např. 4 KB vs 2 MB. Jako výchozí jednotka se mi jeví vhodná MB. Teoreticky však mohou nastat případy v KB (méně než 1 MB, vzácně pak GB). Možná bychom to mohli ošetřit tím, že vše uvedeme v GB, menší velikosti desetinným číslem.

Nápad č. 25

:calendar: Proměnné ĆAS

Volně navazuje na nápad č. 4.

Příčinou ne bastlení uživatelů s daty. Nemá jedno převažující využití.

Fungování

Na začátku zpracování souboru přidělí Blending Bull do proměnné hodnoty. Ty jsou stejné po celou dobu zpracování. Uživatel může do souboru umístit tyto rpoměnné zápisem %BB_NAZEV_PROMENNE%. Toto navazuje na existující proměnnou datum, která je již implementována. Chování je podobné, jen obsahuje jiné proměnné.

Uživatel může použít proměnné:

 • BB_DATE_TIME příklad: 2022-04-24 14:53:01
 • BB_TIME příklad: 14:53:01
 • BB_HOUR příklad: 14
 • BB_MINUTE příklad: 53
 • BB_SECOND příklad: 01

Nápad č. 26

Doplnit :hungary: maďarský a :slovakia: slovenský překlad uživatelského rozhraní

Cíle

Uživatelům z nabídnout rozhraní v jejich jazyce. Nyní je administrace pouze v EN a CZ. Rozšiřme jazyky o další, v MERGADU užívané, tedy SK a HU. Jako výchozí stanovme EN.

Nápad č. 28

:speedboat: Zrychlit zpracování dat

Zpracování dat je poměrně rychlé. Přesto se vyskytnou, obvykle hodně veliké, soubory, které se zpracovávají dlouho. Mohli bychom se zaměřit na zefektivnění zpracování dat s cílem zrychlení. Cílem by byla podstatná úspora času.

Nápad č. 2

:eye: Náhled konce souboru

Situace

Uživatel edituje např. JSON. Chce si zkontrolovat, zda má na konci souboru správné znaky.

Možné řešení

Např. do náhledu doplnit přepínač, který by přepnul, zda se zobrazuje začátek nebo konec souboru. Asi to bude technicky složitější - půjde o dva náhledy a nevím, jak pracné je náhled konce implementovat. Nicméně jako návrh toto vzít můžeme.

Užitek

Možnost kontroly konce souboru.

Nápad č. 24

:person_juggling: Podpora více hodnot v pravidle Smazat XML element

Cíle

Při mazání XML elementů, umožnit smazání více elementů jedním pravidlem. Zvýší se přehlednost a snad sníží zátěž, a tím zrychlí zpracování souboru.

Řešení

V UI odpovídá nápadu č. 17. Tedy checkbox zapne / vypne zadávání více hodnot. Zpracování na backendu je k zamyšlení.

Nápad č. 27

:jack_o_lantern: Pravidla pro převod JSON a XML

Situace

Uživatelé častěji převádí XML → JSON. Nyní tak činí za pomoci běžných pravidel. Mohlo by být přínosné vytvořit dvě různá pravidla, pro převod XML → JSON a JSON → XML. Zdá se mi, že obojí má potřebné informace. Elementy by se mohly jmenovat na výstupu stejně jako na vstupu. Nepřejmenovávat.

Možné řešení

Již jsem to nakousl výše. Cílem by byl efektivní převod, méně práce uživatelů i chyb. Úspora výpočetního výkonu. Samotné pravidlo asi nebude mít nastavení. Nebo jen malé. Cílem bude konverze formy zápisu. Nikoliv obsahu zápisu.

Příklady dat

Obecné příklady čtu zde. V datech pak příklady podobné tomuto:

[{
 "brand_name": "abc",
 "model_code": "123",
},
{
 "brand_name": "def",
 "model_code": "456",
}]

Nápad č. 5

:card_index_dividers: Makra

Situace

Uživatel dělá jedno nastavení vícekrát na různých souborech.

Cíl ušetřit mu práci

Řešení

Umožnit uživateli export pravidel do souboru. To by mohl být např. zazipovaný JSON. Obsahoval by název a nastavení pravidel. Po nahrání by vytvořil pravidla. Ta by si následně uživatel upravil dle potřeby. Jinou část než pravidla bych neexportoval.

Využití

Např. uživatel konvertuje Heureka dostupnostní XML feed ja Mall dostupnostní. Nebo jiné opakované činnosti.

Nápad č. 21

:robot: Zkopírování pravidel ze šablony

Cíle

Při tvorbě nového souboru uživatel nemusí klikat pravidla všechna od začátku. V novém kroku vybere šablonu. Tu vytvořil administrátor Bulla. Je to soubor pravidel. Obsahuje popis co to dělá. Uživatel klikne a všechna pravidla se mi vytvoří sama.

Poznámka: pokud amin vytvoří pravidla dobře a dobře popíše k čemu poslouží, nemusí uživatel pravidlům ani rozumět. Prostě je zkopíruje a ono to bude fungovat.

Řešení

Navrhuji vložit do průvodce vytvořením souboru nový krok. Na 3. pozici. Ten bude obsahovat radiobutton s volbami:

 • Nekopírovat pravidla ze šablon, vytvořím je osobně [výchozí možnost, zaškrtnutá]
 • Vytvořit pravidla ze šablony

Pokud uživatel vybere tvorbu pravidel ze šablony, objeví se seznam pravidel. Výběr bude radiobuttony, následuje textový popis. Bylo by fajn, kdyby byl lokalizován do jazyků. Je otázka jak toto zpracovat. Může to být buď seznam. nebo tabulka podobná tabulce s datovými zdroji. Výhodou tabulky by byla možnost filtrování.

Je otázka, zda by nedávalo dát na stránku dále chcekbox - spustit přegenerování dat. Výchozí hodnota NEzaškrtnutý.

Šablonou rozumím soubor pravidel. Při tvorbě souboru se pravidla vytvoří. Tím jejich vazba na šablonu končí. Pokud admin např. šablonu změní, pravidel dříve vytvořených se to nijak nedotkne. Přístup k šablonám není jinde než v průvodci založením souboru.

:checkered_flag: Nápady č.: 24, 26 byly zrealizovány v rámci verze č. 9.

Nápad: Aplikovat pravidla jen na konkrétní datový zdroj (příp. datové zdroje)

Pozn.: jde o podobný princip, jako je v MERGADU, kde se pravidla aplikují na výběry. V aplikaci Blending Bull by jako pomyslné výběry mohly fungovat datové zdroje.

Situace:
Pokud má soubor více datových zdrojů, může být někdy komplikované vytvořit pravidlo, které vyhoví datům ze všech zdrojů. Přitom když by šlo pravidlo aplikovat jen na konkrétní datový zdroj, tak by to bylo velmi snadné.

Příklad: spojuji dva CSV feedy. V obou je cena v Kč, v jednom je navíc sloupec s cenou v EUR. Odstranit sloupec navíc je snadné, pokud by se pravidlo aplikovalo jen na datový zdroj, kde je cena navíc.
Vytvoření pravidla pro celý soubor je už výrazně složitější. :expressionless: