🐮 Blending Bull NEWS

Mergado Store uvítal novou aplikaci. Jmenuje se :cow: Blending Bull a umí spojit více vstupních XML feedů do jednoho výstupního. V praxi se to dá představit takhle:

 • Na vstupu je více vstupních feedů.
 • Blending Bull každý vstupní XML feed pravidelně zkontroluje. Pokud se od minulé kontroly změnil, stáhne ho. Pokud více uživatelů sleduje XML feed na stejné URL, Blending Bull stáhne soubor pouze jednou. Šetří tak zátěž cílového serveru.
 • Uživatel si nadefinuje výstupní XML feed. Ten může obsahovat součásti:
  • Hlavička - text na začátek výstupního feedu
  • Vstupní feedy - může být více a uživatel definuje jejich pořadí i zpracování (viz dále).
  • Patička - text na konec XML feedu.
 • V rámci výstupního feedu může uživatel definovat zpracování vstupních feedů - obvykle půjde o odstranění hlavičky a patičky vstupního feedu. Zpracování probíhá na úrovni textu. Blending Bull nerozpoznává jednotlivé položky XML. Toto řešení je nízkoúrovňové. Cenou je potřeba definovat texty k odstranění, přínosem že si každý uživatel může ihned definovat zpracování XML feedu sám bez zásahu administrátora.
 • Blending Bull pravidelně kontroluje, zda se změnily vstupní feedy či nastavení uživatele a pokud ano, přegeneruje výstupní XML feed.

Kde pomůže Blending Bull

Primárním cílem je pomoc se zpracováním dat od dodavatelů. Mergado umí do exportu načíst jediný datový vstup. Pokud má e-shop více dodavatelů, může nyní v Blending Bull vstupní data spojit a dále je zpracovat. Např. v Mergadu, nicméně URL adresu výstupního XML feedu lze vložit o do jiného software.

Výhody Blending Bull

 • Je obecný. Lze v něm zpracovat různé formáty XML.
 • Není třeba aby administrátor učil Blending Bull formát XML. Uživatel si vše nastaví sám.
 • Velmi rychlá aktualizace dat. Nyní kontroluje vstupní XML feedy každých 30 minut.
 • Výstupní XML feed lze využít jak v Mergadu, tak jiných aplikacích.

Nevýhody Bledning Bull

 • Pracuje na úrovni textu. Neřeší význam dat (což, pro jeho využití, není potřeba).
 • Uživatel odstraňuje hlavičky a patičky XML feedů zadáním textů. Musí dát pozor na případný překlep a podobně.

Další informace

Více screenshotů a další informace najdete v profilu Blending Bull v Mergado Store.

Jak Blending Bull vypadá


Výstupní XML feedy.


Vstupní XML feedy.


Nastavení vstupního feedu.

Ping @group_specialists @group_feedmarketing

4 Likes

Nová verze aplikace :cow: BLENDING BULL - 2020-11-09 - “LOKALIZACE”

Dnešní release přinesl do #apps:blending-bull podporu jazykových verzí. K dispozici jsou překlady do :czech_republic: :slovakia: :poland: :uk:, tedy jazyků ve kterých hovoří zbytek administrace Mergada. Na samotnou funkčnost by release vliv mít neměl.

1 Like

Nová verze aplikace :cow: BLENDING BULL - 2021-01-28T23:00:00Z - “najít a nahradit”

V pátek jsme nasadili novou verzi aplikace Blending Bull. Ta přinesla přepracovanou strukturu aplikace, pravidla najít a nahradit a další vylepšení.

Co je nového

:straight_ruler: Struktura aplikace

Strukturu jsme přepracovali. Pro názornost ji popíši celou.

 • :articulated_lorry: stupní feedy
  Nastavení jednotlivých výstupních feedů. Těch můžeš mít v aplikaci více.
  • Vstupní feedy
   Nastavení jak zpracovávat vstupní feedy ze kterých je daný stupní feed spojen. Zde se nastavují také případná hlavička a patička výstupního feedu.
  • Pravidla
   Nová funkcionalita. Umožňuje najít ve výstupním feedu text a ten nahradit ničím nebo jiným textem. Podporuje regulární výrazy a proměnné viz níže.
  • Nastavení
   Nastavení názvu a veřejné URL výstupního feedu.
 • Vstupní feedy
  Vstupní datové zdroje. Zde nastavíš vstupní URL. V rámci stupních feedů (část Výstupní feedy → Vstupní feedy) pak nastavuješ konkrétní zpracování dat pro konkrétní výstupní feed. Zde jde de facto pouze o to odkud data stahovat.
 • Historie
  Historie zpracování všech feedů.

:recycle: Přegenerování výstupního feedu

Nově můžete kliknutím na ikonu vyvolat přegenerování výstupních dat. Funguje to tak, že se daný feed zadá do fronty přegenerování na co nejbližší okamžik.

screenshot-app.mergado.com-2021.02.01-08_38_59

:construction_worker_man: Pravidla

Pravidla nově umožňují upravit obsah výstupního feedu. Cílem je, aby výstupní feed byl pro další zpracování pěkný, s daty které v něm uživatel chce. Logika pravidel odpovídá “najít a nahradit” pravidlu z Mergada. Můžete tedy:

 • nahradit text za text
 • nahradit text za nic (odstranit ho)
 • použít regulární výrazy a získat určité části textu

Využití je velmi mocné, nicméně vyžaduje znalost regulárních výrazů. Syntaxe regulárních výrazů je podobná jako v Mergadu. Jen proměnné se zapisují jinak viz dále.

screenshot-app.mergado.com-2021.02.01-08_40_47

Regulární výrazy a proměnné

Syntaxe je obvyklá viz následující příklady. Oba ukáži na XML sitemap. To asi nebude nejčastější zpracovávaný formát, nicméně jako příklad zápisu poslouží dobře.

Odstranění textu

Z feedu bych chtěl odstranit elementy <lastmod> které obsahují různá data. Například <lastmod>2018-01-02T07:55Z</lastmod> a podobně. Použiji toto pravidlo.

 • Nalézt ve feedu text: <lastmod>(.*)</lastmod>
 • Nahradit za text: (nic, pole nechám prázdné)
Vyparsování proměnných a vložení do textu

Chtěl bych ve feedu vytvořit nový element <domain> do kterého chci zadat doménu z URL v elementu <loc>. URL chci do elementu bez “www” na začátku přičemž v elementu loc někdy www na začátku je a někdy není.

 • Nalézt ve feedu text: <loc>https:\/\/(www.)?([^\/]*)\/(.*)<\/loc>
 • Nahradit za text: <loc>https://\g<1>\g<2>/\g<3></loc><domain>\g<2></domain>

Všimni si, že:

 • každé závorky v “nalézt ve feedu” vytvoří jednu skupinu znaků. Skupin může být více. Skupiny se označují pořadím od 1, tedy 1, 2, 3…
 • chceš li vložit do “nahradit za text” proměnnou, použij text \g<1> kde “1” je číslo skupiny

V našem příkladě jsme vyparsovali tři skupiny (proměnné) které jsme vložili do textu. Tento příklad zároveň ukázal, že do XML feedu lze jak odstranit, tak doplnit nové elementy.

Nastavení exportu

Nově můžete upravit jak název, tak veřejnou URL výstupního feedu. Myslete na bezpečnost (aby byla adresa těžko uhodnutelná) i na to, zda z původní adresy někdo nestahuje data.

Další vylepšení

V aplikaci najdeš další drobná vylepšení stránek, formulářů, překladů. Jejich používání by mělo být zřejmé.

:information_source: Závěrem

Cílem Blending Bull je spojování více vstupních feedů do jednoho výstupního feedu. Lze využít i na vstupu soubor jediný. Nově dokáže pomocí pravidel data upravovat. Úpravy probíhají na úrovni jednotlivých znaků. Zpracování je rychlé. Přegenerování výstupních dat probíhá každou hodinu. Uživatel má velmi široké možnosti co s XML feedy dělat. Nepotřebuje přitom zásah administrátora aplikace - vše si nastaví sám.

1 Like

Nová verze aplikace :cow: BLENDING BULL - 2021-11-01T23:00:00Z - “3.0 - editor”

:loudspeaker: S radostí Vám oznamuji novou verzi aplikace :cow: Blending Bull. Přináší přepracované uživatelské rozhraní a novou terminologii, díky kterým se stává velmi mocným nízkoúrovňovým CSV & XML feed editorem!

Označení verze: 3.0

Proč právě tyto novinky

Cílem bylo zdůraznit funkce CSV & XML editoru. Tyto funkce v aplikaci již byly od verze 2.0, a to v podobě části Pravidla a nástrojích pro editaci začátku výstupního souboru a konce výstupního souboru. Uživatelé si však plně neuvědomovali sílu editačních funkcí, a tak jsme uživatelské rozhraní přepracovali tak, aby byly více zřejmé. Funkce pro spojování více vstupních feedů přitom zůstaly zachovány.

Dále jsme se rozhodli změnit terminologii. Rozdíl mezi “vstupními soubory” a “výstupními soubory” je v češtině malý a uživatelům se pletl. Spojili jsme proto změnu se zvýrazněním “editoru” a nahradili je pojmy “soubory” a “datové zdroje”.

Co je nového

:bookmark_tabs: Nové názvosloví

Vstupní soubory → Datové zdroje
Výstupní soubory → Soubory

Logika odpovídá “editoru”. Tedy cílem aplikace je vytvářet soubory, přičemž obsah souboru lze tvořit z jednoho či více datových zdrojů.

:arrow_right: Nová navigace

Navigace byla přepracována do dvou úrovní tak, že:

 • První úroveň obsahuje položky společné pro celou aplikaci: Soubory, Datové zdroje, Historie
 • Druhá úroveň obsahuje položky pro daný soubor: Upravit soubor, Datové zdroje souboru, Nastavení souboru.

Položky menu odpovídají předchozím položkám, jen byly přejmenovány a v druhé úrovni bylo změněno pořadí, kdy Upravit soubor (Dříve pravidla) bylo přesunuto na první místo.

:woman_mage: Nový průvodce vytvořením souboru

Nově Vás vytvořením nového souboru provede průvodce, který ve dvou (resp. třech) krocích umožní nastavit vše potřebné. Veškeré nastavení lze dále v detailu souboru dodatečně upravit.

:scissors: Editace začátku a konce souboru přesunuta do editoru

Nástroje pro (nepovinné) nastavení obsahu, který se vloží na začátek či konec souboru, byly nově přesunuty do editoru (Upravit soubor) jako pravidla.

:steam_locomotive: Vylepšení editor

Část Upravit soubor (dříve Pravidla) byla vylepšena tak, aby uživatelské rozhraní připomínalo editor. Náhled výstupního souboru vpravo byl umístěn také na přehled pravidel. Zavedli jsme typy pravidel. A to tak, že jsme v rozhraní na jedno umístili jak pravidlo Najít a nahradit, tak doplnění textu na začátek souboru a doplnění textu na konec souboru, kdy dříve se tyto funkcionality nacházely na různých místech aplikace. Nové uspořádání dává nástroje pro editaci dat na jednom místě.

Jak změny vypadají

Přehled souborů

Editace souboru

Detail pravidla

:bulb: K čemu jsou nová vylepšení dobrá

Ač se změny týkají uživatelského rozhraní, nikoliv technického pozadí zpracování dat, vstoupili jsme do nové etapy využití aplikace. Blending Bull je totiž nízkoúrovňový CSV & XML feed editor. Na rozdíl od “chytřejších” aplikací, jako např. Mergado, má výhody a nevýhody. Zatímco Mergado rozpoznává “datová políčka”, jejich obsah ukládá do databáze a nad nimi poskytuje mocné funkce, Blending Bull pracuje na úrovni textu. Neřeší, jaký má daný text význam. Mergado může stavět pokročilé funkce - API pro aplikace, mocné editační nástroje, je odolnější před změnou vstupních dat… Tohle Blending Bull neumí. Na druhou stranu je rychlý, data zpracovává často. A zkušenému uživateli nabídne nízkoúrovňovou možnost přímé editace samotných datových souborů. To zkušený uživatel ocení buď u triviálních úloh, kde je chytřejší nástroj zbytečně robustní, nebo v situacích, na které chytřejší nástroj není připraven. Např. tím, že nepodporuje daný datový formát. Více napoví příklady, které jsem publikoval či budu publikovat zde na fóru.

Nechť Vám Blending Bull dobře slouží!

2 Likes

Nová verze aplikace :cow: BLENDING BULL - 2021-11-14T23:00:00Z - “4.0 - pravidla”

Pondělní release přinesl nové typy pravidel, které můžete využít pro editaci souborů.

Nové typy pravidel pro zpracování CSV & XML feedů

Nové typy pravidel šlo již dříve zapsat regulárním výrazem do pravidla Najít a nahradit. Cílem vylepšení bylo zjednodušit tvorbu pravidel. Uvedu stručný popis pravidla a tam, kde to bude vhodné, přidám příklady fungování či využití. Protože je textu hodně, schoval jsem informace pod rozklikávací odkazy níže.

Smazat text

:scissors: Pravidlo “Smazat text”

Smaže ze souboru uvedený text. Lze zapsat jak formou statického textu, tak jako regulární výraz. Pravidlo funguje tak, že zadaný text najde a nahradí za prázdný řetězec, Tedy ze souboru odstraní.

Příklady využití pravidla “Smazat text”

Smazat v souboru text: <language>cs</language>
regulární výraz: NE
odstraní: <language>cs</language>

Smazat v souboru text: <pickup_time.*</pickup_time>
regulární výraz: ANO
odstranínapř.: <pickup_time orderDeadline="2011-09-10 12:00">2011-09-11 18:00</pickup_time>

K čemu je pravidlo “Smazat text” dobré

Zjednoduší odstranění textu ze souboru. Nemusí jít přitom o celý XML element. Může to být libovolný text v souborech formátů CSV, XML, JSON, TXT či jiných.

Smazat konce řádků

:bread: Pravidlo “Smazat konce řádků”

Smaže v souboru všechny konce řádků. Z textu se tak stane “jeden dlouhý řádek”.

Příklad využití pravidla “Smazat konce řádků”

Datový zdroj:

<SHOPITEM>
<ITEM_ID>1</ITEM_ID>
<PRODUCTNAME>Hrníček bíly Karel</PRODUCTNAME>
</SHOPITEM>
<SHOPITEM>
<ITEM_ID>2</ITEM_ID>
<PRODUCTNAME>Hrníček bíly Maruška</PRODUCTNAME>
</SHOPITEM>

upraví na soubor:

<SHOPITEM><ITEM_ID>1</ITEM_ID><PRODUCTNAME>Hrníček bíly Karel</PRODUCTNAME></SHOPITEM><SHOPITEM><ITEM_ID>2</ITEM_ID><PRODUCTNAME>Hrníček bíly Maruška</PRODUCTNAME></SHOPITEM>
K čemu je pravidlo “Smazat konce řádků” dobré

Pokud obsah souboru dále zpracováváte regulárními výrazy, konce řádků Vás při tom mohou zlobit. Tímto pravidlem si obsah souboru nejprve “vyčistíte” a pak můžete dále zpracovávat.

Smazat prázdné řádky

:ghost: Pravidlo "Smazat prázdné řádky!

Smaže všechny řádky, na kterých není žádný text, nebo jsou na řádku pouze bílé znaky (mezery, nezlomitelné mezery, tabelátory aj.).

Příklad využití pravidla “Smazat prázdné řádky”

Datový zdroj:

<SHOPITEM>
  <ITEM_ID>1</ITEM_ID>

  <PRODUCTNAME>Hrníček bíly Karel</PRODUCTNAME>
</SHOPITEM>
<SHOPITEM>
  <ITEM_ID>2</ITEM_ID>

  <PRODUCTNAME>Hrníček bíly Maruška</PRODUCTNAME>
</SHOPITEM>

upraví na soubor:

<SHOPITEM>
  <ITEM_ID>1</ITEM_ID>
  <PRODUCTNAME>Hrníček bíly Karel</PRODUCTNAME>
</SHOPITEM>
<SHOPITEM>
  <ITEM_ID>2</ITEM_ID>
  <PRODUCTNAME>Hrníček bíly Maruška</PRODUCTNAME>
</SHOPITEM>
K čemu je pravidlo “Smazat prázdné řádky” dobré

Uvedený příklad představuje situaci, kdy jiným pravidlem odstraníme z datového souboru data. Po nich zůstanou v souboru prázdné řádky. Prázdné řádky mohou činit soubor nepřehledným. Pravidlem Smazat prázdné řádky v závěru zpracování soubor “vyčistíme” a zpřehledníte.

Smazat bílé znaky na začátcích řádků

:white_flag: Pravidlo “Smazat bílé znaky na začátcích řádků”

Odstraní bílé znaky na začátcích řádků. Ty mohou zlobit při aplikací regulárních výrazů v dalších pravidlech.

Příklad využití pravidla “Smazat bílé znaky na začátcích řádků”

Datový zdroj:

<PARAM>
  <PARAM_NAME>Barva</PARAM_NAME>
  <VAL>Červená</VAL>
</PARAM>

zpracuje na soubor:

<PARAM>
<PARAM_NAME>Barva</PARAM_NAME>
<VAL>Červená</VAL>
</PARAM>
K čemu je pravidlo “Smazat bílé znaky na začátcích řádků” dobré

Bílých znaků je více. Jsou to mezery, nezlomitelné mezery, tabelátory… Mohou bránit ve zpracování textu regulárním výrazem. Nebo výstupní soubor činí “nepěkný”. To když v něm zůstanou bílé znaky a vytvoří nelogická odsazení. Toto pravidlo soubor “vyčistí”, aby se Vám lépe zpracovával dalšími pravidly.

Smazat všechny bílé znaky

:sun_behind_large_cloud:Smazat všechny bílé znaky

Smaže všechny bílé znaky v souboru. A to na všech místech, nehledě na tom zda jde o soubor ve formátu CSV, XML, TXT, JSON či jiném.

Příklad využití pravidla “Smazat všechny bílé znaky”

Datový zdroj:

ID , PRICE_VAT , DELIVERY_DATE
1 , 126.50 ,0
2 ,342.10 , 0

zpracuje na soubor:

ID,PRICE_VAT,DELIVERY_DATE
1,126.50,0
2,342.10,0
K čemu je pravidlo “Smazat všechny bílé znaky” dobré

Viz. příklad výše se pravidlo může hodit k hromadnému “vyčištění” CSV souboru od nežádoucích mezer.

Zarovnat XML do tabulky

:pancakes: Zarovnat XML do tabulky

Pravidlo je vhodné pro zpracování souborů ve formátu XML. Uživatel definuje název elementu který uzavírá jednu položku (např. zboží) (např. element SHOPITEM). Pravidlo odstraní konce řádků a bílé znaky a doplní nové konce řádků tak tak, že jedna položka bude na jednom řádku.

Příklad využití pravidla “Zarovnat XML do tabulky”

Datový zdroj:

<SHOPITEM>
  <ITEM_ID>1</ITEM_ID>
  <PRODUCTNAME>Hrníček bíly Karel</PRODUCTNAME>
  <PRICE_VAT>123</PRICE_VAT>
</SHOPITEM>
<SHOPITEM>
  <ITEM_ID>2</ITEM_ID>
  <PRODUCTNAME>Hrníček bíly Maruška</PRODUCTNAME>
  <PRICE_VAT>456</PRICE_VAT>
</SHOPITEM>

Soubor po aplikaci pravidla, kdy uživatel zadal element SHOPITEM:

<SHOPITEM><ITEM_ID>1</ITEM_ID><PRODUCTNAME>Hrníček bíly Karel</PRODUCTNAME><PRICE_VAT>123</PRICE_VAT></SHOPITEM>
<SHOPITEM><ITEM_ID>2</ITEM_ID><PRODUCTNAME>Hrníček bíly Maruška</PRODUCTNAME><PRICE_VAT>456</PRICE_VAT></SHOPITEM>
K čemu je pravidlo “Zarovnat XML do tabulky” dobré

Uvědomme si, že Blending Bull edituje přímo znaky souborů. Potřebujete-li jiným pravidlem editovat text za pomocí regulárního výrazu, mohu Vás zlobit bílé znaky či řádkové zlomy, které aplikaci regulárního výrazu zabrání. Resp. napsat regulární výraz tak aby s těmito znaky počítal, bude složité. Pravidlem Zarovnat XML do tabulky si připravíte obsah souboru tak, že jedna položka (např. SHOPITEM) bude na jednom řádku. Bude tak možné psát regulární výrazy editující jak jednotlivé elementy, tak zpracovávající celou položku. Např. přesouvají elementy do určeného pořadí a podobně.

:warning: Pravidlo Zarovnat XML do tabulky považuje autor těchto řádek za velmi užitečné a jistě s ním ve svých dlaších příkladech uživání aplikace Blending Bull bude pracovat :wink:

Smazat XML značku i s obsahem

:axe: Pravidlo “Smazat XML značku i s obsahem”

Smaže ze souboru všechny výskyty daného elementu. I s hodnotami.

Příklad využití pravidla “Smazat XML značku i s obsahem”

Zadáte-li do pravidla hodnotu PRODUCTNAME, smaže pravidlo ze souboru všechny hodnoty <PRODUCTNAME>cokoliv</PRODUCTNAME>.

K čemu je pravidlo “Smazat XML značku i s obsahem” dobré

Zjednoduší vám zápis pravidla pro odstranění elementu. To se může hodit např. pro zeštíhlení datového souboru (odstranění nepotřebných dat) pro pravidlo datového importu do Mergada či pro jiné zpracování.

Kde najdete nové typy pravidel pro editaci feedů

V Aplikaci Blending Bull, části Upravit soubor, Nové pravidlo - v rozklikávací nabídce Typ pravidla.

Co přináší nové typy pravidel do zpracování CSV & XML feedů

Především zjednodušení práce. Jednak se budou úpravy jednodušeji zapisovat, jednak se spojí do jediného pravidla více úkonů, pro které jsme dosud potřebovali více pravidel Najít a nahradit. Zejména pravidlo Zarovnat XML do tabulky změní způsob, jakým nad úpravou feedů uvažujeme. O tom napíši další příklady využití.

Děkuji, že Blending Bull využívátě
a nechť Vám dobře slouží.

2 Likes

Nová verze aplikace :cow: BLENDING BULL - 2021-11-21T23:00:00Z - “4.1”

Dnešní release přinesl drobné vylepšení. Pravidlo Zarovnat XML do tabulky nemazalo bílé znaky na začátku prvního řádku souboru. Na ostatních ano. Nově odstraní bílé znaky na začátcích všech řádků.

O tomto pravidle více viz release notes 4.0.

1 Like
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt