Category feed

Co je category feed

Category feed, v češtině feed s kategoriemi či kategorický feed, je datový soubor s informacemi o kategoriích e-shopu či jiného webu. Ve feed marketingu se využívá pro automatizovanou tvorbu a správu reklamních kampaní.

Jaká data obsahuje category feed

Struktura není přesně dána. Liší se podle systémů generujících category feed i podle potřeb uživatelů. Uvedu příklady položek, které by mohl category feed obsahovat:

  • Název kategorie
  • ID kategorie
  • URL kategorie
  • Textový popis kategorie
  • Ilustrační obrázek
  • Počet položek (zboží nebo článků podle typu webu)
  • …další informace

Formát category feedu

Formát záleží na systému, který category feed generuje. Uvedu vybrané příklady.

CSV

Obecný formát. Např. MERGADO Editor ho zpracuje bez nutnosti speciálních zásahů. Příkladem systému, který category feedy generuje v CSV, je Scraping Camel.

MERGADO XML

MERGADO Category feed není sám o sobě formát. Jde o položky MERGADO Product XML, které se týkají kategorií. V tomto formátu generuje category feed MERGADO Pack.

Jiná XML

Některé shopsystémy mohou generovat vlastní category feedy. Příkladem je Shoptet catgory feed.

Využití category feedu

Category feed umožňuje automatizovat práce, které by jinak bylo třeba udělat ručně. Uvedu příklady takových prací marketingových specialistů:

  • Tvorba PPC reklam - např. pomocí PPC Wolfa či jiné aplikace pro tvorbu reklamních kampaní Google Ads a Skliku přes API. Příprava feedů pro konfiguraci DSA reklam v Google Ads.
  • Diagnostika kategorií - vyhledání kategorií s nekvalitními názvy, chybějícími popisy, obrázky či kategorií, které neobsahují žádné zboží.