Co jsou produktové feedy a jak je ziskově používat

Co jsou produktové feedy

Abyste své zboží mohli začít inzerovat na zvolených reklamních platformách a dokázali ho tak zalistovat do produktových katalogů, musíte jim o něm zasílat množství požadovaných (a případně volitelných) informací. K tomuto účelu slouží produktové feedy, které data o vašich produktech obsahují.

Typicky se jedná o jejich název, popis, cenu, datum dodání, kategorii a mnohé další. Jednotlivé položky takto odlišíte od ostatních, a zároveň je přiřadíte do kategorie se stejnými produkty. Další možností je zpracování datových souborů od dodavatelů pro import do e‑shopu – viz. naše články o Custom formátu a vyladění feedu pro Shoptet.

MERGADO pracuje s XML a CSV feedy. Umožňuje je hromadně upravovat tak, aby vyhovovala jednotlivým zbožovým srovnávačům. Aplikace potom možnosti úpravy feedu dále rozšiřují.

K čemu slouží XML feed?

Vaše údaje pro reklamní kanály

V rámci registrace obchodu na webu zvoleného reklamního systému také musíte uvést URL exportu. Touto cestou si bude systém stahovat informace o vašem zboží. URL exportu najdete v administraci svého e‑shopu. Pokud nevíte kde, obraťte se na poskytovatele vašeho řešení. Kudy vede cesta vašeho XML feedu, jsme si před časem ukázali na blogu.

Elementy

Elementy jsou části feedu obsahující vždy jednu konkrétní informaci o produktu (např. název, cenu apod.). Každý reklamní kanál má trochu jiné elementy i jejich strukturu. MERGADO umí elementy mezi jednotlivými kanály převádět a umožňuje vám tak rozšířit svou inzerci na více z nich.

Proč potřebujete datové feedy

Zpřesníte inzerci a eliminujete chyby

Využívání feed managementu v současnosti patří mezi největší konkurenční výhody v digitálním marketingu. Jeho pomocí dokáží marketéři a e‑shopaři odstranit zdlouhavou ruční správu dat a nastavit automatizovaný, bezchybný prodej zboží na více platformách. Díky tomu si nemusí najímat vývojáře a čekat na jejich zásahy do produktových dat.

Aby usnadnili filtrování obsahu, reklamní kanály fungují na systému pravidel, jejich dodržování vyžadují. Tímto způsobem umožňuje přidávat a upravovat informace o produktech podle požadavků reklamních kanálů a srovnávačů nebo vytvářet segmenty nejprodávanějšího zboží. Tím, že prodejci prostřednictvím feed managementu dobře zacílí všechny své reklamy, zpřesní produktová data a opraví jakékoliv nesrovnalosti, dokáží vytvořit účinnou inzerci.

Ohlídáte požadavky inzertních kanálů, srovnávačů zboží a marketplaces

Spoléhat se, že e‑shop vám sám o sobě přiláká zákazníky, dnes nestačí. Pro větší zviditelnění vaší nabídky existuje několik cest, jak inzerovat zboží pomocí třetích stran.

Aby vaši produktovou reklamu přijaly a zobrazovala se bez chyb (a tedy vám neprodělávala), tyto kanály vyžadují dodávat informace o produktech ve specifickém formátu. Každý z nich má vlastní požadavky, které si musíte ohlídat. I zde hraje velkou roli feed management, protože vám dokáže umožnit inzerovat na všech vámi zvolených reklamních systémech z jednoho místa.

Tyto procesy fungují na základě zasílání produktových feedů (nejčastěji ve formátu XML a CSV, ale i jako textový soubor), které obsahují informace o vámi prodávaném zboží.

Jak vám pomohou feed management nástroje

Co umí feed managementové nástroje

Jedná se o online software, který vám pomůže zjednodušit a zautomatizovat práci na optimalizaci produktových dat a zbavit se nutnosti zaměstnávat vývojáře a čekání spojeného s jeho prací. Uživatel do vybraného nástroje nahraje svůj vstupní feed, který upraví tak, aby splňoval požadavky každého zvoleného reklamního kanálu.

Feed managementové nástroje umožňují přidávat data do produktových popisů a segmentovat zboží, které chcete na reklamním portálu inzerovat. Omezují také ruční chyby a zajišťují, že každý záznam o produktu je okamžitě aktivní. Jejich pomocí efektivněji dosáhnete vašich prodejních cílů.

5 důvodů, proč využijete feed managementové nástroje

 1. Zamítnutí inzerce: Při ruční optimalizaci můžete snadno udělat chyby, díky kterým systém zboží do inzerce nemusí zařadit.
 2. Problémy ve formátech: Každý kanál má požadavky, které musíte splnit, abyste své produkty mohli inzerovat. Pokud nezašlete feed ve vhodném formátu, mohou být data špatně zobrazena nebo nepřesná.
 3. Časové a finanční průtahy: Bez automatizovaného systému budete muset své produkty uvádět jeden po druhém. To zabere obrovské množství času a zdrojů.
 4. Zdlouhavost při jednotlivých registracích: Při ruční inzerci budete muset nastavovat produktová data pro každý prodejní kanál zvlášť, což trvá dlouho.
 5. Předběhnutí konkurence: S kvalitnějšími daty se budete zobrazovat na vyšších příčkách vyhledávání. V době, kdy jsou prokliky čím dál dražší, se jedná o velkou výhodu.

Vyzkoušejte MERGADO. Nabízí více než 12 let tradice

MERGADO vám zjednoduší správu všech procesů feed managementu, takže se budete moct soustředit na další podstatné úkony vašeho podnikání. Z jednoho místa navíc dokáže spravovat více než 700 prodejních kanálů v 50 zemích.

Tisíce zákazníků používají MERGADO k optimalizaci produktových feedů. Jeho prostřednictvím plní všechna pravidla reklamních kanálů a dokáží automaticky aktualizovat produktová data. Výsledkem je účinná inzerce, kterou nastavíte sami bez nutnosti zaměstnávání programátora.

MERGADO:

Využijte bezplatný Audit feedu

S auditem odhalíte i ty nejmenší chyby datového feedu a odstraňte problematické části, které brzdí vaši inzerci. Ať jste si už tuto kontrolu vyzkoušeli, nebo vás to teprve čeká, tato malá encyklopedie vám o auditu poskytne všechny důležité informace.

Audit je technická kontrola XML feedu, která ukáže jeho chybná místa vyžadující opravu pro správné zařazení e‑shopu do zbožáků, nebo pro zlepšení stavu inzerce. Jeho princip obsahuje kontrolu validátory, které představují jednotlivé části auditu.

Audit dovedeme pomocí podnětů uživatelů neustále rozšiřovat. Po získání zpětné vazby naši vývojáři do procesu kontroly zohledňují další důležité validátory.

Jak funguje datový feed

Abyste si udělali lepší představu, jak přenos dat funguje, popíšeme si proces cesty XML či CSV feedu z vašeho e‑shopu přes MERGADO až do zbožového srovnávače.

1. Data na e‑shopu

Generování feedů

E‑shopy obvykle generují nový feed v konkrétní časy. Informace, jak je to zrovna u vás, zjistíte u poskytovatele svého e‑shopového řešení nebo je najdete v administraci e‑shopu.

Příklad:

 1. Dejme tomu, že váš e‑shop generuje nový feed každých 6 hodin (ve 4.00, 10.00, 16.00 a 22.00).
 2. Pokud tedy změníte data v 10. 30, následujících pět a půl hodiny se žádná změna ve vyhledávačích projevit nemůže, protože mají k dispozici starý feed.

To bývá první zdroj prodlení, se kterým můžete pracovat buď pomocí znalosti časů generování nového feedu nebo jejich úpravou tak, aby to vyhovovalo vašim požadavkům (např. častější generování).

2. Průchod dat MERGADO Editorem

MERGADO stahuje data po 2 až 4 hodinách

Další prodleva může vzniknout v MERGADU. To si podle vytíženosti serveru data z e‑shopu stahuje jednou za 2 – 4 hodiny.

Příklad:

 1. Pokud jste provedli úpravy v 10.30, váš feed se aktualizoval až v 16.00.
 2. MERGADO si data stáhlo například v 11.00, 13.00 a 15.00, ale váš aktualizovaný feed si stáhne až v přibližně 17.00.

Od vámi provedených změn po první stažení feedu MERGADEM v takovém případě může uplynout i víc než 7 hodin.

Potřebujete znát informace, kdy MERGADO:

 • naposledy stáhlo vaše data,
 • provedlo úpravy podle platných pravidel,
 • vytvořilo aktualizovaný feed pro zbožové vyhledávače?

Spolu s informací o tom, kdy si feed stáhl reklamní systém (podle toho, o jaký export se jedná), ji najdete je na kartě Historie.

3. Data dorazila na reklamní kanál

Stahování dat reklamním kanálem má také svoji frekvenci. I tuto informaci v MERGADU zjistíte na kartě Historie (například Heureka stahuje feedy zhruba každé dvě hodiny). Ani tady proces přenosu feedu nekončí hned. Reklamní systém musí změny zapracovat na své straně, a to může zabrat čas.

Kde při posílání nových dat ušetřit čas?

S ohledem na to, co už teď o cestě vašeho feedu víte, vyzkoušejte:

 • plánovat zejména velké úpravy dat tak, aby se do vyhledávače propsaly co nejdříve,
 • upravit frekvenci generování feedu z vašeho e‑shopu,
 • využít možnost Přegenerovat změněné v MERGADU na kartě Nastavení exportu.

Jak opravit chyby ve feedu

Chcete využívat MERGADO efektivně, ale narážíte na opakující se překážky? Podívejme se na časté chyby, jakými jsou např. prázdný element MANUFACTURER nebo chybějící identifikátor v Google Nákupech.

Jak opravit časté chyby v XML feedu?

Jeden z prvních kroků na cestě za efektivnější správou inzerce a vyššími zisky z je audit feedu, který nabízí MERGADO zdarma. Po jeho provedení získáte seznam chyb a doporučení, jak objevené problémy odstranit. Podívejme se, jak vyřešíte ty nejčastější chyby.

Níže popisujeme několik častých chyb, které XML feedy mají. K jejich nápravě je často vhodné využít regulární výrazy. Pokud jste s nimi doposud nepracovali, nebo se na ně chcete podrobněji zaměřit, přečtěte si seriál článků o regulárních výrazech:

 1. Jak na regulární výrazy v MERGADU –⁠ I. díl
 2. Jak na regulární výrazy v MERGADU – II. díl
 3. Jak na regulární výrazy v MERGADU – III. díl

Přečtěte si, jak se vypořádat s opravami dalších elementů a jak na jejich úpravy:

Užitečné návody pro práci s datovým feedem v MERGADU

MERGADO Editor umožňuje snadno vyřešit mnoho základních i specifických úkonů pro optimalizaci produktových feedů:

S čím vám pomůže master feed

V MERGADU řídíte inzerci na reklamních kanálech tak, že si v něm vytváříte exporty, ve kterých upravujete potřebná data. Pokud máte více exportů a některé úpravy vykonáváte opakovaně v každém exportu zvlášť, zefektivníte tento proces vytvořením master feedu. Ukažme si, jak si ho nastavíte, abyste značnou část úprav dokázali vykonat hromadně.

Vyřešte všeobecné úpravy feedu naráz

Mít master feed v MERGADU znamená udělat si „hlavní“ export navíc a z jeho výstupní URL adresy si následně vytvořit všechny „menší“ exporty. Hlavní export vám usnadní nastavení všeobecných a základních úprav dat. V jednotlivých exportech si budete upravovat pouze nezbytné, konkrétní úpravy pro daný srovnávač zboží.

Oba způsoby úpravy dat také můžete kombinovat. Feedy e‑shopů samozřejmě opravíte i pomocí výběrů a pravidel tak, jak jste zvyklí.

Tipy na práci s feedem pro jednotlivé kanály

MERGADO Editor je komplexním pomocníkem v případě optimalizace Google Merchant feedu. Projděte si naše tipy, jak zaručit úspěšnost kampaní v Google Nákupech.

Přečtěte si návody, které vás provedou nastavením feedu i pro další známé formáty:

Které aplikace usnadňují správu feedu

Spojování XML feedů je odteď snadné. S novou aplikací Blending Bull

Importujete data od více dodavatelů a váš shopsystém je dokáže importovat jen z jediného feedu? Potřebujete data před importem do shopsystému zpracovat v MERGADU? Spojování vstupních XML feedů do jednoho výstupního, bývalo náročné. Ale to už teď neplatí – práci vám urychlí appka Blending Bull.

Blending Bull spojuje datové feedy do jednoho

Blending Bull umí stáhnout více vstupních datových XML feedů a spojit je do jednoho výstupního XML. Soubory stahuje automaticky a pravidelně. Vytváří z nich jeden výstupní soubor, který lze dále zpracovávat. Její nastavení je jednoduché, v administraci vše zpracujete sami bez potřeby spolupráce s administrátorem.

Potřebujete editovat problematické feedy? S appkou Blending Bull to je jednoduché

Potýkáte se při marketérské práci s neobvyklými formáty datových souborů? Nebo provádíte pouze jednoduché úpravy a nechcete kvůli nim pořizovat drahý editor? Využijte novou verzi aplikace Blending Bull, kterou jsme obohatili o užitečné funkce pro editaci XML a CSV feedů.

Blending Bull od základů: Jak využijete aplikaci v praxi?

Prozkoumejte všechny možnosti, které nabízí aplikace Blending Bull. V první části našeho chytrého průvodce se naučíte založit datový zdroj a zorientujete se v jejím rozhraní. Ve druhém článku přiblížíme, jak vám appka usnadní práci při běžných e‑shopařských úkonech.