Scraping Camel - podrobné informace o aplikaci

:camel: Co je Scraping Camel

Aplikace která prochází Vaše webové stránky, stahuje informace a z nich vytvoří CSV soubor.

Scraping Camel logo

:open_book: Stručný popis

Aplikace Scraping Camel prochází stránky Vašeho webu. Ukládá informace a tvoří z nich CSV soubor. Ten se hodí jak pro automatizaci tvorby reklam, tak pro analýzu webu samotného.

:vertical_traffic_light: Aktuální stav aplikace

Viz stránka Scraping Camel STATUS.

:new: Novinky v aplikaci

Oznámení nových verzí aplikace Scraping Camel, upozornění na nové funkce sledujte na stránce Scraping Camel NEWS.

:man_student: Odpovědi na otázky

Komu Scraping Camel pomůže

:two_women_holding_hands: Komu Scraping Camel pomůže

  • E-shopy, které nemají XML feed produktový či dostupnostní mohou své feedy vytvořit.
  • E-shopy mohou vytvářet feedy s informacemi, které v produktovém XML feedu nemají. Může jít o skladovou dostupnost, parametry a další informace. Lze tak vytvořit buď plný produktový feed, nebo CSV a data ke stávajícímu exportu v Mergadu doplnit pravidlem datového importu.
  • E-shopy mohou vytvořit datové feedy stránek, pro které shopsystém feedy negeneruje. Zejména kategorie, obsahové a jiné stránky.
  • Weby bez košíku, s katalogem mohou připravit CSV feed pro zpracování v Mergadu a aplikaci PPC Wolf.
  • On-line magazíny mohou CSV feed využít pro PPC Wolf podobně jako weby s katalogem bez košíku.
  • …a další.
Kolik stojí (cena)

:dollar: Kolik stojí (cena)

Cena je 986 CZK / 37 EUR resp. odpovídající částky v jiných měnách za měsíc.

Komu poskytuje autor získaná data

:lock: Komu poskytuje autor aplikace získaná data

Autoři aplikace Scraping Camel neposkytují data získaná z webů uživatelů nikomu cizímu. Po smazání webu v aplikaci Scraping Camel dojde také ke smazání dat. Ta jsou po nějaký čas držena v zálohách. Zálohy slouží pro obnovu celého Scraping Camel v případě poruchy aplikace. Nejsou využívány pro chod aplikace ani jinak zpracovávány. Zálohy staré jsou nahrazovány zálohami novějšími, a tak ve lhůtě (cca 14 dní) dojde k odstranění dat smazaného webu i ze záloh.

Proč je třeba ověřit doménu

:see_no_evil: Proč je třeba ověřit doménu

Aplikace Scraping Camel je určena pro uživatele, aby zpracovali data z vlastního webu. Případně webů partnerských (dodavatelů, klientů agentur aj.). Není určena pro datamining z webů cizích, např. konkurence. Proto je třeba prokázat vztah k webu ověřením. Podrobněji na stránce :camel: Proč je třeba ověřit doménu pro zpracování aplikací Scraping Camel.

Proč je někdy vhodné použít pro získání dat crawlování webu

:magic_wand: Proč je někdy vhodné použít pro získání dat crawlování webu

Někdy je crawlování nejlepším, nebo jidiným přijatelně nákladným, způsobem jak potřebná data získat. Podrobněji ve článku :camel: Proč je někdy vhodné použít pro získání dat crawlování webu.

Kdo je autorem aplikace

:two_women_holding_hands: Kdo je autorem aplikace

Společnost Shopitak store, s.r.o. člen holdingu Profitak group.

Fakturační údaje:
Shopitak store, s.r.o.
IČ: 09094822
DIČ: CZ09094822
Pavlovská 12
623 00, Brno
Česká republika

Kontaktní adresa:
Shopitak store, s.r.o.
Minská 13
616 00, Brno

:phone: Kontakty

:briefcase: Materiály

Náhledy aplikace