Element g:gtin

Základní informace

Element g:gtin obsahuje číselný kód označující produkty. GTIN (Global Trade Item Number) je různý dle sortimentu. Nejčastěji se do g:gtin zadává EAN kód produktu, u knih se do g:gtin zadává ISBN kód knihy.

Google Nákupy podporují g:gtin o délce: 8, 12, 13, nebo 14 číslic, případně g:gtin může být i prázdný (0 znaků), pokud produkt nemá žádný identifikátor.

Elementy související s g:gtin, které lze ve feedu také použít:

 • g:mpn - číslo dílu výrobce MPN (Manufacturer Part Number)
 • g:brand - značka nebo výrobce produktu (brand)
 • g: identifier_exists - použije se, pokud není k dispozici jedinečný identifikátor produktu v g:gtin, ani v g:mpn, ani v g:brand.

Časté dotazy

 • Je g:gtin kód u produktů povinný?
  • Ano v případě, když produkt má přidělen jedinečný identifikátor (např. UPC kód, EAN, ISBN).
  • Pokud produkt žádný jedinečný identifikátor nemá (jde např. o vlastní výrobek, který nemá ani EAN/UPC/ISBN kód, ani číslo dílu výrobce g:mpn, ani značku g:brand), v takovém případě g:gtin povinný není, je však nutné pomocí elementu g:identifier_exists s hodnotou false nebo no vyjádřit, že produkt jedinečné identifikátory nemá. Více popisujeme v článku: Chybějící identifikátory ve feedu pro Google? Víme, jak na to! | Mergado.cz.
 • Jak naplním element g:gtin hodnotou z jiného elementu?
  • Použijte pravidlo typu Hromadné zkopírování hodnot, kterým zkopírujete hodnotu například z elementu EAN do elementu g:gtin.
  • Lze použít i pravidlo typu Přepsat, kterým do elementu g:gtin uložíte hodnotu z jiného elementu (tzv. proměnnou), například takto: %EAN%.
 • Co když produkty sám vyrábím a žádný jedinečný identifikátor nemám?
 • Mohu v Mergadu skrýt produkty, kterým chybí g:gtin?
 • Lze ve feedu najít produkty, které mají chybný g:gtin? (např. má špatnou délku či obsahuje nečíselné znaky)
  • Ano, pomocí námi vytvořené automatizace, kterou stačí jen spustit a vytvoří se výběr produktů, u kterých nemá g:gtin správnou délku nebo obsahuje nečíselné znaky: Vyhledat produkty s nevalidním EAN. Před spuštěním automatizace jen vyberte v poli pro element: g:gtin.
 • Jak v Mergadu vyfiltrovat produkty podle g:gtin kódů?
  • Pomocí vytvoření výběru na stránce Produkty, kde můžete vyhledávat, například:
   g:gtin =<konkrétní číslo>” nebo
   g:gtin obsahuje<konkrétní číslo>” nebo
   pokud chcete vyhledat produkty podle vícero g:gtin kódů, lze použít výběr výčtem.
 • Jak vyhledat duplicitní g:gtin kódy?
 • Mohu v Mergadu odfiltrovat produkty s duplicitními g:gtin kódy?
  • Ano, stačí při importu do Mergada nastavit tzv. párovací elementy jen na: g:gtin, potom se produkty s duplicitními g:gtin kódy do Mergada nedostanou. Mergado je v rámci importu vstupního feedu odstraní.

Nápověda k elementu g:gtin

 • K tomuto elementu další nápovědu zatím nemáme, sledujte proto štítek g:gtin (či ean) na našem fóru, kde se mohou objevit dotazy uživatelů Mergada a jejich řešení, viz: Téma g:gtin a případně Téma ean.

Pokud by vás k elementu g:gtin zajímalo něco konkrétního, napište nám váš dotaz níže do vlákna nebo na e-mail technické podpory.

Co kontroluje Mergado Audit u elementu g:gtin

 • Zda g:gtin u produktů nechybí nebo není prázdný (bez hodnoty) s vazbou na elementy g:mpn a g:identifier_exists
 • :construction: Připravujeme: Zda jsou g:gtin kódy unikátní a nenachází se ve feedu duplicitní hodnoty (tj. stejné g:gtin kódy u více produktů)
 • Zda element g:gtin neobsahuje nějakou nepovolenou hodnotu, kdy místo číselného kódu jsou v hodnotách g:gtin například písmena, apod.
 • Zda má element g:gtin správnou délku.

:bulb: Vyzkoušejte si Mergado Audit XML feedu pro Google Nákupy a pokud se vás některé z těchto chyb elementu g:gtin týkají, můžete si feed pro Google Nákupy opravit v Mergado Editoru.

:ring_buoy: Nebudete-li si vědět rady, stačí kontaktovat naši technickou podporu.