:batch_rewriting: Hromadné přepisování dle výběrů

Popis


Toto pravidlo umožňuje zcela přepsat původní hodnoty elementu a nastavit nové hodnoty, které budou různé pro jednotlivé výběry produktů. To vše jen v jednom pravidle. Jde o velmi užitečné pravidlo, které patří mezi často používané.

Pokud je produkt obsažen ve více výběrech, bude použita poslední uvedená hodnota.
 
:batch_rewriting:


Použití

Pokud si na stránce Produkty rozdělíte sortiment do cenových hladin (cena do 1000 , 1000 - 3000 , 3000 - 5000 , cena nad 5000 ) a budete následně chtít nastavit různou cenu za proklik těmto skupinám produktů, s pravidlem Hromadně přepsat dle výběru vše snadno nastavíte jen v jednom pravidle.

Stačí si zvolit element, který budete přepisovat (např. HEUREKA_CPC ) a následně na levé straně pravidla zvolíte konkrétní výběr produktů. Na pravé straně zadáte hodnotu pro zvolený element.

Příklad:

  • výběr cena do 1000 … cena za proklik: 5

  • výběr cena 1000 - 3000 … cena za proklik: 8

  • výběr cena 3000 - 5000 … cena za proklik: 11

  • výběr cena nad 5000 … cena za proklik: 15

 
Tip: Na levé straně můžete použít odkaz Předvyplnit levou stranu a tím se načtou všechny výběry produktů, které máte k dispozici. Nepotřebné řádky lze smazat ikonkou pro smazání daného řádku nebo je lze ignorovat a pokud nebude vyplněna i pravá strana pravidla, takový řádek se neuloží. Stačí vyplnit hodnoty pouze do těch řádků, které chceme uložit.