IMPORT DAT - načítavanie dát z viacerých hárkov z dokumentu na jednej URL

Čaute Mergadisti,

čoraz častejšie využívam funkciu IMPORT DAT (úplne nejlepšie pravidlo ever) pre dopĺňanie KW do názvov produktov. Ak chcem ale zachovať prehľad napr. produkty podľa značiek, tak by sa mi hodilo mať v rámci jedného dokumento viacero samostatných hárkov pre každú značku.

Pokiaľ viem, tak aktuálne nie je možné načítavať dáta z jednotlivých hárkov a teda ak mám napr. 5 značiek každá po 500 produktov, tak musí existovať 5 samostatných dokumentov.

Neexistuje alebo nebude existovať nejký hack alebo možnosť ako používať len jednu URL a načítavať v rámci pravidla dáta z rôznych hárkov? Napr. že by sa to dalo nastaviť v nastavení pravidla, z ktorého hárku má pravidlo čítať data?

Viem, že by sa KW mali doplniť v zdroji tzn. na strane e-shopu priamo cez administráciu, ale viete ako to chodí s klientmi :slight_smile:

Ďakujem za feedback

2 Likes

Mohla bys prosím @janadzurickova přiložit kratičký příklad souboru? Nějak se mi to špatně představuje :smile:
Děkuji.

@michaljanik v nastavení importu pravidla cez URL adresu mám možnosť vložiť jednu URL adresu súboru:
Snímka obrazovky 2020-09-25 o 9.22.03

V príkazovom riadku kde vkladáme URL adresu sa teda vloží URL doplnená o /export?format=csv#usp=sharing čím ale vymažem pôvodnú info o napr. pre hárok 1 je v URL /edit#gid=67865136, pre hárok 2 je v URL /edit#gid=1794029348.

Ostáva teda základ URL a dáta sa sťahujú vždy len z prvého hárku. Vďaka vymazaniu ID hárku z URL adresy teda nedokážem povedať pravidlu, stiahni si dáta z prvého, druhého, tretieho atp. hárku.

Problém: nie som schopná pracovať s jedným súborom a viacerými hárkami, ale pre každú napr. značku musím vytvárať vždy nový dokument - mám veľa dokumentov, mám bordel

Riešenie: povoliť sťahovanie dát z rôznych hárkov jedného súbor resp. možnosť vybrať, ktorý stĺpec bude párovací (áno to je druhá vec, ktorá nie je úplne ok - párovacia premenná je vždy prvý stĺpec, ale to je na inú tému :smiley:)

1 Like

Jani @janadzurickova, tohle není věc k řešení na straně Mergada a jde to nastavit přímo v Google tabulkách při vytváření (publikování) daného listu jako CSV takto:

  • když si v Google tabulce vytváříš odkaz na CSV, tak jdeš do menu Soubor -> Publikovat na web a tam si pak můžeš vybrat, jaký list bude CSV soubor tvořit, viz screen:
    screenshot-docs.google.com-2020.09.25-11_29_37
  • klidně si tedy můžeš z jednoho Google dokumentu, který má více listů (:czech_republic: list = :slovakia: hárok) vytvořit více URL adres na jednotlivé listy.
  • zkusil jsem to a vše funguje, z jednoho Google “tabulkového” dokumentu o dvou listech jsem si vytvořil dvě CSV, každé má svoji URL a v Mergadu jsem si každou URL nastavil do jednoho pravidla pro import:
    screenshot-app.mergado.com-2020.09.25-11_43_56
  • každé pravidlo si potom načetlo k importu konkrétní list:
    screenshot-app.mergado.com-2020.09.25-11_46_25

Pozn.: při ukládání tabulky jako CSV jde vždy zvolit pouze jeden list, ale takhle to být musí z povahy CSV souboru, ve kterém by nešlo míchat data z vícero listů.

4 Likes

@ludekvolejnik už som ti niekedy povedala, že si najlepší na svete? :heart_eyes: ďakujem

1 Like

:blush: děkuji :smiling_face_with_three_hearts:

Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt