Jak dostat do exportu v Mergadu NÁKUPNÍ CENU ZBOŽÍ návod

Tenhle návod jsem ukryl před běžnými návštěvníky fóra. Přístupný je pouze členům skupiny Feed marketing guru. Jako poděkování, že jste @group_feedmarketing na :ship: palubě :smile:.

Proč importovat náklady do Mergada

Občas se může hodit informace, za kolik e-shop dané zboží nakoupil. Třeba pro bidding, pro stanovení pracovních priorit, pro pricing a podobně. Dříve se pro tento účel používalo Mergado Analytic XML. Toto XML stále funguje. Do budoucna ovšem budeme podporovat postup jiný - import CSV.

Pracovní postup

 1. Vytvořte si element do kterého budete nákupní cenu zboží importovat. Já vytvořil COST_VAT.
 2. Vytvořte CSV soubor. Měl by obsahovat alespoň dva sloupce:
  2.1 párovací element, např. ITEM_IT, URL, název zboží a podobně
  2.2 sloupec s hodnotami, v našem případě COST_VAT
 3. Vytvořte pravidlo typu Import datového souboru a CSV a soubor do Mergada naimportujte.

To je celé. Tři jednoduché kroky a máte hotovo :smile:


O tvorbě CSV souboru

 • CSV lze vytvářet v běžných tabulkových procesorech. Já používám LibreOffice Calc a jsem spokojený. Od uživatelů MicrosoftExcel jsem slyšel, že je někdy zlobí, jak Excel ukládá CSV. Před dávnými časy, kdy jsem ještě používal Microsoft Office zlobíval Excel i mne. Šlo to řešit studiem dokumentace a správným nastavením Excelu.
 • Importních pravidel může být více - pokud jsem chtěl importovat nejen nákupní ceny, ale i jiné elementy, já si někdy importy rozdělil na více. Nicméně lze importovat i v jednom souboru společně.
 • Mergado do budoucna plánuje podporovat i pravidelné načítání CSV souborů z URL. Bude možné tedy napojit shopsystém či informační systém napřímo a práci automatizovat.
 • Pozor na to, zda počítáte hodnoty s DPH nebo bez DPH. Pro prodejce jde často o zásadně odlišné hodnoty. Já požil včetně DPH proto, že budu data používat pro automatizovanou cenotvorbu. A na Zboží.cz či Heurece jsou vidět ceny včetně DPH. Ostatně na webu prodávajícího e-shopu také.

Fígl :information_source: když nákupní ceny zboží neznáte

Mám rád data přesná a čerstvá. Nastala ale situace, kdy jsem nákupní ceny zboží neznal. Pouze mi klient řekl procentuální výši marže pro kategorie. Obešel jsem to tak, že jsem si z Mergada (stránka Produkty) stáhl CSV s informacemi o zboží, dopočítal v Calcu odhadované nákupní ceny, nepotřebné elementy smazal a měl jsem použitelný výsledek. Musím ale v budoucnu myslet na to, že obsah zastará a bude třeba jej aktualizovat.

4b
Ilustrace, nákupní ceny zboží COST_VAT v CSV, otevřeno v LibreOffice Calc.

Dnešní release nových funkcí rozšířil pravidlo pro import dat z CSV o možnost importu CSV z externí URL. Díky tomu můžete do exportu v Mergadu napojit data např. ze skladového systému či jiného software. V případě nákupních cen zboží, o kterých jsem psal výše, se tak otevírá možnost celý proces importu nákupních cen zboží 100% zautomatizovat!


Pravidlo import CSV umí nově načítat CSV soubor z URL adresy.

Ping @group_feedmarketing @group_specialists

1 Like