Jak často probíhá import produktů v MERGADU?

V MERGADO Editoru vyhledáte informace o importu následujícím způsobem:

  1. Nejprve se přesuňte na stránku Historie.
  2. Z rolovací nabídky vyberte možnost Import produktů.
    a. Přegenerování (tedy i import) probíhá zhruba čtyřikrát denně. MERGADO ale sleduje, jak často dochází ke změnám ve vstupu, a podle toho upravuje četnost přegenerování.
    b. Pokud by bylo změn ve vstupu během dne málo, přegeneruje obsah například jen dvakrát.
    c. Nastavením času přegenerování si tedy můžete zároveň nastavit import na konkrétní hodiny.