Jak funguje Mergado

Mergado několikrát denně :

  • stáhne data z vašeho e-shopu

  • provede úpravy , které jste nastavili pomocí pravidel a aplikací

  • připraví výstupní data , které si stáhnou vyhledávače zboží

Pravidla se vždy přizpůsobují i nově importovaným produktům, čili pokud se ve vašem feedu objeví nové zboží za 2500 Kč a vy máte například nastaveno, že zboží nad 2000 Kč má dopravu zdarma, pak se tato informace promítne i do nového produktu.

Pokud váš feed pouze nahrajete do Mergada a neprovedete žádné úpravy , data na výstupu zůstanou nezměněná .