Jak pomůže MERGADO vyhledávačům zboží či marketplaces

Provozujete-li vlastní marketplace či vyhledávač zboží, pomůže vám MERGADO systém navýšit tržby a ušetřit práci. Protože jsem nedávno připravoval data pro Kvinono.sk, podělím se o nápady z praxe.

O marketplaces

Pro další text budu předpokládat internetovou stránku, která prezentuje informace o zboží. Tyto získává z datových feedů od e-shopů. Je jedno, zda stránka funguje jako marketplace (zákazník objedná na stránce), nebo vyhledávač zboží (zákazník proklikne na cílový e-shop). Tipy jsou shodné.

Nápady, jak pomůže MERGADO system marketpace

1) Formát feedu

Základem jsou data ve formátu, který marketpalce zpracuje. V našich končinách se často vyskytují formáty Heureka.cz / Heureka.sk a Google Shopping. MERGADO editor dokáže data na cílový formát převést ze stovek formátů od CSV souboru po speciální datové struktury.

2) Skrýt nevalidní položky

Při nastavení projektu v MERGADO editoru můžete skrýt položky, které nejsou validní. Obvykle jde o ty, které neobsahuji kategorii, název, cenu, obrázek, textový popis. Stačí, aby chyběla jediná z těchto položek, a produktová karta by byla nekvalitní. Skryjete-li nevalidní položky již v MERGADO editoru, nemusíte je řešit ve svém marketplace.

3) Exportovat pouze potřebné elementy

MERGADO Editor vám umožní skrýt v projektu elementy, které váš marketplace neumí zpracovat. Tím dojde ke zmenšení objemu dat a zefektivnění zpracování. Typickým příkladem mohou být elementy MAX_CPC či HEUREKA_CPC. Pokud váš marketplace nabídku za proklik nereflektuje, v tom případě to může například VAT, různé interní elementy inzerenta, někdy i doprava…

4) Napárovat kategorie

Pravidlo pro nastavení kategorií MERGADO Editoru vám umožní hromadně nastavit hodnoty kategorií. Tím se zjednoduší zpracování v marketplace. Stačí pak 100% shoda názvu kategorie. Pokud váš marketplace podporuje existující strom kategorií (např. Heureka), můžete využít automatické napárování v tomto pravidle.

4) Přepsat & naformátovat texty

Pokud váš marketplace podporuje popis zboží (obvykle DESCRIPTION) v HTML a vstupní feed toto neobsahuje, můžete využít Clicking Goat & GPT. Podrobněji jsem o automatizovaném přepisu textů psal ve článku Jak hromadně přepsat text s popisem zboží pomocí GPT.

5) Zpracovat parametry

Pokud váš marketplace podporuje zpracování parametrů, může se hodit přejmenování názvů parametrů či přejmenování hodnot parametrů.

6) Automatický překlad popisů zboží

Osobně doporučuji např. pro český marketplace používat výhradně česká vstupní data. Pokud byste chtěli obsah přesto přeložit (např. ze slovenštiny), doporučuji MERGADO Translate. Podobně jako Clicking Goat & GPT zpracuje data hromadně.

7) Efektivní práce v administraci

Osobně jsem při přípravě dat ušetřil práci díky importu výběrů a importu pravidel z již nastaveného projektu (jiného feedu). Původně jsem si chtěl připravit automatizaci, která by nastavení udělala za mne. Nakonec mi ale import přišel jednodušší. Nemusel jsem tak společná nastavení klikat pokaždé znovu.

Proč využít MERGADO Editor

Osobně vidím následující výhody:

  • Nemusíte nic programovat. Používat můžete začít hned.
  • Připravené know-how ohledně jednotlivých úkonů. Na tomto fóru najdete jak informace, tak pomoc.
  • Rozumná cena. Je levnější použít hotové technologie než programovat vlastní.
  • Váš marketplace nemusí řadu situací řešit. Upravíte vstupní data.
  • MERGADO systém je rozšiřitelný. Např. o GPT viz výše. Můžete si nastavení upravit dle svých potřeb.
  • Uvedené postupy platí pro různé jazyky. Nemusíte se omezovat pouze na češtinu či slovenštinu. Obdobně lze připravit data v polštině nebo třeba švédštině.

Uvedený seznam není konečný. Jistě najdete vlastní nápady, jak data pro marketplace vylepšit. A navíc na nových nástrojích pracujeme a v dohledné době je přineseme :wink:

3 Likes