Jak hromadně přepsat text s popisem zboží pomocí GPT

Středeční release přinese nový typ dotazu do GPT - Přepsat text. Co udělá, je zřejmé z následující ukázky. Jde o screenshot z MERGADO Editoru, stránky Produkty. Vlevo je vstupní text DESCRIPTION, vpravo výstupní po zpracování GPT.

Parametry výstupního textu

Cílem bylo hromadně přepsat text tak, aby nebyl duplicitní s textem vstupním. A bylo možné ho využít pro import do e-shopu. Text by tedy měl být rozdělen na odstavce, obsahovat mezititulky a podobně.

Poznámka: Text generuje GPT. Není tedy možné 100% podchytit všechny možné problémy předem. Výstup je vhodné kontrolovat.

Vlastnosti výstupního textu

  • V jazyce, který uživatel nastaví. Nyní je na výběr: čeština, slovenština, maďarština, angličtina.
  • Budete-li potřebovat jazyky, které v seznamu nejsou, napište nám prosím na podporu. Zvážíme jejich doplnění.
  • Je možné testovat zpracování, kdy na výstupu nastavíte jiný jazyk, než je na vstupu (překlad).
  • Rozsah textu přibližně odpovídá článku.
  • Text je rozdělen na odstavce. Doplněn mezititulky. Obsahovat může také například odrážky.
  • Text obsahuje HTML formátování.
  • Máte na výběr z GPT-3.5 a GPT-4.

Možné problémy

I zde platí, že kvalita výstupního textu je ovlivněna vstupním textem. Pokud na vstupu není text žádný, nebo velmi krátký bez konkrétních informací, výstupní text nemusí být kvalitní. Já jsem testoval na datech, kde vstupní text byl nepěkně formátovaný, velmi hutný, informačně nabitý. Až tak, že se mi špatně četl. S výstupem jsem byl, v této situaci, spokojen.

Nebudete-li spokojeni s výstupním textem, zkontrolujte vstupní text. Mne trápilo například to, že na výstupu byla tabulka. GPT však přeházela hodnoty ve sloupcích a řádcích. Což je u tabulky problém. Vlastně jsem byl překvapen, kde se tabulka vůbec vzala. Na vstupu jsem našel skutečně velikostní tabulku v popisu DESCPRIPTION. Ten byl vygenerovaný z popisu na e-shopu. Tabulka do něj byla vložena “na tvrdo”. Tedy při generování feedu shopsystém odstranil z DESCRIPTION HTML značky. Výstupem byly jednotlivé řádky s hodnotami oddělenými bílými znaky. Toto uvádím jako příklad vstupních dat, které vás mohou překvapit.

Velikostních tabulek jsem našel při testování více. U oděvů a obuvi by je člověk očekával. Byly však i u sportovního vybavení (snowboardy, lyže…) a domnívám se, že různé tabulky tak jsou na nečekaných místech.

:warning: Výstupní text generuje GPT. Je třeba kontrolovat věcnou správnost.
Taktéž naformátování. Snažili jsme se odstranit problémové situace, text vygenerovaný GPT kontrolujeme, než ho pošleme do MERGADA, přesto mohou na výstup proniknout i výstupy, které nechcete.

Využití funkce přepiš text

Při návrhu funkce jsem měl před očima import dat do e-shopu. Vyřešení jednak neformátovaného textu, kdy popis je “dlouhá nohavice textu”, která se špatně čte, a jednak duplicity se stránkami dodavatele. V tomto případě bude nutno zpracování dat důkladně vyzkoušet a sledovat, nakolik je spolehlivý bez manuální kontroly.

Domnívám se, že využití je širší. Například pokud prodejce chce do reklamního systému poslat popis zboží. Ale nikoliv svůj vlastní, který napsal, protože se o něj “nechce dělit”. Využití by mohlo být v SEO při generování textů pro cizí stránky a podobně.

Další postup

Po středečním release budete moci funkci využít. Osobně bych doporučil ji testovat obezřetně. Ač v mém případě stálo zpracování GPT pár dolarů a s výstupem jsem byl spokojen, nemusí tomu tak být vždy. Budete-li mít k nové funkci zpětnou vazbu, budu rád, když nám ji napíšete na technickou podporu.

Děkuji.

:information_source: Pokud bystě měli chuť se o využití GPT ve feed marketingu dozvědět více, navštivte naše bezplatné školení.

Nastavení dotazu Přepiš text

1 Like