Jak najít duplicitní produkty

Ahoj, lze nějakým výběrem najít duplicitní hodnoty?

Tzn. Pokud je PRODUCTNAME vícekrát stejný, tak aby se na to udělal výběr?

V Auditu si sice takové produkty najdu, ale pak musím udělat výběr jen těch produktů a neaktualizuje se to.

2 Likes

Audit je super věc, ale pokud mi to nalezne např. 50 duplicitních elementů PRODUCT, potřebuji na těchto 50 artiklů aplikovat pravidlo, ale jak? Audit nevytvoří skupinu produktů, na kterou bych aplikoval pravidla.

Vojta

1 Like

pro @kralppc

2 Likes

V Mergadu jde najít duplicitní produkty takto:

 1. Na stránce Elementy vyber element, ve kterém jsou duplicity, např. PRODUCTNAME, EAN či jiný a klikni na výpis hodnot.
 2. Na stránce s hodnotami elementu klikni postupně 2x na název sloupce Počet výskytů pro seřazení počtu výskytů sestupně. Pokud jsou v elementu duplicitní hodnoty, mají počet výskytů větší, než 1.

Ukázka nalezení duplicitních EAN kódů:

Co s nalezenými duplicitami dál?
Pokud je záměr úplně odstranit takové produkty z feedu, je to snadnější varianta:

 1. Na každém řádku je na pravé straně ikonka 22-15-08-22 pro možnost vypsat produkty s danou hodnotou, což vede na stránku Produkty s automaticky vytvořeným výběrem. Pokud by se takový výběr hodil, lze jej rovnou uložit. Je-li duplicit pár, stačí postup zopakovat pro další duplicitní produkty a pokračovat bodem 5. níže.
  Pokud je duplicitních položek hodně a není žádoucí vytvářet výběry po jednom (z jednotlivých řádků) je nejlepší způsob:
 2. Vyexportovat hodnoty do CSV kliknutím na Stáhnout CSV, následně otevřít v Excelu/Calcu apod. a nejprve seřadit data podle sloupce count s počtem výskytů, potom budou duplicitní hodnoty na řádcích hezky pod sebou.
 3. Označit a zkopírovat si do clipboardu část sloupce content s duplicitními hodnotami.
 4. V Mergadu na stránce Produkty vytvořit výběr pro element, ve kterém jsme duplicity hledali (tedy např. PRODUCTNAME, EAN, atd.) s podmínkou je obsažen ve výčtu a do pole pro hodnotu vložit řádky z clipboardu.
 5. Výběr si uložit a následně pravidlem typu skrýt produkt takové produkty skrýt. :wink:

Pokud je záměr odstranit z feedu jen duplicity a jeden výskyt ponechat, je to pracnější varianta:

 1. Na každém řádku je na pravé straně ikonka 22-15-08-22 pro možnost vypsat produkty s danou hodnotou, což vede na stránku Produkty a zde je možné Stáhnout CSV pouze s těmito produkty.
 2. Následně je zapotřebí stažený CSV soubor otevřít v Excelu/Calcu apod. a zkopírovat si bokem, např. do nového listu, identifikátory (např. ITEM_ID) těch produktů, které chceme skrýt. Přesněji všechny řádky ve sloupci ITEM_ID kromě jednoho výskytu - takový produkt necháme propsat do výstupního feedu.
 3. Kroky 1. a 2. je třeba opakovat pro všechny duplicitní produkty, co jsme našli na stránce Elementy.
 4. Na novém listu nám tímto vznikne seznam “id” produktů, které potom skryjeme, stačí jen označit všechny řádky a zkopírovat si je do clipboardu.
 5. V Mergadu na stránce Produkty vytvořit výběr pro element odpovídající našim hodnotám, tedy např. ITEM_ID s podmínkou “je obsažen ve výčtu” a do pole pro hodnotu vložit řádky z clipboardu.
 6. Výběr si uložit a následně pravidlem typu skrýt produkt takové produkty skrýt. :wink:
4 Likes