Jak přejmenovat element v MERGADU?

V MERGADO Editoru se setkáte se třemi druhy elementů:

  1. ze vstupu (ve vstupním souboru)
  2. z pravidla (výstupní elementy, tvořeny pravidlem Převodníku)

Elementy ze vstupu a z pravidla přejmenovat nelze, jejich názvy jsou automatické.

  1. manuální (tvořené uživateli)

Manuálně vytvořené elementy přejmenujete následovně:

  • Na stránce Elementy přejeďte myší na konkrétní element.
  • Vedle jeho stávajícího názvu se ukáže symbol šedé tužky, díky které ho přejmenujete.