Jak vytvořit, přejmenovat či smazat element

Jak vytvořit nový element?

  1. Klikněte na stránku s elementy a na tlačítko “nový element”.
  2. Nový element pojmenujte
  3. Zvolte, zda chcete prvek nebo atribut, a uložte.

Současně můžete přidat i zanořený element, a to kliknutím na tlačítko + u konkrétního elementu, ke kterému chcete nový vnořený prvek přidat.

Stejným způsobem můžete vytvořit i zanořený atribut.

Elementy jsou po přidání prázdné, naplníte je hodnotami pomocí přepisovacích pravidel.
Element je také možné vypnout, aby se negeneroval do výstupního feedy, pokud má být použit pouze interně v MERGADU.

Ručně vytvořený element můžeme také smazat, ale element vytvořený MERGADEM smazat nelze, takový element lze pouze skrýt.

Jak přejmenovat element?

Přejmenovat lze pouze ručně vytvořený element. Přejmenujete ho pomocí šipky vedle názvu a následným potvrzením.
Element se zároveň přejmenuje i v pravidlech a výběrech, ve kterých byl použit.

Elementy vytvořené MERGADEM, ať už importované ze vstupního feedu nebo pomocí pravidla převodníku, přejmenovat nejdou.

:bulb: Toto omezení však můžete obejít tak, že si vytvoříte nový element s již správným názvem a původní element skryjete. Pomocí pravidla zkopírujete hodnoty z původního elementu do nového elementu. Jak na to ukazujeme v tomto videu.