Jak přejmenovat parametr pro Heureku?

Pokud chcete změnit název parametru v elementu PARAM_NAME (úplná cesta k tomuto elementu je PARAM | PARAM_NAME ), tak použijte pravidlo typu Najít a nahradit, kde na levé straně pravidla ve sloupci “Najít” vyhledáte starý název parametru a na pravé straně ve sloupci “Nahradit” zadáte nový název parametru.

Ukázka přejmenování parametrů:

PS: tento návod platí třeba i pro Zboží.cz či Glami. :wink:

1 Like