Jak vytvořit SEO audit v MERGADO Editoru

Na školení data-driven SEO vysvětluji, jak z MERGADO Editoru udělat “SEO tool”. Pro zjednodušení jsem připravil makra, která část práce udělají za vás.

Příprava SEO reportů

Uvedená makra jsou dostupná v MERGADO Editoru na stránce Makra pro formát exportu Scraping Camel. Makra jsou v angličtině, tedy pokud nemáte administraci MERGADO Editoru přepnutou do angličtiny, je třeba vybrat makra s anglickými popisky, viz screenshot výše.

Fungování SEO maker

Mekro Create “SEO audit” - extended udělá tyto akce:

  • Vytvoří výběry. Cca 15 různých výběrů vyhledá problematické stránky. Názvy výběrů obsahují zprávu zde jde o chybu či upozornění (error, warning), název elementu a o jaký prohřešek se jedná. Např. SEO: error #title empty (c90ead). Kód v závorce doplní makro individuálně a netřeba mu věnovat pozornost.
  • Vytvoří nový element SEO_STATUS.
  • Vytvoří pravidla. Pravidla do elementu SEO_STATUS zapíší kódy chyb, nebo stav -- OK --. Kódy chyb začínají znakem #, obsahují element kterého se chyba týká a o jakou chybu jde. Např. #title_short pro příliš krátký titulek TITLE. Jednotlivé kódy jsou odděleny mezerou.

Konfigurace SEO výběrů

Upravit lze všechny části popsané výše. Jak výběry, tak pravidla. Přesto jsou výběry, které dodatečnou konfiguraci přímo vyžadují. Tyto obsahují v názvu výběru text [settings]. Aktuálně jde o jeden výběr, který identifikuje výchozí obrázek OG:IMAGE. Jeho hodnotu můžete najít na stránce Elementy → OG:IMAGE. Výchozí obrázek má obvykle nejvyšší četnost.

Výchozí výběry a pravidla můžete doplňovat o své vlastní, a tím užitek MERGADO “SEO tool” :wink: násobně zvýšit.

Další SEO makra

Uvedené funkce má makro Create “SEO audit” - extended. Makro Create “SEO audit” - queries pouze vytvoří výběry, viz popis výše.

Odkazy & informace