Jak dostat do MERGADO Editoru odkaz do SERP Google

Občas se hodí do dat v MERGADO Editoru dostat přímý odkaz do SERP Google. Ukažme si jak na to.

Náhled řešení


Náhled stránky např. pro data-driven SEO.

Řešení může vypadat např. takhle. Na screenshotu je MERGADO Editor, stránka Produkty v zobrazení Tabulka. Jedná se o názvy stránek, získané pomocí Scraping Camel. Nadpisy jsou rozděleny do skupin, obsahují informace o průměrné hledanosti a CPC Skliku. Následuje odkaz do SERP Google. Kliknutím na odkaz se v novém panelu prohlížeče otevře stránka s výsledky vyhledávání.

Jak vytvořit odkaz do SERP Google

  • Vytvořte element. V našem případě SERP_GOOGLE.
  • Pravidlem zapište do elementu hodnotu hodnotu
    https://www.google.com/search?q=%KLICOVE_SLOVO%

A nebo použijte následujíc makro. To vytvoří element i pravidlo za vás.


Makro pro SEO konzultanty a jiné SEO specialisty :slight_smile:

:arrow_forward: Makro najdete v MERGADO Editoru na stránce Makra. Pozor, popis makra je pouze v angličtině. Musíte tedy na stránce Marka zvolit angličtinu. Pokud ji nemáte jako vyýchozí jazyk administrace. Makro najdete také pod přímým odkazem zde.

Další informace