🥮 Jak využít koláčové grafy v Mergadu pro datové SEO

Volně naváži na povídání o datovém SEO. Poslední release totiž vylepšil správce výběrů o zdánlivou maličkost. Koláčové grafy. A ty se nám budou hodit :wink:

O nových grafech

Správce výběrů na stránce Produkty nově u každého výběru obsahuje malý koláčový graf, který znázorňuje podíl položek v daném výběru na všech položkách exportu.


Náhled stránky Produkty se správcem výběrů.

K čemu se nové grafy hodí

Nové grafy nám usnadní na první pohled zjistit, jak významné jsou položky z daného výběru na celém počtu položek. Obzvlášť když použijete řazení a filtrování výběrů. Snadno si tak jednak seřadíte výběry od těch, co mají nejvíce položek, a vyfiltrujete např. vážné chyby od ostatních výběrů. Zde se hodí, když máte pro tvorbu názvů výběrů systém. V praxi to může vypadat např. takhle:

mergado-seo

Ukázka využití nových koláčových grafů společně s řazením a filtrováním pro analýzu exportu.

Já jsem pro export použil data ze Scraping Camel a prohlížel je v tabulkovém zobrazení. V něm jsem nastavil, jaké sloupce s daty chci vidět. Výběry jsem pojmenoval dle typů chyb a jejich závažnosti. Filtrovat se tak dá jak podle závažnosti, tak podle signálů, který chcete prozkoumat.

Využití nových grafů

Ukazuji tuhle vychytávku na exportu určeném pro SEO, nicméně stejně dobře ho využijete při analýze běžných produktových dat. Grafy zlepší užitek výběrů při poznání charakteru dat.

5 Likes

PS: když už si jednou výběry pro SEO (nebo jinou analýzu) vytvoříte, je možné je v Mergadu importovat do jiných exportů. V praxi tedy lze vychytat sadu “analytických” výběrů a ty pak (celkem) snadno mezi exporty importovat.


Příklad hromadného importu výběrů.

2 Likes