🌟 Novinky a release v MERGADU

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 22. 9. 2021 15:30

Novinky

Vývoj aplikace není pouze o neustálém přidávání nových funkcí. Čas od času je třeba se trochu poohlédnout zpět a vyřešit chyby a nepěknosti, které se při vývoji zákonitě nahromadí.

:sunflower: V posledních týdnech jsme se věnovali především opravám chyb a krocení technického dluhu.

 • :rocket: Také zkoumáme a testujeme cesty, jak zvyšovat výkon Mergada skrz posilování infrastruktury.
 • :hammer_and_pick: Při tvorbě výstupního CSV pro formát :de: Kaufland.de se element delivery_time_min exportoval dvakrát. Toto jsme opravili.
 • :candy: Pracujeme na modernizaci kódu starajícího se o frontend, což nám dá lepší možnosti pro budoucí vylepšení a vývoj.
 • :adhesive_bandage: UI: Opravili jsme další nekonzistentní chování při ovládání selectboxu klávesnicí.
 • :spider_web: UI: Při získávání nových notifikací v oknech prohlížeče, kde jsou otevřené shopy, do kterých aktuálně přihlášený uživatel nemá přístup, se z našeho serveru místo HTTP chyby 403 vracela chyba 500. Tato situace nastává např. když uživatel v jednom prohlížeči “nekontrolovaně” přepíná účty, kterými je do Mergada přihlášen. Toto jsme ošetřili.
 • :building_construction: Stejně jako v naposledy jsme vyřešili mnoho drobných chyb projevujících se v kódu pro UI na straně klienta (prohlížeče).
 • :bar_chart: Čas jsme věnovali i vylepšování interního monitoringu jednotlivých komponent, ze kterých se MERGADO skládá. To nám dá lepší informace o problémech, které za provozu mohou potenciálně nastávat.
 • Opravili jsme také množství dalších chyb.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 6. 10. 2021 15:30

Novinky

 • :hammer_and_pick: V pravidle pro zaokrouhlení jsme opravili okrajové případy, kdy se někdy mohlo stát, že jsme desetinná čísla zaokrouhlovali jinak, než by člověk čekal.
  • Zatímco např. číslo 5975.50 se zaokrouhlilo správně na 5976, tak třeba číslo 2966.50 se zaokrouhlilo špatně na 2966, ačkoliv by smrtelník čekal výsledek 2967. :sweat: Toto se už dít nebude.
 • :green_apple: Repairman: Opravili jsme chybu, kvůli které nešlo uvnitř appky pouštět audity feedů.
 • UI: Ošetřili jsme situace, kdy se u odkazů s kotvou stránka posunula na ne zcela přesné místo.
 • :candy: UI: Ve formuláři pravidel jsme u víceřádkových typů pravidel sjednotili popisky ikonek.
 • :uk: Opravili jsme velké množství překlepů v textech anglické lokalizace uživatelského rozhraní.
 • Další drobné opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 20. 10. 2021 15:30

Vývoj není jen stále o novinkách. Tento týden jich není mnoho, ale intenzivně pracujeme na “vnitřnostech” Mergada, které aplikaci pro vás vylepší.

Novinky

 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme občasné zaseknutí auditů. Aktuálně se takto zaseknuté audity znovu spustí a proběhnou.
 • :information_source: U Hromadných pravidel jsme přidali informaci, co se stane s řádky s prázdnými hodnotami vpravo.

Platforma

 • Formulář pro úpravu jazykových mutací se nyní zobrazuje stejně jako ve Store.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 3. 11. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Na hlavní stránce s přehledem shopů je nově - pro lepší přehled - u každého projektu vidět počet uložených výběrů.
 • :green_apple: Vylepšili jsme analýzu vstupních XML feedů - nově už správně identifikujeme názvy elementů, které v atributu obsahují nestandardní znaky.
  • Dříve jsme detekcí těchto elementů měli problém :sweat: a to komplikovalo import složitějších feedů, na které si uživatel chtěl třeba nasadit custom formát.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme chybu v převodníku z Google formátů, při které se míchalo pořadí vícenásobných elementů.
 • :mailbox_with_mail: V těle e-mailové notifikace o ukončení zkušení doby appky vázané na projekt jsme nezasílali název shopu, pod který daný projekt patří.
  • Toto jsme opravili a název shopu se v e-mailu už bude správně zobrazovat.
 • Další drobné opravy.

Platforma :wrench:

 • :mag: V API bude možné filtrovat entity na základě hodnot jejich atributů.
 • :star: V API je k dispozici nový endpoint, kde jsou k dispozici informace o známých - avšak ne nutně právě přítomných - produktech pro daný projekt.
  • URL endpointu: https://api.mergado.com/projects/<project_id>/pairings/.
  • Dokumentace: Mergado · Apiary
  • :warning: Endpoint je v testovacím režimu - podoba tohoto endpointu, či dat z něj se vracejících, se může ještě změnit.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 18. 11. 2021 15:30

Novinky

 • :apple: U formátu :de: Idealo.de CSV jsme na základě aktuální specifikace změnili oddělovač sloupců v CSV na ; středník (dříve se používala čárka).
 • :green_book: U velkých a náročných projektů na stránce Produkty nově optimalizujeme stahování CSV s produkty.
  • Tzn. pokud projekt obsahuje opravdu velké množství produktů a zároveň velké množství skrývacích pravidel, ve výsledném CSV nyní nebudeme poskytovat informaci o tom, zda je daný produkt skrytý pravidlem či nikoliv (dřív se jinak dělo to, že CSV vůbec nešlo stáhnout). :sweat:
  • :bulb: Zároveň tuto detekci “velkých a náročných projektů” nově děláme o něco chytřeji.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme další chybu v převodníku z :world_map: Google a Facebook formátů, při které u převádění vícenásobných elementů hodnoty zdrojových elementů zůstávaly i na výstupu.
 • :candy: UI, Pravidla: Při vybírání výběrů v pravidle Hromadně přepsat dle výběru nově u konkrétních výběrů zobrazujeme počet produktů a typ výběru (vstupní/výstupní).
 • :mag: UI: Při načtení hlavní stránky s přehledem shopů už nebudeme zahazovat vyhledávaný řetězec, který mohl být definovaný v URL stránky.
  • Vyhledávaný řetězec i samotné vyhledávání při načtení stránky nově správně zachováme.
 • :candle: UI: U množství textových polí, které v uživatelském rozhraní slouží k vyhledávání, se pro lepší přehlednost nyní zobrazuje ikonka lupy.
 • UI: Opravili jsme navzájem se překrývající ikonky a textu u nastavení řazení na stránce Produkty.
 • UI: U editace parametrů uživatelských maker jsme opravili šířku sloupců, která občas zlobila.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • Opravili jsme chybu v rozhraní, která nastávala při editování pravidel appky.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 19. 1. 2022 15:30

Po :christmas_tree: vánoční pauze se vracíme s našimi pravidelnými updaty Mergada. :sunflower:

Novinky

 • :green_apple: U formátů :czech_republic: Heureka.cz a :slovakia: Heureka.sk nově podporujeme element SALES_VOUCHER.
 • :star2: Ve správci výběrů je u počtu produktů vidět :pie: koláčový graf, ze kterého lze snadno vyčíst, jaký poměr z celkového počtu produktů u projektu daný výběr obsahuje.
 • :candy: Vylepšili jsme našeptávání názvů při vytváření nových elementů na stránce Elementy.
 • :1234: Výběry: Opravili jsme chybu, kvůli které ve formuláři výběrů nešlo u operátorů <, >, <=, >= zadat záporná čísla. Nyní to možné už je.
 • :hammer_and_wrench: :mailbox_with_mail: Opakované posílání pozvánky do shopu v Mergadu na mail zatím neregistrovaného uživatele obsahovalo chybu, kvůli které se opakovaná pozvánka neodeslala. Toto jsme opravili.
 • :hammer_and_wrench: :spider_web: Opravili jsme také chybu, kvůli které se v historii projektu nezobrazovalo stahování výstupního feedu, pokud takové stahování probíhalo přes nezabezpečené HTTP spojení.
  • Toto se netýká stahování výstupních feedů přes zabezpečené HTTPS spojení (to by se ideálně mělo používat vždy) - které se v historii projektu zobrazovalo a stále zobrazuje správně.
 • :shield: Tlačítka pro spouštění auditu feedů (např. na přehledové stránce projektu) jsou nyní lépe chráněna proti nechtěnému vícenásobnému spuštění identického auditu.
 • :candle: A další drobné opravy a vylepšení… Např.
  • Vylepšili jsme množství :hungary: maďarských překladů popisků a textů v rozhraní Mergada.
  • :newspaper: Dlouhé texty u prvků na stránce při editaci makra se už správně zalamují.
  • V prohlížeči :fox_face: Firefox se na hlavní stránce po kliknutí na “Skrýt všechny exporty” u výpisu shopů zobrazovat ošklivý scrollbar. To je opraveno.

Platforma :wrench:

 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme filtrování pro endpoint https://api.mergado.com/queries/<id>/products/.
  • Tento endpoint by nově také měl data získávat efektivněji a tedy vracet rychleji.
 • :mailbox: Vývojáři konkrétní appky (tzn. uživatelé, kteří patří do jejího vendora) v detailu appky v Mergado Store u uživatelských hodnocení krom hvězdiček a textu uvidí i jméno a kontaktní e-mail uživatele, který appku hodnotil.
 • :adhesive_bandage: V Developers mohl select pro vybírání stage appky poskakovat, pokud bylo postranní menu sbalené. To je opraveno.
 • :world_map: V Developers je možné u aplikací zvolit podporované jazyky (tzn. jazyky, ve kterých appka umí zobrazit své UI).
  • Po zvolení jazyků se tato informace zobrazí v detailu appky v MERGADO Store.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 2. 2. 2022 15:30

Novinky

 • :star2: :four_leaf_clover: Do správce výběrů jsme k jednotlivým výběrům přidali zkratku pro vytvoření pravidla.
 • :apple: Zjednodušili jsme postup při importování výběrů z projektu A do projektu B.
  • Nyní lze zdrojový projekt vybírat samostatně - i bez předchozího vybrání zdrojového e-shopu.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu, která nastávala při pokusu editovat existující pravidlo Nastavení cen za prokliky.
 • :adhesive_bandage: Na přehledu projektu bylo k dispozici tlačítko pro spuštění auditu výstupního feedu, přestože výstupní feed ještě neexistoval (např. když prvotní zpracování při vytváření projektu skončilo s chybou). Toto jsme opravili.
 • :rocket: Vylepšili jsme logiku pro optimalizaci UI uvnitř projektů, které mají ohromný počet elementů (tzn. tisíce, desetitisíce, ale i víc).
  • :thinking: Pokud elementy v projektu překročí konkrétní stanovený počet, na určitých místech v rozhraní, kde se tyto elementy mají vypisovat (např. seznam známých elementů ve formuláři pro výběry či ve formuláři editace pravidel), pak nevypisujeme elementy všechny, ale vybíráme podmnožinu jen těch nejdůležitějších. To z toho důvodu, že prohlížeč na straně uživatele tyto objemy elementů jinak nemusí dobře zvládat :sweat: a v takových situacích rozhraní Mergada buď velice dlouho načítá stránky, nebo dokonce úplně přestává reagovat.
   • Tímto se zajistí, že i když je u projektu ohromné množství elementů, tak i přesto se s ním dá skrz rozhraní “nějak” pracovat; důležité elementy jsou k dispozici (např. ve formuláři pravidel) - a ty méně důležité elementy schováme.
  • Doteď jsme za ty důležitější elementy považovali takové elementy, které nejsou zanořené či vícenásobné - tedy elementy typu PRODUCTNAME, CATEGORYTEXT, PRICE_VAT, … Avšak jakmile název elementu obsahoval svislítko |, tak jsme ho ve formulářích schovávali.
   • :cold_sweat: Takové řešení má tu nevýhodu, že kromě elementů IMAGE|12073, IMAGE|12074, … - u kterých je nízká pravděpodobnost, že s nimi uživatel bude chtít cíleně pracovat ve výběrech či pravidlech - schová i elementy jako IMGURL_ALTERNATIVE|2 či DELIVERY|CESKA_POSTA, se kterými uživatel cíleně často pracovat chce …
  • :heart_eyes: Nové řešení spočívá v tom, že nyní budeme schovávat jen takové elementy, které za svislítkem mají tří-a-víceciferné číslo.
   • Tzn. elementy jako IMGURL_ALTERNATIVE|2 či DELIVERY|CESKA_POSTA u takových projektů schovávat již nebudeme, ale elementy IMAGE|12073, IMAGE|12074, … budeme schovávat nadále.
  • Díky této změně jsme mohli výše zmiňovaný “stanovený počet” elementů, při jehož překročení se tato optimalizace UI aktivuje, radikálně snížit - čímž zrychlíme rozhraní mnoha obrovských projektů - a to aniž bychom riskovali, že u nich ve formulářích nebudeme nabízet důležité elementy. :smiling_face:
   • :thought_balloon: Tato změna znamená i to, že u projektů “s ohromným počtem elementů” se na stránce Elementy mění výchozí chování výpisu elementů ze Skrýt vícenásobné či zanořené elementy na Skrýt nedůležité elementy. S tím, že skrz checkbox Zobrazit všechny vnořené se dají vypsat elementy úplně všechny - tedy zanořené i nezanořené (taková možnost tam byla i doteď).

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 2. 2022 15:30

Novinky

 • :information_source: Zahajujeme počáteční fázi přechodu na novou IP adresu, ze které si MERGADO bude stahovat vaše vstupní feedy.
  • Nově k vašim vstupním feedům může MERGADO přistupovat z IP adresy 81.31.39.112. Do této doby stahování feedů vždy pocházelo z IP adresy 185.58.41.182.
  • :thinking: Co to pro Vás znamená? Pokud pro zabezpečení přístupu k vašim vstupním feedům používáte filtrování IP adres, povolte přístup i pro IP adresu 81.31.39.112. Dosavadní IP adresu 185.58.41.182 budeme ještě nějakou dobu používat, ale postupem času ji vyřadíme.
 • :green_apple: Zrychlili jsme logiku pro přípravu dat pro pravidlo Nastavení cen za prokliky. Aplikování tohoto pravidla by tedy nyní mělo být o něco rychlejší.
 • :hammer: Opravili jsme zobrazení dashboardu projektů s TSV či TXT formátem.
 • Opravili jsme přidávání metadat do výstupních feedů.
  • UTF-8 je v XML souborech správně velkými písmeny: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
  • Další metadata pro formáty:
   • :world_map: Google: <title>{eshop_name}</title><link>{eshop_url}</link>
   • RSS: <title>{eshop_name}</title><link>{eshop_url}</link><description>{eshop_name}</description>
   • :mergado: MergadoStats: <DATE>{date}</DATE>
   • :poland: SmartBay.pl: <num>{product_count}</num>
   • :poland: Skapiec.pl: <time>{datetime}</time>
   • :greece: Skroutz.gr: <created_at>{datetime_colon}</created_at>
   • :greece: Bestprice.gr: <date>{datetime_colon}</date>
 • A další drobné opravy.

Accounts

Naše přihlašovací služba také dostala novinky a vylepšení! :bird:

 • Drobné úpravy ve formuláři pro registraci a nastavení fakturačních údajů.
 • Změnili jsme text třetí upomínky - nyní se bude lišit od textů prvních dvou.
 • Daňové doklady za uhrazené zálohové faktury se budou odesílat dvakrát denně - v 9 a v 15 hodin.

Platforma :wrench:

 • Testovací ping hook už bude zobrazovat výsledek volání u správné stage appky a nikoliv u všech stagí.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 2. 3. 2022 15:30

Novinky

 • Usnadňujeme práci s textem v celé aplikaci. Pomocí křížku nyní nově můžete textová pole vyprázdnit křížkem. :heavy_multiplication_x:
 • Srovnávač Idealo preferuje CSV, proto jsme se rozhodli Formát Idealo XML nastavit tak, že jej nyní není možné zvolit na výstupu.
 • Výstupní feedy projektů s formáty: shopzilla, miinto, pricegrabber se už nyní exportují se správnou příponou.
 • :bug: Opravili jsme chybu exportu do Google sheet, kdy se neexportovaly všechny elementy.
 • Neaktuální formáty (např. Arukereso until 8/2021) se už nebudou zařazovat do oblíbenosti v průvodci nového exportu.
 • :top: Vylepšili jsme detekci formátů. V případě, kdy feed odpovídá více formátům, nabídneme formát, kterému chybí méně elementů ze specifikace.
 • :bug: Speciální levý panel u formátu Google Nákupy už neposkakuje.
 • Doplnili jsme několik chybějících překladů do anglické verze aplikace.
 • V MERGADO Store jsme opravili špatně vyrovnané texty v bloku se základními informacemi.
 • Zaktualizovali jsme dokumentaci k formátům Mergado Category XML a Mergado Analytic.
 • V Tabulkovém zobrazení jsme upravili hlášku, pro lepší pochopení práce s hodnotami na vstupu a výstupu.
 • A další drobné opravy.

Platforma :wrench:

 • :new: Naše nová veřejná IP pro zdroje feedů je 81.31.39.112.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 3. 2022 15:30

Novinky

 • :green_apple: Pro formát :czech_republic: Heureka.cz jsme přidali podporu pro dopravce 123KURIER.
 • :hammer: Opravili jsme chybu v převodníku pro formát :earth_africa: WooCommerce CSV.
 • :rocket: Pracujeme na mechanismech, které by zajistily lepší stabilitu při zpracování auditu feedů (za cílem zredukovat počet situaci, kdy náročný audit z nějakého důvodu nedoběhne).
 • :candy: Průvodce založením nového projektu nyní upozorní uživatele, pokud by chtěl vytvořit nový e-shop se stejným názvem, jako má jiný jím vlastněný e-shop.
 • :lollipop: V průvodci založení nového projektu se na další krok dá nově dostat i klávesou ENTER.
 • :apple: UI: Optimalizovali jsme přípravu výběrů pro zobrazení formuláře editace pravidel. Tímto by se měl snížit výskyt situací, kdy se u náročných projektů kvůli vysokému počtu velkých výběrů nepodaří formulář správně vykreslit.
 • :avocado: Na stránce Produkty jsme uklidili v zobrazení typu Náhled a vylepšili jsme jej.
  • Nově u tohoto zobrazení umíme zvýraznit rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami.
  • Přidali jsme políčka pro URL produktu, ID produktu (např. z elementu ITEM_ID) a jeho dostupnost.
  • Popis produktu se již nezobrazuje.
 • :hourglass: UI: U některých textových polí se nově zobrazuje zbývající počet znaků, které uživatel může zadat.
  • obrazek
 • :globe_with_meridians: Ve vstupních polích pro výběr formátu na stránce auditu a v nastavení projektu jsou formáty nově roztříděné podle zemí.
  • obrazek
 • :bird: Optimalizovali jsme přípravu produktů pro stažení CSV s produkty na stránce Produkty. Nyní by stažené CSV nemělo být po chvíli “useknuté”, ale mělo by obsahovat všechny produkty, které obsahovat má.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme odkaz na přijetí pozvánky k e-shopu při prokliku z oznámení v UI.
 • :link: Opravili jsme odkazy na nápovědu k typům pravidel v tooltipu ve formuláři pravidel.
 • :mag: Filtrování pravidel na stránce Pravidla nyní filtruje okamžitě a není potřeba hledání potvrzovat klávesou ENTER.
 • Při ukládání proměnné mohla po odeslání formuláře “probliknout” falešná červená chybová hláška. To by mělo být nyní opraveno.
 • :earth_africa: Tu a tam jsme v rozhraní přidali chybějící (či opravili existující) překlady.
 • A další drobné úpravy a opravy.

Platforma :wrench:

 • Kvůli chybě nešlo editovat pravidla u neprodukčních stages appky. Toto by mělo být opraveno.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 30. 3. 2022 15:30

Novinky

 • :green_apple: Upravili jsme definice formátu :czech_republic: Upgates dle aktuální specifikace.
 • Změny pro formát :earth_americas: Facebook:
  • Výchozí hodnota elementu CONDITION je new.
  • Pro každou specifikaci dodání zboží se přidá element g:country.
 • :chains: Upravili jsme výchozí párovací elementy pro formát :hungary: Argep.hu.
 • :adhesive_bandage: Na stránce Produkty jsme opravili chybu, kvůli které řazení produktů nefungovalo správně.
 • :rocket: Nasazujeme optimalizace a vylepšení kódu auditu feedů, díky kterým by audity feedů měly být zpracovávány efektivněji.
 • :file_folder: V pravidle Datový import jsme v poslední době měli chybu, kvůli které do něj nešlo nahrát datový CSV soubor větší než 2 MB (do pravidla má jít nahrát soubor s velikosti 25 MB). Toto jsme opravili.
 • :hammer_and_pick: Pravidlo Hromadné přepsání dle hodnot obsahovalo chybu, kvůli které se regulární výraz hledající výraz ^$ (tzn. prázdný text) vyhodnocoval špatně - v prázdné hodnotě elementu nenašel shodu. Toto je nyní opraveno a shodu najde.
 • V projektu, kde je vstupní i výstupní formát :earth_americas: Mergado XML, se kvůli chybě exportoval i druhý element GENERATOR. Toto je nyní opraveno.
 • :face_with_head_bandage: Opravili jsme chybu, která mohla nastat při odeslání formuláře při editaci názvu elementu.
 • UI: Boxík vyžadující potvrzení při opuštění stránky s editací pravidla (jehož účelem je zabránit ztrátě dat při nechtěném opuštění stránky) se občas neukazoval. Toto jsme opravili.
 • :lollipop: UI: Přidali jsme nové ikonky pro množství známých vyhledávačů a služeb.
 • Doplnili jsme chybějící maďarskou verzi banneru na stránce s auditem feedů.
 • A další drobné opravy a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • Aktualizovali jsme dokumentaci MAIA (MERGADO App IFRAME API).
 • Rozšířili jsme maximální délku dlouhého popisu appky z 5 kB na 64 kB.
 • Opravili jsme chybu v endpointu .../queries/<id>/products, kvůli které se vracely špatné hodnoty pro total_results.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 4. 2022 15:30

Novinky

 • :sun_behind_small_cloud: Aktualizovali jsme specifikace pro formáty :czech_republic: Upgates Produkty a :czech_republic: Upgates Kategorie.
 • :lollipop: Na stránce Produkty pro zobrazování obrázků nově používáme lazy loading. Načítání obrázků tak nyní bude na straně uživatele efektivnější.
 • :green_apple: :shield: Při vytváření nového projektu nově zvládneme URL feedu s HTTP autentifikaci, která v názvu uživatele obsahuje symbol zavináče @.
  • Tzn. nově už půjde vytvářet projekty s URL ve formě:
   https://uzivatel@nejakymail.cz:nejakeheslo@www.domenaxyz.com/nejakyfeed.xml.
 • :rocket: Věnovali jsme čas dalším optimalizacím komponenty zpracovávající audity feedů. Feedy zapsané ve validním XML nyní přečteme rychleji a efektivněji.
 • :nerd_face: Připravujeme podporu pro další formáty pro automatické návrhy kategorií (v pravidle Hromadné přejmenování kategorií je momentálně podporujeme pro formáty :czech_republic: Heureka.cz, :slovakia: Heureka.sk a :czech_republic: Zboží.cz).
 • :candy: V průvodci založením nového projektu lze nově upravit název projektu už přímo při jeho vytváření.
 • :cake: Ve formuláři pravidla Hromadné přepisování dle výběrů jsme zlepšili našeptávání při vybírání cílového výběru v levém sloupečku formuláře.
 • :chains: Při procházení výsledků auditu výstupního feedu konkrétního projektu jsme zrychlili mechanismus, kterým párujeme produkt z auditu na produkt z projektu (což je potřeba, abychom uživateli produkt vypsaný v auditu umožnili např. přímo skrýt).
 • UI: :hammer: Na dashboardu projektu se mohlo stát, že tooltip pro grafy na stránce byl překrytý levým hlavním menu. Toto jsme opravili.
 • UI: :hugs: Přidali jsme ikonku pro :czech_republic: Mall.cz.
 • UI: :keyboard: Vylepšili jsme UX pro navigaci v průvodci založením nového projektu přes klávesnici. A přidali jsme do průvodce i pár dalších drobných vylepšení.
 • A další drobné opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 27. 4. 2022 15:30

Novinky

 • :avocado: Audit XML: Při auditu feedu pro formát Heureka.cz a Heureka.sk už při validování parametrů nebude záležet na velikosti písmen názvu parametru.
 • :apple: Stránka Produkty dostala menší facelift.
  • Přidali jsme možnost nastavit si počet produktů, které se mají vypsat.
   • obrazek
  • Seznam pravidel aktivních u výběru (s možností přidat nové pravidlo) je nyní hezčí.
   • obrazek
  • U sloupců je při zobrazení typu Tabulka lépe vidět, zda se řadí podle výstupních či vstupních hodnot.
   • obrazek
 • :world_map: Na stránce Produkty jsme také vylepšili způsob, jakým řešíme zobrazení produktu závislé na specifikaci formátu (abychom podle nejlepších informací o produktu a použitého výstupního či vstupního formátu mohli zobrazit např. název produktu či jeho obrázek).
 • :sun_behind_small_cloud: Elementy: V projektech s CSV formátem nyní lze přes UI vytvořit element i se znaky [ a ] v názvu (např. image[0].url).
 • :hammer_and_pick: Custom formát: Provedli jsme opravy za cílem eliminovat konflikty názvů elementů ze vstupního feedu s elementy se speciálním významem.
  • Tzn. už bychom např. elementu ITEM ze vstupního feedu, který se má podle nastavení custom formátu "propsat jak je", neměli automaticky přidávat speciální význam "obalovací element produktu", přestože si uživatel custom formát nastavil jinak.
 • :candy: UI: Tu a tam jsme opravili některé texty a překlady.
 • A další drobná vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 11. 5. 2022

Novinky

 • :green_apple: Aktualizovali jsme formát NajNakup.sk podle nejnovější specifikace.
  • Hodnoty elementů NAME a DESCRIPTION budou nově zapouzdřeny v CDATA.
  • Doplněná podpora pro element IMGURL jako alternativní možnost specifikace obrázku.
  • Upravili jsme i pořadí elementů při exportu.
 • :hammer_and_wrench: Při importu a analýze feedů pro custom formát jsme občas špatně četli názvy XML atributů, pokud jejich název obsahoval namespace. Nyní bychom to měli zvládat lépe.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chybu, kvůli které se při importu “pouze změněných produktů” špatně počítaly počty unikátních hodnot vstupních elementů. To je nyní opraveno.
 • :candy: UI: U jednořádkových textových polí se při delší zadané textové hodnotě (v závislosti na použitém webovém prohlížeči) mohl objevit nevzhledný horizontální scrollbar. Toto by mělo být opraveno.
 • :candle: UI: Při otevření levého modrého panelu s vyhledáváním shopů a projektů se hodí autofocus na vyhledávací pole, aby uživatel mohl rovnou psát vyhledávaný text.
 • :free: Při vytváření elementů v CSV projektech (či při jejich editaci) jsme rozvolnili validaci názvu elementu. Nově může název CSV elementu obsahovat cokoliv kromě nového řádku.
 • A hromada dalších drobností, které zpříjemňují práci s rozhraním Mergada.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 25. 5. 2022 15:30 h

Novinky

 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chybu, kdy nešla vytvořit hodnota atributu u vytvářeného elementu obsahující pomlčku nebo mínus - např. GIFT(ID=HPF12-191)
 • :avocado: Na stránce s výsledky auditu je k dispozici přehlednější seznam podporovaných auditů rozlišený podle jednotlivých zemí.
 • Ve Store jsme dříve identifikovali chybně měnu. Nyní se již identifikuje podle informací z accounts pro přihlášené uživatele. V případě nepřihlášených pak podle informací z prohlížeče.
 • :1234: Nyni již můžete vytvořit nový export s URL adresou, která obsahuje až 2048 znaků. Původní limit byl 250 znaků.
 • Projektům s formáty Miinto TSV se již správně vygeneruje výstupní soubor.
 • :bug: Vyřešili jsme bug escapování \ v MQL. Pokud název elementu obsahuje mezeru nebo některý z funkčních znaků \[] je potřeba ho escapnout = zapsat do hranatých závorek a před veškeré funkční znaky přidat \. Např. element Uk[á]zkové escapování\ použit v MQL: [Uk\[á\]zkové escapování\\] = "pochopeno"
 • :new: Exkluzivně jsme do nové verze aplikace MERGADO 2 přidali podporu pro formáty: Mall Marketplace, Mall Marketplace - dostupnostní a Shoptet CSV. V případě zájmu o jejich otestování včetně testování nové verze se nám stačí ozvat.
 • :apple: :star2: Do naší chytré komponenty pro automatické návrhy kategorií, kterou jsme představili v červnu 2020, jsme přidali podporu pro nové formáty: :czech_republic: Google Nákupy [cz], :slovakia: Google Nákupy [sk], :us: Google Shopping [us], :poland: Google Shopping [pl], :de: Google Shopping [de], :hungary: Google Shopping [hu]
 • :hammer_and_wrench: a spoustu dalších vylepšení týkající se vnitřního fungování Mergada.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 8. 6. 2022

Novinky

 • :star2: Audity pro :czech_republic: Shoptet.cz a :slovakia: Shoptet.sk formáty XML a CSV prošly významnou aktualizací.
 • :spider_web: U formátu pro :earth_africa: Google Sheets, který exportuje přímo do online tabulkového procesoru Googlu, jsme opravili výstupní URL zobrazenou na přehledu projektu. Nyní již opět vede na adresu v Google Sheets.
 • :card_index_dividers: Na stránce Produkty jsme u ikonky na proklik na kartu produktu ve vyhledávači zboží zobrazovali špatnou ikonku (ikonku jsme brali podle vstupního formátu, což je špatně - má se brát podle výstupního formátu). To je nyní opraveno.
 • :rocket: Probíhá další kolo průzkumů možných optimalizací - za cílem zrychlit zpracování feedů Mergadem.
 • :hammer: UI: Na stránce Historie projektu jsme v poli pro vybírání typu události zobrazovali nerelevantní položky. To jsme opravili.
 • :cherries: Stažení CSV s produkty ze stránky Produkty by nyní u projektů s vysokým počtem položek mělo být robustnější.
 • :moneybag: UI: U infoboxíku u e-shopu na hlavní stránce s přehledem e-shopů se nově vedle délky fakturačního období zobrazuje i sleva, jaká se k délce fakturačního období váže.
  • obrazek
 • :candy: UI: U ikonek-tlačítek těsně vázaných na vstupní pole jsme rozšířili velikost klikatelné plochy.
 • A množství dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • U MERGADO 2 projektů jsme opravili filtrování elementů, které si appka zadefinovala, že chce při aplikování pravidel posílat.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

1 Like

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 22. 6. 2022

Novinky

 • :cherries: Novinky v auditech:
  • Audity pro formáty skupiny :earth_africa: Mall Marketplace prošly významnou aktualizací.
  • Aktualizovali jsme také audit pro formát :de: Kaufland.de (Angebotsdaten)
   • Nově kontrolujeme přítomnost povinného elementu handling_time a zrušili jsme “povinnost” elementů shipping_group, delivery_time_max a delivery_time_min.
 • :avocado: :gear: Aktualizovali jsme převodníky pro :world_map: různé formáty:
  • :czech_republic: Zbozi.cz nově zná element LIST_PRICE.
  • :czech_republic: :slovakia: Google Ads Dynamic Remarketing nově zná element Item subtitle.
  • :czech_republic: MALL Marketplace bude mít v elementu WEIGHT hodnotu uvedenou bez jednotky “kg”.
  • :earth_americas: Google formáty:
   • V případě detekce delivery_days > 3 ve vstupní hodnotě se na výstupu v elementu g:availability objeví hodnota backorder.
   • V případě detekce delivery_days <= 3 ve vstupní hodnotě se na výstupu v elementu g:availability objeví hodnota in_stock.
 • :bell: :clamp: U formátu :earth_africa: Shoptet Kompletní jsme upravili proces exportu tak, že neznámé elementy se nově do výstupního feedu neexportují (Shoptet feedy s neznámými elementy nenaimportuje).
 • :green_apple: Vylepšili jsme logiku pro automatickou detekci vstupního formátu feedu. V průvodci založením nového projektu by se nyní měly předvybírat více relevantní formáty, než dříve.
 • :star2: :candy: UI: V různých vstupních polích pro výběr konkrétní hodnoty skrz uživatelské rozhraní jsme přidali fuzzy vyhledávání - to znamená, že pro vyhledání hodnoty uživatel nemusí zadávat přesné znění hodnoty, ale stačí např. jen některá písmena (která ani nemusí jít po sobě).
  • Např. pro rychlé vyhledání formátu Google Nákupy [cz] stačí do pole zadat gocz, viz obrázek.
   • obrazek
 • :date: UI: Opravili jsme chybu, která nastala, když do vstupního pole pro zadávání data (např. na stránce Historie projektu) uživatel zadal neočekávaný vstup.
 • :framed_picture: UI: Opravili jsme zarovnání ikonky pro sdílení makra.
 • A další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 20. 7. 2022, 15:30

:green_apple: :rainbow: MERGADO přichází s novinkou, ve které ze systému lineární reprezentace dat přecházíme na stromové uspořádání dat produktů (tzn. Tree Based Products, zkráceně TBP, jak novému systému interně říkají naši šikovní vývojáři), a to za cílem podstatného rozšíření možností Mergada. Této novince říkáme MERGADO 2 a více se o ní dozvíte v článku na našem blogu.

Novinky

 • :green_apple: V průvodci založením nového projektu je nově možnost vytvořit experimentální MERGADO 2 projekt.
 • :closed_lock_with_key: MERGADO nyní zvládne načítat vstupní feedy přes HTTPS i s nesprávně nastaveným certifikátem.
  • Tytam jsou doby, kdy vám nesprávně nastavený TLS/SSL certifikát vašeho poskytovatele infrastruktury bránil v použití služby MERGADO. :smirk_cat:
  • Pokud při stažení vstupního feedu MERGADO detekuje chybu v nastavení HTTPS certifikátu, vstupní feed i tak stáhneme a naimportujeme - v takovém případě na stránce s přehledem projektu zobrazíme varování s případnými detaily o detekované chybě (např. o vypršené platnosti certifikátu, či třeba že URL s https://... na pozadí přesměrovala na nezabezpečený protokol http://...).

  :warning: Špatně nastavený HTTPS certifikát na vašem webovém serveru může znamenat, že přenos dat mezi vaším serverem a Mergadem bude nést riziko odposlechu třetími stranami. Důrazně doporučujeme mít HTTPS certifikát nastavený správně.

 • :star2: Podporujeme nový formát :earth_americas: Facebook CSV.
 • :star: Aktualizovali jsme specifikaci pro formát :romania: Emag.ro a jeho audit.
 • :hammer: U komplexnějších vstupních XML feedů se v průvodci založením novým projektem mohl odhad počtu produktů ve feedu příliš lišit od reálného počtu produktů ve feedu. Mechanismus odhadu jsme vylepšili.
 • Na stránce s výpisem custom formátů uživatele jsme přidali nový sloupec, který značí, pro jaký typ souborů (.xml, .csv, atd.) je daný custom formát určený.
 • :candy: Při chybě při vytváření elementu, jehož vytvořením by se automaticky vytvořila proměnná, jejíž název by kolidoval s existující proměnnou, nyní už zobrazíme správnou chybovou hlášku.
 • :raised_hands: A velké množství dalších drobných změn a oprav.

MERGADO 2

 • :green_apple: MERGADO 2 je nyní ve veřejné betaverzi.
 • :star2: Pro MERGADO 2 jsme přidali podporu pro formáty: Kieskeurig, Kuantokusta, Mailkit, Miinto, Modemi, Moebel, Mojinterier, Mojoutfit, Monitor, Monitorcien, Nextag, Pricegrabber, RSS, Shopzilla, Srovname.
 • :rocket: Rychlost: Jelikož jsme si byli vědomi toho, že při exportu výstupního XML jsme komplexní produkty (tzn. produkty s vysokým počtem zanoření) v MERGADO 2 exportovali velice pomalu, podívali jsme se tomu na zoubek…
  • Výsledkem našeho pátrání je :apple: optimalizace, která ve výsledku znamená mnohonásobné zrychlení procesu exportu výstupního XML feedu (čím komplexnější struktura exportovaných produktů, tím větší zrychlení oproti předchozímu stavu).
 • :zap: UI: Vylepšili jsme mechanismus pro zvýrazňování cesty k elementu (element-path), které je k dispozici v různých vstupních polích v UI.
 • :bacon: Vylepšili jsme mechanismy pro našeptávání hodnot elementů v různých polích v UI.
  • Našeptávání se spouští psaním (nebo mazáním) a dropdown jde skrýt pomocí tlačítka ESCAPE.
  • Našeptává se podle zanoření, tj. například za PARAM | se u formátu Heureka.cz bude našeptávat PARAM_NAME a VAL.
 • :signal_strength: Přidali jsme podporu pro zobrazování varování, které při aplikování pravidel mohou u jednotlivých produktů nastat (např. že cesta k cílovému elementu (element-path) místo očekávané jedné hodnoty elementu přepsala hodnot víc - což může nastat u vícenásobných elementů, pokud se v cestě k elementu (element-path) nespecifikuje cílová pozice/index elementu).
  • Varování z posledního úspěšného aplikování pravidel bude vidět v UI u daného produktu na stránce Produkty. :avocado:
  • Výpis všech varování lze nalézt při rozkliknutí záznamu aplikování pravidel v historii projektu.
  • Pro poslední aplikovaní pravidel se varování zobrazí i na dashboardu projektu.
 • :horse_racing: Optimalizovali jsme mechanismus pro export CSV s daty produktů na stránce Produkty, aby se dařilo stahovat CSV s mnoha produkty (např. 100 tisíc a víc produktů).
 • :cherries: Při zobrazování změn produktu při průchodu pravidly jsme vylepšili zobrazování cest pro elementy a atributy (element-path), kterých se změny týkají.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme situace, ve kterých se při použití cesty k elementu (element-path) jako proměnné v pravidlech zadaná cesta při aplikování pravidel nezpracovala správně.

:warning: Upozorňujeme, že MERGADO 2 projekty budou od tohoto releasu zpoplatněné dle standardního ceníku.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 3. 8. 2022, 15:30

Novinky

 • :green_apple: :star2: Pro MERGADO 2 jsme přidali nový typ pravidla: Přidat hodnotu vícenásobného elementu.
  • Pomocí tohoto pravidla lze přidat novou hodnotu k vícenásobnému elementu (takový element samozřejmě musí být předem definovaný ve schématu - tzn. v seznamu elementů - daného projektu).
 • :star: Přidali jsme podporu pro další jazykové verze formátu Google Ads Dynamic Remarketing:
  • :poland: Polsko,
  • :de: Německo,
  • :hungary: Maďarsko,
  • :romania: Rumunsko,
  • :denmark: Dánsko,
  • :greece: Řecko,
  • :finland: Finsko,
  • :fr: Francie,
  • :it: Itálie,
  • :netherlands: Nizozemsko,
  • :es: Španělsko,
  • :switzerland: Švýcarsko.
 • :star: Aktualizovali jsme XML specifikaci pro formáty rodiny :earth_americas: Google.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu, která se mohla objevit při vytváření nového projektu, který pro fungování vyžaduje spojení s Keychainem.
 • :macros: Makra: Opravili jsme chybu, kvůli které opakované spuštění stejného makra končilo neúspěchem, pokud takové makro obsahovalo akci Vytvoř pravidlo.
 • :candy: Pro nové projekty s výstupním formátem Plain CSV je v nastavení GA source nově výchozí hodnota .* (a už nikoliv řetězec plaincsv.global).
 • :avocado: UI: Po vyhledávání řetězce ve vstupních polích pro výběr hodnoty již nezůstane “viset” zvýraznění části vyhledané hodnoty.
 • A množství dalších menších oprav a změn.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 8. 2022, 15:30

Novinky

 • :stars: MERGADO 2: Přidali jsme podporu pro nové formáty :czech_republic: Alza Marketplace - produktový a také :czech_republic: Alza Marketplace - dostupnostní.
 • :star2: MERGADO 2: Přidali jsme také nové formáty :earth_americas: Pinterest XML a :earth_africa: Pinterest CSV.
  • Další informace k těmto formátům jsou k dispozici zde.
  • Oba typy formátů umíme nově i auditovat. :parasol_on_ground:
 • :male_detective: :hammer_and_wrench: MERGADO 2: Kontinuálně se věnujeme průzkumu možností optimalizace importu vstupních feedů a aplikování pravidel.
 • :cheese: MERGADO 2: Do UI na stránce Elementy UI přibylo tlačítko na seřazení elementů dle specifikace, pokud má projekt výstupní formát vyžadující striktní pořadí elementů.
 • :avocado: MERGADO 2: Na stránce s výpisem hodnot elementů/atributů jsme přidali množství vylepšení:
  • Přidali jsme kešování pro již načtené a zobrazené hodnoty - uživatelské rozhraní by v mnoha případech mělo být responzivnější. :horse_racing:
  • :bacon: Při výpisu výstupních hodnot daných elementů/atributů se již zohledňuje skrytost produktů. Hodnoty ze skrytých produktů se tedy v zobrazování informací o výstupních hodnotách elementu/atributu nebudou brát v úvahu.
  • Vylepšili jsme graf s “TOP hodnotami” - nově se primárně vypisuje počet produktů, ve kterých se daná hodnota vyskytuje.
   • Dříve se důraz dával na celkový počet výskytů - jedna hodnota se totiž u konkrétního elementu jednoho produktu může vyskytovat vícekrát v rámci vícenásobného elementu - nicméně tuto informaci považujeme za méně užitečnou, než je počet produktů. Pokud se však počet produktů a počet výskytů liší, uživatel tuto informaci u grafu “TOP hodnot” uvidí.
 • :green_apple: MERGADO 2: V pravidle Přidat hodnotu vícenásobného elementu již fungují proměnné.
 • :candy: MERGADO 2: Adaptovali jsme komponentu pro nastavení párovacích elementů na možnost nastavit jakoukoliv cestu k elementu (element-path) jako tu, podle kterého se mají při importu vstupního feedu párovat produkty.
 • :apple: MERGADO 2: Opravili a vylepšili jsme zobrazení produktů na stránce Produkty:
  • Poštelovali jsme vizuál hlavičky karet vypsaných produktů.
  • Nyní se při prokliku do hodnot konkrétního elementu/atributu zobrazí stránka s hodnotami produktů se správně nastaveným cílem - tzn. zda se mají vypisovat vstupní či výstupní hodnoty pro danou cestu k elementu (element-path).
  • :face_with_head_bandage: Opravili jsme chybu, kvůli které se občas neuložila uživatelská preference způsobu zobrazení produktů.
 • :cherries: Zaškrtávací políčko, které dovoluje vytvořit experimentální Mergado 2 projekt, se ve wizardu nového projektu nově zobrazuje nad vstupním polem pro URL vstupního feedu pro lepší viditelnost.
 • A opravdu spousta dalších drobných vylepšení a oprav.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes