Kolik stojí GPT

Kolik stojí využívání ChatGPT API pro feed marketing? OpenAI, autoři ChatGPT, nabízí informace o cenách na této stránce. Stránka obsahuje ceny různých produktů. Nás aktuálně zajímají API ChatGPT-3.5-turbo a ChatGPT 4.0. Ceny jsou účtovány za počet zpracovaných “tokenů”.

Co je token

OpenAI definují token takto:

…You can think of tokens as pieces of words, where 1,000 tokens is about 750 words…

V praxi je to jednotka a najdete ji v administraci OpenAI API na stránce s přehledem útrat.

Kolik stojí token

Cena tokenů se liší podle využívaných algoritmů.

 • GPT 4: rozlišuje prompt a competition. Celková cena zpracování se počítá za obojí.
  • Cena prompt: 0,03 USD/tisíc tokenů
  • Cena competition: 0,06 USD/tisíc tokenů
 • GPT 3.5-turbo: uvádí pouze usage
  • Cena 0,002 USD/tisíc tokenů
  • Cena se sčítá s InstructGPT Davinci v ceně 0,02 USD/tisíc tokenů

Kolik to stojí dohromady

Výpočet je věc jedna, celková cena je věc druhá. Aktuálně mám pocit “černé skříňky”, do které není vidět dovnitř. OpenAI spočítá cenu a tu vám zaúčtuje. Pro, alespoň základní, představu uvedu příklad:

Na vstupu byl text, přibližně 470 znaků, na výstupu text, přibližně 1200 znaků, včetně HTML značek. Za podobný text OpenAI zaúčtovala:

986 prompt + 520 completion = 1,506 tokens

Číslo je přibližné. Náhled uvádím pro testovací data. Do API jsem poslal položek více. Rozsah bude podobný, nicméně v historii jsem nezkoumal, o kterou z položek jde přesně. Na každý pád si za tuto úlohu OpenAI u ChatGPT 3-5-turbo účtuje cca 1 500 tokenů. Počítám-li správně, měla by cena být cca 0,75 Kč. Kolik bude stát zpracování např. 10 tis položek zboží, si laskavý čtenář dopočítá sám, stejně jako si ho porovná s prací živého pracovníka :wink:[1]


Kredit zdarma

Nově vytvořený účet v administraci OpenAI (na jedno telefonní číslo) získá jednorázový startovní kredit ve výši 5 USD. Tento kredit je nutno vyčerpat do 3 měsíců od založení účtu.


 1. Výpočty jsou orientační. Máte-li jiné zkušenosti, pište je, prosím. ↩︎

1 Like