ChatGPT

ChatGPT je jazykový model. ChatGPT je technologie, která na přelomu let 2022 a 2023 vzbudila pozdvižení. A protože jde o jazykový model, požádal jsem ho, aby se sám představil…

ChatGPT se představuje

Co je ChatGPT

ChatGPT je sofistikovaný chatbot, který byl vyvinut firmou OpenAI. Jedná se o umělou inteligenci, která byla trénována na obrovském množství dat z internetu a výpočetních zdrojů, což umožňuje ChatGPT poskytovat užitečné informace a odpovědi na různé otázky.

Historie ChatGPT[1]

Historie ChatGPT sahá až do roku 2018, kdy byla vytvořena první verze, známá jako GPT-1. Od té doby byly vyvinuty nové verze, včetně nejnovějšího ChatGPT-3.5, který byl vydán v roce 2021.[2]

Jak vidí ChatGPT sebe sama

ChatGPT má několik funkcí, které ho odlišují od jiných chatbotů. Je schopen pochopit kontext dotazu, což umožňuje poskytovat přesnější odpovědi. Může také generovat texty, jako jsou zprávy nebo e-maily, a dokonce i malovat obrázky na základě textového popisu. ChatGPT také podporuje mnoho jazyků[3], což umožňuje uživatelům komunikovat s ním ve svém mateřském jazyce.

Kdo jsou autoři

Autoři ChatGPT jsou výzkumníci v oblasti umělé inteligence z firmy OpenAI, včetně známých jmen jako Jeff Dean a Sam Altman. Cílem OpenAI je vyvinout umělou inteligenci, která bude schopna řešit složité problémy a přinést prospěch celému lidstvu. ChatGPT je jedním z produktů, které přispívají k tomuto cíli.

Ostatní

ChatGPT má v současné době mnoho využití. Pomáhá lidem získávat informace o různých tématech, jako jsou zdraví, věda, technologie a mnoho dalších. Je také využíván ve vzdělávání a zdravotnictví, kde může poskytnout podporu a pomoc v reálném čase.

Celkově lze říci, že ChatGPT je jedním z nejlepších chatbotů na světě, který nabízí mnoho užitečných funkcí a je vyvinut profesionálním týmem. S jeho pomocí mohou uživatelé získat přesné a užitečné informace a odpovědi na své otázky.

Doplnění autora

ChatGPT je jazykový model. Nejsem AI odborníkem, nicméně naši AI odborníci mi to vysvětlují tak, že uvnitř je spousta matematiky a statistiky. Resp. kolem, protože když se zeptám, jak natrénované modely fungují uvnitř, autoři se zasmějí, že to nikdo neví. Podstatné je, že fungují :wink:

OpenAI

Autorem ChatGPT je OpenAI. OpenAI je dvojice subjektů - neziskovky OpenAI Incorporated (OpenAI Inc.) a komerční společnosti OpenAI Limited Partnership (OpenAI LP). Neziskový subjekt zahájil činnost v roce 2015. Komerční společnost v roce 2019. Navázali úzkou spolupráci se společností Microsoft. Ta jim poskytovala výpočetní výkon v prostředí Azure a spolupracovala na využití jejich služeb.

Další produkty OpenAI

Samotnou ChatGPT nabízí OpenAI ve více verzích. V době vzniku těchto řádek byly aktuální verze 4 a 3.5. Dále nabízí DALL-E, technologii pro generování obrázků z textového vstupu či nástroje pro rozpoznání obsahu generovaného AI.

Prvním placeným produktem pro běžné uživatele bylo ChatGPT Plus. Kromě toho nabízí pro své nástroje OpenAI placené API.

Nevýhody ChatGPT

Na toto téma bylo napsáno mnohé. Podrobný přehled výhod a nevýhod by byl opakováním vyřčeného. Navíc se situace rychle mění. Vzhledem k obecnému nadšení některých uživatelů připomenu:

  • Výsledky je třeba kontrolovat. Někdy si ChatGPT “vymýšlí”. Někdy jde o “obecné pindání”.
  • V době vzniku vycházela z historických dat. Požádat např. o sepsání popisu iPhonu, který vyjde v nadcházejícím roce nebyl dobrý nápad.
  • Problém může být s položkami, kde je zapotřebí přesnost (aktuální cena aj.).
  • Osobně vnímám silně otázku autorských práv. Pokud má např. Google problémy s Evropskou Komisí, u jazykových modelů vidím situaci ještě vážněji. Nedělám si iluze, že by EK dokázala práva autorů ochránit. Ale bude to téma.
  • Potřebujete-li zpracovat velký objem dat, je nyní ChatGPT poměrně drahá. Její API je také zatím vcelku pomalé. To se může v budoucnu měnit.
  • Je třeba rozlišovat mezi odborníky na AI a “šarlatány”, kteří se chytají populárního tématu.

ChatGPT a feed marketing

Osobně bych vás navedl obecněji - “feed marketing a umělá inteligence”. V MERGADO Systému již roky funguje AI ve Feed Image Editoru, kde dělá pokročilé operace s obrázky (odstraňuje pozadí, detekuje a odstraňuje vodoznaky aj.). V roce 2022 přišla Scraping Camel AI, která zpracovává textový obsah webových stránek. Také MERGADO Category Merger obsahuje umělou inteligenci. Tedy není třeba se vázat na jedinou značku.

Náhledy

Logo OpenAI


  1. Nadpisy do textu psaného umělou inteligencí doplnil člověk. ↩︎

  2. Příklad proč je dobré ChatGPT kontrolovat. V čase vzniku textu byla nejnovější verze 4. ↩︎

  3. Ano, dotaz i výstup byly zadány v češtině. ↩︎