Makro: Clear HTML tags

Vytvořil jsem nové makro. Pojmenoval ho Clear HTML tags. A nasdílel veřejně.

Co makro dělá

Odstraní části HTML tagů. Většinou neodstraní celý tag (například: p, div, h2 aj.), ale jeho parametry, které by mohly narušit formátování systému, do kterého jsou data importována.

Nyní odstraňuje například:

  • class různé třídy tagů
  • style styly tagů definované přímo v kódu
  • <!-- komentáře
  • style celý element style i s obsahem
  • p odstavce, pouze pokud jsou zcela prázdné, nebo obsahují pouze bílý znak, např. mezeru
  • (\n\n) dva volné řádky po sobě
  • head celý tag i s obsahem, ten na stránce býti má, ale ne v textovém popisu, např. DESCRIPTION

Makro vytvoří stejnojmenné pravidlo. Pravidlo můžete sami editovat dle libosti.

Kdy se bude makro hodit

Mne k napsání vedl import dat do e-shopu od dodavatele. Feed pro import produktových dat od dodavatele měl v elementu DESCRIPTION takový svinčík, že by to rozbíjelo cílový e-shop. Vyčištění je částečné. Osobně bych rád zcela odstranil i některé další elementy, ty ale jiný uživatel může potřebovat.

Jak makro spustit

  • V exportu navštivte stránku Makra.
  • Zadejte všechny jazyky.
  • Vyhledejte Clear HTML tags.

:arrow_forward: Nebo zkuste tento odkaz.