Mergado 2: Stránka Pravidla

:woman_teacher: Mergado 2: Stránka Pravidla

Na stránce Pravidla najdete změnu při práci s vícenásobnými elementy. Původní Mergado počítalo s tím, že každý element má právě jednu hodnotu pro zápis i pro čtení. V Mergado 2 je tento počet 0 až X. Mergado 2 tak zjednodušilo čtení a zápis hodnot vícenásobných elementů.

:woman_technologist: Práce s vícenásobnými elementy

Co je to vícenásobný element?

:green_book: Definice

Element, který má u jednoho produktu více než jednu hodnotu a alespoň 2 z těchto hodnot sdílejí stejnou hodnotu obalovacího elementu v případě, že se jedná o zanořený element.

Typickým příkladem vícenásobného elementu je např. element obsahující URL obrázku:

<IMAGES>
  <IMAGE>url1</IMAGE>
  <IMAGE>url2</IMAGE>
</IMAGES>

kde element <IMAGE> je vícenásobný element.

Podrobněji se vícenásobným elementům věnujeme v naší nápovědě, kde najdete i více praktických příkladů.

:new: Nové pravidlo Přidat hodnotu vícenásobného elementu

Do aplikace přibylo nové pravidlo Přidat hodnotu vícenásobného elementu, které vytvoří nové (vícenásobné) hodnoty u již existujícího elementu v produktu.

:point_right: Jak funguje pravidlo Přidat hodnotu vícenásobného elementu?

Podívejte se na naši nápovědu - najdete tam postup, jak pracovat s novým pravidlem.

:hammer_and_wrench: Jak na práci s vícenásobnými elementy

S vícenásobnými elementy mohou pracovat všechna pravidla, ne pouze nové pravidlo. Hodnoty vícenásobných elementů můžete přepisovat, nahrazovat, počítat, zaokrouhlovat, atd. Je ale potřeba vždy dávat pozor, zda chcete upravovat buď :one: všechny hodnoty vícenásobného elementu, nebo :two: konkrétní hodnotu na konkrétní pozici.

:computer: Jak upravit konkrétní hodnotu vícenásobného elementu na konkrétní pozici.

Takovou hodnotu musíte určit v rámci cesty k elementu (element-path) pomocí @@POSITION.

Příklad

<IMAGES>
  <IMAGE>url1</IMAGE>
  <IMAGE>url2</IMAGE>
</IMAGES>

Chci upravit hodnotu url2. V pravidlech tedy definuji cestu k elementu (element-path) takto: IMAGES | IMAGE { @@POSITION = 2 }.

:desktop_computer: Jak upravit všechny hodnoty vícenásobného elementu

Pomocí cesty k elementu (element-path) označíte vícenásobný element, ale NEdefinujete pozici hodnoty.

Příklad

<IMAGES>
  <IMAGE>url1</IMAGE>
  <IMAGE>url2</IMAGE>
</IMAGES>

Chci upravit všechny hodnoty elementu IMAGE (url1, url2). V pravidlech tedy definuji cestu k elementu (element-path) takto: IMAGES | IMAGE.

:question: Jak se chovají pravidla při úpravě všech hodnot vícenásobného elementu

Následující situace platí v případě, že je jakékoli pravidlo aplikováno na všechny hodnoty vícenásobného elementu (bez upřesnění pozice konkrétní hodnoty):

Pravidlo Chování
Přepsat zapíše do všech hodnot
Najít a nahradit zapíše do všech hodnot, najde a nahradí každou zvlášť
Skrytí produktu beze změny
Hromadné přepisování dle výběrů zapíše do všech hodnot
Hromadné přepisování dle hodnot pokud aspoň jeden element obsahuje požadovaný výraz, zapíše do všech hodnot
Hromadné zkopírování hodnot vezme hodnotu z prvního a zapíše do všech
Hromadné přejmenování kategorií beze změn
Nastavení ceny dopravy beze změn
Zkrácení hodnoty - zapíše do všech hodnot, zkrátí každou zvlášť
Změna velikosti písmen beze změn
Zaokrouhlit číslo zapíše do všech hodnot, zaokrouhlí každou zvlášť
Odstranit diakritiku zapíše do všech hodnot, odstraní diakritiku každou zvlášť
Nastavit UTM parametry beze změn
Odstranit HTML značky zapíše do všech hodnot, odstraní html značky každou zvlášť
Nastavit parametry produktů beze změn
Výpočet zapíše do všech hodnot, vypočítá hodnotu každou zvlášť
Import datového souboru zapíše do všech hodnot

Při používání vícenásobných elementů v pravidlech v Mergadu přibyla nová varování, která se zobrazí po aplikaci pravidel na různých místech:

:warning: Varování nově najdete:

 • na stránce Historie & v detailu
 • na Dashboardu
 • na stránce Produkty
 • modifikátor mql + UI checkbox
 • pásek v kartě produktu
 • při průběhu aplikace pravidel
 • na stránce Produkty bude možnost vyfiltrovat si produkty, u kterých se zobrazují varování v aplikaci pravidel

:person_tipping_hand: Zobrazení varování v historii projektu

:keyboard: Zobrazení varování na dashboardu projektu

:computer_mouse: Zobrazení varování v průběhu aplikace pravidel

Samotná varování nemusí znamenat, že je v nastavení pravidel/výběrů chyba a že aplikace neproběhla. Jsou to “pouze” upozornění na možná místa, kde buď hrozí potenciál chyby a pravidlo funguje jinak než si myslíte, nebo je to místo, kde díky optimalizaci dosáhnete rychlejšího přegenerování, jednoduššího nastavení atd.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně nastavení Mergada 2, kontaktujte naši podporu nebo sledujte kategorii na fóru.

Děkujeme, že nám nadále pomáháte zlepšovat Mergado.

Dobry den, dekuji moc za vysvetleni. Ale otazka aje jak pridat data do vicenasobneho elementu z tabulky (import) vice zde. import z tabulky

1 Like

Řešení je tam doplněno, problém nakonec nebyl v importovaném CSV, ale v pravidlech, viz Mergado 2 import tabulky - #16 od ludekvolejnik