🌟 Novinky a release v Mergadu

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 2. 3. 2022 15:30

Novinky

 • Usnadňujeme práci s textem v celé aplikaci. Pomocí křížku nyní nově můžete textová pole vyprázdnit křížkem. :heavy_multiplication_x:
 • Srovnávač Idealo preferuje CSV, proto jsme se rozhodli Formát Idealo XML nastavit tak, že jej nyní není možné zvolit na výstupu.
 • Výstupní feedy projektů s formáty: shopzilla, miinto, pricegrabber se už nyní exportují se správnou příponou.
 • :bug: Opravili jsme chybu exportu do Google sheet, kdy se neexportovaly všechny elementy.
 • Neaktuální formáty (např. Arukereso until 8/2021) se už nebudou zařazovat do oblíbenosti v průvodci nového exportu.
 • :top: Vylepšili jsme detekci formátů. V případě, kdy feed odpovídá více formátům, nabídneme formát, kterému chybí méně elementů ze specifikace.
 • :bug: Speciální levý panel u formátu Google Nákupy už neposkakuje.
 • Doplnili jsme několik chybějících překladů do anglické verze aplikace.
 • V Mergado Store jsme opravili špatně vyrovnané texty v bloku se základními informacemi.
 • Zaktualizovali jsme dokumentaci k formátům Mergado Category XML a Mergado Analytic.
 • V Tabulkovém zobrazení jsme upravili hlášku, pro lepší pochopení práce s hodnotami na vstupu a výstupu.
 • A další drobné opravy.

Platforma :wrench:

 • :new: Naše nová veřejná IP pro zdroje feedů je 81.31.39.112.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 3. 2022 15:30

Novinky

 • :green_apple: Pro formát :czech_republic: Heureka.cz jsme přidali podporu pro dopravce 123KURIER.
 • :hammer: Opravili jsme chybu v převodníku pro formát :earth_africa: WooCommerce CSV.
 • :rocket: Pracujeme na mechanismech, které by zajistily lepší stabilitu při zpracování auditu feedů (za cílem zredukovat počet situaci, kdy náročný audit z nějakého důvodu nedoběhne).
 • :candy: Průvodce založením nového projektu nyní upozorní uživatele, pokud by chtěl vytvořit nový e-shop se stejným názvem, jako má jiný jím vlastněný e-shop.
 • :lollipop: V průvodci založení nového projektu se na další krok dá nově dostat i klávesou ENTER.
 • :apple: UI: Optimalizovali jsme přípravu výběrů pro zobrazení formuláře editace pravidel. Tímto by se měl snížit výskyt situací, kdy se u náročných projektů kvůli vysokému počtu velkých výběrů nepodaří formulář správně vykreslit.
 • :avocado: Na stránce Produkty jsme uklidili v zobrazení typu Náhled a vylepšili jsme jej.
  • Nově u tohoto zobrazení umíme zvýraznit rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami.
  • Přidali jsme políčka pro URL produktu, ID produktu (např. z elementu ITEM_ID) a jeho dostupnost.
  • Popis produktu se již nezobrazuje.
 • :hourglass: UI: U některých textových polí se nově zobrazuje zbývající počet znaků, které uživatel může zadat.
  • obrazek
 • :globe_with_meridians: Ve vstupních polích pro výběr formátu na stránce auditu a v nastavení projektu jsou formáty nově roztříděné podle zemí.
  • obrazek
 • :bird: Optimalizovali jsme přípravu produktů pro stažení CSV s produkty na stránce Produkty. Nyní by stažené CSV nemělo být po chvíli “useknuté”, ale mělo by obsahovat všechny produkty, které obsahovat má.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme odkaz na přijetí pozvánky k e-shopu při prokliku z oznámení v UI.
 • :link: Opravili jsme odkazy na nápovědu k typům pravidel v tooltipu ve formuláři pravidel.
 • :mag: Filtrování pravidel na stránce Pravidla nyní filtruje okamžitě a není potřeba hledání potvrzovat klávesou ENTER.
 • Při ukládání proměnné mohla po odeslání formuláře “probliknout” falešná červená chybová hláška. To by mělo být nyní opraveno.
 • :earth_africa: Tu a tam jsme v rozhraní přidali chybějící (či opravili existující) překlady.
 • A další drobné úpravy a opravy.

Platforma :wrench:

 • Kvůli chybě nešlo editovat pravidla u neprodukčních stages appky. Toto by mělo být opraveno.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 30. 3. 2022 15:30

Novinky

 • :green_apple: Upravili jsme definice formátu :czech_republic: Upgates dle aktuální specifikace.
 • Změny pro formát :earth_americas: Facebook:
  • Výchozí hodnota elementu CONDITION je new.
  • Pro každou specifikaci dodání zboží se přidá element g:country.
 • :chains: Upravili jsme výchozí párovací elementy pro formát :hungary: Argep.hu.
 • :adhesive_bandage: Na stránce Produkty jsme opravili chybu, kvůli které řazení produktů nefungovalo správně.
 • :rocket: Nasazujeme optimalizace a vylepšení kódu auditu feedů, díky kterým by audity feedů měly být zpracovávány efektivněji.
 • :file_folder: V pravidle Datový import jsme v poslední době měli chybu, kvůli které do něj nešlo nahrát datový CSV soubor větší než 2 MB (do pravidla má jít nahrát soubor s velikosti 25 MB). Toto jsme opravili.
 • :hammer_and_pick: Pravidlo Hromadné přepsání dle hodnot obsahovalo chybu, kvůli které se regulární výraz hledající výraz ^$ (tzn. prázdný text) vyhodnocoval špatně - v prázdné hodnotě elementu nenašel shodu. Toto je nyní opraveno a shodu najde.
 • V projektu, kde je vstupní i výstupní formát :earth_americas: Mergado XML, se kvůli chybě exportoval i druhý element GENERATOR. Toto je nyní opraveno.
 • :face_with_head_bandage: Opravili jsme chybu, která mohla nastat při odeslání formuláře při editaci názvu elementu.
 • UI: Boxík vyžadující potvrzení při opuštění stránky s editací pravidla (jehož účelem je zabránit ztrátě dat při nechtěném opuštění stránky) se občas neukazoval. Toto jsme opravili.
 • :lollipop: UI: Přidali jsme nové ikonky pro množství známých vyhledávačů a služeb.
 • Doplnili jsme chybějící maďarskou verzi banneru na stránce s auditem feedů.
 • A další drobné opravy a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • Aktualizovali jsme dokumentaci MAIA (Mergado App IFRAME API).
 • Rozšířili jsme maximální délku dlouhého popisu appky z 5 kB na 64 kB.
 • Opravili jsme chybu v endpointu .../queries/<id>/products, kvůli které se vracely špatné hodnoty pro total_results.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 4. 2022 15:30

Novinky

 • :sun_behind_small_cloud: Aktualizovali jsme specifikace pro formáty :czech_republic: Upgates Produkty a :czech_republic: Upgates Kategorie.
 • :lollipop: Na stránce Produkty pro zobrazování obrázků nově používáme lazy loading. Načítání obrázků tak nyní bude na straně uživatele efektivnější.
 • :green_apple: :shield: Při vytváření nového projektu nově zvládneme URL feedu s HTTP autentifikaci, která v názvu uživatele obsahuje symbol zavináče @.
  • Tzn. nově už půjde vytvářet projekty s URL ve formě:
   https://uzivatel@nejakymail.cz:nejakeheslo@www.domenaxyz.com/nejakyfeed.xml.
 • :rocket: Věnovali jsme čas dalším optimalizacím komponenty zpracovávající audity feedů. Feedy zapsané ve validním XML nyní přečteme rychleji a efektivněji.
 • :nerd_face: Připravujeme podporu pro další formáty pro automatické návrhy kategorií (v pravidle Hromadné přejmenování kategorií je momentálně podporujeme pro formáty :czech_republic: Heureka.cz, :slovakia: Heureka.sk a :czech_republic: Zboží.cz).
 • :candy: V průvodci založením nového projektu lze nově upravit název projektu už přímo při jeho vytváření.
 • :cake: Ve formuláři pravidla Hromadné přepisování dle výběrů jsme zlepšili našeptávání při vybírání cílového výběru v levém sloupečku formuláře.
 • :chains: Při procházení výsledků auditu výstupního feedu konkrétního projektu jsme zrychlili mechanismus, kterým párujeme produkt z auditu na produkt z projektu (což je potřeba, abychom uživateli produkt vypsaný v auditu umožnili např. přímo skrýt).
 • UI: :hammer: Na dashboardu projektu se mohlo stát, že tooltip pro grafy na stránce byl překrytý levým hlavním menu. Toto jsme opravili.
 • UI: :hugs: Přidali jsme ikonku pro :czech_republic: Mall.cz.
 • UI: :keyboard: Vylepšili jsme UX pro navigaci v průvodci založením nového projektu přes klávesnici. A přidali jsme do průvodce i pár dalších drobných vylepšení.
 • A další drobné opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 27. 4. 2022 15:30

Novinky

 • :avocado: Audit XML: Při auditu feedu pro formát Heureka.cz a Heureka.sk už při validování parametrů nebude záležet na velikosti písmen názvu parametru.
 • :apple: Stránka Produkty dostala menší facelift.
  • Přidali jsme možnost nastavit si počet produktů, které se mají vypsat.
   • obrazek
  • Seznam pravidel aktivních u výběru (s možností přidat nové pravidlo) je nyní hezčí.
   • obrazek
  • U sloupců je při zobrazení typu Tabulka lépe vidět, zda se řadí podle výstupních či vstupních hodnot.
   • obrazek
 • :world_map: Na stránce Produkty jsme také vylepšili způsob, jakým řešíme zobrazení produktu závislé na specifikaci formátu (abychom podle nejlepších informací o produktu a použitého výstupního či vstupního formátu mohli zobrazit např. název produktu či jeho obrázek).
 • :sun_behind_small_cloud: Elementy: V projektech s CSV formátem nyní lze přes UI vytvořit element i se znaky [ a ] v názvu (např. image[0].url).
 • :hammer_and_pick: Custom formát: Provedli jsme opravy za cílem eliminovat konflikty názvů elementů ze vstupního feedu s elementy se speciálním významem.
  • Tzn. už bychom např. elementu ITEM ze vstupního feedu, který se má podle nastavení custom formátu "propsat jak je", neměli automaticky přidávat speciální význam "obalovací element produktu", přestože si uživatel custom formát nastavil jinak.
 • :candy: UI: Tu a tam jsme opravili některé texty a překlady.
 • A další drobná vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 11. 5. 2022

Novinky

 • :green_apple: Aktualizovali jsme formát NajNakup.sk podle nejnovější specifikace.
  • Hodnoty elementů NAME a DESCRIPTION budou nově zapouzdřeny v CDATA.
  • Doplněná podpora pro element IMGURL jako alternativní možnost specifikace obrázku.
  • Upravili jsme i pořadí elementů při exportu.
 • :hammer_and_wrench: Při importu a analýze feedů pro custom formát jsme občas špatně četli názvy XML atributů, pokud jejich název obsahoval namespace. Nyní bychom to měli zvládat lépe.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chybu, kvůli které se při importu “pouze změněných produktů” špatně počítaly počty unikátních hodnot vstupních elementů. To je nyní opraveno.
 • :candy: UI: U jednořádkových textových polí se při delší zadané textové hodnotě (v závislosti na použitém webovém prohlížeči) mohl objevit nevzhledný horizontální scrollbar. Toto by mělo být opraveno.
 • :candle: UI: Při otevření levého modrého panelu s vyhledáváním shopů a projektů se hodí autofocus na vyhledávací pole, aby uživatel mohl rovnou psát vyhledávaný text.
 • :free: Při vytváření elementů v CSV projektech (či při jejich editaci) jsme rozvolnili validaci názvu elementu. Nově může název CSV elementu obsahovat cokoliv kromě nového řádku.
 • A hromada dalších drobností, které zpříjemňují práci s rozhraním Mergada.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 25. 5. 2022 15:30 h

Novinky

 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chybu, kdy nešla vytvořit hodnota atributu u vytvářeného elementu obsahující pomlčku nebo mínus - např. GIFT(ID=HPF12-191)
 • :avocado: Na stránce s výsledky auditu je k dispozici přehlednější seznam podporovaných auditů rozlišený podle jednotlivých zemí.
 • Ve Store jsme dříve identifikovali chybně měnu. Nyní se již identifikuje podle informací z accounts pro přihlášené uživatele. V případě nepřihlášených pak podle informací z prohlížeče.
 • :1234: Nyni již můžete vytvořit nový export s URL adresou, která obsahuje až 2048 znaků. Původní limit byl 250 znaků.
 • Projektům s formáty Miinto TSV se již správně vygeneruje výstupní soubor.
 • :bug: Vyřešili jsme bug escapování \ v MQL. Pokud název elementu obsahuje mezeru nebo některý z funkčních znaků \[] je potřeba ho escapnout = zapsat do hranatých závorek a před veškeré funkční znaky přidat \. Např. element Uk[á]zkové escapování\ použit v MQL: [Uk\[á\]zkové escapování\\] = "pochopeno"
 • :new: Exkluzivně jsme do nové verze aplikace Mergado 2 přidali podporu pro formáty: Mall Marketplace, Mall Marketplace - dostupnostní a Shoptet CSV. V případě zájmu o jejich otestování včetně testování nové verze se nám stačí ozvat.
 • :apple: :star2: Do naší chytré komponenty pro automatické návrhy kategorií, kterou jsme představili v červnu 2020, jsme přidali podporu pro nové formáty: :czech_republic: Google Nákupy [cz], :slovakia: Google Nákupy [sk], :us: Google Shopping [us], :poland: Google Shopping [pl], :de: Google Shopping [de], :hungary: Google Shopping [hu]
 • :hammer_and_wrench: a spoustu dalších vylepšení týkající se vnitřního fungování Mergada.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 8. 6. 2022

Novinky

 • :star2: Audity pro :czech_republic: Shoptet.cz a :slovakia: Shoptet.sk formáty XML a CSV prošly významnou aktualizací.
 • :spider_web: U formátu pro :earth_africa: Google Sheets, který exportuje přímo do online tabulkového procesoru Googlu, jsme opravili výstupní URL zobrazenou na přehledu projektu. Nyní již opět vede na adresu v Google Sheets.
 • :card_index_dividers: Na stránce Produkty jsme u ikonky na proklik na kartu produktu ve vyhledávači zboží zobrazovali špatnou ikonku (ikonku jsme brali podle vstupního formátu, což je špatně - má se brát podle výstupního formátu). To je nyní opraveno.
 • :rocket: Probíhá další kolo průzkumů možných optimalizací - za cílem zrychlit zpracování feedů Mergadem.
 • :hammer: UI: Na stránce Historie projektu jsme v poli pro vybírání typu události zobrazovali nerelevantní položky. To jsme opravili.
 • :cherries: Stažení CSV s produkty ze stránky Produkty by nyní u projektů s vysokým počtem položek mělo být robustnější.
 • :moneybag: UI: U infoboxíku u e-shopu na hlavní stránce s přehledem e-shopů se nově vedle délky fakturačního období zobrazuje i sleva, jaká se k délce fakturačního období váže.
  • obrazek
 • :candy: UI: U ikonek-tlačítek těsně vázaných na vstupní pole jsme rozšířili velikost klikatelné plochy.
 • A množství dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • U Mergado 2 projektů jsme opravili filtrování elementů, které si appka zadefinovala, že chce při aplikování pravidel posílat.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

1 Like

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 22. 6. 2022

Novinky

 • :cherries: Novinky v auditech:
  • Audity pro formáty skupiny :earth_africa: Mall Marketplace prošly významnou aktualizací.
  • Aktualizovali jsme také audit pro formát :de: Kaufland.de (Angebotsdaten)
   • Nově kontrolujeme přítomnost povinného elementu handling_time a zrušili jsme “povinnost” elementů shipping_group, delivery_time_max a delivery_time_min.
 • :avocado: :gear: Aktualizovali jsme převodníky pro :world_map: různé formáty:
  • :czech_republic: Zbozi.cz nově zná element LIST_PRICE.
  • :czech_republic: :slovakia: Google Ads Dynamic Remarketing nově zná element Item subtitle.
  • :czech_republic: MALL Marketplace bude mít v elementu WEIGHT hodnotu uvedenou bez jednotky “kg”.
  • :earth_americas: Google formáty:
   • V případě detekce delivery_days > 3 ve vstupní hodnotě se na výstupu v elementu g:availability objeví hodnota backorder.
   • V případě detekce delivery_days <= 3 ve vstupní hodnotě se na výstupu v elementu g:availability objeví hodnota in_stock.
 • :bell: :clamp: U formátu :earth_africa: Shoptet Kompletní jsme upravili proces exportu tak, že neznámé elementy se nově do výstupního feedu neexportují (Shoptet feedy s neznámými elementy nenaimportuje).
 • :green_apple: Vylepšili jsme logiku pro automatickou detekci vstupního formátu feedu. V průvodci založením nového projektu by se nyní měly předvybírat více relevantní formáty, než dříve.
 • :star2: :candy: UI: V různých vstupních polích pro výběr konkrétní hodnoty skrz uživatelské rozhraní jsme přidali fuzzy vyhledávání - to znamená, že pro vyhledání hodnoty uživatel nemusí zadávat přesné znění hodnoty, ale stačí např. jen některá písmena (která ani nemusí jít po sobě).
  • Např. pro rychlé vyhledání formátu Google Nákupy [cz] stačí do pole zadat gocz, viz obrázek.
   • obrazek
 • :date: UI: Opravili jsme chybu, která nastala, když do vstupního pole pro zadávání data (např. na stránce Historie projektu) uživatel zadal neočekávaný vstup.
 • :framed_picture: UI: Opravili jsme zarovnání ikonky pro sdílení makra.
 • A další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 20. 7. 2022, 15:30

:green_apple: :rainbow: Mergado přichází s novinkou, ve které ze systému lineární reprezentace dat přecházíme na stromové uspořádání dat produktů (tzn. Tree Based Products, zkráceně TBP, jak novému systému interně říkají naši šikovní vývojáři), a to za cílem podstatného rozšíření možností Mergada. Této novince říkáme Mergado 2 a více se o ní dozvíte v článku na našem blogu.

Novinky

 • :green_apple: V průvodci založením nového projektu je nově možnost vytvořit experimentální Mergado 2 projekt.
 • :closed_lock_with_key: Mergado nyní zvládne načítat vstupní feedy přes HTTPS i s nesprávně nastaveným certifikátem.
  • Tytam jsou doby, kdy vám nesprávně nastavený TLS/SSL certifikát vašeho poskytovatele infrastruktury bránil v použití služby Mergado. :smirk_cat:
  • Pokud při stažení vstupního feedu Mergado detekuje chybu v nastavení HTTPS certifikátu, vstupní feed i tak stáhneme a naimportujeme - v takovém případě na stránce s přehledem projektu zobrazíme varování s případnými detaily o detekované chybě (např. o vypršené platnosti certifikátu, či třeba že URL s https://... na pozadí přesměrovala na nezabezpečený protokol http://...).

  :warning: Špatně nastavený HTTPS certifikát na vašem webovém serveru může znamenat, že přenos dat mezi vaším serverem a Mergadem bude nést riziko odposlechu třetími stranami. Důrazně doporučujeme mít HTTPS certifikát nastavený správně.

 • :star2: Podporujeme nový formát :earth_americas: Facebook CSV.
 • :star: Aktualizovali jsme specifikaci pro formát :romania: Emag.ro a jeho audit.
 • :hammer: U komplexnějších vstupních XML feedů se v průvodci založením novým projektem mohl odhad počtu produktů ve feedu příliš lišit od reálného počtu produktů ve feedu. Mechanismus odhadu jsme vylepšili.
 • Na stránce s výpisem custom formátů uživatele jsme přidali nový sloupec, který značí, pro jaký typ souborů (.xml, .csv, atd.) je daný custom formát určený.
 • :candy: Při chybě při vytváření elementu, jehož vytvořením by se automaticky vytvořila proměnná, jejíž název by kolidoval s existující proměnnou, nyní už zobrazíme správnou chybovou hlášku.
 • :raised_hands: A velké množství dalších drobných změn a oprav.

Mergado 2

 • :green_apple: Mergado 2 je nyní ve veřejné betaverzi.
 • :star2: Pro Mergado 2 jsme přidali podporu pro formáty: Kieskeurig, Kuantokusta, Mailkit, Miinto, Modemi, Moebel, Mojinterier, Mojoutfit, Monitor, Monitorcien, Nextag, Pricegrabber, RSS, Shopzilla, Srovname.
 • :rocket: Rychlost: Jelikož jsme si byli vědomi toho, že při exportu výstupního XML jsme komplexní produkty (tzn. produkty s vysokým počtem zanoření) v Mergado 2 exportovali velice pomalu, podívali jsme se tomu na zoubek…
  • Výsledkem našeho pátrání je :apple: optimalizace, která ve výsledku znamená mnohonásobné zrychlení procesu exportu výstupního XML feedu (čím komplexnější struktura exportovaných produktů, tím větší zrychlení oproti předchozímu stavu).
 • :zap: UI: Vylepšili jsme mechanismus pro zvýrazňování cesty k elementu (element-path), které je k dispozici v různých vstupních polích v UI.
 • :bacon: Vylepšili jsme mechanismy pro našeptávání hodnot elementů v různých polích v UI.
  • Našeptávání se spouští psaním (nebo mazáním) a dropdown jde skrýt pomocí tlačítka ESCAPE.
  • Našeptává se podle zanoření, tj. například za PARAM | se u formátu Heureka.cz bude našeptávat PARAM_NAME a VAL.
 • :signal_strength: Přidali jsme podporu pro zobrazování varování, které při aplikování pravidel mohou u jednotlivých produktů nastat (např. že cesta k cílovému elementu (element-path) místo očekávané jedné hodnoty elementu přepsala hodnot víc - což může nastat u vícenásobných elementů, pokud se v cestě k elementu (element-path) nespecifikuje cílová pozice/index elementu).
  • Varování z posledního úspěšného aplikování pravidel bude vidět v UI u daného produktu na stránce Produkty. :avocado:
  • Výpis všech varování lze nalézt při rozkliknutí záznamu aplikování pravidel v historii projektu.
  • Pro poslední aplikovaní pravidel se varování zobrazí i na dashboardu projektu.
 • :horse_racing: Optimalizovali jsme mechanismus pro export CSV s daty produktů na stránce Produkty, aby se dařilo stahovat CSV s mnoha produkty (např. 100 tisíc a víc produktů).
 • :cherries: Při zobrazování změn produktu při průchodu pravidly jsme vylepšili zobrazování cest pro elementy a atributy (element-path), kterých se změny týkají.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme situace, ve kterých se při použití cesty k elementu (element-path) jako proměnné v pravidlech zadaná cesta při aplikování pravidel nezpracovala správně.

:warning: Upozorňujeme, že Mergado 2 projekty budou od tohoto releasu zpoplatněné dle standardního ceníku.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 3. 8. 2022, 15:30

Novinky

 • :green_apple: :star2: Pro Mergado 2 jsme přidali nový typ pravidla: Přidat hodnotu vícenásobného elementu.
  • Pomocí tohoto pravidla lze přidat novou hodnotu k vícenásobnému elementu (takový element samozřejmě musí být předem definovaný ve schématu - tzn. v seznamu elementů - daného projektu).
 • :star: Přidali jsme podporu pro další jazykové verze formátu Google Ads Dynamic Remarketing:
  • :poland: Polsko,
  • :de: Německo,
  • :hungary: Maďarsko,
  • :romania: Rumunsko,
  • :denmark: Dánsko,
  • :greece: Řecko,
  • :finland: Finsko,
  • :fr: Francie,
  • :it: Itálie,
  • :netherlands: Nizozemsko,
  • :es: Španělsko,
  • :switzerland: Švýcarsko.
 • :star: Aktualizovali jsme XML specifikaci pro formáty rodiny :earth_americas: Google.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu, která se mohla objevit při vytváření nového projektu, který pro fungování vyžaduje spojení s Keychainem.
 • :macros: Makra: Opravili jsme chybu, kvůli které opakované spuštění stejného makra končilo neúspěchem, pokud takové makro obsahovalo akci Vytvoř pravidlo.
 • :candy: Pro nové projekty s výstupním formátem Plain CSV je v nastavení GA source nově výchozí hodnota .* (a už nikoliv řetězec plaincsv.global).
 • :avocado: UI: Po vyhledávání řetězce ve vstupních polích pro výběr hodnoty již nezůstane “viset” zvýraznění části vyhledané hodnoty.
 • A množství dalších menších oprav a změn.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 8. 2022, 15:30

Novinky

 • :stars: Mergado 2: Přidali jsme podporu pro nové formáty :czech_republic: Alza Marketplace - produktový a také :czech_republic: Alza Marketplace - dostupnostní.
 • :star2: Mergado 2: Přidali jsme také nové formáty :earth_americas: Pinterest XML a :earth_africa: Pinterest CSV.
  • Další informace k těmto formátům jsou k dispozici zde.
  • Oba typy formátů umíme nově i auditovat. :parasol_on_ground:
 • :male_detective: :hammer_and_wrench: Mergado 2: Kontinuálně se věnujeme průzkumu možností optimalizace importu vstupních feedů a aplikování pravidel.
 • :cheese: Mergado 2: Do UI na stránce Elementy UI přibylo tlačítko na seřazení elementů dle specifikace, pokud má projekt výstupní formát vyžadující striktní pořadí elementů.
 • :avocado: Mergado 2: Na stránce s výpisem hodnot elementů/atributů jsme přidali množství vylepšení:
  • Přidali jsme kešování pro již načtené a zobrazené hodnoty - uživatelské rozhraní by v mnoha případech mělo být responzivnější. :horse_racing:
  • :bacon: Při výpisu výstupních hodnot daných elementů/atributů se již zohledňuje skrytost produktů. Hodnoty ze skrytých produktů se tedy v zobrazování informací o výstupních hodnotách elementu/atributu nebudou brát v úvahu.
  • Vylepšili jsme graf s “TOP hodnotami” - nově se primárně vypisuje počet produktů, ve kterých se daná hodnota vyskytuje.
   • Dříve se důraz dával na celkový počet výskytů - jedna hodnota se totiž u konkrétního elementu jednoho produktu může vyskytovat vícekrát v rámci vícenásobného elementu - nicméně tuto informaci považujeme za méně užitečnou, než je počet produktů. Pokud se však počet produktů a počet výskytů liší, uživatel tuto informaci u grafu “TOP hodnot” uvidí.
 • :green_apple: Mergado 2: V pravidle Přidat hodnotu vícenásobného elementu již fungují proměnné.
 • :candy: Mergado 2: Adaptovali jsme komponentu pro nastavení párovacích elementů na možnost nastavit jakoukoliv cestu k elementu (element-path) jako tu, podle kterého se mají při importu vstupního feedu párovat produkty.
 • :apple: Mergado 2: Opravili a vylepšili jsme zobrazení produktů na stránce Produkty:
  • Poštelovali jsme vizuál hlavičky karet vypsaných produktů.
  • Nyní se při prokliku do hodnot konkrétního elementu/atributu zobrazí stránka s hodnotami produktů se správně nastaveným cílem - tzn. zda se mají vypisovat vstupní či výstupní hodnoty pro danou cestu k elementu (element-path).
  • :face_with_head_bandage: Opravili jsme chybu, kvůli které se občas neuložila uživatelská preference způsobu zobrazení produktů.
 • :cherries: Zaškrtávací políčko, které dovoluje vytvořit experimentální Mergado 2 projekt, se ve wizardu nového projektu nově zobrazuje nad vstupním polem pro URL vstupního feedu pro lepší viditelnost.
 • A opravdu spousta dalších drobných vylepšení a oprav.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 31. 8. 2022, 15:30

Novinky

 • :apple: Mergado 2: Přidali jsme podporu pro řecký :greece: Google Merchants [gr].
 • :green_apple: Mergado 2: Nově podporujeme XML formát pro Scraping Camel.
 • :cherries: Mergado 2: Z důvodu akvizice vyhledávače :it: Stileo.it vyhledávačem Glami je formát pro Stileo nově rozdělený na staré Stileo.it (Until 07/2022), které používá doposavadní XML specifikaci, a pak na :star2: nové Stileo.it, které nyní využívá specifikaci pro Glami.
 • :articulated_lorry: Mergado 2 Převodník ze vstupního Google formátu nově cenu za dopravu převádí bez měny. Pokud pak cílový výstupní formát měnu opět vyžaduje, do hodnoty ji vrátíme. :recycle:
 • :rocket: Mergado 2: Pracovali jsme na optimalizaci importu produktů ze vstupních feedů. Finální zrychlení se může lišit případ od případu, nicméně při testování jsme naměřili až o 45 procent rychlejší import produktů.
 • :pretzel: V pravidle pro přidání UTM parametrů lze nově vybrat libovolný cílový element.
 • :star: :truck: Pro formát Biano jsme přidali podporu pravidla Nastavení ceny dopravy.
  • U tohoto formátu také nově umíme informace o cenách za dopravu auditovat v našem auditu feedů.
 • :hammer_and_pick: :batch_delivery: Pro následující formáty jsme aktualizovali seznamy podporovaných dopravců, která lze použít v pravidle Nastavení ceny za dopravu.
 • :shield: Pravidlo datového importu má nově limit na velikost CSV zdroje, pokud je zdroj specifikovaný jako URL. V takovém případě vzdálený soubor nesmí překročit velikost 100 MB.
 • :hammer: :audits: Audit feedů: Opravili jsme chybu, kvůli které se mohlo stávat, že se e-mail s informací o dokončeném auditu odeslal vícekrát.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chybu, která mohla nastat při analýze vstupního feedu při vytváření projektu, pokud vstupní feed obsahoval “příliš nevalidní” HTML (např. v elementech typu DESCRIPTION, kam se občas popisky položek vkládají jako HTML).
 • :candy: Opravili jsme vizuální zvýraznění operátoru NOT IN (není ve výčtu) při psaní vlastního MQL dotazu ve formuláři výběrů.
 • Opravili jsme chybku při našeptávání hodnot pro element ve formuláři výběrů.
 • Opravili jsme generování CSV hlavičky při stažení řádků v nastavení pravidla Hromadné přepisování dle hodnot.
 • A také, samozřejmě, jsme tu a tam přidali další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 14. 9. 2022, 15:30

Novinky

:information_source: Checkbox pro vytvoření experimentálního Mergado 2 projektu je nyní v průvodci založení nového projektu ve výchozím stavu zaškrtnutý. Pokud zaškrtnutí nezrušíte, nový projekt bude v režimu Mergado 2 :star2:. Pokud jej zrušíte, bude projekt v režimu “klasického” Mergada.

 • :star2: :green_apple: Mergado 2: Vícenásobné hodnoty lze nyní snadno přidávat všemi pravidly, která podporují cílení na elementy přes zadávání jejich cest (element-path).
  • Lze tak dělat přes zápis NEJAKY_ELEMENT { @@POSITION = 4 }, kde POSITION je pozice vícenásobné hodnoty, která se má vytvořit.
   • Aby toto fungovalo, všechny pozice přes zadanou pozicí již musí existovat - s tím, že tento mechanismus lze řetězit.
    • :link: Tzn. Pokud element ABC obsahuje pouze jednu hodnotu h1, tak druhou hodnotu h2 lze přidat např. přes pravido Přepsat použitím cesty k dané hodnotě (element-path) ABC { @@POSITION = 2}.
     • Následovně - protože pak bude existovat hodnota i na pozici 2 - lze další hodnotu h3 přidat pomocí cesty ABC { @@POSITION = 3}. A tak dále…
 • :adhesive_bandage: Mergado 2: U tabulkového zobrazení na stránce Produkty se špatně ukládalo nastavení uživatelem vybraných sloupců. Toto jsme opravili.
 • :cherries: Mergado 2: V políčku pro zadávání cesty k elementu (element-path) jsme se pokusili lépe zviditelnit možnost použití “zkratek” pro zadávání složitějších cest (např. pro nastavení parametrů či dopravy).
 • :hammer_and_wrench: Mergado 2: Převodník formátů pro některé specifické kombinace vstupního a výstupního formátu převáděl element pro AVAILABILITY špatně. Toto jsme opravili.
 • :star: :candy: Mergado 2: Do uživatelského rozhraní jsme přidali nástroj pro snadné prohlížení souvisejících hodnot zanořených elementů.
  • Je k dispozici na stránce s hodnotami konkrétního elementu; tj. pod stránkou Elementy.
  • :thinking: V principu jde o nástroj umožňující jednoduchý proklik na opodmínkovanou cestu k elementu (element-path).
  • Příklad, pokud uživatel např. chce procházet hodnoty parametru Barva:
   1. Proklik ze stránky Elementy
   2. Proklik na související hodnoty v elementu PARAM | VAL pro PARAM | PARAM_NAME s hodnotou Barva.
   3. Podmínka se automaticky sestaví a načte se stránka s hodnotami elementu PARAM | VAL pro které jeho sourozenecký element PARAM | PARAM_NAME obsahuje hodnotu Barva.
 • :mag: :wrench: Při použití fulltextového vyhledávání ve formuláři výběrů na stránce Produkty se mohl sestavit nevalidní MQL dotaz, pokud vyhledávaná hodnota obsahovala znak " uvozovek. Toto jsme opravili.

  :warning: Důrazně doporučujeme výběry vytvořené fulltextem nepoužívat v pravidlech napřímo.

  Takové výběry potom zbytečně hledají v příliš mnoho elementech a snižují efektivitu a rychlost následného zpracování pravidel. Namísto takového fulltextového výběru v pravidlech raději používejte výběry, které co nejlépe cílí na konkrétní elementy, ve kterých se mají hodnoty hledat.

 • :male_detective: Nadále věnujeme čas průzkumu občasných problémů s výkonem a stabilitou, které nastávají při zpracování složitějších feedů.
 • :horse_racing: :bar_chart: Zefektivnili jsme proces zpracování statistických feedů (např. ty, které poskytuje Heureka při propojení shopu v Mergadu přes Keychain).
 • Do rozhraní jsme přidali nové ikonky pro spoustu formátů.
 • A spousty dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • :apple: Do aplikování pravidel appek jsme přidali mechanismus, který by měl zajistit, že velikost JSON payloadu, který Mergado posílá na endpoint pravidla appky, svou velikostí nepřekročí 15 MB - takový payload bude rozdělen na více requestů s menším payloadem.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 29. 9. 2022, 15:30

Novinky

 • :star2: :cherries:Všem uživatelům je k dispozici nová nápověda, tedy rychlý přístup různým k tématům s pomocí z našeho fóra.
  • Nápověda je k dispozici na všech stránkách v rozhraní Mergada, a to hned vedle tlačítka s notifikacemi, viz obrázek.
   • obrazek
  • Na mnoha místech v rozhraní Mergada se vám po otevření nápovědy budou zobrazovat témata relevantní pro danou stránku, nicméně dá se v zde i vyhledávat.
 • :green_apple: Mergado 2: Vylepšili jsme způsob zobrazení varování - a to zejména pro varování vyvolaná v rámci pravidla výpočet.
  • Nově se u varování (jak na přehledu projektu tak i u konkrétního produktu na stránce Produkty) namísto obecné hlášky zobrazuje přesnější informace o daném varování (např. že se ve výpočtovém pravidle dělilo nulou).

  :information_source: Připomínáme, že varování nejsou chyby. Varování upozorňují na možné problémy se zpracováním, kterým je vhodné věnovat pozornost, avšak nezabraňují dokončení daného procesu.

 • :racehorse: Mergado 2: Zrychlili jsme vykreslování grafů s informacemi o vašem sortimentu na stránce s přehledem projektu (to jsou např. grafy s přehledem výrobců či kategorií ve vašem feedu).
 • :articulated_lorry: U vyhledávání produktů na stránce Produkty jsme identifikovali neefektivní kód, který mohl způsobovat dlouhá čekání na výsledky či dokonce selhání při vyhledávání. Tento kód jsme vylepšili.
 • :hammer: Mergado 2: Skrývání či následné odkrývání produktů s konkrétní hodnotou na stránce Elementy mohlo končit chybou. Toto jsme opravili.
 • :apple: Do historie projektu jsme na stránky s detailem záznamu o importu produktů, aplikování pravidel a exportu produktů přidali datum a čas spuštění procesu.
 • :adhesive_bandage: Mergado 2: V appce Repairman jsme opravili případy, kdy u Mergado 2 projektů odstranění určitých “řešení” končilo chybou.
 • :world_map: V seznamu formátů v našem auditu feedů jsme doplnili chybějící překlady názvů některých zemí.
 • A další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 12. 10. 2022, 15:30

Novinky

 • :star2: Aktualizovali jsme formát pro :poland: Domodi.pl, který nově odpovídá specifikaci Google Nákupů.
  • Předchozí verze formátu pro Domodi.pl je zachována a nyní je označována jako Domodi.pl (Until 07/2022).
 • :green_apple: :rocket: Mergado 2: Věnovali jsme čas průzkumu dalších možností optimalizace zpracování feedů. Tentokrát jsme objevili cesty, které by měly vést ke zrychlení vyhodnocování MQL výběrů v rámci Mergado 2 projektů.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu v převodníku elementu g:availability_date pro formát Google Nákupy, která při neočekávaném vstupu v elementu s Mergado XML významem DELIVERY_DAYS způsobila chybu a ukončení aplikování pravidel.
 • :package: Aktualizovali jsme seznam parametrů, které umíme našeptávat v rámci pravidla Nastavit parametry produktu.
 • :apple: Opravili jsme hromadu drobných nepříjemností, které mohly nastávat při editaci “chytřejších” vstupních polí v rozhraní Mergada (jako např. kurzor poskakující při psaní či úpravě již zadaného textu).
 • :hammer_and_wrench: Ve výpisu hodnot elementu pod stránkou Elementy jsme při prokliku na seznam produktů s konkrétní hodnotou u konkrétního elementu opravili chybu, kvůli které se formulář pravidel nechoval zcela správně, což mohlo způsobovat chybu při následném opětovném odeslání formuláře.
 • :calc: :candle: Pracovali jsme na plnohodnotném parseru pro MQL (Mergado Query Language, který se používá pro výběry) pro klientskou část kódu Mergada.
  • Toto nám do budoucna umožní vývoj pokročilejších mechanismů okolo našeho jazyka MQL, které se budou spouštět na straně klienta (tzn. v jeho prohlížeči).
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chybu, která mohla nastávat při pokusu o duplikování pravidla Nastavit UTM parametry.
 • :jigsaw: Vylepšili jsme stabilitu tabulkového zobrazení na stránce Produkty.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 26. 10. 2022, 15:30

Novinky

 • :apple: Aktualizovali jsme formát :romania: Compari.ro CSV podle nejnovější specifikace.
 • :batch_param: :pizza: V rámci pravidla Hromadné nastavení parametrů nově půjde nechat pravou stranu (tedy hodnotu parametru) prázdnou - a tímto způsobem půjde parametry mazat.
 • :pineapple: Průvodce založením nového projektu: Při zobrazení rekapitulace nastavení projektu na konci průvodce nyní dáváme víc najevo, že vlastnosti vytvářeného projektu (např. jeho název či nastavení vstupního či výstupního formátu) lze před dokončením průvodce stále ještě změnit.
 • :hammer: Mergado 2: V políčku pro zadávání cest k elementům (element-path) jsme v režimu zkratky (umožňující snadné zadávání cest pro parametry či dopravu) se mohlo dít, že jsme doplňovali cestu pro dopravu se špatnou podmínkou. Toto je opraveno.
 • :candy: Ve správci výběrů na stránce Produkty je nyní u každého výběru vidět ikonka reprezentující typ výběru - zda bylo pro zadání podmínky použito “klikacího formuláře”, či zda byla podmínka výběru zadaná přímo jako MQL.
 • :cherries: Od teď bude možné v Mergadu vytvořit prázdný e-shop i v případě, kdy uživatel zatím žádný e-shop nemá (či k žádnému nemá přístup).
  • Předtím se tlačítko pro samostatné Vytvoření nového e-shopu zobrazovalo pouze tehdy, když na stránce už nějaký e-shop vypsaný byl.
 • :green_apple: Mergado 2: V tabulkovém zobrazení na stránce Produkty je k dispozici nová záložka, která zobrazí pouze sloupce reprezentující elementy přítomné v podmínce právě zobrazeného výběru.
 • :arrow_down_small: Na dashboardu projektu se nyní v zobrazení záznamu s posledním přístupem k výstupnímu feedu ignorují přístupy přímo ze strany Mergada.
  • :face_with_monocle: Mergado váš výstupní feed totiž samo často kontroluje - a tak se na dashboardu mohla snadno ztratit informace o stažení výstupního feedu třetí stranou - např. vyhledávačem zboží. Nově by se na tomto místě tedy měly zobrazovat relevantnější informace o přístupech k vašim výstupním feedům. :lollipop:
 • :wrench: Dashboard projektu navíc prošel dalším kolem štelování, při kterém se snažíme zmírnit vizuální důležitost varování, která mohou nastat při zpracování vašeho projektu.
  • :information_source: Varování totiž nejsou chyby a samotná přítomnost varování (oproti přímo chybám) neznamená, že se váš projekt nepřegeneruje.
 • :olive: Ve vstupních polích pro výběr hodnoty s fuzzy vyhledáváním jsme občas filtrovali položky tak, že nebylo na první pohled jasné, proč vlastně jsou vyfiltrované. Toto jsme poštelovali.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 9. 11. 2022, 15:30

Novinky

Tento release je poslední před každoroční vánoční pauzou :christmas_tree: . Po novém roce se vrátíme s pravidelnými release.

 • :eye_in_speech_bubble: Podporujeme Google Analytics 4. Připojení si můžete jednoduše nastavit v Keychainu jak pro Mergado 1 tak MERGADO 2. Od 1. července 2023 přestane Google zpracovávat požadavky přes Universal Analytics, máte tedy spoustu času se na změnu připravit.
 • :bug: Opravili jsme chybu, kdy při zatržení checkboxu pro sledování produktu při průchodu pravidly se objevila chyba, pokud už byl zatržen v jiném okně.
 • :greece: Přidali jsme další tentokrát řeckou verzi formátu Biano.gr.
 • :bug: V MERGADO 2 byla chyba, kdy se nezobrazovaly produkty s manuálními změnami. Ta je už nyní opravena.
 • U formátu Upgates se už nyní správně exportuje atribut @language. Formát jej totiž vyžaduje.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • Vydali jsme zcela novou verzi API. V dokumentaci je k dispozici soupis kompletních změn a novinek.
 • :ballot_box_with_check: Pricing, Bidding a Image Audit spuštěný z dashboardu aplikace nyní do odkazu vyplňuje adresu feedu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Mimořádné novinky v MERGADU

Datum a čas nasazení

úterý 6. 12. 2022, 15:30

Novinky

:information_source: I přes aktuálně běžící freeze jsme se rozhodli přinést změny, které vám určitě ve vánoční sezóně ulehčí práci s feedem.

:mag_right: Heureka.cz a Heureka.sk začala na začátku prosince podporovat nové druhy dopravy. Všechny nové dopravce včetně těch stávajících ze specifikace naleznete v aplikaci v pravidle Nastavení ceny dopravy.
Seznam nových dopravců:

 • Heureka.cz:DPD Box, Z-BOX, WE|DO BOX, Balíkovna-BOX, PPL Parcelbox, AlzaBox, AlzaPoint
 • Heureka.sk: DPD Box, Z-BOX, WE|DO HOME, WE|DO BOX, BalíkoBOX, GLS ParcelLocker, AlzaBox, AlzaPoint, DEPO

Správnost dopravců ve vašem feedu již také kontrolujeme v MERGADO Auditu.

:bug: Opravili jsme chybu MERGADA 2, kdy pravidlo Import datového souboru nebylo case-sensitivní v názvech sloupců. Více o chování naleznete na fóru.

3 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 18. 1. 2022 15:30

Po :christmas_tree: vánoční pauze se vracíme s našimi pravidelnými updaty Mergada. :sunflower:

Novinky

 • Do MERGADA 2 jsme přidali podporu velice žádaných formátů:
 • :mag: Heureka - Dostupnostní
 • :stars: Snapchat
 • :notes: TikTok
  :exclamation: Přidali jsme do MERGADO Auditu tyto formáty:
 • :stars: Snapchat
 • :robot: Alza - Dostupnostní
 • :robot: Alza - Produktový
 • :notes: TikTok
  :exclamation: U všech si můžete zkontrolovat správnost vůči jejich specifikaci pomocí MERGADO Auditu.
 • Již nějakou dobu připravujeme komponentu pro automatický převod projektů z MERGADA 1 na MERGADO 2 - i na ní jsme během vánoční odmlky pracovali.

:mergado: O nové verzi aplikace MERGADO 2 v tomto roce ještě mnoho uslyšíte.

 • U formátů Shoptet a Shoptet - Kompletní přesněji pro jejich elementy TEXT_PROPERTIES| TEXT_PROPERTY | VALUE jsme přidali podporu pro exportování elementů do výstupního feedu i když mají prázdnou hodnotu (standardně totiž prázdné elementy při exportu MERGADO ignoruje).
 • :croatia: Chorvatsko od 1. 1. 2023 přešlo z HRK na EUR. Formáty, které s touto měnou pracují, jsme upravili, aby používaly EUR - jak v MERGADO Editoru, tak i v MERGADO Auditu.
 • :eye_in_speech_bubble: Na stránce Přehledu e-shopů jsme vylepšili ikony stavu jednotlivých exportů a opravili chybu, kdy se některé ikony nezobrazovaly.
 • :orange_circle: UI: Uživatel se nově dozví, pokud ve vstupním feedu při importu nenajdeme žádný produkt (dříve jsme v takovém import přeskočili). Tuto informaci lze nalézt v historii projektu u konkrétního záznamu o dokončeném importu.
 • :1234: UI: U MERGADO 2 projektů je na stránce Hodnoty elementů nově informace o počtu produktů, které u daného elementu neobsahují žádnou hodnotu.
 • :postal_horn: Pomocí pravidla Nastavení ceny dopravy nově můžete jednoduše mazat hodnoty tím, že nevyplníte pravou stranu.

  Před změnou:

  Po aplikaci pravidel:
 • :exclamation: Vylepšili jsme komponentu pro našeptávání elementů. Více v samostatném vlákně.:exclamation:
 • Opravili jsme chybu, kdy odeslání formuláře při editaci proměnné s nezměněným názvem skončilo na “chybě”, že proměnná s daným názvem již existuje.
 • Na stránce s Historii e-shopu se všechny záznamy historie zobrazovaly na “první” stránce. Toto jsme opravili.
 • Výrazně jsme optimalizovali způsob, jakým se na stránce Produkty přenášejí data produktů do UI komponenty, která se stará o jejich zobrazení.
 • Toto je viditelné především u složitějších produktů (hodně elementů a hodně zanoření).
 • Při hromadném skrývání elementů na stránce Přehledem elementů u MERGADO 2 mohl nastat zajímavý vizuální bug. Toto jsme také opravili.
 • Opravili jsme drobné chyby v překladu a zobrazení Maker.
 • Převodník formátů již dokáže správně převést prázdné hodnoty PARAM | VALUE ve formátu Compari.
 • Spousta dalších drobných oprav a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes