🌟 Novinky a release v MERGADU

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 15. 2. 2023 15:30

Novinky

 • :pineapple: Aktualizovali jsme všechny varianty formátu Kaufland Marketplace - dostupnostní tak, aby odpovídaly aktuální specifikaci.
  • Převodník těchto formátů nově elementu condition, který reprezentuje stav zboží, nastavuje správnou číselnou hodnotu dle specifikace.
  • Hodnota dříve náležící zastaralému elementu offer_id se nově převádí do nového id_offer elementu.
 • Při převodu do všech variant formátů pro Kaufland náš převodník nově automaticky skrývá elementy, které tato specifikace nezná.
 • :star2: Formát Plain CSV jsme rozdělili na několik separátních formátů dle použitého oddělovače:
  • Plain CSV [oddělovač dat ","]
  • Plain CSV [oddělovač dat ";"]
  • Plain CSV [oddělovač dat "|"]
  • Plain TSV (tzn. tab-separated-values, kde oddělovačem jest znak TABulátoru)
 • :articulated_lorry: Pro formáty ze skupiny Heureka jsme aktualizovali seznam podporovaných dopravců (ty pak lze nastavovat v pravidle pro nastavení dopravy).
 • :apple: :dizzy: Novinky v našem MERGADO Auditu:
  • Přidali jsme podporu pro auditování formátu Heureka - Dostupnostní v :czech_republic: české i :slovakia: slovenské variantě.
  • Nově podporujeme i formáty :hungary: ÁrGép CSV a ÁrGép XML.
  • Odstranili jsme podporu pro následující zastaralé formáty:
   • Stileo.it (until 7/2022)
   • Domodi.pl (until 7/2022)
   • EMag XML (until 7/2022)
   • Shopzilla (until 2021)
   • PriceGrabber.us (until 2021)
   • Shopalike cz, sk (until 4/2021)
   • Zboží.cz (starý formát)
 • :rocket: Dále jsme optimalizovali vyhodnocování MQL dotazů (tzn. vyhodnocování výběrů produktů) - nově by měly být výběry obsahující matematické operace rychlejší.
 • :hammer: U vyhodnocování MQL jsme také opravili chybu ve zpracování číselných hodnot.

  :information_source: Tato oprava může mít vliv na to, jak se u vašich projektů vyhodnocují již existující výběry. Více informací o této změně si můžete přečíst zde.

 • :candy: UI: Pokud se uživatel ze stránky s výstupními hodnotami konkrétního elementu proklikne na seznam produktů, které tuto hodnotu obsahují, na stránce Produkty, na kterou se uživatel ve finále proklikne, nově předvyplníme filtr, že se mají zobrazovat pouze neskryté produkty (jedině ty totiž mají relevanci pro zobrazování výstupních hodnot).
 • :batch_copy_values: UI: Na několik míst, kde se v rámci rozhraní zobrazují URL adresy vstupních či výstupních feedů jsme přidali ikonky pro jejich snadné zkopírování do schránky.
 • :avocado: Na stránce s výpisem elementů projektu jsme měli chybu, kvůli které se počet unikátních výstupních hodnot zobrazoval chybně. Toto jsme opravili.
 • :spiral_notepad: Opravili jsme chybu, kvůli které se u MERGADO 1 projektů do výstupního CSV feedu nepropisovaly elementy, jejichž název nebyl velkými písmeny.
 • :hammer_and_pick: Při bizarní a vzácné souhře okolností se mohlo stát, že se element s jedinou hodnotou při importu vstupního feedu naimportoval několikrát :face_with_monocle:. Toto jsme opravili.
 • A další drobné opravy a změny.

Platforma :wrench:

 • Aby appky při generování odkazů na stránku s hodnotami elementů v MERGADO UI měly méně práce s ohledem “verzi” projektu (tzn. MERGADO 1 projekt vs MERGADO 2 projekt), nově se staráme o automatické přesměrování.
  • :star2: To znamená, že appka může jednoduše vždy odkazovat na URL:
   https://app.mergado.com/projects/<project_id>/elements-values/<element_id>/
   
   … a MERGADO pak automaticky přesměruje na nejlepší vhodnou URL, na které se uživateli zobrazí výpis hodnot konkrétního elementu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 1. 3. 2023 15:30

Novinky

 • :apple: Aktualizovali jsme formáty pro Kaufland podle nejnovější specifikace.
  • Nově pro ně také umíme převádět elementy product_warranty, list_price a target.
 • :custom_format: Do MERGADO 2 jsme přidali nový globální formát Plain JSON. Díky tomu nově můžete skrz MERGADO Editor zpracovávat jakékoliv JSON soubory.
Vlastnosti JSON
 • JSON zatím nepodporujeme ve vlastním formátu.
 • JSON podporuje následující strukturu, která kopíruje potřeby WooCommerce or Allegro.pl.:
[
  {
   "ITEM_ID": "123-555",
   "NAME_EXACT": "Name of product",
   "DESCRIPTION": "Description of product",
   "PARAM": [
     {
      "NAME": "Size",
      "VALUE": "S"
     },
     {
      "NAME": "Color",
      "VALUE": "Black"
     }
    ],
   "PRICE_VAT": "121",
   "PRICE": "100"
  },
  {
   "ITEM_ID": "123-556",
   "NAME_EXACT": "T-shirt blue",
   "DESCRIPTION": "Description of product",
   "PARAM": [
     {
      "NAME": "Size",
      "VALUE": "S"
     },
     {
      "NAME": "Color",
      "VALUE": "Blue"
     }
    ],
   "PRICE_VAT": "121",
   "PRICE": "100"
  }
]
 • :chart_with_upwards_trend: Podporu pro napojení Google Analytics 4 v Keychainu jsme ohlašovali již koncem minulého roku. V tomto releasu jsme připravili podporu pro zobrazení jejich dat na stránce Analytika.

 • :newspaper: Přímo do MERGADO Editoru jsme přidali viditelný odkaz na Release notes, ten vede do fóra, kde se dozvíte vše o nejnovější verzi.

 • :avocado: Opravili jsme chybu, kvůli které zpracování MQL dotazů začínajících NOT (...) končilo chybou.

 • :bug: Opravili jsme také chybu v převodníku formátů, kdy při převodu z formátu :hungary: Árukereső na Facebook nedokázal správně převést hodnoty elementu delivery_days.

 • Občas se správně nezpracovaly GET parametry specifikující nastavení zobrazení a filtrování produktů při přístupu na stránku Produkty přes zkopírovaný odkaz. Toto jsme opravili.

 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chyby, které jste hlásili na náš support:

  • :ab: V našeptávači při vytváření výběrů u projektů v režimu MERGADO 2 vám nově zvýrazníme odpovídající část textu, pokud v něm používáte regulární výrazy (stejné chování bylo i v předchozí verzi).
  • :truck: Zkratky pro parametry a dopravu v polích, kde vkládáte cestu k elementu (element-path), se nově zobrazí pouze v případech, kdy se na dané cestě opravdu nachází nějaká data (tj. hodnoty elementů). Pokud žádné hodnoty cesta nemá, budete informováni hláškou.
 • :new: Do formuláře výběrů jsme přidali nové podmínky pro tvorbu výběrů: nezačíná na a nekončí na.

 • A spousta dalších drobných změn a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 15. 3. 2023 15:30

Novinky

 • :star2: :apple: MERGADO 2: Do dotazovacího jazyka MQL a k cestám elementů (element-path) jsme přidali podporu pro nový speciální atribut @@VALUE, který reprezentuje hodnotu elementu.
  • Příklad použití v cestě k elementu:
   • IMAGE { @@VALUE CONTAINS "main" } | @id s významem:
    • Čti/zapisuj do atributu id elementu IMAGE, který v jeho hodnotě (v hodnotě elementu IMAGE) obsahuje řetězec main.
  • Příklad použití v MQL:
   • IMAGE { @@VALUE CONTAINS "main" } | @id = 123 s významem:
    • Vyhledej produkty, které obsahují element IMAGE, který v hodnotě obsahuje řetězec main, a zároveň takový element IMAGE má atribut id s hodnotou 123.
 • :green_apple: Aktualizovali jsme formáty pro :world_map: Google Merchants podle nejnovější specifikace.
  • Změnilo se např. to, že Google nově preferuje elementy s prefixem - např. g:title a g:description.
 • :chart_with_upwards_trend: :hammer: Opravili jsme napojení na Google Analytics 4, které jsme představili minulý release.
 • :male_detective: Vylepšili jsme detekci dialektu CSV (tzn. detekce správného oddělovače polí) při analýze a importu vstupních feedů.
 • :hammer_and_wrench: Appka Repairman se nově nebude automaticky zapínat u nových projektů s výstupními formáty Heureka.cz, Heureka.sk či Zboží.cz.
 • :rocket: Zrychlili jsme přípravu dat v rámci aplikování pravidla Nastavení cen za prokliky s použitou strategií Podle minimální ceny prokliku.
 • :evergreen_tree: Pro vstupní JSON formát, který jsme nedávno začali podporovat, jsme přidali několik drobných vylepšení.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme zajímavou chybu při exportování výstupních CSV feedů, pokud měl být vícenásobný element jako poslední ve sloupcích souboru.
 • Opravili jsme také zobrazování počtu duplicitních produktů při importu vstupního feedu - toto číslo jsme občas ukazovali špatně :sweat:
 • A spousta dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • Opravili jsme chybu, která se objevovala při zobrazení stránky “Moje provize” v Developers.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 29. 3. 2023 15:30

Novinky

 • :green_apple: MERGADO 2: Aktualizovali jsme formát :czech_republic: Shoptet.cz podle nejnovější specifikace.
  • Nově tedy podporujeme elementy DEPOSIT_CODE, DEPOSIT_LOGIC, HEUREKA_CATEGORY_ID, ZBOZI_CATEGORY_ID, GOOGLE_CATEGORY_ID, GLAMI_CATEGORY_ID, ALLOWS_PAYU a další…
  • Zároveň nově podporujeme vnořený element LOGISTIC | WEIGHT.
  • V XML auditu tohoto formátu také nově kontrolujeme, zda element VAT opravdu obsahuje celé kladné číslo.
 • :small_blue_diamond: Formát :slovakia: Heureka.sk [SK] jsme přejmenovali na Heureka.sk - produktový [SK].
 • :hammer: U auditu XML pro formáty Heureka.cz a Heureka.sk jsme opravili validaci hodnoty elementu DELIVERY_DATE.
 • :sparkles: Aktualizovali jsme specifikaci pro audit formátů :romania: Compari.ro XML a Compari.ro CSV.
  • Nově jsou správné názvy elementů bez podtržítek, tedy např. DeliveryCost_by_Product :arrow_right: DeliveryCostByProduct.
 • :beach_umbrella: V auditu XML také nově při validaci URL nevadí, pokud adresa obsahuje znaky { a }. Tzn. u formátu Zboží.cz, kde URL může např. obsahovat UTM parametry se zástupným symbolem {network}, toto již nebudeme považovat za chybnou URL.
 • :avocado: Vylepšili jsme a zároveň jsme opravili několik chyb v parseru MQL výrazů v UI komponentách.
  • Například cestu k elementu SALES_VOUCHER | DESC už nově zpracujeme správně (dříve se slovo DESC považovalo za klíčové slovo pro řazení, což způsobovalo problémy).
 • :apple: Nadále jsme pracovali na komponentě pro automatický převod projektů z MERGADA 1 na MERGADO 2.
 • A další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 12. 4. 2023 15:30

 • :star2: MERGADO 2: Představujeme formáty, které při importu vstupního feedu varianty produktů převádí na samostatné produkty.
  • Toto se týká integrací pro Samba, Shoptet, Skrzdeal, Spartoo a Upgates. Pro ně jsou nově k dispozici formáty, které varianty rozdělují - např. formát s názvem Zboží.cz (varianty produktu jako samostatné položky).

   :information_source: Rozdělování či nerozdělování na varianty lze nově nastavovat i u vlastních formátů (toto je možné pouze pro vlastní formáty vytvořené v režimu MERGADO 2 a pouze u XML formátů).

   Ve výchozím nastavení je zachované stávající chování - tzn. produkty s variantami se nerozdělují.

 • :green_apple: MERGADO umí dva nové XML formáty :czech_republic: Homago.cz a :slovakia: Homago.sk.
 • :pretzel: Upravili jsme specifikaci formátů pro :earth_africa: Kaufland Marketplace - nabídkový/inventory.
  • Převodník formátů nově převádí cenu produktu do elementu PRICE_VAT (a tedy už nikoliv do elementu PRICE).
 • :whale: Upravili jsme převodník do formátu MALL Marketplace - v elementu PRICE se nově ceny zaokrouhlují maximálně na dvě desetinná místa.
 • :dolphin: Upravili jsme logiku exportování výstupních feedů pro formáty Shoptet dodavatelský a Shoptet kompletní:
  • Do seznamu elementů, které se mají do výstupního feedu exportovat i když mají prázdnou hodnotu, jsme přidali následující:
   • TEXT_PROPERTIES | TEXT_PROPERTY | DESCRIPTION.
   • Pod SURCHARGE_PARAMETERS | SURCHARGE_PARAMETER dva elementy: DESCRIPTION a SHORT_NAME.
 • :pizza: Přepracovali jsme komponentu pro formulář výběrů a správce výběrů na stránce Produkty. Navenek toto vidět nebude, ale umožní to snadnější údržbu a vývoj dalších funkcionalit. :heart:
 • :cheese: Přepracovali jsme také komponentu pro zobrazování hodnot elementů na stránce s výpisem hodnot elementů. Do těchto změn jsme zahrnuli i následující:
  • Hodnoty elementů lze nově řadit třemi způsoby: abecedně, jako čísla, řadit přirozeně (vysvětlení “přirozeného řazení” např. zde)
  • U projektů se vstupním XML a výstupním CSV formátem (či naopak) se mohlo stát, že jsme odkaz pro zobrazení příbuzných hodnot (čímž si uživatel může jednoduchým proklikem nechat zobrazit např. všechny hodnoty VALUE u parametrů s PARAM_NAME = "Barva ) sestavovali špatně. Toto by nyní mělo být opraveno.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu, kvůli které skrz UI MERGADA nešlo mazat e-shopy, jejichž název začínal či končil mezerami.
 • :spiral_notepad: U textů některých “varování” zobrazovaných v rámci aplikování pravidel nám na místech, kde by správně být měly, chyběly příklady cesty k elementu (element-path). Toto jsme opravili.
 • Na dashboradu projektu jsme u informace o posledním stažení výstupního feedu občas místo IP adresy a user-agenta původce stažení zobrazovali pouze zástupný znak. Toto jsme také opravili.
 • Další drobná vylepšení a opravy.
8 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 26. 4. 2023 15:30

Novinky

:star2: Zveřejňujeme možnost převodu projektů z MERGADO 1 na MERGADO 2 všem uživatelům.

MERGADO 2 je nová a vylepšená verze MERGADO Editoru. Posouvá funkce předchozí verze a otevírá zcela nové možnosti zpracování dat.

:spiral_notepad: Návod, jak provést převod projektu, naleznete v článku MERGADO 2: Převedení projektu.

A krom toho…

 • :green_apple: MERGADO umí nové XML formáty (na vstupu i na výstupu):
  • Heureka - recenze obchodu
  • Shoptet objednávky
 • :star: Aktualizovali jsme specifikaci formátů pro :earth_americas: Google Merchants.
  • Přidali jsme podporu pro elementy g:lifestyle_image_link a g:external_seller_id.
  • :articulated_lorry: Dopravci jsou nově ve výstupním XML feedu zapsaní jejich názvem namísto identifikátoru.
  • V auditu XML auditujeme i elementy description, title i link, protože to stále jsou validní alternativy k elementům g:description, g:title a g:link.
 • :stars: Nově u formátů Heureka.cz a Heureka.sk elementu ITEM_TYPE dáváme význam elementu CONDITION (ze specifikace MERGADO Product XML). Tzn. umíme jej nyní převádět z/do ostatních podporovaných formátů.
 • Nově umíme našeptávat kategorie pro formáty pro Kaufland :czech_republic: CZ a :slovakia: SK.
 • :art: Přehled e-shopů a projektů na úvodní stránce prošel redesignem.
  • Krom jiných změn lze nyní výpis projektů v rámci jednoho e-shopu řadit dle názvu, počtu produktů, data vytvoření, počtu výběrů či pravidel, atd. :blush:
 • :rocket: Věnovali jsme se i dalším možnostem optimalizace přegenerování datových feedů.
  • Tentokrát jsme si vzali na paškál import vstupních feedů, který by nově měl být rychlejší v případech, kdy se ve vstupním feedů od posledního importu nezměnilo příliš mnoho produktů (což je většina případů).
 • :hammer_and_pick: Při zobrazování varování vygenerovaných v rámci aplikování pravidel u pravidla typu datový import se mohlo stát, že načítání stránky skončilo s chybou. Toto jsme opravili.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme regresi v zobrazování počtu produktů s prázdnou hodnotou u konkrétního elementu u MERGADO 1 projektů. Nyní by toto číslo (lze najít na stránce s hodnotami konkrétního elementu) mělo být opět správně.
 • A hromada dalších drobných změn a oprav.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 10. 5. 2023 15:30

Novinky

 • :star2: MERGADO se naučilo nový formát: :czech_republic: :slovakia: Heureka - recenze produktů.
 • :green_apple: Vylepšili jsme způsob, jakým zpracováváme vstupní CSV feedy.
  • Nově budeme umět správně přečíst hodnoty z více sloupců se stejným názvem (což se hodí například u CSV formátů pro Kaufland).
 • U formátu :czech_republic: Mintmarket.online jsme při nastavování kategorií používali oddělovač |. Nově budeme používat správně  |  (s mezerami okolo).
 • :1234: U maďarské verze formátu :hungary: MALL Marketplace cenu v elementu PRICE nově zaokrouhlujeme na celá čísla.
 • :hammer: Opravili jsme audit XML pro formáty :earth_africa: Shoptet, kde jsme hodnotu set u elementu ITEM_TYPE chybně považovali za nevalidní hodnotu.
 • :candy: UI: Stránka s dashboardem e-shopu prošla redesignem.
  • Nyní lze na první pohled vidět podrobnější informace o e-shopu (informace o vlastníkovi, aktuální tarif, atd.) a je zde také přehled spojení s různými službami spravovaných přes Keychain.
 • :lollipop: UI: Na stránce Produkty je nově ve výpisu hodnot elementů produktu zvýrazněný element, podle kterého si uživatel vybral řazení produktů.
 • :avocado: Na základě zpětné vazby od uživatelů, jsme nyní vylepšili chování abecedního řazení v redesignovaném seznamu e-shopů a projektů na úvodní stránce MERGADO Editoru - nově se řadí abecedně bez ohledu na velikost písmen (tedy tak, jako tomu bylo předtím).
 • :chart_with_upwards_trend: UI: Na dashboardu projektu jsme opravili datový zdroj pro zobrazení grafu variability počtu produktů (skrz něj lze snadno identifikovat náhlé výkyvy v počtu položek na vstupu či výstupu vašeho projektu). Nově by se měl tento graf opět správně zobrazovat.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme hromady menších chyb v komponentě pro automatizovaný remodeling projektů z MERGADO 1 na MERGADO 2 a zpět.
 • :mag: Vylepšili jsme hledání v nápovědním boxíku - při hledání nejprve zobrazíme relevantní články z knowledge base. Pokud žádný takový článek nenajdeme, zobrazíme obecné výsledky z vyhledávání na fóru.
 • Opravili jsme chybu na stránce Historie projektu, která mohla nastávat při zobrazení právě probíhajícího auditu výstupního feedu.
 • A spousty dalších drobných změn a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 24. 5. 2023 15:30

Novinky

 • :apple: Představujeme uživatelský plánovač přegenerování.
  • Skrz něj si můžete nastavit ideální čas, kdy chcete, aby MERGADO přegenerovalo váš projekt.
  • V první verzi dovoluje nastavit dva časové sloty denně s minimálním odstupem 6 hodin.
  • :mag_right: V uživatelském rozhraní jej naleznete pod projektem na stránce Přegenerování.
  • Více informací o uživatelském plánovači se dočtete :spiral_notepad: v článku na fóru.

  :information_source: Uživatelský plánovač je k dispozici pouze u MERGADO 2 projektů.

 • :watermelon: Aktualizovali jsme specifikace pro formáty :czech_republic: :slovakia: Shoptet CSV.
  • Element pairCode bude ve výstupním feedu nově vždy přítomen.
  • Vztahy mezi hodnotou elementu s univerzálním Mergado XML významem CONDITION a hodnotou Shoptet elementu itemType jsou následující:
   • CONDITION = "new" se převádí na itemType = "product" a naopak.
   • CONDITION = "used" se převádí na itemType = "bazaar" a naopak.
  • Do elementu weight (hmotnost) se nově nepřevádí jednotky (kg, lb, atd.), ale pouze číselná hodnota.
 • :kiwi_fruit: Aktualizovali jsme také specifikace pro formát :czech_republic: :slovakia: Shoptet univerzální.
 • :cheese: Vylepšili jsme převodníky formátů pro :earth_africa: Kaufland:
  • Hodnota 0 v elementu s univerzálním Mergado XML významem DELIVERY_DAYS se do formátů pro Kaufland bude převádět jako hodnota 1 v elementu handling_time.
 • :hammer_and_wrench: Úpravy v auditech feedů:
  • Revidovali a aktualizovali jsme audit feedů pro formáty z rodin :earth_africa: Kaufland Marketplace - nabídkový a :earth_africa: Kaufland Marketplace - produktový.
  • Obecně jsme vylepšili autodetekci formátů z rodiny Kaufland.
  • Při zobrazování výsledků pro validátor Element EAN obsahuje neplatnou hodnotu nyní u produktu správně zvýrazňujeme element EAN.
 • :rocket: Implementovali jsme optimalizátor MQL dotazů zadaných uživatelem na stránce Produkty.
  • Aktuálně se zaměřuje především na tyto případy:
   • Dotazy s rovností nad stejným elementem, tedy a = 'a' OR a = 'b' OR a = 'c' OR a = ..., se převádí do formy a IN ('a', 'b', 'c', ...).
   • Dotazy s vícenásobným operátorem CONTAINS nad jedním elementem - tedy a CONTAINS 'a' OR a CONTAINS 'b' se převádí do formy s regulárním výrazem a ~= '(a)|(b)'.

   :information_source: Optimalizátor operuje transparentně. Tzn. navenek - z pohledu uživatele - zadané MQL zůstává v nezměněné podobě, avšak pokud MERGADO před samotným spuštěním dotazu zjistí, že by se dotaz dal zefektivnit, tak si jej na pozadí převede do lepší formy.

 • :avocado: UI: Stránka Pravidla byla přepsána do modernějšího kódu. To nám do budoucna zajistí její snadnější vylepšování.
  • V rámci tohoto jsme vyřešili některé neduhy, jako např. v určitých případech problematické přesouvání pravidel okolo pravidel appek, pokud bylo pravidlo appky na začátku seznamu pravidel.
 • :candy: Duplikování pravidla v rámci jednoho projektu nově funguje tak, že se duplikát pravidla vloží na pozici za originál. Dříve se duplikát vkládal až na konec seznamu pravidel.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • Pravidla jednotlivých appek, která mají nastavenou vlastnost is_movable = 1 a zároveň jsou prioritou posazená vedle sebe, se při přesouvání uživatelem slepí do jedné skupiny. Uživatel pak při přesouvání pravidel přesouvá celou skupinu a pravidla v této skupině si udržují svou vzájemnou pozici.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 7. 6. 2023 15:30

Novinky

 • :star2: MERGADO podporuje nové formáty pro :czech_republic: Kupi.cz:
  • Kupi.cz rozšířený (podle specifikace zde) a
  • Kupi.cz zjednodušený (podle specifikace zde).
 • :green_apple: Rozšířili jsme možnosti automatického vytváření hodnot elementů skrz použití odpodmínkovaných cest k elementům (element-path) v pravidlech.
  • Tzn. pokud v cestě k elementu, do které se má pravidlem zapisovat hodnota, je podmínka používající neexistující element, tak se MERGADO pokusí element vytvořit.
   • Avšak pouze v tom případě, pokud jsou v cestě k elementu podmínky s operátorem = či logickou spojkou AND.
  • :thinking: Jednoduchý příklad: Pravidlo Přepsat s cestou PARAM {PARAM_NAME = "Velikost"} | VAL s hodnotou XXL takový zanořený PARAM element kompletně vytvoří, i kdyby u produktu zatím žádný parametr s PARAM_NAME = "Velikost" neexistoval.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme podporu pro zadávání URL vstupních feedů s protokolem sftp:// (např. v průvodci založením nového projektu).
 • :information_source: MERGADO 2: Na hromadu míst v rozhraní MERGADO Editoru jsme přidali nápovědní texty, které mají za cíl uživatelům osvětlit a usnadnit pochopení novinek v rozhraní týkajících se správy projektů v režimu MERGADO 2.
  • K tomu jsme i aktualizovali různé další nápovědní texty, které v rozhraní již máme.
 • :hammer: Opravili jsme občasnou chybu při importu vstupních feedů, která mohla vzniknout v případě, kdy se ve vstupním feedu nacházelo nula produktů.
 • A spousty dalších drobností, ale také věcí na pozadí, které uživatel spíše neuvidí, ale vylepšují interní fungování MERGADA…

Platforma :wrench:

 • Opravili jsme často se vyskytující chybu v API, která mohla vzniknout při náhlém přístupu mnoha API requestů k produktům jednoho projektu najednou.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 21. 6. 2023 15:30

Novinky

 • :guide_dog: MERGADO Průvodce vám pomůže v pochopení naší aplikace. Při prvním spuštění nebo v nápovědním boxíku naleznete odpovědi na to:
  - Jak snadno upravit data s MERGADEM?
  - Jaké jsou nejčastější způsoby použití MERGADA?
  - Jaké používáme pojmy?
  Díky tomu získáte velmi rychle informace, které využijete při prvních dnech po registraci nebo když si jen potřebujete něco zopakovat.
 • :star: MERGADO se naučilo nový formát :czech_republic: :slovakia: Shoptet Kategorie. Můžete jej použít pro správu kategorií a podkategorií platformy Shoptet a tím vytvářet strukturu e-shopu.
 • :toolbox: Přinášíme nový nástroj: Cesta k elementu. V jeho první verzi si můžete vyzkoušet a hrát si bez obav s různými cestami, které pak použijete snad ve všech částech Editoru (výběry, pravidla a další). Více v článku na fóru.
 • :green_apple: Vracíme stránku Detail produktu. Ve verzi MERGADO 1 i MERGADO 2 v ní můžete skrýt konkrétní produkt. Další funkce budou postupně přibývat.
 • V pravidle Nastavit UTM parametry jsme přidali možnost nastavení nových parametrů: utm_id a utm_source_platform potřebných pro GA4.
 • :bug: Opravili jsme chybu, kdy při kliknutí na editaci pole v Tabulce na stránce Produkty nešlo v některých případech pole zeditovat.
 • :hungary: Formáty Shoptetu jsme rozšířili o Maďarskou verzi.
 • MERGADO XML nyní podporuje stejné jazykové mutace jako formáty Googlu.
  :australia: :austria: :brazil: :canada: :switzerland: :denmark: :es: :fr: :greece: :croatia: :hungary: :india: :it: :jp: :mexico: :netherlands: :norway: :new_zealand: :poland: :romania: :ru: :sweden: :slovenia: :singapore: :slovakia: :tr: :uk: :us:
 • Do formátu Idealo.de CSV jsme přidali nový element IMAGE_ALTERNATIVE
 • Shoptet kompletní nově obsahuje elementy:
ATYPICAL_PRODUCT
 ATYPICAL_SHIPPING
 ATYPICAL_BILLING

OSS_TAX_RATES
 OSS_TAX_RATE
 TAX_COUNTRY
 TAX_RATE_LEVEL

 • Do MERGADO 2 jsme přidali podporu formátů: MERGADO Category a MERGADO Analytic XML
 • Zdokonalili jsme v komponentu pro automatizovaný remodeling projektů z MERGADO 1 na MERGADO 2 a zpět.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 19. 7. 2023 15:30

Novinky

 • :star_struck: MERGADO podporuje nové formáty:
 • :green_apple: Aktualizovali jsme převodníky formátů:
  • Převodník do formátů Google, Facebook, TikTok a Pinterest do elementu g:shipping | g:price nově přidává měnu i když je cena za dopravu nulová.
  • Převodník do formátů Kaufland Marketplace - nabídkový nově cenou položky vyplňuje pouze element price_cs.
 • :cherries: Vylepšili jsme UX pro snadný proklik na příbuzné hodnoty na stránce s hodnotami konkrétního elementu - nově navrhujeme relevantnější příbuzné elementy.
 • V komponentě pro automatický převod MERGADO 1 projektů na MERGADO 2 projekty se u formátů Heureka nepřeváděly MERGADO 1 elementy EXTENDED_WARRANTY|Něco a SALES_VOUCHER|Něco správně. Toto je nyní opraveno.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu v pravidle Datový import, kvůli které končilo aplikování pravidel s chybou, pokud se importovaném datovém CSV souboru objevoval sloupeček s neexistujícím elementem, který v názvu obsahoval diakritiku.
 • :candy: Přidali jsme ikonky pro další známé služby (a aktualizovali některé už existující).
 • A hromada dalších drobných oprav a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

čtvrtek 3. 8. 2023 15:30

Novinky

 • :star_struck: MERGADO podporuje nové integrace:
 • Rodiny formátů pro Google Ads DSA a Facebook jsme rozšířili o podporu zemí: :chile: Chile a :colombia: Kolumbie.
 • Do formátu Google Nákupy jsme přidali elementy týkající se certifikace: certification_authority, certification_name a certification_code a podporu pro další země :argentina: :belarus: :chile: :colombia: :egypt: :finland: :hong_kong: :indonesia: :israel: :jordan: :kuwait: :lebanon: :malaysia: :philippines: :south_africa: :united_arab_emirates: :uruguay: .
 • Ve formátu Kaufland Nabídkový se nyní měna vyplní správně podle dané země.
 • Převodník do Shoptet CSV nyní už správně převede hodnoty s °C.
 • Nasadili jsme novou verzi nástroje Cesta k elementu. Nyní v něm naleznete příklady konkrétních cest, které vám pomohou k pochopení změn oproti MERGADO 1.
 • V pravidle Hromadný přepis dle hodnot jsme vylepšili získávání dat pro předvyplnění hodnot do levého sloupečku formuláře.
 • UI: Název produktu nyní může být pouze na dva řádky. Následně se zalomí a zobrazí celý pouze po najetí myši.
 • :bug: Opravili jsme spoustu menších bugů v uživatelském rozhraní. Například:
  • Chybné zobrazení návrhů na stránce Elementy.
  • Chybu, kdy se některé hodnoty nenabízely v našeptávači parametrů při zadávání cesty k elementu.
  • Chybu v poli pro zadávání MQL na stránce Produkty, kdy se našeptávač elementů nezobrazoval po stisknutí klávesové zkratky [.
  • Někdy se mohlo stát, že se ve výpisu pravidel u pravidla typu Skrýt produkty ukazoval cílový element (což nedává smysl). Situace, kvůli které se toto mohlo dít, jsme ošetřili a u nově uložených pravidel se již dít nebude.
 • Opravili jsme chybu v komponentě pro automatický převod MERGADO 1 na MERGADO 2, kdy se v uložených výběrech speciální element @MERGADO_ID nepřeváděl správně.
 • Komponenta pro převod na MERGADO 2 prošla dalším kolem vylepšování a oprav.
 • A hromada dalších drobných oprav a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 16. 8. 2023 15:30

Novinky

 • :apple: :memo: Registrační proces do MERGADA prošel významnými změnami:
  • Samotná registrace je nyní zjednodušena na pár kroků. :rocket:
  • Vylepšili jsme design rozhraní naší přihlašovací autority Accounts.
  • Samotné údaje pro fakturaci budou potřeba až ke konci zkušební doby e-shopu (za 30 dnů). Pokud uživatel nebude mít platební údaje vyplněné, tak po uplynutí zkušební doby budou všechny projekty v e-shopech uživatele vypnuté.
  • :credit_card: Preferujeme platbu inkasem z platební karty. Pro nové uživatele je to nyní jediná forma platby, kterou umožňujeme. Stávající uživatelé si ji mohou nastavit také.
  • Další informace naleznete ve vlastním článku Vylepšili jsme způsob registrace.
 • :hammer_and_pick: Komponenta pro převod projektů na MERGADO 2 již nepřevádí nepoužité proměnné.
 • :star2: Upravili jsme převodníky pro formáty Shoptet (dodavatelský, kompletní, CSV).
  • Převodník nově správně převádí hodnoty mezi ITEM_TYPE (Shoptet) a elementy s významem CONDITION (Mergado XML), a to takto:
   • CONDITION = "new"ITEM_TYPE = "product" a
   • CONDITION = "used"ITEM_TYPE = "bazaar".
  • :jigsaw: Opravili jsme převod akčních cen (element ACTION_PRICE) - v případě, že tato cena již obsahovala daň, tak ji v převodníku již nebudeme započítávat podruhé.
 • :mag_right: Na základě zpětné vazby jsme zvětšili vyhledávací pole na hlavní stránce; lépe se Vám pak mohou hledat například URL adresy vašich feedů.
 • :candy: UI: Pokud adresa Vašeho vstupního feedu obsahuje přihlašovací heslo a jméno (ve formě https://jmeno:heslo@nejaky-eshop.cz/...), na stránce přehledu projektu (kde toto jméno a heslo z URL z bezpečnostních důvodů schováváme) je nyní nově poznat, že daná URL vůbec nějaké jméno a heslo obsahuje.
  • Tlačítko pro zkopírování URL nově také zkopíruje celou URL i s těmito údaji a ne bez nich, jako dříve. To znamená, že takto zkopírovanou celou URL adresu už lze použít ve vyhledávání na hlavní stránce MERGADA s přehledem e-shopů.
 • :arrow_down_small: :hammer: Odstranili jsme některé problémy při stahování produktů komplikovaných feedů v CSV formátu na stránce Produkty. Ve zkoumání dalších možností, jak toto optimalizovat, pokračujeme nadále.
 • Při detekci formátu v průvodci novým projektem nově preferujeme “hlavní formát” namísto formátů, které z něj až vychází. Preferujeme formáty: Google (např. oproti velice podobnému formátu Pinterest), Heureka (např. oproti velice podobnému formátu Glami) a Shoptet kompletní.
 • UI: Optimalizovali jsme rozhraní pro správu projektu tak, že se nově jeho stránky vůbec načtou i v případě, že projekt obsahuje velmi velké množství pravidel.
 • :bug: Opravili jsme málo se vyskytující chybu v pravidlech, která nastávala při automatickém vytváření hodnot elementů (viz novinky, z června) v případě, že bylo v cestě k elementu, do kterého se má zapisovat, použitá ještě další zanořená podmínka.
 • A další drobné změny a vylepšení.
4 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 30. 8 .2023 15:30

Novinky

 • :star2: :apple: Komponenta pro zadávání cesty k elementu (element-path) prošla další vlnou vylepšení.
  • U validní cesty k elementu se nově zobrazuje zelená fajfka. :white_check_mark:
  • Nově zvýrazňujeme syntaxi - stejně jako ve formuláři pro zadávání MQL.
  • Pomocí klávesových zkratek ALT+q resp. ALT+Q lze přepínat mezi taby.
  • Nově napovídáme operátory, které je možné použít.
  • Vyhledávání v elementech nově podporuje fuzzy-search.

  :information_source: Informace o tom, kde všude se pracuje s novou komponentou, naleznete v tomto článku.

 • :jigsaw: Formáty integrace Alza Marketplace se nově budou jmenovat AlzaTrade.
 • :hammer: Opravili jsme převodník pro formát :czech_republic: Zboží.cz - element významu CONDITION s hodnotou "used" již nebudeme převádět na hodnotu "bazaar", ale ponecháme jej s původní hodnotou.
 • :pizza: Drobně jsme aktualizovali specifikaci pro formáty Malfini.
  • Hodnota, která se dříve vkládala pod element ATTRIBUTES | ATTRIBUTE | ICON, nově bude jako hodnota atributu pod cestou ATTRIBUTES | ATTRIBUTE | VALUE | @icon.
 • :speech_balloon: Upravili jsme chování exportéru XML souborů tak, že XML atributy jsou nyní obalovány dvojitými uvozovkami " namísto jednoduchých '.
 • :green_apple: Omezili jsme množství varování generovaných při aplikování pravidel.
  • Pokud cesta k elementu (element-path) cílí na neexistující hodnotu, tak nově budeme varovat pouze u cest k elementu, které obsahují podmínky.
 • :calendar: Opravili jsme zajímavou chybu v detekci a porovnávání datumu poslední změny vstupního feedu, pokud toto datum poskytuje vzdálený server v HTTP hlavičce last-modified. Zde mohl vzniknout problém s porovnáváním datumo-časů zapsaných v různých časových zónách. Nyní by toto mělo být opraveno.
 • :abacus: Zpřesnili jsme mechanismus pro detekci počtu změněných produktů při importu. Nepřesnosti mohly nastávat v případě, kdy se uvnitř XML struktury importovaného produktu vyskytoval element bez hodnoty, tedy např. <VAT></VAT>.
 • :sun_behind_small_cloud: Při našeptávání kategorií pro formáty Kaufland nově budeme navrhovat tvary v množném čísle namísto jednotného. Tedy např. navrhneme tvar Hnojiva namísto tvaru Hnojivo.
 • :rocket: Věnovali jsme čas také optimalizacím v XML parserech, kterými MERGADO čte vaše vstupní feedy. Nyní jsou o kousek rychlejší, ale především nyní potřebují méně paměti, což (mimo jiné) ve výsledku pomůže ke stabilnějšímu čtení větších/složitějších XML souborů.
 • :candy: Prošli jsme hromady textů v MERGADO UI a aktualizovali jsme je.
 • UI: Ve výpisu pravidel u pravidla Nastavení cen za prokliky již budeme zobrazovat správný cílový CPC element daného formátu.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • :money_with_wings: K 1. 9. 2023 měníme poměr vyplácených částek z tržeb za zaplacené appky. Nově je tento poměr o 10 % lepší směrem k vývojářům appek, tedy:
  • 80 % jde vývojářům a
  • 20 % jde MERGADU.
 • :construction: V rámci postupného odstavování Appcloudu jako úložiště pro appky jsme odstranili možnost nově vytvořeným appkám sídlit na Appcloudu. Existující appky, které Appcloud již používají, jej používat nadále mohou.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 13. 9. 2023 15:30

Novinky

 • :star2: :green_apple: Přinášíme další verzi uživatelského plánovače přegenerování.
  • Pomocí něj si můžete nastavit pro vás ideální čas, kdy chcete, aby MERGADO spustilo přegenerování vašeho projektu.
  • Nyní lze nastavit až 3 časové sloty denně s minimálním odstupem 4 hodin. :calendar:
 • :hash: :star: Odteď můžete editovat popisy vašich produktů skrze nový WYSIWYG editor. Ten dovoluje snadným způsobem editovat HTML obsah hodnoty elementu.
  • Spustíte jej jednoduše tak, že kliknete na tlačítko “editovat hodnotu” u elementu s významem DESCRIPTION.
 • :new: :apple: Podporujeme novou integraci :hungary: Pepita. Jedná se o jeden z největších markeplaces v Maďarsku. Obsahuje formáty:
  • Pepita.hu a
  • Pepita.hu - stock, který je dostupnostní variantou formátu.
 • Komponenta pro automatický převod na MERGADO 2 je nyní připravena na projekty obsahující pravidlo importu datového souboru. Dříve jsme tyto projekty automaticky převádět neuměli.
 • :candy: Upravili jsme chování pravidla importu datového souboru tak, že sloupečky s názvem cílových elementů porovnáváme i bez ohledu na velikost písmen (pokud se nejprve nenajde shoda se stejnou velikostí písmen). To proto, aby se vám s pravidlem pracovalo o něco jednodušeji. :blush:
 • :rocket: Věnovali jsme také čas dalším optimalizacím. Nově jsme - mimo jiné - investigovali a ošetřili neefektivitu při ukládání dat produktů, které sice prošly aplikováním pravidel, ale reálně se hodnoty jejich elementů třeba vůbec nezměnily.
 • :adhesive_bandage: Zanořené elementy se nyní při exportu výstupních CSV feedů v hlavičce exportují ve správném pořadí.
 • :cheese: Ošetřili jsme proces importu vstupního produktu tak, že zbytečně neresetuje hodnoty vícenásobných elementů, pokud to není potřeba.
  • To na jednu stranu ještě o něco víc zpřesňuje detekci počtu změněných produktů při importu, na stranu druhou je to drobná optimalizace procesu importu i procesu aplikování pravidel. :building_construction:
 • :batch_copy_values: Přidali jsme možnost snadného zkopírování URL adresy výstupního feedu v posledním kroku průvodce vytvořením nového projektu.
 • :hammer: Opravili jsme chybné zobrazení stavových ikon ve Správci výběrů na stránce Produkty.
 • :abcd: Upravili jsme texty v aplikaci podle MERGADO Slovníku.
 • :bug: Po kliknutí na výpis produktů na stránce s hodnotami elementů se vám již správně zobrazí i produkty obsahující název a diakritiku.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • Nově budeme u projektů logovat následující eventy po operacích skrz M2 API:
  • Výběry - vytvoření, úprava a smazání.
  • Pravidla - vytvoření, úprava a smazání.
  • Elementy - vytvoření a smazání.
  • Proměnné - vytvoření, úprava a smazání.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa- 4. 10. 2023 15:30

Novinky

 • :star2: Upravili jsme převodníky z formátu Malfini do Shoptet CSV.
  • Element SUPPLIER je nově automaticky převedený do elementu supplier.
  • Elementy ATTRIBUTE | NAME a ATTRIBUTE | VALUE jsou nyní převáděny do elementů textProperty (a pokud jich je víc, tak textProperty2, atd.).
 • :green_apple: Přidali jsme hromadu nových lokalizací pro existující integrace:
  • Google Merchants:
   • :ireland: Irsko (IE), :latvia: Lotyšsko (LV), :luxembourg: Lucembursko (LU) a :portugal: Portugalsko (PT).
  • Google Ads:
   Seznam

   :bulgaria: Bulharsko (BG)
   :egypt: Egypt (EG)
   :estonia: Estonsko (EE)
   :finland: Finsko (FI)
   :indonesia: Indonésie (ID)
   :israel: Izrael (IL)
   :south_africa: Jižní Afrika (ZA)
   :kr: Jižní Korea (KR)
   :lithuania: Litva (LT)
   :latvia: Lotyšsko (LV)
   :malaysia: Malajsie (MY)
   :greece: Řecko (GR)
   :singapore: Singapur (SG)
   :united_arab_emirates: Spojené arabské emiráty (AE)

  • Google Ads Dynamický Remarketing:
   Seznam

   :australia: Austrálie (AU)
   :brazil: Brazílie (BR)
   :bulgaria: Bulharsko (BG)
   :chile: Chile (CL)
   :egypt: Egypt (EG)
   :estonia: Estonsko (EE)
   :india: Indie (IN)
   :indonesia: Indonésie (ID)
   :ireland: Irsko (IE)
   :island: Island (IS)
   :israel: Izrael (IL)
   :japan: Japonsko (JP)
   :south_africa: Jižní Afrika (ZA)
   :kr: Jižní Korea (KR)
   :canada: Kanada (CA)
   :colombia: Kolumbie (CO)
   :cyprus: Kypr (CY)
   :lithuania: Litva (LT)
   :latvia: Lotyšsko (LV)
   :luxembourg: Lucembursko (LU)
   :malaysia: Malajsie (MY)
   :malta: Malta (MT)
   :mexico: Mexiko (MX)
   :norway: Norsko (NO)
   :portugal: Portugalsko (PT)
   :ru: Rusko (RU)
   :singapore: Singapur (SG)
   :slovenia: Slovinsko (SI)
   :united_arab_emirates: Spojené arabské emiráty (AE)
   :uk: Spojené království (UK)
   :sweden: Švédsko (SE)
   :tr: Turecko (TR)
   :uruguay: Uruguay (UY)

 • :apple: Pro automatické návrhy kategorií pravidle Hromadné přejmenování kategorií jsme přidali podporu pro následující formáty:
  • Formáty pro Facebook:
   • CZ, SK, HU, PL, AT, BR, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RO, RU, SE, TR, UK, US.
  • Formáty pro Google Merchants:
   • AT, BR, DK, ES, FI, FR, ID, IT, KR, NL, NO, RO, RU, SE, TR, UK.
 • :evergreen_tree: Komponenta pro automatický převod projektů z MERGADO 1 do MERGADO 2 dostala spoustu vylepšení a oprav.
 • :bar_chart: Ve výpisu vašich e-shopů a projektů na hlavní stránce MERGADA zobrazujeme základní statistiky z Google Analytics, pokud je daný e-shop s GA propojený. Nově zde zobrazujeme data i z GA4.
 • :sunny: Při čtení vstupních CSV souborů jsme někdy nedokázali správně identifikovat CSV dialekt souboru. Tuto detekci jsme nyní vylepšili.
 • :chipmunk: Vylepšení na stránce Pravidla:
  • :male_detective: Filtrování pravidel dle použitého elementu nově funguje správně i v případě, že pravidlo cílí na opodmínkovanou cestu k elementu (element-path).
   • Nyní tedy např. vyhledávání dle elementu IMGURL_ALTERNATIVE najde i taková pravidla, která cílí na cestu k elementu IMGURL_ALTERNATIVE { @@POSITION = 2 }.
  • Ve výpisu pravidel u pravidel typu Nastavit parametry produktů a Nastavení ceny dopravy nyní již nebudeme zobrazovat nesmyslné cílové elementy, které se tam v určitých případech mohly objevit.
 • :building_construction: Po duplikaci projektu se nyní automaticky spustí přegenerování nově vytvořeného projektu.
 • :avocado: Opět jsme při importu vstupních feedů o něco zpřesnili detekci počtu změněných produktů.
 • Opravili jsme chybu při zobrazení stránky Nastavení projektu, která nastávala, když projekt jako vstupní feed používal výstupní feed jiného projektu v MERGADU - a tento jiný projekt byl čerstvě smazaný.
 • A spousty dalších drobných změn a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 18. 10. 2023 15:30

Novinky

 • :rocket: U MERGADO 2 projektů jsme implementovali optimalizované aplikování pravidel.
 • :artificial_satellite: Zrychlili jsme kompilaci MQL dotazů.
  • Toto se týká především obrovských MQL, např. typu ITEM_ID IN ("xyz", ... celkem 20 tisíc položek), jejichž zpracování trvalo extrémně dlouho a nakonec často končilo chybou. Nyní by toto mělo být mnohem efektivnější a rychlejší.
 • :pineapple: Vylepšili jsme audity feedů:
  • U :czech_republic: a :slovakia: variant formátu Kaufland Marketplace - nabídkový nyní hodnotu 0 považujeme za validní hodnotu v elementu handling_time.
  • U auditu pro formáty Heureka nově nehlásíme vícero stejných hodnot PARAM_NAME jako chybu, ale jako doporučení, že Heureka může zbylé parametry se stejným názvem ignorovat.
 • :chipmunk: Aktualizovali jsme specifikaci pro integraci Shoptet.
  • Nově podporujeme elementy ARUKERESO_HIDDEN a ARUKERESO_MARKETPLACE_HIDDEN.
 • :calendar: Pro lepší použitelnost uživatelského plánovače přegenerování jsme přidali výkon MERGADA, aby se takto naplánované projekty lépe stíhaly odbavovat.
 • :hammer_and_wrench: Naše komponenta pro automatický převod MERGADO 1 projektů na MERGADO 2 projekty dostala další vylepšení a opravy.
 • :abacus: UI: Na stránce Elementy, u elementů, které jsou u alespoň jednoho produktu v projektu použité jako vícenásobné (pokud tuto informaci známe), nyní zobrazujeme jejich známý maximální počet (tedy nejvyšší hodnotu @@POSITION, kterou má smysl používat v cestě k tomuto elementu.)
  • obrazek
 • :articulated_lorry: Opět jsme o něco vylepšili stahování CSV souboru s produkty na stránce Produkty
  • Nyní by měl zvládnout větší projekty než dříve, a také výsledné CSV nově obsahuje více informací o produktech a jejich elementech.
 • :id: UI: Ve formuláři pravidel při zadávání proměnných nyní správně našeptáváme i speciální proměnnou @MERGADO_ID (reprezentuje unikátní identifikátor produktu v MERGADU).
 • :adhesive_bandage: UI: Na stránce s přehledem projektu se občas graf Variabilita počtu produktů vykresloval se špatnými daty. Toto jsme opravili.
 • :rules: UI: Na stránce Pravidla se u řádků s pravidly nově zobrazuje číslo s jejich pořadím (aby bylo na první pohled jasné, že záleží na jejich pořadí).
  • obrazek
 • :history: UI: Opravili jsme chybu při zobrazování historie projektu, pokud se na aktuální stránce zobrazovaly záznamy o zapnutí/vypnutí appky.
 • :truck: UI: V pravidle Nastavení ceny dopravy nyní můžete kromě zvolení konkrétního dopravce, lépe vyhledávat nebo také napsat vlasního dopravce.
  pravidlo_cena_text

Platforma :wrench:

 • Na endpointu https://api.mergado.com/shops/<id>/info/ v poli number_of_projects nyní zobrazujeme správný počet aktivních projektů.
 • Na endpointu https://api.mergado.com/queries/<id>/products/, který vrací produkty z výběrů (které jsou pod projektem) lze nově produkty filtrovat dle jejich created_at fieldu (tedy kdy se v MERGADU poprvé objevily).
  • Příklad: https://api.mergado.com/queries/<id>/products/<id>/?filter=created_at>=2023-03-03

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 01. 11. 2023 15:30

Novinky

 • :green_apple: Aktualizovali jsme specifikace formátů :earth_africa: Upgates.
 • U integrace TikTok jsme přidali podporu pro další státy:
  • :chile: Chile
  • :colombia: Kolumbie
  • :mexico: Mexiko
  • :ru: Rusko
  • :ukraine: Ukrajina
 • :pie: Aktualizovali jsme specifikace pro formáty :earth_africa: Glami.
  • Podporujeme element GTIN (a element EAN je nyní označený jako zastaralý).
  • Přidali jsme podporu pro :poland: Glami.pl.
 • :building_construction: Věnovali jsme čas práci na interním a “neviditelném” vylepšování našeho kódu, což nám pak ve velké míře zjednoduší a urychlí implementaci nových funkcionalit do MERGADA - např. připravovaných nových typů pravidel.
 • :beach_umbrella: V sekci pro audit výstupního feedu na stránce přehledu projektu jsme opravili chování ukazatele průběhu auditu - nyní by měl správně ukazovat stav probíhajícího auditu.
 • :hammer: Opravili jsme chybu, která se mohla objevit při pokusu o uložení nastavení projektu, pokud projekt používal custom formát, kterému se předtím v nastavení změnil stát.
 • :fast_forward: Komponenta pro automatický převod MERGADO 1 projektů na MERGADO 2 projekty dostala další vylepšení a opravy.
 • A další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

pondělí 20. 11. 2023 15:30

Novinky

 • :green_apple: :stars: V MERGADU je k dispozici nový typ pravidla: Odstranit hodnoty parametrů.
  • Pomocí tohoto pravidla je možné odstranit parametry dle jejich hodnoty.
   • Například je takto možné odstranit všechny parametry Barva s hodnotami Zelená a Červená,
   • nebo je také možné odstranit všechny hodnoty s konkrétním názvem parametru (tedy odstranit všechy parametry s názvem Barva bez ohledu na jejich hodnotu).
  • :variables: V políčku pro zadávání hodnot, které se mají odstranit, lze používat proměnné.
  • Pokud má výstupní formát více potenciálních cílových elementů (resp. cest k elementu) obsahující parametry, tak si lze vybrat cílový element, z pod kterého se hodnoty parametrů mají odstraňovat.
   • Např. u Shoptet formátů lze vybírat mezi cílovými elementy TEXT_PROPERTIES | TEXT_PROPERTY a VARIANTS | VARIANT | PARAMETERS | PARAMETER.
  • Tento typ pravidla je k dispozici pouze pro MERGADO 2 projekty.
  • :information_source: Článek s podrobnějším popisem nového typu pravidla připravujeme.
 • :rocket: Na stránkách Produkty a Pravidla jsme optimalizovali získávání dat potřebných pro zobrazení stránek. Nyní se u velkých projektů s velkým počtem výběrů s dlouhými MQL podmínkami (např. ITEM_ID IN (...20 tisíc položek...)) budou načítat podstatně rychleji a budou méně náchylné na chyby při vykreslování.
 • :key: Keychain: Opravili jsme chybu při ukládání nastavení Mergado Analytic XML URL.
 • :candy: UI: Nad přehledem e-shopů na hlavní stránce MERGADA jsme obnovili zobrazování abecedního stránkovače pro jednoduché přepínání vypsaných shopů dle toho, zda jejich název začíná vybraným písmenem.
 • :date: UI: Na stránce Pravidla jsme opravili zobrazování stavových ikonek plánovače pravidel.
 • :floppy_disk: UI: Na stránce Produkty jsme opravili zobrazování tlačítka Uložit změny po změně podmínky uloženého a v tu chvíli zobrazeného výběru.
 • :spiral_notepad: UI: Opravili jsme chování WYSIWYG editoru hodnot elementů u produktu na stránce Produkty, který přidával nevyžádané <p> elementy při opakovaném přepínání režimu zobrazení editoru.
 • :hammer: Vylepšili jsme detekci kódování znaků vstupního feedu při jeho importu, abychom si dokázali lépe poradit se znaky jiných jazyků (např. Dánština).
 • A opět další drobné opravy a vylepšení.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 24. 1. 2024 15:30

:snowboarder: Po tradiční vánoční odmlce se MERGADO vrací s další várkou z pravidelných novinek a vylepšení!

Novinky

 • :star2: :rewriting: Pravidlo Přepsat je nově víceřádkové (pouze u MERGADO 2 projektů).
  • Přepisování hodnot různých elementů lze nyní zařídit jediným pravidlem namísto nutnosti nastavovat více přepisovacích pravidel pro různé elementy, jak to bylo doteď.
  • Každý řádek v tomto pravidle specifikuje cílový element (resp. cestu k elementu) a jeho novou hodnotu.

  :information_source: V seznamu řádků funguje chytré vkládání - tedy dvousloupcová data ve schránce lze při editaci pravidla vložit jako nové řádky.

 • :apple: :custom_format: U vlastních formátů lze nově specifikovat URL souboru, ze kterého se má získávat seznam kategorií pro daný vlastní formát.
  • MERGADO v cílovém souboru očekává seznam, kde jsou specifikované kategorie; na každém řádku jedna kategorie.
   • Tomuto formátu odpovídá i jednosloupcové CSV bez uvozovek kolem hodnot - lze tedy použít např. i dynamicky exportované CSV z Google Sheets (viz obrázek níže).
   • Tento soubor nebude stažen jednorázově, nýbrž opakovaně dle potřeby; stažený seznam si pak na chvíli pamatujeme (aktuálně na 30 minut), než si jej v případě opětovné potřeby MERGADO stáhne znovu.
  • Kategorie z tohoto souboru pak budou v uživatelském rozhraní nabízeny všude tam, kde kategorie nabízíme pro běžné formáty (např. Heureka.cz), tedy např. ve formuláři pravidel pro kategorie či při editaci manuální hodnoty elementu pro kategorie.
 • :green_apple: Novinky ve formátech:
  • MERGADO umí nový formát Flexdog, a to pro státy:
   • :czech_republic: Česká Republika,
   • :slovakia: Slovensko,
   • :de: Německo,
   • :es: Španělsko,
   • :fr: Francie,
   • :it: Itálie,
   • :poland: Polsko a
   • :romania: Rumunsko.
  • Aktualizovali jsme formát Malfini podle nejnovější specifikace.
  • :male_detective: Nově umíme auditovat feedy formátu Pepita.hu.
 • :rocket: Optimalizovali jsme aplikování pravidla Najít a nahradit v situacích, kdy se používá režim hledání dle regulárních výrazů a zároveň takových výrazů (tedy řádků v nastavení pravidla) je více než ~500.
  • Dle našich měření toto vede k výraznému zrychlení aplikování takového pravidla.
 • :hammer: Výběry: Ve formuláři výběrů na stránce Produkty jsme považovali zápisy jako ITEM__ID = 00123 za chybu, protože číslo přeci nemůže začínat nulou. Toto je nyní opraveno, protože číslo nulou začínat vlastně může.
 • :rules: Pravidla: Číslo pořadí pravidla (v jakém pořadí se pravidla aplikují po sobě) viditelné v seznamu pravidel nově drží správnou hodnotu i při vyhledávání či filtrování pravidel.
 • :candy: UI: V komponentě pro (rozšířené) zadávání cesty k elementu (element-path) má záložka Doprava a parametry novou, jasnější ikonku.
 • :variables: Proměnné: Při vytváření či editaci proměnné k otestování regulárního výrazu nabízíme náhodnou hodnotu vybraného elementu. Dříve se tato náhodná hodnota brala pouze ze vstupních hodnot a pro vytváření proměnných z elementů, které se plní až při aplikování pravidel, tento mechanismus nešel rozumně použít. Toto jsme vylepšili a nově se tyto náhodné hodnoty berou i z výstupních hodnot vybraného elementu.
 • :pizza: Výběry: Ve zjednodušeném mini-seznamu výběrů na stránce Produkty lze nově výběry také mazat.
  • Nově je také tento mini-seznam ve výchozím nastavení otevřený.
 • :deciduous_tree: Vylepšení v průvodci vytvořením nového projektu:
  • Nově přednostně nabízíme vstupní a výstupní formáty dle státu uživatele.
  • Jako návrhy pro párovací elementy nově správně nabízíme i vnořené elementy, pokud takové jsou - např. VARIANTS | VARIANT | EAN.
 • :sweat_drops: Na stránce Produkty nám při zobrazení rozdílů mezi vstupními a výstupními hodnotami elementů občas “vytékal” text doprava. Toto je nyní opraveno.
 • :history: V hlavičce komponenty pro zobrazení e-shopu s výpisem jeho projektů je nově ikonka pro rychlý proklik do historie e-shopu.
 • :bar_chart: Opravili jsme chybu v zobrazení grafu spárovanosti produktů (toto se týká formátů Heureka.cz a Heureka.sk).
 • Při importu nezměněného vstupního feedu mohla v určitých případech nastat chyba namísto obvyklého přeskočení importu. Toto jsme opravili.
 • :anchor: Při stažení dat produktů jako CSV na stránce Produkty jsme ve výsledném CSV pozici hodnoty v cestě k elementu vraceli jako ELEMENT { POSITION = 1 } namísto správného ELEMENT { @@POSITION = 1 }. Toto je nyní opraveno.
 • :hammer_and_pick: V appce Repairman jsme opravili chybu při vytváření pravidel.
 • A spousta dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • V případě chyby při aplikování pravidel umíme posílat nový hook process.apply.failed. Jeho posílání lze nastavit v nastavení webhooků pro vaší appku v Developers.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes