Co je MERGADO 2?

 
V tomto příspěvku se dozvíme:

Co je MERGADO 2?

MERGADO 2 je zcela nová a vylepšená verze MERGADO Editoru. Posouvá funkce předchozí verze a otevírá zcela nové možnosti zpracování dat.

:information_source:  Nové integrace a funkce se přidávají již pouze do MERGADA 2.

:bulb: Podívejte se na přehledný slovník pojmů pro rychlejší orientaci a lepší práci s MERGADEM 2.

Proč existuje MERGADO 2?

MERGADO bylo zpočátku navrženo na pokrytí potřeb inzerce na zbožových srovnávačích a vyhledávačích. Jak tato cesta probíhala, můžete najít podrobně sepsané na webu v Našem příběhu. Pro účely pochopení existence nové verze je pro nás zásadní následující informace – některá technická řešení a požadavky uživatelů již nebylo možné aplikovat do předchozí verze. Z tohoto důvodu jsme rozhodli, že MERGADO Editor začne zpracovávat data podle XML a tím si otevře cestu k tomu stát se obecným datovým editorem.

Historie MERGADA 2

Na počátku stála myšlenka zpracování dat podle XML. Ta s sebou již nesla prvotní průzkumy a hledání možností úprav. Jednotlivé úpravy by však byly moc nákladné a neefektivní, a proto jsme rozhodli, že dojde k předělání celého jádra a ke změně prakticky všech komponent MERGADO Editoru.

Na projektu se podílel celý MERGADO development tým. Postupně se přidaly i další týmy, které pomohly otestovat beta verzi MERGADA 2. Důležitým milníkem byl pro nás začátek roku 2022, kdy jsme zveřejnili první verzi MERGADA 2 skupině Insiders. Následně probíhalo testování v této skupině. Poté, co jsme si začali být jisti, že je Editor připraven pro širší skupinu uživatelů, došlo ke zveřejnění možnosti spuštění projektu na nové verzi. Aktuálně jsou již všechny nové projekty na nové verzi a zbývající projekty čeká převod.

:bulb: Insiders byla úzká skupina vybraných uživatelů, se kterými jsme spolupracovali. Pomáhali nám otestovat všechny změny a spolupracovali s námi na úprávách. Skupina byla sloučena do MERGADO Research Group.

Převod projektů na MERGADO 2

Jak provádět převody projektů v MERGADO Editoru?

V sekci Nastavení - Obecná nastavení najdete 2 nová tlačítka sloužící pro převod:

Pomocí nich dojde buď k vytvoření nového projektu na MERGADO 2, který je duplikátem vašeho aktuálního, ale je v MERGADO 2, nebo k převodu stávajícího projektu.

Převod projektu doporučujeme udělat tak, že jej zduplikujete a následně duplikát zkontrolujete! Pokud je v pořádku, můžete ho smazat a původní projekt převést.

:warning:  Změnu jde udělat i zpětně: MERGADO 2 → MERGADO 1. V takovém případě se však nesmí přidat žádný výběr, pravidlo nebo provést žádná manuální změna v převedeném projektu, aby byl návrat 100%.
:warning:  Duplikace nezkopíruje aplikace!
:warning:  Zduplikovaný projekt se počítá do fakturace, doporučujeme tedy změnu provést před fakturací.
:warning:  Převod v Editoru bude k dispozici do té doby, než bude dokončen převod všech projektů.

Aplikace

Všechny aplikace z MERGADO Store jsou připraveny plně využívat MERGADO 2. Způsob použití či jejich funkce se nemění.

Rozdíly MERGADO 1 vs MERGADO 2

MERGADO 1 mělo spoustu výhod, avšak technické řešení již nevyhovovalo požadavkům uživatelů a dalším možnostem rozšíření. Níže je k dispozici základní porovnání hlavních rozdílů MERGADA 1 a MERGADA 2.

MERGADO 1 MERGADO 2
Zpracování Tabulka (staré jádro) Strom (nové jádro)
Nahrání libovolného formátu Ne (~ano, ale velmi složitě) Ano
Správné zpracování XML Ne Ano
Element může mít 1 hodnotu Nekonečno hodnot
Ukládání prázdné hodnoty Ne Ano
Rozlišení rodič → potomek (element) Ne Ano
Práce s atributy Ne Ano
Řazení elementů Ne Ano
Obalení elementu do CDATA Ne Ano
Uživatelské prostředí (UI) Staré Přizpůsobené stromu, aktualizované
UI - stránka Elementy Staré Vylepšené
UI - stránka Produkty - zobrazení Elementy Staré Vylepšené
UI - stránka Produkty - zobrazení Tabulka Staré Vylepšené
UI - sémantika (upřesnění, o jaký typ elementu se jedná) Ne Ano
Dostupnostní feedy Ne Ano
Varianty Ne (~ano, ale složitě) Ano
Nové funkce Ne Ano
Nové formáty Ne Ano
Sjednocený převodník Ne Ano
Jednoduchá specifikace a změny formátů Ne Ano

Zpracování dat: Tabulka vs Strom

Hlavním rozdílem mezi zpracování tabulkovou a stromovou strukturou je způsob organizace dat. Tabulka má pevně dané sloupce a řádky. Strom má hierarchickou strukturu, jako jsou například souborové systémy. Data jsou organizována do uzlů, které se větví do poduzlů a tak dále. Tento typ struktury umožňuje snadné navigování a vyhledávání dat.

MERGADO 1 bylo založeno na tabulkové struktuře. MERGADO 2 je na stromové struktuře. Tabulka byla v mnoha ohledech omezující. Většinu složitějších integrací nebylo možné napojit, nedokázali jsme pracovat s elementem jako samotnou jednotkou (pořadí, obalení do CDATA,…), element mohl nabývat pouze jedné hodnoty, nerozlišovali jsme potomky u vícenásobných elementů, nepracovali s prázdnou hodnotou a neuměli zpracovat varianty u složitějších integrací.

MERGADO 2 toto řeší přidáním nových, užitečných funkcí a otevírá možnosti, které jsou v tuto chvíli již plně ve vašich rukách.

Rozdíly z pohledu uživatelského prostředí

Uživatelské prostředí je zlepšené pro všechny uživatele. Prostředí nyní odpovídá XML (stromové struktuře) a je přehlednější. Komplexní a datově obsáhlé feedy tak dokážete řešit pohodlněji. Hlavní změny jsou následující:

1. Stránka Elementy nově umožňuje:

 • správu zanoření elementů
 • filtrování v atributech a elementech
 • obalení do CDATA
 • řazení elementů
 • označení párovacích elementů

2. Stránka Produkty obsahuje:

 • nové zobrazení v záložce Elementy

3. Na stránce Produkty - vylepšené tabulkové zobrazení:

 • Vytváření vlastní skupiny elementů
 • Zobrazení vstupních a výstupních hodnot
 • Zobrazení vícenásobných hodnot

Rozdíly z pohledu použití (use-cases)

Většina základních prvků zůstala stejná. V některých případech jsme rozšířili jejich možnosti. Tím došlo k úpravám některých způsobů použití. Pro lepší pochopení jsme pro vás připravili následující příspěvky:

V případě, že řešíte složitější způsoby použití Editoru, budou se vám hodit následující příspěvky:

:bulb: Různé další tipy, návody a příběhy uživatelů naleznete na našem fóru.

Shrnutí

 • Co je MERGADO 2?
  MERGADO 2 je zcela nová a vylepšená verze MERGADO Editoru . Posouvá funkce předchozí verze a otevírá zcela nové možnosti zpracování dat.

 • Proč existuje MERGADO 2?
  Původní verze už nedokázala splnit potřeby našich uživatelů.

 • Jak bude probíhat převod na MERGADO 2?
  Buď si můžete projekt převést sami pomocí tlačítka v Editoru, nebo můžete počkat na hromadný převod všech projektů.

 • Rozdíly mezi MERGADEM 1 a MERGADEM 2
  Základní rozdíl je v jádru nástroje. MERGADO 1 je založeno na tabulce, druhá verze je založena na stromové struktuře. Od toho se pak odvíjí veškerá práce v Editoru. Lehce jsme také upravili uživatelské prostředí.

2 Likes