🌟 Novinky a release v MERGADU

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 24. 9. 2018 v 15:30

Novinky a opravy

 • Widgety některých aplikací se nyní načítají asynchronně, aby nezpomalovaly načtení zbytku stránky Přehled.
 • Výpis pravidel při importu pravidel je seřazený stejně, jako jsou pravidla seřazená na stránce Pravidla.
 • Opravena chyba, kdy se v některých případech správně neaplikovalo nastavení UTM parametrů pro zobrazení analytiky.
 • Opravena chyba při exportu formátu Shoptet.cz, kde občas zlobilo exportování parametrů.
 • Byla opravena chyba při skrývání konkrétních hodnot na stránce Elementy, pokud předtím uživatel ručně smazal pravidlo, které tu samou hodnotu skrývalo předtím.
 • Opravena chyba v převodníku do Zboží.cz, kvůli které se správně nepřeváděla hodnota do elementu MAX_CPC.
 • Bylo opraveno zobrazování některých grafů.
 • Byla opravena chyba, kvůli které v některých okrajových případech nešel smazat export.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 3. 10. 2018 v 16:30

Novinky a opravy

 • Aktualizovali jsme parametry formátu pro Zboží.cz, aby odpovídal aktuální specifikaci XML feedu.
 • Opraven export do formátu Zboží.cz, kdy se občas vygeneroval prázdný pár tagů <PARAM></PARAM>.
 • Pravidlo pro chytré MAX_CPC pro Zboží.cz nyní správně zaokrouhluje maximálně na dvě desetinná místa.
 • Byla opravena chyba, kvůli které se špatně převáděly kategorie do formátu Shoptet.cz.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

úterý 16. 10. 2018 v 15:00

Novinky a opravy

 • MERGADO nově podporuje formát Samba.ai.
 • Opravena vzácná chyba, kvůli které se ve velmi specifické situaci pravidla aplikovala v nejasně definovaném pořadí.
 • Pravidlo Chytré CPC bylo přejmenováno na Nastavit CPC.
 • Formát Zboží.cz byl přejmenován na Zboží.cz (starý formát); formát Zboží.cz (nový formát) byl přejmenován na Zboží.cz.
  • Názvy již existujících exportů pro Zboží.cz, které byly pojmenované podle tehdejšího identifikátoru výstupního formátu, jsou touto změnou nedotčené.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 14. 11. 2018 v 15:00

Novinky a opravy

 • Formát Heureka.sk má doplněné dopravce: SDS, SPS, Uloženka.
 • Opravena chyba v převodníku pro Google Merchants, kde se občas špatně vyplňoval element G:AVAILABILITY.
 • Vylepšený převodník URL adres z Google Merchants do Google Adwords.
 • Vylepšený převodník cen do elementu PRICE u formátu Kelkoo.
 • Opravena chyba pravidla pro nastavení cen za dopravu, kde se u formátu Google Merchants do elementů nepropisovala měna. Nyní se propisuje.
 • MERGADO podporuje nové formáty:
 • Pravidlo nastavení cen za dopravu je nyní možné použít u všech jazykových verzí formátu Glami.
 • Vylepšený management appek v Mergado Store.
  • Nově lze filtrovat a rovnou zapínat či vypínat aplikace přímo u jednotlivých subjektů. To se může hodit zejména pro uživatele, co spravují velké počty e-shopů a exportů.
 • Opravena chyba v MERGADO Store, kdy se v určitých případech nepřihlášenému uživateli mohly zobrazovat popisky appek ve špatném jazyce.
 • Opravena chyba ve formuláři pro vytváření proměnných, která se projevovala u některých složitějších regulárních výrazů.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 28. 11. 2018 v 16:00

Novinky a opravy

 • omezena maximální velikost feedu pro audit na 512 MB
 • Glami formát: oprava převodníku a auditu
 • zkrácení názvu automatického názvu formátu “kouzelnou hůlkou”
 • znovu se posílají polské emaily
 • opraveno scrolování při výpisu více stránek (napřiklad v záložce Produkty)
 • nový formát Price.ro
 • opraven progress bar při aplikaci pravidel
 • v MERGADO Store opraveno mazání bannerů
 • úpravy databáze při mazání exportů

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 1. 2019 v 15:00

Přes Vánoce se nám v Mergadu nahromadilo množství novinek. Doufáme, že Vás jich potěší snad co nejvíce!

Hlavní novinky

 • Sledování produktu při průchodu pravidly
  • Tento nový nástroj Vám umožní snadnou diagnostiku produktu a jeho změn při aplikování pravidel. Díky tomu se uživatel dozví, co přesně se děje s hodnotami elementů u konkrétních produktů při jejich průchodu konkrétními pravidly.
  • Jak tento nástroj používat?
   • Na stránce Produkty je u každého produktu nová ikonka image, kterou u něj můžete aktivovat sledování průchodu pravidly na následujících 24 hodin.
   • Při aplikování pravidel si u takto označených produktů bude MERGADO ukládat změny způsobené pravidly, jimiž daný produkt projde.
   • K vypsání výsledků sledování se potom dá dostat dvěma způsoby:
    1. Na změny v rámci právě nejposlednějšího aplikování pravidel se dá prokliknout z daného produktu na stránce Produkty:

     image

    2. Všechny změny jsou k dispozici i při prokliknutí na konkrétní záznam z aplikování pravidel na stránce Historie.

   • Za 24 hodin od jeho označení bude sledování produktu automaticky zrušeno, nicméně uživateli nic nebrání v tom, aby jej ke sledování označil znovu.
 • Hromadný import výběrů
  • Na stránce Produkty je k dispozici nové tlačítko, kterým se uživatel dostane k hromadnému importu výběrů z exportů, ke kterým má přístup.
  • Původní způsob importování výběrů, kde se dalo importovat jen “po jednom”, je zrušen.
 • Vylepšení v custom formátu
  • Ve formuláři s definicí formátu jsou barevně odlišené skryté elementy.
  • Nové tlačítko “Vše vynulovat”.
  • Nově jsou vidět příklady hodnot elementů.
  • Hromada vylepšení, které na první pohled vidět nejsou, ale ve výsledku práci s custom formátem usnadní Vám i našim adminům.
 • Audit XML byl optimalizován a je nyní rychlejší
  • Nově by měl také lépe zvládat i větší feedy.

Další novinky a opravy

 • Za účelem zrychlení proběhlo několik optimalizací v rámci procesu aplikování pravidel.
  • Zrychlili jsme vyhodnocování vstupních výběrů. (K největšímu zrychlení by mělo dojít u exportů, které mají hodně pravidel, jenž používají vstupní výběry často a opakovaně.)
  • Pravidlo párování pro Heureka Watchdog bylo rovněž optimalizováno a zrychleno.
 • Mergado Store: V seznamu subjektů, u kterých se appka dá zapnout či vypnout, se dá nově filtrovat i podle toho, zda je u subjektu appka zapnutá či vypnutá.
 • Vylepšili jsme mazání uložených výběrů na stránce Produkty, které teď při smazání nenačte celou stránku znovu a zachovává se tak právě nastavené filtrování.
 • Vylepšili jsme náš systém pro našeptávání hodnot u elementů různých formátů.
  • Např. názvy parametrů pro Zboží.cz nabízíme dynamicky vždy podle nejaktuálnější specifikace od Zboží.cz.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které mohlo padat UI u exportů, které mají ~100 tisíc a více různých elementů.
 • Opravený a vylepšený převod elementu AVAILABILITY u formátu pro Google Merchants.
 • Přidali jsme nový formát ScontoFacile.it.
 • Komplexně opravený formát pro Shoptet.cz a Shoptet.sk, aby přesně odpovídal specifikaci.
 • Opravena chyba formátu Olcsóbbat.hu, kde se nově elementy správně obalují do CDATA.
 • Aktualizovali jsme implementaci formátu pro Kelkoo.
 • Developers: V seznamu subjektů, u kterých je appka zapnutá, je nově vidět, zda je subjekt (export či e-shop) v Mergadu vypnutý.
 • MERGADO Store: Opraveno zobrazování tabulky se subjekty, které občas bylo rozsypané.
 • Opravili jsme vypínání appek na stránce Spuštěné aplikace v kontextu e-shopu.
 • Opravili jsme chybu při importu CSV, které obsahuje prázdné řádky.
 • Vylepšili jsme chování Mergada v okrajových případech, kdy se mohlo stát, že se z feedu špatně vydetekuje název e-shopu.
 • Množství dalších drobnějších změn a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 30. 1. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • V nástroji pro import výběrů se dá nově filtrovat podle názvu výběru.
 • Na stránce pro správu vlastních formátů jsme pro lepší orientaci přidali stránkování.
 • Optimalizovali jsme kompilaci MQL (dotazovací jazyk pro definici výběru produktů) s velkým množstvím parametrů (tisíce a víc).
  • V testech jsme u takových velkých výběrů (např. výběr s operátorem IN, kde je 10000+ hodnot) zaznamenali zrychlení kompilace MQL dotazu z řádů minut na sekundy.
  • Týká se rychlosti vytváření výběrů na stránce Produkty i rychlosti přípravy před aplikováním pravidel. Oboje by nyní mělo být o něco svižnější.
 • V rámci auditu feedů nyní zobrazujeme ikonku pro stažení CSV se seznamem produktů i na stránce s výpisem produktů.
 • V appce Heureka Watchdog jsme opravili chybu, kvůli které se v různých situacích zobrazovaly špatné počty produktů.
 • V seznamu pravidel se nyní u pravidel typu Hromadně přepsat kategorie zobrazuje název elementu pro kategorie dle aktuálního výstupního formátu.
 • Formát Shoptet.cz je přejmenovaný na Shoptet dodavatelský. Stejné změny doznala i slovenská verze formátu.
 • Aktualizovali jsme audit feedů pro formát Zboží.cz dle aktuální specifikace.
 • Aktualizovali a opravili jsme formáty Stileo.es a Stileo.it podle aktuální specifikace.
 • Opravili jsme chybu ve stránkování na hlavní stránce s přehledem všech exportů.
 • U formátu Scontofacile.it jsme opravili chybu, kvůli které se při převodu správně nenaplňoval element pro cenu PREZZO.
 • Opravili jsme odkaz na produktovou kartu u formátu Heureka.cz, pokud má produkt takovou adresu k dispozici.
 • Podnikli jsme další kroky s dlouhodobým cílem zamezovat občasnému nevyžádanému zrušení spojení Keychainu s Google Analytics.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 2. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Formát Google AdWords jsme přejmenovali na Google Ads.
 • Opravili jsme export pro formát Scontofacile.it, kde v CSV nyní správně řadíme sloupce dle specifikace. Nově také při exportu vynecháváme nenaplněné sloupce.
 • Nově umožňujeme ruční vytváření elementů s diakritikou.
  • Pokud se s elementem vytváří i proměnná, diakritika se z jejího názvu odstraní. Může tak docházet ke kolizím - např. z obou elementů Prumer a PRŮMĚR by se vytvořila proměnná PRUMER. V takové situaci se dá kolizi předejít tím, že při vytváření nového elementu odškrtnete volbu “Vytvořit také proměnnou”.
 • Na stránce s hodnotami elementu jsme opravili hromadné skrývání a odkrývání hodnot (resp. skrývání a odkrývání produktů, co u daného elementu mají danou hodnotu).
 • Opravili jsme chybu, kdy se některé widgety appek nezobrazovaly správně, pokud se uživatel v UI zrovna pohyboval na úrovni e-shopu.
 • Ošetřili jsme situace, kdy občas v UI opakovaně vyskakovala stejná flash notifikace.
 • V appce Heureka Watchdog se nyní už nebudou zobrazovat “prázdné” produkty v případě, že pro daný den ještě nemáme zcela hotovou analýzu sortimentu. V takové chvíli budeme zobrazovat výsledky nejnovější hotové analýzy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 21. 2. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Nově podporujeme stahování feedů zabezpečených jménem a heslem v URL přes Basic Auth. Do této chvíle jsme podporovali jen Digest Auth.
  • Informace o různých typech HTTP zabezpečení jsou k dispozici např. zde.
 • V rozhraní Mergada jsme implementovali kešovací vrstvu (mezipaměť) pro práci s výběry.
  • Když vynecháme podrobné technické detaily, tak to ve výsledku znamená, že se zrychlí uživatelská práce s výběry: Po prvotním vyhodnocení podmínky výběru se výsledek na nějakou dobu uloží a další práce s tímto výběrem by potom měla být znatelně rychlejší.
 • Opravili jsme chybu v převodníku pro formát Ladenzeile, kde byl špatně pojmenovaný element ARTIKELNUMMER_SKU. Nyní se už jmenuje správně.
 • Je ošetřený stav, kdy na stránce Historie exportu občas “visely” staré, již dávno skončené procesy, které se však tvářily, že stále běží. Nyní by se staré procesy měly správně označovat jako ukončené.
 • Vylepšili jsme detekci formátů souborů XML vs CSV. Nyní nám již tolik nevadí, když v XML souboru chybí hlavička, abychom mohli správně rozpoznat XML soubor.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 3. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Opravili jsme chybu při exportu custom formátu objevující se v případě, když root element měl nějaké atributy.
 • Optimalizovali jsme získávání statistických informací o produktech - stránka Produkty se v určitých situacích opět načítá o něco rychleji.
 • U některých tlačítek v rozhraní - např. u tlačítka pro spuštění aplikování pravidel - nyní zabraňujeme dvojitému kliknutí.
 • Opravili jsme chybu při vykreslování našeptávače elementů u rozšířeného rozhraní pro výběr.
 • Odstranili jsme chybu, při které se v určitých případech mohly vytvářet proměnné s prázdným názvem.
 • Ze stránky sledování produktu průchodem pravidly se nyní lze prokliknout přímo na stránku editace produktu.
 • Nově zobrazíme informativní uživatelské hlášení v případě, kdy při importu datového feedu nastane chyba při načítání XML atributů.
 • Vylepšili jsme chybové hlášky v auditu XML.
 • Opravy dalších drobných chyb.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 8. 4. 2019 v 15:30

První část změn byla vydána již před dvěma týdny - jsou popsané zde i s ostatními.

Novinky a opravy

 • Mergado Keychain nyní podporuje přihlášení do Zboží.cz přes API klíč.
 • Do MQL (dotazovací jazyk pro definici výběru produktů) jsme přidali podporu blokových komentářů ve formátu /* ... komentář ... */.
  • Příklad:
   [PRICE_VAT] > 150 /* Dražší produkty */
   AND [PRODUCTNAME] CONTAINS "Autíčko" /* A hlavně dražší autíčka! */
   
 • Formulář pro pravidlo Hromadně přepsat dle výběru na pravé straně už správně našeptává i takové hodnoty, které jsou pravé straně již použité.
 • U vlastních (custom) formátů nyní můžou názvy parametrů a dopravců obsahovat i znak svislítka.
 • U pravidla Hromadně přejmenovat kategorie se ve výpisu na stránce Pravidla ukazují i názvy vstupního a výstupního elementu pro kategorie.
 • Pokud u daného exportu právě probíhá proces aplikování pravidel, v Mergadu se nahoře na stránce zobrazuje jeho průběh - s ikonkou na proklik na detailní informace o průběhu.
  • Tato funkce je v testovací fázi a ještě ji dolaďujeme.
 • Opravili jsme chybu v pravidle pro nastavení cen za dopravu pro formát Biano.cz.
 • Kvůli lepší ochraně před neúmyslným smazáním nyní akce smazání eshopu potřebuje dvojité potvrzení.
 • Keychain nově obsahuje možnost Rychlé registrace na Zboží.cz, kterou tento vyhledávač podporuje.
 • Rozvolnili jsme validaci názvů elementů před finálním exportem XML feedů - nyní již půjde exportovat parametry jejichž názvy končí dvojtečkou. (Předtím se dvojtečky považovaly za deklaraci jmenného prostoru XML, které jsou však podporované jen některými formáty.)
 • Aktualizovali jsme specifikaci auditu pro formáty Heureka.cz a Heureka.sk - nově u elementu ITEM_TYPE validujeme slůvko bazar namísto dříve Heurekou používaného bazaar.
 • V appce Heureka Watchdog jsme opravili chybu, při které se v určitých případech k napárování nevyhledaly správné kandidátní produkty kvůli změnám ve fungování portálu Heureka.cz.
 • V appce Heureka Watchdog již nezobrazujeme políčko se stavem vyplněného mailu v administraci Heureky, která tuto informaci již neposkytuje.
 • Opravili jsme chybu, která nastávala v případě, že u jednoho exportu byl použitý custom formát jako vstupní i jako výstupní.
 • Opravili jsme chybu při exportování vnořených elementů u custom formátu, pokud jich u daného formátu bylo zadefinováno více než jeden.
 • Zrychlili jsme proces importu XML, pokud je vstupní XML soubor validní.
 • Export XML souborů také prošel mírnou optimalizací. Na testovacích datech jsme u finálního exportu datového feedu sledovali zrychlení až o 50 %.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 6. 5. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Nově podporované formáty Glami.hr a Glami.si.
 • Ošetřen okrajový případ při importu vstupního feedu, kdy se v některých případech některé produkty z feedu napárovaly špatně na produkty v Mergadu.
 • Opraveno chování HTML kotvy ve výsledcích feed auditů.
 • Proběhla optimalizace částí kódu starajícího se o převod mezi vstupními a výstupními formáty.
 • Opraveno odhlašování z mailových notifikací.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 20. 5. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Nový design stránky Produkty.
  • Komponenta pro zobrazení informací o produktu prošla kompletním přepsáním.
  • Existují tři možnosti zobrazení:
   1. Náhled (nová možnost)
    • Ukáže obrázek produktu a přehled jeho základních charakteristik.
    • Je možné přepínat mezi zobrazením vstupních a výstupních hodnot.
   2. Elementy (dříve výchozí)
    • Klasické - avšak vylepšené :slight_smile: - zobrazení hodnot konkrétních elementů.
    • Je možné si zapnout grafické zvýraznění rozdílů mezi vstupními a výstupními hodnotami.
    • Skryté elementy nejsou ve výchozím stavu zobrazené - přepínačem se dají skryté hodnoty zobrazit.
    • Dlouhé hodnoty jsou ve výchozím stavu sbalené - přepínačem se dají dlouhé hodnoty rozbalit.
    • Novinka: Manuální změny u jednotlivých elementů je možné editovat pomocí zkratky CTRL + <kliknutí na hodnotu výstupního elementu>.
   3. Obrázky
    • Vylepšené klasické zobrazení obrázků.
    • Zobrazuje informace o hlavním obrázku a o případných dalších, doplňkových obrázcích daného produktu.
  • Globální způsob zobrazení všech produktů se dá nastavit přepínačem nad blokem se zobrazenými produkty.
   • MERGADO si toto nastavení zapamatuje.
  • Způsob zobrazení se dá také nastavit u každého produktu zvlášť, podle aktuálních potřeb uživatele.
 • Formulář pravidel nově obsahuje tlačítko pro zrušení zobrazení aktuálního výběru - tedy vlastně tlačítko pro přechod na základní výběr obsahující všechny produkty.
 • Nápověda k pokročilým MQL výběrům byla aktualizována a vylepšena.
 • V Mergado Store byla opravena chyba, kvůli které šlo zapnout i zastaralou appku.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které ve formuláři výběrů nešlo s operátory větší než/menší než používat desetinné čárky (desetinné tečky fungovaly).

Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme za zpětnou vazbu, kterou nám poskytli ve vlákně Představujeme a testujeme nový design stránky Produkty.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 30. 5. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Tuning nové stránky Produkty: Rozšířili jsme seznam formátů, u kterých na záložce Obrázky umíme detekovat a zobrazit alternativní (doplňkové) obrázky.
 • Vylepšili jsme algoritmus pro vyhledávání v e-shopech/exportech na stránce s přehledem exportů + v postranním modrém panelu. Nyní by mělo být vyhledávání mnohem použitelnější.
 • Nově lze při vytváření custom formátu specifikovat typ souboru (zda se jedná o XML či CSV):
  • Při importu feedu se objevovaly případy, kdy MERGADO nedokázalo přesně rozpoznat typ vstupního souboru. Díky této nové možnosti ho lze nastavit přímo.
  • Při použití custom formátu na výstupu pak tento typ souboru specifikuje formát výstupního souboru - zda bude XML či CSV.
 • Nové formáty:
  • Shoptet Kompletní
   • Na základě zájmu Vás, uživatelů. Psali jste si o něj naší podpoře. :sparkling_heart:
   • Použijte ho k importu produktových dat do systému Shoptet.
   • Varianty pro :czech_republic: Česko i :slovakia: Slovensko.
  • :portugal: Portugalská varianta pro Kelkoo: Kelkoo.pt
  • :switzerland: Švýcarská varianta varianta pro Kelkoo: Kelkoo.ch
 • Pokusili jsme se vylepšit mechanismus pro import ne zcela “validních” CSV souborů. (Pro formát CSV neexistuje “oficiální” a všeobecně uznávaná formální specifikace, avšak nejblíže se tomuto přibližuje dokument RFC 4180), který se MERGADO snaží co nejvíce podporovat.)
  • Nově půjde do Mergada dostat i CSV soubory, se kterými jsme doteď měli problémy.
 • Pro audit XML jsme aktualizovali seznam podporovaných slovenských dopravců.
 • Zlepšili jsme detekci nevalidních klíčů pro Zboží.cz API.
 • Nově při scrapování informací e-shopu z Heureka.cz správně ošetřujeme situaci, kdy se nám nepodařilo získat sortiment report, pokud má shop jiný název, než který měl v okamžiku vytvoření spojení v Keychainu.
 • U políčka pro vytvoření nových elementů jsme pro formát Zboží.cz doplnili chybějící elementy: FREE_GIFT_TEXT, FREE_ACCESSORIES_TEXT, VOUCHER_TEXT
 • Vylepšili jsme některé chybové hlášky při “nesmyslných” MQL dotazech zadaných do formuláře výběrů na stránce Produkty.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 10. 6. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Rozšířili jsme seznam formátů. Spousta z vás se ptá, kdy budeme umět Google nákupy pro Slovenskou republiku. Již brzy :heart:
  • :slovakia: Google nákupy SK
  • :bulgaria: Glami.BG
  • :ukraine: Stileo.UA
  • :poland: Favi.PL a :hungary: Favi.HU
 • Další drobné opravy v rozhraní.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 26. 6. 2019 v 15:00

Novinky a opravy

 • Formulář pro vytvoření/editaci custom formátu prošel mírným faceliftem.
 • V rozklikávacím infoboxu e-shopu se na přehledu exportů nyní zobrazuje délka vybraného fakturačního období.
 • Ve formuláři výběrů jsme se pokusili vylepšit způsob zadávání hodnot u operátorů je/není obsažen ve výčtu (IN/NOT IN) - po kliknutí do pole s hodnotou se nyní zobrazí modální editační okno.
  • Stávající funkcionalita, kdy se nové řádky při opuštění pole automaticky převedou na hodnoty v uvozovkách oddělené středníky, zůstala.
  • Budeme rádi za případné připomínky či návrhy na další vylepšení. :two_hearts:
 • V historii exportu nově zobrazujeme i vypnutí appek (kdy a kdo ji vypnul). Doteď jsme zobrazovali jen jejich zapnutí.
 • V appce Repairman nyní lze stahovat CSV s produkty.
 • Zobrazování produktů u auditu XML (a také výsledků v appkách Heureka Watchdog a Pricing Monitor) prošlo mírným faceliftem.
 • V appce Repairman nyní lze ručně skrývat/odkrývat jednotlivé produkty.
 • U zobrazování odkazů na produktovou kartu (či fulltext search) u produktů ve výsledcích auditu XML se občas stávalo, že se nepoužila správná ikonka dané služby. Toto jsme opravili.
 • U auditu XML jsme vylepšili export produktů do CSV.
  • Do výsledného CSV by se měly správně dostat i vícenásobné/vnořené elementy.
  • Toto se týká i příslušné nové funkcionality v appce Repairman.
 • U všech mutací formátu Stileo jsme opravili detekci elementu pro obrázek a nyní je tak v našem rozhraní umíme zobrazit.
 • Algoritmus, který při importu vstupního feedu páruje produkty z feedu na (potenciálně již) existující produkty v Mergadu, obsahoval nedokonalost, kvůli které se v okrajových případech mohlo stát, že se dva různé produkty ze vstupního feedu ve výsledku napárovaly na jeden produkt v Mergadu (jeden produkt tak ze vstupu vlastně zmizel); a to i když byly párovací elementy nastavené správně.
  • Na toto jsme se v této iteraci pokusili zaměřit - párovací algoritmus prošel vylepšením za cílem tento nedostatek vyřešit.
 • :battery: Výkon: Tento týden jsme také nasadili další backend stroj pro zpracování feedů za cílem obecně zvýšit frekvenci plánovaného přegenerování feedů.
  • Dosavadní měření ukazují dvojnásobné zvýšení počtu produktů (a tedy i exportů), které za den v Mergadu zpracujeme.
  • Za případné výkyvy či nestabilitu se omlouváme a vězte, že celou situaci důkladně sledujeme.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 11. 7. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • :sunny: :tshirt: Pro formát GLAMI přidáváme podporu pro definování materiálů, což bude GLAMI přímo vyžadovat od 1. srpna 2019.
  • Materiál je u produktu reprezentovaný elementem ve svislítkové formě: Např. PARAM|Materiál|Bavlna s definovanou hodnotou, např. 80%.
  • Ve výsledném XML je pak tento materiál reprezentovaný touto strukturou:
   ...
   <PARAM>
   	<PARAM_NAME>Materiál</PARAM_NAME>
   	<VAL>Bavlna</VAL>
   	<PERCENTAGE>80%</PERCENTAGE>
   </PARAM>
   ...
   
 • Nově podporujeme další jazykové mutace Kelkoo:
 • Na stránce Produkty jsme vylepšili export hodnot do CSV.
  • Nově zohledňujeme (ne)zaškrtnuté checkboxy s nastavením výpisu: Jen neskryté produkty a Jen produkty s manuálními změnami.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 1. 8. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Nasazený facelift stránky Přehled exportu.
 • Přidaná podpora pro nový formát: Shopalike CSV.
 • U formátu Heureka.cz a Heureka.sk je nyní možné používat element PERCENTAGE i u vstupního Heureka formátu - a to stejným způsobem, jakým funguje i u formátu Glami (ke kterému reálně patří). Heureka sice žádný speciální význam elementu PERCENTAGE nedává, ale pro zjednodušení práce našim uživatelům jsme se rozhodli přidat podporu pro tento element i u Heureka formátu.
 • U některých velmi často používaných formátů - Heureka, Zboží.cz, Glami a Mergado XML - jsme přidali podporu pro vícenásobné parametry v podobě PARAM|Barva, PARAM|Barva|1, , PARAM|Barva|2, atd.
  • Díky tomu je v těchto formátech možné např. specifikovat více barev či materiálů: [PARAM|Materiál|1] = "Bavlna 62%", [PARAM|Materiál|2] = "Polyester 38%" (tento zápis materiálu formát Glami podporuje také).
 • Opravili jsme chybu u stránkování na stránce Produkty, kvůli které byly “poslední” produkty přes stránkování nedostupné (např. při 110 produktech jsme dávali k výběru jen 5 stránek, přestože jedna stránka obsahuje 20 produktů a stránek tedy mělo být celkem 6).
 • Zlepšili jsme chování formuláře pro vytváření proměnných, u kterého nyní už nebudou vyskakovat chybové hlášky tak “snadno” a tak moc, že se těmito chybovými hláškami překryje celý formulář.
 • Čas jsme věnovali i práci na různých změnách, které by ve výsledku měly MERGADO udělat stabilnější a responzivnější.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Inu, někdo se v létě válí u móře :desert_island: a někdo třeba zase lozí po horách :mountain_snow:
A my jim to přejeme! A u toho pilně pracujeme.

Datum a čas nasazení

čtvrtek 22. 8. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • :sunflower: Nový typ pravidla - Import datového souboru:
  • Díky tomuto pravidlu můžete pomocí CSV souboru importovat úpravy k již existujícím položkám.
  • Formát CSV souboru musí být:
   • Kódování utf-8.
   • Oddělovač polí musí být čárka, tedy znak ,. Hodnoty obsahující doslovnou čárku musí být obaleny v uvozovkách ".
   • Soubor může obsahovat neomezený počet řádků či sloupců, ale maximální velikost nahraného souboru je 25 MB.
  • Obsah CSV souboru pak má následující strukturu:
   • První sloupec představuje tzv. párovací sloupec:
    • První řádek prvního sloupce (ekvivalent buňky A1 v programu Excel či Libre/OpenOffice Calc) definuje párovací element/pole (toto může být buď libovolný existující element v aktuálním exportu, nebo speciální pole :xid, představující interní ID položky v Mergadu - viz dále).
    • Další řádky definují hodnoty, podle kterých se bude párovat (záleží také na vybraném párovacím režimu - viz dále).
   • Druhý sloupec a všechny ostatní sloupce definují názvy existujících elementů, kterým se bude měnit obsah podle toho, co obsahují další řádky v CSV souboru.
    • Poznámka 1: Pokud některý sloupec obsahuje neexistující element, takový sloupec se ignoruje; jinými slovy: neexistující elementy se automaticky nevytvoří.
    • Poznámka 2: Pokud některý řádek CSV souboru pro element definuje prázdnou hodnotu, takové pole se ignoruje a hodnota elementu zůstane nezměněná; jinými slovy: prázdná hodnota CSV pole Mergadu říká, že hodnotu daného elementu u daného produktu měnit nechcete.
  • Existují 3 režimy párování:
   • :one: Párování podle přesné shody: Na produkt se aplikují změny z toho řádku CSV souboru, jehož první sloupec přesně odpovídá hodnotě párovacího elementu (tj. ten element, který datový soubor specifikuje v buňce A1) u daného produktu.
    • Tento režim se dá nastavit v nastavení pravidla v UI.
    • Dá se také nastavit, zda při párování záleží či nezáleží na velikosti písmen.
    • :warning: Pokud soubor definuje více řádků se stejnou párovací hodnotou, v režimu přesné shody platí vždy nejspodnější řádek (řádky dále v souboru přepíšou řádky předchozí).
    • Příklad:
     • Obsah datového souboru:
      ITEM_ID, PRODUCTNAME, HEUREKA_CPC
      12, "Kořalka", "130,4"
      34, Terénní kočárek s pásy
      12, "Kočárek s koly, možná i s dárkem", "5,60"
      56,,"12,3"
      78, "","7,8"
      788, "Nějaký balast"
      
     • Co se stane:
      • Produkt s ITEM_ID = 12:
       • Bude mít nově hodnoty elementů:
        1. PRODUCTNAME :arrow_right: Kočárek s koly, možná i s dárkem.
        2. HEUREKA_CPC :arrow_right: 5,60.
       • Proč? Protože třetí řádek s přesnou párovací hodnotou 12 přebije první řádek s párovací hodnotou 12.
      • Produkt s ITEM_ID = 34:
       • Bude mít nově hodnoty elementů:
        1. PRODUCTNAME :arrow_right: Terénní kočárek s pásy.
        2. HEUREKA_CPC :heavy_minus_sign: hodnotu nezmění.
      • Produkt s ITEM_ID = 56 třeba v exportu vůbec není, takže se nic nestane.
      • Produkt s ITEM_ID = 78:
       • Bude mít nově hodnoty elementů:
        1. PRODUCTNAME :heavy_minus_sign: hodnotu nezmění.
        2. HEUREKA_CPC :arrow_right: 7,8.
       • A proč ne "Nějaký balast"? Protože řádek s párovací hodnotou ITEM_ID = 788 tomuto produktu neodpovídá přesně.
   • :two: Párování podle částečné shody: Produkt je na řádek v CSV napárovaný i v případě, že hodnota párovacího elementu (specifikovanho v buňce A1 CSV souboru) daného produktu jen částečně obsahuje hodnotu z párovacího (prvního) sloupce datového souboru.
    • Tento režim se dá nastavit v nastavení pravidla v UI.
    • Dá se také nastavit, zda při párování záleží či nezáleží na velikosti písmen.
    • :warning: Pokud soubor definuje více řádků se stejnou párovací hodnotou, v režimu částečné shody platí vždy nejvrchnější řádek (pokud se produkt napáruje na nějaký řádek z datového souboru, další řádky se pro tento produkt přeskočí).
    • Příklad:
     • Obsah datového souboru:
      DESCRIPTION, CATEGORYTEXT
      pro panenky, "Dětské zboží | Hračky | Hračky pro holky | Doplňky pro panenky"
      kočárek, "Dětské zboží | Kočárky"
      granáty, "Sport | Střelecké sporty | Airsoft | Příslušenství na Airsoft | Airsoftové granáty"
      granát, "Oblečení a móda | Módní doplňky | Šperky | Soupravy šperků a bižuterie"
      
     • Co se stane:
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu pro panenky:
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT bude Dětské zboží | Hračky | Hračky pro holky | Doplňky pro panenky.
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu kočárek:
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT bude Dětské zboží | Kočárky.
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu granáty:
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT bude Sport | Střelecké sporty | Airsoft | Příslušenství na Airsoft | Airsoftové granáty.
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu granát (a nikoliv granáty):
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT: Oblečení a móda | Módní doplňky | Šperky | Soupravy šperků a bižuterie.
   • :three: :sunrise_over_mountains: Speciální režim párování podle interního MERGADO ID produktu:
    • Tento režim se nedá nastavit v nastavení pravidla, ale je automaticky aktivován v případě, že datový soubor definuje párovací pole s hodnotou :xid. Uživatelské nastavení párovacího režimu je v takovém případě ignorováno a páruje se podle interního ID/:xid položky v Mergadu.
    • :face_with_monocle: K čemu tohle je?
     • Když si na stránce Produkty vyexportujete položky do CSV souboru, dostanete CSV soubor přesně v tomto formátu - první sloupec CSV zde u každého produktu definuje pole :xid.
     • Pokud si pak tento soubor otevřete v programu Excel či Libre/OpenOffice Calc), můžete snadno nadefinovat velké množství manuálních změn u konkrétních produktů.
     • Pokud pak takto upravený soubor nahrajete do pravidla Import datového souboru, vaše změny budou reprezentovány konkrétním hromadným pravidlem, které se dá pozastavit, přesouvat, či rovnou smazat.
    • Příklad:
     • Obsah datového souboru:
      :xid, "PARAM|Materiál|1", "PARAM|Materiál|2"
      123456, "Bavlna 50%", "Ovčí vlna 50%"
      123457, "Polyester 30%", "Ocel 70%"
      123458, "Sklo 45%", "Merino vlna 55%"
      123459, "Železo 23%", "Bavlna 77%"
      ...
      
     • Efekt by měl být zřejmý z předchozích příkladů…
 • :star2: Funkci sledování produktu při průchodu pravidly jsme konečně integrovali do nového designu stránky Produkty:
  • image
  • Průchod pravidly u každého produktu dostal vlastní záložku, ve které se dá sledování produktu aktivovat. Na tomto místě se také - až se nasbírají data v rámci aplikování pravidel - dají změny zobrazit.
  • Nově jsou graficky zvýrazněny i rozdíly v hodnotách, které jsou jednotlivými pravidly změněny.
 • :star2: Vylepšili jsme pravidlo pro nastavení UTM parametrů:
  • Nově se u tohoto typu pravidla dá explicitně nastavit cílový element, do kterého se UTM parametry mají propsat.
  • Již existující pravidla tohoto typu si ponechají již nastavený element (ten jim MERGADO dříve nastavovalo na pozadí.)
 • :star2: Vylepšili jsme pravidlo Hromadně přepsat hodnoty:
  • Pokud je u pravidla zapnutý režim regulárních výrazů, tak jdou nyní v pravém sloupečku používat číslované zpětné reference - ty odkazují na text, který regulární výraz odchytne ve sloupečku nalevo.
  • Například:
   • V levém sloupci se hledá v elementu PRODUCTNAME podle regulárního výrazu:
    ^(.*)(Velikost )(.*)( %MANUFACTURER%).*$
    
   • V pravém sloupci lze nyní nově na stejném řádku - např. pro naplnění elementu PARAM|Velikost - použít zpětnou referenci v této formě:
    \3
    
   • Což ve výsledku element PARAM|Velikost vyplní obsahem třetí skupiny (tj. obsah třetích závorek zleva) z toho, co regulární výraz najde.
   • Konkrétněji:
    • Pokud má PRODUCTNAME hodnotu Dámská bunda Le Mesh bílá, Velikost S / M Le Moda (s tím, že MANUFACTURER má u produktu hodnotu Le Moda), tak se zde element PARAM|Velikost naplní hodnotou S / M.
 • :star2: Drobné vylepšení UI: Na stránce Produkty je pod názvem uloženého výběru nová ikonka s proklikem na vytvoření nového pravidla - s tím, že právě zobrazený výběr se do formuláře nového pravidla předvyplní.
  • image
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme chybu ve vyhledávání na stránce Elementy, které už umí správně vyhledávat řetězce obsahující znak % procenta.
 • V Mergado Store jsme vylepšili řazení subjektů, u kterých se dá appka spravovat, aby odpovídalo řazení e-shopů a exportů na jiných místech v Mergadu.
 • :hammer_and_wrench: Při převodu ceny z formátu Google Nákupy nově správně zohledňujeme hodnotu elementu G:SALE_PRICE, pokud je k dispozici (dříve jsme tento element ignorovali a ve všech případech jsme preferovali cenu definovanou v G:PRICE).
 • :hammer_and_wrench: Na stránce Přehled exportu jsme opravili situace, kdy jsme zobrazovali červený stav exportu i v případech, kdy s ním bylo vše v pořádku.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme chybu, kvůli které u některých formátu padal export výstupního feedu, pokud název nějakého parametru bylo pouhopouhé číslo, tedy např. <PARAM><PARAM_NAME>1</PARAM_NAME>...</PARAM>, které se převádělo do formy PARAM|1, které jsme následně špatně považovali za vícenásobný element.
 • :bacon: MERGADO umí nové formáty:
 • :sparkling_heart: Pokračujeme v práci na optimalizacích :gear::
  • MERGADO by mělo mít více responzivnější UI v situacích, kdy internetový prohlížeč dělá na pozadí paralelně více dotazů na náš server.
  • Podívali jsme se na zoubek podivně pomalému pravidlu Hromadně přepsat podle výběru a zrychlili jsme ho (a nasadili už minulý týden - bystří si již mohli všimnout :wink:).
   • Podle dosavadních měření se toto pravidlo zrychlilo více než 10x. Na reálných datech jsme viděli zrychlení zpracování pravidla z 1+ hodiny na 5 minut :beers:.
 • A další drobné opravy a vylepšení…

Novinky v platformě

 • Přidali jsme logování webhooků, které MERGADO vaší appce posílá.
  • Webhooky se dají prohlížet na stránce Webhooks v administraci vaší appky v Developers.
  • U poslaných webhooků se dá prohlédnout hlavička, obsah, ale i odpověď vaší appky.
  • Webhooky je možné si nechat zopakovat; tzn. znovu zaslat na hook URL vaší appky.
  • Webhooky aplikování pravidel se logují pouze v případě, že hook skončil s chybou - i takový hook se pak přes UI dá poslat znovu - např. kvůli debuggingu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 5. 9. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Přidaná podpora pro nový formát: Sravni.bg :bulgaria:
 • :exclamation:Google formáty prošly aktualizací. Přidali jsme spoustu nových elementů a opravili drobné nedostatky. Ověřte si, že je vše v pořádku v Google Merchant centru i pro vaše Google Ads!
 • Pro formát Shopalike CSV jsme doladili audit a přidali podporu elementu IN STOCK.
 • Udělali jsme úpravu v našeptávačích pro hromadná pravidla, aby se nestávalo, že na vás vyskočí chyba. A to ani při práci s pravidly, které mají stovky řádků.
 • “Typ datového souboru neodpovídá typu zvoleného formátu.” :arrow_right: Pokud budete nahrávat špatný formát souboru, například formát souboru nesedí s vybranou specifikací. (př. XML chcete nahrát jako CSV) MERGADO vám to dá nyní jasněji vědět
 • Vylepšili jsme Modrý panel, ve kterém máte přístup ke všem vašim Eshopům na jednom místě. Nyní bude rychlejší a bude se v něm lépe vyhledávat.

Novinky v platformě

 • Z API odstraněn endpoint /tasks, který byl označen DEPRECATED v říjnu roku 2018 a je nyní nepouživaný
3 Likes