Novinky a release v Mergadu

release
novinky

#28

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 24. 9. 2018 v 15:30

Novinky a opravy

 • Widgety některých aplikací se nyní načítají asynchronně, aby nezpomalovaly načtení zbytku stránky Přehled.
 • Výpis pravidel při importu pravidel je seřazený stejně, jako jsou pravidla seřazená na stránce Pravidla.
 • Opravena chyba, kdy se v některých případech správně neaplikovalo nastavení UTM parametrů pro zobrazení analytiky.
 • Opravena chyba při exportu formátu Shoptet.cz, kde občas zlobilo exportování parametrů.
 • Byla opravena chyba při skrývání konkrétních hodnot na stránce Elementy, pokud předtím uživatel ručně smazal pravidlo, které tu samou hodnotu skrývalo předtím.
 • Opravena chyba v převodníku do Zboží.cz, kvůli které se správně nepřeváděla hodnota do elementu MAX_CPC.
 • Bylo opraveno zobrazování některých grafů.
 • Byla opravena chyba, kvůli které v některých okrajových případech nešel smazat export.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Řazení pravidel při importu
#29

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 3. 10. 2018 v 16:30

Novinky a opravy

 • Aktualizovali jsme parametry formátu pro Zboží.cz, aby odpovídal aktuální specifikaci XML feedu.
 • Opraven export do formátu Zboží.cz, kdy se občas vygeneroval prázdný pár tagů <PARAM></PARAM>.
 • Pravidlo pro chytré MAX_CPC pro Zboží.cz nyní správně zaokrouhluje maximálně na dvě desetinná místa.
 • Byla opravena chyba, kvůli které se špatně převáděly kategorie do formátu Shoptet.cz.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


#30

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

úterý 16. 10. 2018 v 15:00

Novinky a opravy

 • Mergado nově podporuje formát Samba.ai.
 • Opravena vzácná chyba, kvůli které se ve velmi specifické situaci pravidla aplikovala v nejasně definovaném pořadí.
 • Pravidlo Chytré CPC bylo přejmenováno na Nastavit CPC.
 • Formát Zboží.cz byl přejmenován na Zboží.cz (starý formát); formát Zboží.cz (nový formát) byl přejmenován na Zboží.cz.
  • Názvy již existujících exportů pro Zboží.cz, které byly pojmenované podle tehdejšího identifikátoru výstupního formátu, jsou touto změnou nedotčené.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


#31

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 14. 11. 2018 v 15:00

Novinky a opravy

 • Formát Heureka.sk má doplněné dopravce: SDS, SPS, Uloženka.
 • Opravena chyba v převodníku pro Google Merchants, kde se občas špatně vyplňoval element G:AVAILABILITY.
 • Vylepšený převodník URL adres z Google Merchants do Google Adwords.
 • Vylepšený převodník cen do elementu PRICE u formátu Kelkoo.
 • Opravena chyba pravidla pro nastavení cen za dopravu, kde se u formátu Google Merchants do elementů nepropisovala měna. Nyní se propisuje.
 • Mergado podporuje nové formáty:
 • Pravidlo nastavení cen za dopravu je nyní možné použít u všech jazykových verzí formátu Glami.
 • Vylepšený management appek v Mergado Store.
  • Nově lze filtrovat a rovnou zapínat či vypínat aplikace přímo u jednotlivých subjektů. To se může hodit zejména pro uživatele, co spravují velké počty e-shopů a exportů.
 • Opravena chyba v Mergado Store, kdy se v určitých případech nepřihlášenému uživateli mohly zobrazovat popisky appek ve špatném jazyce.
 • Opravena chyba ve formuláři pro vytváření proměnných, která se projevovala u některých složitějších regulárních výrazů.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


#32

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 28. 11. 2018 v 16:00

Novinky a opravy

 • omezena maximální velikost feedu pro audit na 512 MB
 • Glami formát: oprava převodníku a auditu
 • zkrácení názvu automatického názvu formátu “kouzelnou hůlkou”
 • znovu se posílají polské emaily
 • opraveno scrolování při výpisu více stránek (napřiklad v záložce Produkty)
 • nový formát Price.ro
 • opraven progress bar při aplikaci pravidel
 • v Mergado Store opraveno mazání bannerů
 • úpravy databáze při mazání exportů

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


#33

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 1. 2019 v 15:00

Přes Vánoce se nám v Mergadu nahromadilo množství novinek. Doufáme, že Vás jich potěší snad co nejvíce!

Hlavní novinky

 • Sledování produktu při průchodu pravidly
  • Tento nový nástroj Vám umožní snadnou diagnostiku produktu a jeho změn při aplikování pravidel. Díky tomu se uživatel dozví, co přesně se děje s hodnotami elementů u konkrétních produktů při jejich průchodu konkrétními pravidly.
  • Jak tento nástroj používat?
   • Na stránce Produkty je u každého produktu nová ikonka image, kterou u něj můžete aktivovat sledování průchodu pravidly na následujících 24 hodin.
   • Při aplikování pravidel si u takto označených produktů bude Mergado ukládat změny způsobené pravidly, jimiž daný produkt projde.
   • K vypsání výsledků sledování se potom dá dostat dvěma způsoby:
    1. Na změny v rámci právě nejposlednějšího aplikování pravidel se dá prokliknout z daného produktu na stránce Produkty:

     image

    2. Všechny změny jsou k dispozici i při prokliknutí na konkrétní záznam z aplikování pravidel na stránce Historie.

   • Za 24 hodin od jeho označení bude sledování produktu automaticky zrušeno, nicméně uživateli nic nebrání v tom, aby jej ke sledování označil znovu.
 • Hromadný import výběrů
  • Na stránce Produkty je k dispozici nové tlačítko, kterým se uživatel dostane k hromadnému importu výběrů z exportů, ke kterým má přístup.
  • Původní způsob importování výběrů, kde se dalo importovat jen “po jednom”, je zrušen.
 • Vylepšení v custom formátu
  • Ve formuláři s definicí formátu jsou barevně odlišené skryté elementy.
  • Nové tlačítko “Vše vynulovat”.
  • Nově jsou vidět příklady hodnot elementů.
  • Hromada vylepšení, které na první pohled vidět nejsou, ale ve výsledku práci s custom formátem usnadní Vám i našim adminům.
 • Audit XML byl optimalizován a je nyní rychlejší
  • Nově by měl také lépe zvládat i větší feedy.

Další novinky a opravy

 • Za účelem zrychlení proběhlo několik optimalizací v rámci procesu aplikování pravidel.
  • Zrychlili jsme vyhodnocování vstupních výběrů. (K největšímu zrychlení by mělo dojít u exportů, které mají hodně pravidel, jenž používají vstupní výběry často a opakovaně.)
  • Pravidlo párování pro Heureka Watchdog bylo rovněž optimalizováno a zrychleno.
 • Mergado Store: V seznamu subjektů, u kterých se appka dá zapnout či vypnout, se dá nově filtrovat i podle toho, zda je u subjektu appka zapnutá či vypnutá.
 • Vylepšili jsme mazání uložených výběrů na stránce Produkty, které teď při smazání nenačte celou stránku znovu a zachovává se tak právě nastavené filtrování.
 • Vylepšili jsme náš systém pro našeptávání hodnot u elementů různých formátů.
  • Např. názvy parametrů pro Zboží.cz nabízíme dynamicky vždy podle nejaktuálnější specifikace od Zboží.cz.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které mohlo padat UI u exportů, které mají ~100 tisíc a více různých elementů.
 • Opravený a vylepšený převod elementu AVAILABILITY u formátu pro Google Merchants.
 • Přidali jsme nový formát ScontoFacile.it.
 • Komplexně opravený formát pro Shoptet.cz a Shoptet.sk, aby přesně odpovídal specifikaci.
 • Opravena chyba formátu Olcsóbbat.hu, kde se nově elementy správně obalují do CDATA.
 • Aktualizovali jsme implementaci formátu pro Kelkoo.
 • Developers: V seznamu subjektů, u kterých je appka zapnutá, je nově vidět, zda je subjekt (export či e-shop) v Mergadu vypnutý.
 • Mergado Store: Opraveno zobrazování tabulky se subjekty, které občas bylo rozsypané.
 • Opravili jsme vypínání appek na stránce Spuštěné aplikace v kontextu e-shopu.
 • Opravili jsme chybu při importu CSV, které obsahuje prázdné řádky.
 • Vylepšili jsme chování Mergada v okrajových případech, kdy se mohlo stát, že se z feedu špatně vydetekuje název e-shopu.
 • Množství dalších drobnějších změn a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Hromadný import výberov