Novinky a release v Mergadu

release
novinky
#28

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 24. 9. 2018 v 15:30

Novinky a opravy

 • Widgety některých aplikací se nyní načítají asynchronně, aby nezpomalovaly načtení zbytku stránky Přehled.
 • Výpis pravidel při importu pravidel je seřazený stejně, jako jsou pravidla seřazená na stránce Pravidla.
 • Opravena chyba, kdy se v některých případech správně neaplikovalo nastavení UTM parametrů pro zobrazení analytiky.
 • Opravena chyba při exportu formátu Shoptet.cz, kde občas zlobilo exportování parametrů.
 • Byla opravena chyba při skrývání konkrétních hodnot na stránce Elementy, pokud předtím uživatel ručně smazal pravidlo, které tu samou hodnotu skrývalo předtím.
 • Opravena chyba v převodníku do Zboží.cz, kvůli které se správně nepřeváděla hodnota do elementu MAX_CPC.
 • Bylo opraveno zobrazování některých grafů.
 • Byla opravena chyba, kvůli které v některých okrajových případech nešel smazat export.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes
Řazení pravidel při importu
#29

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 3. 10. 2018 v 16:30

Novinky a opravy

 • Aktualizovali jsme parametry formátu pro Zboží.cz, aby odpovídal aktuální specifikaci XML feedu.
 • Opraven export do formátu Zboží.cz, kdy se občas vygeneroval prázdný pár tagů <PARAM></PARAM>.
 • Pravidlo pro chytré MAX_CPC pro Zboží.cz nyní správně zaokrouhluje maximálně na dvě desetinná místa.
 • Byla opravena chyba, kvůli které se špatně převáděly kategorie do formátu Shoptet.cz.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes
#30

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

úterý 16. 10. 2018 v 15:00

Novinky a opravy

 • Mergado nově podporuje formát Samba.ai.
 • Opravena vzácná chyba, kvůli které se ve velmi specifické situaci pravidla aplikovala v nejasně definovaném pořadí.
 • Pravidlo Chytré CPC bylo přejmenováno na Nastavit CPC.
 • Formát Zboží.cz byl přejmenován na Zboží.cz (starý formát); formát Zboží.cz (nový formát) byl přejmenován na Zboží.cz.
  • Názvy již existujících exportů pro Zboží.cz, které byly pojmenované podle tehdejšího identifikátoru výstupního formátu, jsou touto změnou nedotčené.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes
#31

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 14. 11. 2018 v 15:00

Novinky a opravy

 • Formát Heureka.sk má doplněné dopravce: SDS, SPS, Uloženka.
 • Opravena chyba v převodníku pro Google Merchants, kde se občas špatně vyplňoval element G:AVAILABILITY.
 • Vylepšený převodník URL adres z Google Merchants do Google Adwords.
 • Vylepšený převodník cen do elementu PRICE u formátu Kelkoo.
 • Opravena chyba pravidla pro nastavení cen za dopravu, kde se u formátu Google Merchants do elementů nepropisovala měna. Nyní se propisuje.
 • Mergado podporuje nové formáty:
 • Pravidlo nastavení cen za dopravu je nyní možné použít u všech jazykových verzí formátu Glami.
 • Vylepšený management appek v Mergado Store.
  • Nově lze filtrovat a rovnou zapínat či vypínat aplikace přímo u jednotlivých subjektů. To se může hodit zejména pro uživatele, co spravují velké počty e-shopů a exportů.
 • Opravena chyba v Mergado Store, kdy se v určitých případech nepřihlášenému uživateli mohly zobrazovat popisky appek ve špatném jazyce.
 • Opravena chyba ve formuláři pro vytváření proměnných, která se projevovala u některých složitějších regulárních výrazů.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes
#32

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 28. 11. 2018 v 16:00

Novinky a opravy

 • omezena maximální velikost feedu pro audit na 512 MB
 • Glami formát: oprava převodníku a auditu
 • zkrácení názvu automatického názvu formátu “kouzelnou hůlkou”
 • znovu se posílají polské emaily
 • opraveno scrolování při výpisu více stránek (napřiklad v záložce Produkty)
 • nový formát Price.ro
 • opraven progress bar při aplikaci pravidel
 • v Mergado Store opraveno mazání bannerů
 • úpravy databáze při mazání exportů

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes
#33

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 1. 2019 v 15:00

Přes Vánoce se nám v Mergadu nahromadilo množství novinek. Doufáme, že Vás jich potěší snad co nejvíce!

Hlavní novinky

 • Sledování produktu při průchodu pravidly
  • Tento nový nástroj Vám umožní snadnou diagnostiku produktu a jeho změn při aplikování pravidel. Díky tomu se uživatel dozví, co přesně se děje s hodnotami elementů u konkrétních produktů při jejich průchodu konkrétními pravidly.
  • Jak tento nástroj používat?
   • Na stránce Produkty je u každého produktu nová ikonka image, kterou u něj můžete aktivovat sledování průchodu pravidly na následujících 24 hodin.
   • Při aplikování pravidel si u takto označených produktů bude Mergado ukládat změny způsobené pravidly, jimiž daný produkt projde.
   • K vypsání výsledků sledování se potom dá dostat dvěma způsoby:
    1. Na změny v rámci právě nejposlednějšího aplikování pravidel se dá prokliknout z daného produktu na stránce Produkty:

     image

    2. Všechny změny jsou k dispozici i při prokliknutí na konkrétní záznam z aplikování pravidel na stránce Historie.

   • Za 24 hodin od jeho označení bude sledování produktu automaticky zrušeno, nicméně uživateli nic nebrání v tom, aby jej ke sledování označil znovu.
 • Hromadný import výběrů
  • Na stránce Produkty je k dispozici nové tlačítko, kterým se uživatel dostane k hromadnému importu výběrů z exportů, ke kterým má přístup.
  • Původní způsob importování výběrů, kde se dalo importovat jen “po jednom”, je zrušen.
 • Vylepšení v custom formátu
  • Ve formuláři s definicí formátu jsou barevně odlišené skryté elementy.
  • Nové tlačítko “Vše vynulovat”.
  • Nově jsou vidět příklady hodnot elementů.
  • Hromada vylepšení, které na první pohled vidět nejsou, ale ve výsledku práci s custom formátem usnadní Vám i našim adminům.
 • Audit XML byl optimalizován a je nyní rychlejší
  • Nově by měl také lépe zvládat i větší feedy.

Další novinky a opravy

 • Za účelem zrychlení proběhlo několik optimalizací v rámci procesu aplikování pravidel.
  • Zrychlili jsme vyhodnocování vstupních výběrů. (K největšímu zrychlení by mělo dojít u exportů, které mají hodně pravidel, jenž používají vstupní výběry často a opakovaně.)
  • Pravidlo párování pro Heureka Watchdog bylo rovněž optimalizováno a zrychleno.
 • Mergado Store: V seznamu subjektů, u kterých se appka dá zapnout či vypnout, se dá nově filtrovat i podle toho, zda je u subjektu appka zapnutá či vypnutá.
 • Vylepšili jsme mazání uložených výběrů na stránce Produkty, které teď při smazání nenačte celou stránku znovu a zachovává se tak právě nastavené filtrování.
 • Vylepšili jsme náš systém pro našeptávání hodnot u elementů různých formátů.
  • Např. názvy parametrů pro Zboží.cz nabízíme dynamicky vždy podle nejaktuálnější specifikace od Zboží.cz.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které mohlo padat UI u exportů, které mají ~100 tisíc a více různých elementů.
 • Opravený a vylepšený převod elementu AVAILABILITY u formátu pro Google Merchants.
 • Přidali jsme nový formát ScontoFacile.it.
 • Komplexně opravený formát pro Shoptet.cz a Shoptet.sk, aby přesně odpovídal specifikaci.
 • Opravena chyba formátu Olcsóbbat.hu, kde se nově elementy správně obalují do CDATA.
 • Aktualizovali jsme implementaci formátu pro Kelkoo.
 • Developers: V seznamu subjektů, u kterých je appka zapnutá, je nově vidět, zda je subjekt (export či e-shop) v Mergadu vypnutý.
 • Mergado Store: Opraveno zobrazování tabulky se subjekty, které občas bylo rozsypané.
 • Opravili jsme vypínání appek na stránce Spuštěné aplikace v kontextu e-shopu.
 • Opravili jsme chybu při importu CSV, které obsahuje prázdné řádky.
 • Vylepšili jsme chování Mergada v okrajových případech, kdy se mohlo stát, že se z feedu špatně vydetekuje název e-shopu.
 • Množství dalších drobnějších změn a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes
Hromadný import výberov
#34

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 30. 1. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • V nástroji pro import výběrů se dá nově filtrovat podle názvu výběru.
 • Na stránce pro správu vlastních formátů jsme pro lepší orientaci přidali stránkování.
 • Optimalizovali jsme kompilaci MQL (dotazovací jazyk pro definici výběru produktů) s velkým množstvím parametrů (tisíce a víc).
  • V testech jsme u takových velkých výběrů (např. výběr s operátorem IN, kde je 10000+ hodnot) zaznamenali zrychlení kompilace MQL dotazu z řádů minut na sekundy.
  • Týká se rychlosti vytváření výběrů na stránce Produkty i rychlosti přípravy před aplikováním pravidel. Oboje by nyní mělo být o něco svižnější.
 • V rámci auditu feedů nyní zobrazujeme ikonku pro stažení CSV se seznamem produktů i na stránce s výpisem produktů.
 • V appce Heureka Watchdog jsme opravili chybu, kvůli které se v různých situacích zobrazovaly špatné počty produktů.
 • V seznamu pravidel se nyní u pravidel typu Hromadně přepsat kategorie zobrazuje název elementu pro kategorie dle aktuálního výstupního formátu.
 • Formát Shoptet.cz je přejmenovaný na Shoptet dodavatelský. Stejné změny doznala i slovenská verze formátu.
 • Aktualizovali jsme audit feedů pro formát Zboží.cz dle aktuální specifikace.
 • Aktualizovali a opravili jsme formáty Stileo.es a Stileo.it podle aktuální specifikace.
 • Opravili jsme chybu ve stránkování na hlavní stránce s přehledem všech exportů.
 • U formátu Scontofacile.it jsme opravili chybu, kvůli které se při převodu správně nenaplňoval element pro cenu PREZZO.
 • Opravili jsme odkaz na produktovou kartu u formátu Heureka.cz, pokud má produkt takovou adresu k dispozici.
 • Podnikli jsme další kroky s dlouhodobým cílem zamezovat občasnému nevyžádanému zrušení spojení Keychainu s Google Analytics.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes
#35

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 2. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Formát Google AdWords jsme přejmenovali na Google Ads.
 • Opravili jsme export pro formát Scontofacile.it, kde v CSV nyní správně řadíme sloupce dle specifikace. Nově také při exportu vynecháváme nenaplněné sloupce.
 • Nově umožňujeme ruční vytváření elementů s diakritikou.
  • Pokud se s elementem vytváří i proměnná, diakritika se z jejího názvu odstraní. Může tak docházet ke kolizím - např. z obou elementů Prumer a PRŮMĚR by se vytvořila proměnná PRUMER. V takové situaci se dá kolizi předejít tím, že při vytváření nového elementu odškrtnete volbu “Vytvořit také proměnnou”.
 • Na stránce s hodnotami elementu jsme opravili hromadné skrývání a odkrývání hodnot (resp. skrývání a odkrývání produktů, co u daného elementu mají danou hodnotu).
 • Opravili jsme chybu, kdy se některé widgety appek nezobrazovaly správně, pokud se uživatel v UI zrovna pohyboval na úrovni e-shopu.
 • Ošetřili jsme situace, kdy občas v UI opakovaně vyskakovala stejná flash notifikace.
 • V appce Heureka Watchdog se nyní už nebudou zobrazovat “prázdné” produkty v případě, že pro daný den ještě nemáme zcela hotovou analýzu sortimentu. V takové chvíli budeme zobrazovat výsledky nejnovější hotové analýzy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes
#36

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 21. 2. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Nově podporujeme stahování feedů zabezpečených jménem a heslem v URL přes Basic Auth. Do této chvíle jsme podporovali jen Digest Auth.
  • Informace o různých typech HTTP zabezpečení jsou k dispozici např. zde.
 • V rozhraní Mergada jsme implementovali kešovací vrstvu (mezipaměť) pro práci s výběry.
  • Když vynecháme podrobné technické detaily, tak to ve výsledku znamená, že se zrychlí uživatelská práce s výběry: Po prvotním vyhodnocení podmínky výběru se výsledek na nějakou dobu uloží a další práce s tímto výběrem by potom měla být znatelně rychlejší.
 • Opravili jsme chybu v převodníku pro formát Ladenzeile, kde byl špatně pojmenovaný element ARTIKELNUMMER_SKU. Nyní se už jmenuje správně.
 • Je ošetřený stav, kdy na stránce Historie exportu občas “visely” staré, již dávno skončené procesy, které se však tvářily, že stále běží. Nyní by se staré procesy měly správně označovat jako ukončené.
 • Vylepšili jsme detekci formátů souborů XML vs CSV. Nyní nám již tolik nevadí, když v XML souboru chybí hlavička, abychom mohli správně rozpoznat XML soubor.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes
#37

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 3. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Opravili jsme chybu při exportu custom formátu objevující se v případě, když root element měl nějaké atributy.
 • Optimalizovali jsme získávání statistických informací o produktech - stránka Produkty se v určitých situacích opět načítá o něco rychleji.
 • U některých tlačítek v rozhraní - např. u tlačítka pro spuštění aplikování pravidel - nyní zabraňujeme dvojitému kliknutí.
 • Opravili jsme chybu při vykreslování našeptávače elementů u rozšířeného rozhraní pro výběr.
 • Odstranili jsme chybu, při které se v určitých případech mohly vytvářet proměnné s prázdným názvem.
 • Ze stránky sledování produktu průchodem pravidly se nyní lze prokliknout přímo na stránku editace produktu.
 • Nově zobrazíme informativní uživatelské hlášení v případě, kdy při importu datového feedu nastane chyba při načítání XML atributů.
 • Vylepšili jsme chybové hlášky v auditu XML.
 • Opravy dalších drobných chyb.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes
#38

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 8. 4. 2019 v 15:30

První část změn byla vydána již před dvěma týdny - jsou popsané zde i s ostatními.

Novinky a opravy

 • Mergado Keychain nyní podporuje přihlášení do Zboží.cz přes API klíč.
 • Do MQL (dotazovací jazyk pro definici výběru produktů) jsme přidali podporu blokových komentářů ve formátu /* ... komentář ... */.
  • Příklad:
   [PRICE_VAT] > 150 /* Dražší produkty */
   AND [PRODUCTNAME] CONTAINS "Autíčko" /* A hlavně dražší autíčka! */
   
 • Formulář pro pravidlo Hromadně přepsat dle výběru na pravé straně už správně našeptává i takové hodnoty, které jsou pravé straně již použité.
 • U vlastních (custom) formátů nyní můžou názvy parametrů a dopravců obsahovat i znak svislítka.
 • U pravidla Hromadně přejmenovat kategorie se ve výpisu na stránce Pravidla ukazují i názvy vstupního a výstupního elementu pro kategorie.
 • Pokud u daného exportu právě probíhá proces aplikování pravidel, v Mergadu se nahoře na stránce zobrazuje jeho průběh - s ikonkou na proklik na detailní informace o průběhu.
  • Tato funkce je v testovací fázi a ještě ji dolaďujeme.
 • Opravili jsme chybu v pravidle pro nastavení cen za dopravu pro formát Biano.cz.
 • Kvůli lepší ochraně před neúmyslným smazáním nyní akce smazání eshopu potřebuje dvojité potvrzení.
 • Keychain nově obsahuje možnost Rychlé registrace na Zboží.cz, kterou tento vyhledávač podporuje.
 • Rozvolnili jsme validaci názvů elementů před finálním exportem XML feedů - nyní již půjde exportovat parametry jejichž názvy končí dvojtečkou. (Předtím se dvojtečky považovaly za deklaraci jmenného prostoru XML, které jsou však podporované jen některými formáty.)
 • Aktualizovali jsme specifikaci auditu pro formáty Heureka.cz a Heureka.sk - nově u elementu ITEM_TYPE validujeme slůvko bazar namísto dříve Heurekou používaného bazaar.
 • V appce Heureka Watchdog jsme opravili chybu, při které se v určitých případech k napárování nevyhledaly správné kandidátní produkty kvůli změnám ve fungování portálu Heureka.cz.
 • V appce Heureka Watchdog již nezobrazujeme políčko se stavem vyplněného mailu v administraci Heureky, která tuto informaci již neposkytuje.
 • Opravili jsme chybu, která nastávala v případě, že u jednoho exportu byl použitý custom formát jako vstupní i jako výstupní.
 • Opravili jsme chybu při exportování vnořených elementů u custom formátu, pokud jich u daného formátu bylo zadefinováno více než jeden.
 • Zrychlili jsme proces importu XML, pokud je vstupní XML soubor validní.
 • Export XML souborů také prošel mírnou optimalizací. Na testovacích datech jsme u finálního exportu datového feedu sledovali zrychlení až o 50 %.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes
#39

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 6. 5. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Nově podporované formáty Glami.hr a Glami.si.
 • Ošetřen okrajový případ při importu vstupního feedu, kdy se v některých případech některé produkty z feedu napárovaly špatně na produkty v Mergadu.
 • Opraveno chování HTML kotvy ve výsledcích feed auditů.
 • Proběhla optimalizace částí kódu starajícího se o převod mezi vstupními a výstupními formáty.
 • Opraveno odhlašování z mailových notifikací.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes
#40

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 20. 5. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Nový design stránky Produkty.
  • Komponenta pro zobrazení informací o produktu prošla kompletním přepsáním.
  • Existují tři možnosti zobrazení:
   1. Náhled (nová možnost)
    • Ukáže obrázek produktu a přehled jeho základních charakteristik.
    • Je možné přepínat mezi zobrazením vstupních a výstupních hodnot.
   2. Elementy (dříve výchozí)
    • Klasické - avšak vylepšené :slight_smile: - zobrazení hodnot konkrétních elementů.
    • Je možné si zapnout grafické zvýraznění rozdílů mezi vstupními a výstupními hodnotami.
    • Skryté elementy nejsou ve výchozím stavu zobrazené - přepínačem se dají skryté hodnoty zobrazit.
    • Dlouhé hodnoty jsou ve výchozím stavu sbalené - přepínačem se dají dlouhé hodnoty rozbalit.
    • Novinka: Manuální změny u jednotlivých elementů je možné editovat pomocí zkratky CTRL + <kliknutí na hodnotu výstupního elementu>.
   3. Obrázky
    • Vylepšené klasické zobrazení obrázků.
    • Zobrazuje informace o hlavním obrázku a o případných dalších, doplňkových obrázcích daného produktu.
  • Globální způsob zobrazení všech produktů se dá nastavit přepínačem nad blokem se zobrazenými produkty.
   • Mergado si toto nastavení zapamatuje.
  • Způsob zobrazení se dá také nastavit u každého produktu zvlášť, podle aktuálních potřeb uživatele.
 • Formulář pravidel nově obsahuje tlačítko pro zrušení zobrazení aktuálního výběru - tedy vlastně tlačítko pro přechod na základní výběr obsahující všechny produkty.
 • Nápověda k pokročilým MQL výběrům byla aktualizována a vylepšena.
 • V Mergado Store byla opravena chyba, kvůli které šlo zapnout i zastaralou appku.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které ve formuláři výběrů nešlo s operátory větší než/menší než používat desetinné čárky (desetinné tečky fungovaly).

Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme za zpětnou vazbu, kterou nám poskytli ve vlákně Představujeme a testujeme nový design stránky Produkty.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes