🌟 Novinky a release v MERGADU

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 21. 2. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Nově podporujeme stahování feedů zabezpečených jménem a heslem v URL přes Basic Auth. Do této chvíle jsme podporovali jen Digest Auth.
  • Informace o různých typech HTTP zabezpečení jsou k dispozici např. zde.
 • V rozhraní Mergada jsme implementovali kešovací vrstvu (mezipaměť) pro práci s výběry.
  • Když vynecháme podrobné technické detaily, tak to ve výsledku znamená, že se zrychlí uživatelská práce s výběry: Po prvotním vyhodnocení podmínky výběru se výsledek na nějakou dobu uloží a další práce s tímto výběrem by potom měla být znatelně rychlejší.
 • Opravili jsme chybu v převodníku pro formát Ladenzeile, kde byl špatně pojmenovaný element ARTIKELNUMMER_SKU. Nyní se už jmenuje správně.
 • Je ošetřený stav, kdy na stránce Historie exportu občas “visely” staré, již dávno skončené procesy, které se však tvářily, že stále běží. Nyní by se staré procesy měly správně označovat jako ukončené.
 • Vylepšili jsme detekci formátů souborů XML vs CSV. Nyní nám již tolik nevadí, když v XML souboru chybí hlavička, abychom mohli správně rozpoznat XML soubor.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 3. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Opravili jsme chybu při exportu custom formátu objevující se v případě, když root element měl nějaké atributy.
 • Optimalizovali jsme získávání statistických informací o produktech - stránka Produkty se v určitých situacích opět načítá o něco rychleji.
 • U některých tlačítek v rozhraní - např. u tlačítka pro spuštění aplikování pravidel - nyní zabraňujeme dvojitému kliknutí.
 • Opravili jsme chybu při vykreslování našeptávače elementů u rozšířeného rozhraní pro výběr.
 • Odstranili jsme chybu, při které se v určitých případech mohly vytvářet proměnné s prázdným názvem.
 • Ze stránky sledování produktu průchodem pravidly se nyní lze prokliknout přímo na stránku editace produktu.
 • Nově zobrazíme informativní uživatelské hlášení v případě, kdy při importu datového feedu nastane chyba při načítání XML atributů.
 • Vylepšili jsme chybové hlášky v auditu XML.
 • Opravy dalších drobných chyb.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 8. 4. 2019 v 15:30

První část změn byla vydána již před dvěma týdny - jsou popsané zde i s ostatními.

Novinky a opravy

 • Mergado Keychain nyní podporuje přihlášení do Zboží.cz přes API klíč.
 • Do MQL (dotazovací jazyk pro definici výběru produktů) jsme přidali podporu blokových komentářů ve formátu /* ... komentář ... */.
  • Příklad:
   [PRICE_VAT] > 150 /* Dražší produkty */
   AND [PRODUCTNAME] CONTAINS "Autíčko" /* A hlavně dražší autíčka! */
   
 • Formulář pro pravidlo Hromadně přepsat dle výběru na pravé straně už správně našeptává i takové hodnoty, které jsou pravé straně již použité.
 • U vlastních (custom) formátů nyní můžou názvy parametrů a dopravců obsahovat i znak svislítka.
 • U pravidla Hromadně přejmenovat kategorie se ve výpisu na stránce Pravidla ukazují i názvy vstupního a výstupního elementu pro kategorie.
 • Pokud u daného exportu právě probíhá proces aplikování pravidel, v Mergadu se nahoře na stránce zobrazuje jeho průběh - s ikonkou na proklik na detailní informace o průběhu.
  • Tato funkce je v testovací fázi a ještě ji dolaďujeme.
 • Opravili jsme chybu v pravidle pro nastavení cen za dopravu pro formát Biano.cz.
 • Kvůli lepší ochraně před neúmyslným smazáním nyní akce smazání eshopu potřebuje dvojité potvrzení.
 • Keychain nově obsahuje možnost Rychlé registrace na Zboží.cz, kterou tento vyhledávač podporuje.
 • Rozvolnili jsme validaci názvů elementů před finálním exportem XML feedů - nyní již půjde exportovat parametry jejichž názvy končí dvojtečkou. (Předtím se dvojtečky považovaly za deklaraci jmenného prostoru XML, které jsou však podporované jen některými formáty.)
 • Aktualizovali jsme specifikaci auditu pro formáty Heureka.cz a Heureka.sk - nově u elementu ITEM_TYPE validujeme slůvko bazar namísto dříve Heurekou používaného bazaar.
 • V appce Heureka Watchdog jsme opravili chybu, při které se v určitých případech k napárování nevyhledaly správné kandidátní produkty kvůli změnám ve fungování portálu Heureka.cz.
 • V appce Heureka Watchdog již nezobrazujeme políčko se stavem vyplněného mailu v administraci Heureky, která tuto informaci již neposkytuje.
 • Opravili jsme chybu, která nastávala v případě, že u jednoho exportu byl použitý custom formát jako vstupní i jako výstupní.
 • Opravili jsme chybu při exportování vnořených elementů u custom formátu, pokud jich u daného formátu bylo zadefinováno více než jeden.
 • Zrychlili jsme proces importu XML, pokud je vstupní XML soubor validní.
 • Export XML souborů také prošel mírnou optimalizací. Na testovacích datech jsme u finálního exportu datového feedu sledovali zrychlení až o 50 %.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 6. 5. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Nově podporované formáty Glami.hr a Glami.si.
 • Ošetřen okrajový případ při importu vstupního feedu, kdy se v některých případech některé produkty z feedu napárovaly špatně na produkty v Mergadu.
 • Opraveno chování HTML kotvy ve výsledcích feed auditů.
 • Proběhla optimalizace částí kódu starajícího se o převod mezi vstupními a výstupními formáty.
 • Opraveno odhlašování z mailových notifikací.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 20. 5. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Nový design stránky Produkty.
  • Komponenta pro zobrazení informací o produktu prošla kompletním přepsáním.
  • Existují tři možnosti zobrazení:
   1. Náhled (nová možnost)
    • Ukáže obrázek produktu a přehled jeho základních charakteristik.
    • Je možné přepínat mezi zobrazením vstupních a výstupních hodnot.
   2. Elementy (dříve výchozí)
    • Klasické - avšak vylepšené :slight_smile: - zobrazení hodnot konkrétních elementů.
    • Je možné si zapnout grafické zvýraznění rozdílů mezi vstupními a výstupními hodnotami.
    • Skryté elementy nejsou ve výchozím stavu zobrazené - přepínačem se dají skryté hodnoty zobrazit.
    • Dlouhé hodnoty jsou ve výchozím stavu sbalené - přepínačem se dají dlouhé hodnoty rozbalit.
    • Novinka: Manuální změny u jednotlivých elementů je možné editovat pomocí zkratky CTRL + <kliknutí na hodnotu výstupního elementu>.
   3. Obrázky
    • Vylepšené klasické zobrazení obrázků.
    • Zobrazuje informace o hlavním obrázku a o případných dalších, doplňkových obrázcích daného produktu.
  • Globální způsob zobrazení všech produktů se dá nastavit přepínačem nad blokem se zobrazenými produkty.
   • MERGADO si toto nastavení zapamatuje.
  • Způsob zobrazení se dá také nastavit u každého produktu zvlášť, podle aktuálních potřeb uživatele.
 • Formulář pravidel nově obsahuje tlačítko pro zrušení zobrazení aktuálního výběru - tedy vlastně tlačítko pro přechod na základní výběr obsahující všechny produkty.
 • Nápověda k pokročilým MQL výběrům byla aktualizována a vylepšena.
 • V Mergado Store byla opravena chyba, kvůli které šlo zapnout i zastaralou appku.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které ve formuláři výběrů nešlo s operátory větší než/menší než používat desetinné čárky (desetinné tečky fungovaly).

Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme za zpětnou vazbu, kterou nám poskytli ve vlákně Představujeme a testujeme nový design stránky Produkty.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 30. 5. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Tuning nové stránky Produkty: Rozšířili jsme seznam formátů, u kterých na záložce Obrázky umíme detekovat a zobrazit alternativní (doplňkové) obrázky.
 • Vylepšili jsme algoritmus pro vyhledávání v e-shopech/exportech na stránce s přehledem exportů + v postranním modrém panelu. Nyní by mělo být vyhledávání mnohem použitelnější.
 • Nově lze při vytváření custom formátu specifikovat typ souboru (zda se jedná o XML či CSV):
  • Při importu feedu se objevovaly případy, kdy MERGADO nedokázalo přesně rozpoznat typ vstupního souboru. Díky této nové možnosti ho lze nastavit přímo.
  • Při použití custom formátu na výstupu pak tento typ souboru specifikuje formát výstupního souboru - zda bude XML či CSV.
 • Nové formáty:
  • Shoptet Kompletní
   • Na základě zájmu Vás, uživatelů. Psali jste si o něj naší podpoře. :sparkling_heart:
   • Použijte ho k importu produktových dat do systému Shoptet.
   • Varianty pro :czech_republic: Česko i :slovakia: Slovensko.
  • :portugal: Portugalská varianta pro Kelkoo: Kelkoo.pt
  • :switzerland: Švýcarská varianta varianta pro Kelkoo: Kelkoo.ch
 • Pokusili jsme se vylepšit mechanismus pro import ne zcela “validních” CSV souborů. (Pro formát CSV neexistuje “oficiální” a všeobecně uznávaná formální specifikace, avšak nejblíže se tomuto přibližuje dokument RFC 4180), který se MERGADO snaží co nejvíce podporovat.)
  • Nově půjde do Mergada dostat i CSV soubory, se kterými jsme doteď měli problémy.
 • Pro audit XML jsme aktualizovali seznam podporovaných slovenských dopravců.
 • Zlepšili jsme detekci nevalidních klíčů pro Zboží.cz API.
 • Nově při scrapování informací e-shopu z Heureka.cz správně ošetřujeme situaci, kdy se nám nepodařilo získat sortiment report, pokud má shop jiný název, než který měl v okamžiku vytvoření spojení v Keychainu.
 • U políčka pro vytvoření nových elementů jsme pro formát Zboží.cz doplnili chybějící elementy: FREE_GIFT_TEXT, FREE_ACCESSORIES_TEXT, VOUCHER_TEXT
 • Vylepšili jsme některé chybové hlášky při “nesmyslných” MQL dotazech zadaných do formuláře výběrů na stránce Produkty.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 10. 6. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • Rozšířili jsme seznam formátů. Spousta z vás se ptá, kdy budeme umět Google nákupy pro Slovenskou republiku. Již brzy :heart:
  • :slovakia: Google nákupy SK
  • :bulgaria: Glami.BG
  • :ukraine: Stileo.UA
  • :poland: Favi.PL a :hungary: Favi.HU
 • Další drobné opravy v rozhraní.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 26. 6. 2019 v 15:00

Novinky a opravy

 • Formulář pro vytvoření/editaci custom formátu prošel mírným faceliftem.
 • V rozklikávacím infoboxu e-shopu se na přehledu exportů nyní zobrazuje délka vybraného fakturačního období.
 • Ve formuláři výběrů jsme se pokusili vylepšit způsob zadávání hodnot u operátorů je/není obsažen ve výčtu (IN/NOT IN) - po kliknutí do pole s hodnotou se nyní zobrazí modální editační okno.
  • Stávající funkcionalita, kdy se nové řádky při opuštění pole automaticky převedou na hodnoty v uvozovkách oddělené středníky, zůstala.
  • Budeme rádi za případné připomínky či návrhy na další vylepšení. :two_hearts:
 • V historii exportu nově zobrazujeme i vypnutí appek (kdy a kdo ji vypnul). Doteď jsme zobrazovali jen jejich zapnutí.
 • V appce Repairman nyní lze stahovat CSV s produkty.
 • Zobrazování produktů u auditu XML (a také výsledků v appkách Heureka Watchdog a Pricing Monitor) prošlo mírným faceliftem.
 • V appce Repairman nyní lze ručně skrývat/odkrývat jednotlivé produkty.
 • U zobrazování odkazů na produktovou kartu (či fulltext search) u produktů ve výsledcích auditu XML se občas stávalo, že se nepoužila správná ikonka dané služby. Toto jsme opravili.
 • U auditu XML jsme vylepšili export produktů do CSV.
  • Do výsledného CSV by se měly správně dostat i vícenásobné/vnořené elementy.
  • Toto se týká i příslušné nové funkcionality v appce Repairman.
 • U všech mutací formátu Stileo jsme opravili detekci elementu pro obrázek a nyní je tak v našem rozhraní umíme zobrazit.
 • Algoritmus, který při importu vstupního feedu páruje produkty z feedu na (potenciálně již) existující produkty v Mergadu, obsahoval nedokonalost, kvůli které se v okrajových případech mohlo stát, že se dva různé produkty ze vstupního feedu ve výsledku napárovaly na jeden produkt v Mergadu (jeden produkt tak ze vstupu vlastně zmizel); a to i když byly párovací elementy nastavené správně.
  • Na toto jsme se v této iteraci pokusili zaměřit - párovací algoritmus prošel vylepšením za cílem tento nedostatek vyřešit.
 • :battery: Výkon: Tento týden jsme také nasadili další backend stroj pro zpracování feedů za cílem obecně zvýšit frekvenci plánovaného přegenerování feedů.
  • Dosavadní měření ukazují dvojnásobné zvýšení počtu produktů (a tedy i exportů), které za den v Mergadu zpracujeme.
  • Za případné výkyvy či nestabilitu se omlouváme a vězte, že celou situaci důkladně sledujeme.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 11. 7. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • :sunny: :tshirt: Pro formát GLAMI přidáváme podporu pro definování materiálů, což bude GLAMI přímo vyžadovat od 1. srpna 2019.
  • Materiál je u produktu reprezentovaný elementem ve svislítkové formě: Např. PARAM|Materiál|Bavlna s definovanou hodnotou, např. 80%.
  • Ve výsledném XML je pak tento materiál reprezentovaný touto strukturou:
   ...
   <PARAM>
   	<PARAM_NAME>Materiál</PARAM_NAME>
   	<VAL>Bavlna</VAL>
   	<PERCENTAGE>80%</PERCENTAGE>
   </PARAM>
   ...
   
 • Nově podporujeme další jazykové mutace Kelkoo:
 • Na stránce Produkty jsme vylepšili export hodnot do CSV.
  • Nově zohledňujeme (ne)zaškrtnuté checkboxy s nastavením výpisu: Jen neskryté produkty a Jen produkty s manuálními změnami.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 1. 8. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Nasazený facelift stránky Přehled exportu.
 • Přidaná podpora pro nový formát: Shopalike CSV.
 • U formátu Heureka.cz a Heureka.sk je nyní možné používat element PERCENTAGE i u vstupního Heureka formátu - a to stejným způsobem, jakým funguje i u formátu Glami (ke kterému reálně patří). Heureka sice žádný speciální význam elementu PERCENTAGE nedává, ale pro zjednodušení práce našim uživatelům jsme se rozhodli přidat podporu pro tento element i u Heureka formátu.
 • U některých velmi často používaných formátů - Heureka, Zboží.cz, Glami a Mergado XML - jsme přidali podporu pro vícenásobné parametry v podobě PARAM|Barva, PARAM|Barva|1, , PARAM|Barva|2, atd.
  • Díky tomu je v těchto formátech možné např. specifikovat více barev či materiálů: [PARAM|Materiál|1] = "Bavlna 62%", [PARAM|Materiál|2] = "Polyester 38%" (tento zápis materiálu formát Glami podporuje také).
 • Opravili jsme chybu u stránkování na stránce Produkty, kvůli které byly “poslední” produkty přes stránkování nedostupné (např. při 110 produktech jsme dávali k výběru jen 5 stránek, přestože jedna stránka obsahuje 20 produktů a stránek tedy mělo být celkem 6).
 • Zlepšili jsme chování formuláře pro vytváření proměnných, u kterého nyní už nebudou vyskakovat chybové hlášky tak “snadno” a tak moc, že se těmito chybovými hláškami překryje celý formulář.
 • Čas jsme věnovali i práci na různých změnách, které by ve výsledku měly MERGADO udělat stabilnější a responzivnější.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Inu, někdo se v létě válí u móře :desert_island: a někdo třeba zase lozí po horách :mountain_snow:
A my jim to přejeme! A u toho pilně pracujeme.

Datum a čas nasazení

čtvrtek 22. 8. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • :sunflower: Nový typ pravidla - Import datového souboru:
  • Díky tomuto pravidlu můžete pomocí CSV souboru importovat úpravy k již existujícím položkám.
  • Formát CSV souboru musí být:
   • Kódování utf-8.
   • Oddělovač polí musí být čárka, tedy znak ,. Hodnoty obsahující doslovnou čárku musí být obaleny v uvozovkách ".
   • Soubor může obsahovat neomezený počet řádků či sloupců, ale maximální velikost nahraného souboru je 25 MB.
  • Obsah CSV souboru pak má následující strukturu:
   • První sloupec představuje tzv. párovací sloupec:
    • První řádek prvního sloupce (ekvivalent buňky A1 v programu Excel či Libre/OpenOffice Calc) definuje párovací element/pole (toto může být buď libovolný existující element v aktuálním exportu, nebo speciální pole :xid, představující interní ID položky v Mergadu - viz dále).
    • Další řádky definují hodnoty, podle kterých se bude párovat (záleží také na vybraném párovacím režimu - viz dále).
   • Druhý sloupec a všechny ostatní sloupce definují názvy existujících elementů, kterým se bude měnit obsah podle toho, co obsahují další řádky v CSV souboru.
    • Poznámka 1: Pokud některý sloupec obsahuje neexistující element, takový sloupec se ignoruje; jinými slovy: neexistující elementy se automaticky nevytvoří.
    • Poznámka 2: Pokud některý řádek CSV souboru pro element definuje prázdnou hodnotu, takové pole se ignoruje a hodnota elementu zůstane nezměněná; jinými slovy: prázdná hodnota CSV pole Mergadu říká, že hodnotu daného elementu u daného produktu měnit nechcete.
  • Existují 3 režimy párování:
   • :one: Párování podle přesné shody: Na produkt se aplikují změny z toho řádku CSV souboru, jehož první sloupec přesně odpovídá hodnotě párovacího elementu (tj. ten element, který datový soubor specifikuje v buňce A1) u daného produktu.
    • Tento režim se dá nastavit v nastavení pravidla v UI.
    • Dá se také nastavit, zda při párování záleží či nezáleží na velikosti písmen.
    • :warning: Pokud soubor definuje více řádků se stejnou párovací hodnotou, v režimu přesné shody platí vždy nejspodnější řádek (řádky dále v souboru přepíšou řádky předchozí).
    • Příklad:
     • Obsah datového souboru:
      ITEM_ID, PRODUCTNAME, HEUREKA_CPC
      12, "Kořalka", "130,4"
      34, Terénní kočárek s pásy
      12, "Kočárek s koly, možná i s dárkem", "5,60"
      56,,"12,3"
      78, "","7,8"
      788, "Nějaký balast"
      
     • Co se stane:
      • Produkt s ITEM_ID = 12:
       • Bude mít nově hodnoty elementů:
        1. PRODUCTNAME :arrow_right: Kočárek s koly, možná i s dárkem.
        2. HEUREKA_CPC :arrow_right: 5,60.
       • Proč? Protože třetí řádek s přesnou párovací hodnotou 12 přebije první řádek s párovací hodnotou 12.
      • Produkt s ITEM_ID = 34:
       • Bude mít nově hodnoty elementů:
        1. PRODUCTNAME :arrow_right: Terénní kočárek s pásy.
        2. HEUREKA_CPC :heavy_minus_sign: hodnotu nezmění.
      • Produkt s ITEM_ID = 56 třeba v exportu vůbec není, takže se nic nestane.
      • Produkt s ITEM_ID = 78:
       • Bude mít nově hodnoty elementů:
        1. PRODUCTNAME :heavy_minus_sign: hodnotu nezmění.
        2. HEUREKA_CPC :arrow_right: 7,8.
       • A proč ne "Nějaký balast"? Protože řádek s párovací hodnotou ITEM_ID = 788 tomuto produktu neodpovídá přesně.
   • :two: Párování podle částečné shody: Produkt je na řádek v CSV napárovaný i v případě, že hodnota párovacího elementu (specifikovanho v buňce A1 CSV souboru) daného produktu jen částečně obsahuje hodnotu z párovacího (prvního) sloupce datového souboru.
    • Tento režim se dá nastavit v nastavení pravidla v UI.
    • Dá se také nastavit, zda při párování záleží či nezáleží na velikosti písmen.
    • :warning: Pokud soubor definuje více řádků se stejnou párovací hodnotou, v režimu částečné shody platí vždy nejvrchnější řádek (pokud se produkt napáruje na nějaký řádek z datového souboru, další řádky se pro tento produkt přeskočí).
    • Příklad:
     • Obsah datového souboru:
      DESCRIPTION, CATEGORYTEXT
      pro panenky, "Dětské zboží | Hračky | Hračky pro holky | Doplňky pro panenky"
      kočárek, "Dětské zboží | Kočárky"
      granáty, "Sport | Střelecké sporty | Airsoft | Příslušenství na Airsoft | Airsoftové granáty"
      granát, "Oblečení a móda | Módní doplňky | Šperky | Soupravy šperků a bižuterie"
      
     • Co se stane:
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu pro panenky:
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT bude Dětské zboží | Hračky | Hračky pro holky | Doplňky pro panenky.
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu kočárek:
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT bude Dětské zboží | Kočárky.
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu granáty:
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT bude Sport | Střelecké sporty | Airsoft | Příslušenství na Airsoft | Airsoftové granáty.
      • Produkty, jejichž DESCRIPTION obsahuje hodnotu granát (a nikoliv granáty):
       • Nová hodnota CATEGORYTEXT: Oblečení a móda | Módní doplňky | Šperky | Soupravy šperků a bižuterie.
   • :three: :sunrise_over_mountains: Speciální režim párování podle interního MERGADO ID produktu:
    • Tento režim se nedá nastavit v nastavení pravidla, ale je automaticky aktivován v případě, že datový soubor definuje párovací pole s hodnotou :xid. Uživatelské nastavení párovacího režimu je v takovém případě ignorováno a páruje se podle interního ID/:xid položky v Mergadu.
    • :face_with_monocle: K čemu tohle je?
     • Když si na stránce Produkty vyexportujete položky do CSV souboru, dostanete CSV soubor přesně v tomto formátu - první sloupec CSV zde u každého produktu definuje pole :xid.
     • Pokud si pak tento soubor otevřete v programu Excel či Libre/OpenOffice Calc), můžete snadno nadefinovat velké množství manuálních změn u konkrétních produktů.
     • Pokud pak takto upravený soubor nahrajete do pravidla Import datového souboru, vaše změny budou reprezentovány konkrétním hromadným pravidlem, které se dá pozastavit, přesouvat, či rovnou smazat.
    • Příklad:
     • Obsah datového souboru:
      :xid, "PARAM|Materiál|1", "PARAM|Materiál|2"
      123456, "Bavlna 50%", "Ovčí vlna 50%"
      123457, "Polyester 30%", "Ocel 70%"
      123458, "Sklo 45%", "Merino vlna 55%"
      123459, "Železo 23%", "Bavlna 77%"
      ...
      
     • Efekt by měl být zřejmý z předchozích příkladů…
 • :star2: Funkci sledování produktu při průchodu pravidly jsme konečně integrovali do nového designu stránky Produkty:
  • image
  • Průchod pravidly u každého produktu dostal vlastní záložku, ve které se dá sledování produktu aktivovat. Na tomto místě se také - až se nasbírají data v rámci aplikování pravidel - dají změny zobrazit.
  • Nově jsou graficky zvýrazněny i rozdíly v hodnotách, které jsou jednotlivými pravidly změněny.
 • :star2: Vylepšili jsme pravidlo pro nastavení UTM parametrů:
  • Nově se u tohoto typu pravidla dá explicitně nastavit cílový element, do kterého se UTM parametry mají propsat.
  • Již existující pravidla tohoto typu si ponechají již nastavený element (ten jim MERGADO dříve nastavovalo na pozadí.)
 • :star2: Vylepšili jsme pravidlo Hromadně přepsat hodnoty:
  • Pokud je u pravidla zapnutý režim regulárních výrazů, tak jdou nyní v pravém sloupečku používat číslované zpětné reference - ty odkazují na text, který regulární výraz odchytne ve sloupečku nalevo.
  • Například:
   • V levém sloupci se hledá v elementu PRODUCTNAME podle regulárního výrazu:
    ^(.*)(Velikost )(.*)( %MANUFACTURER%).*$
    
   • V pravém sloupci lze nyní nově na stejném řádku - např. pro naplnění elementu PARAM|Velikost - použít zpětnou referenci v této formě:
    \3
    
   • Což ve výsledku element PARAM|Velikost vyplní obsahem třetí skupiny (tj. obsah třetích závorek zleva) z toho, co regulární výraz najde.
   • Konkrétněji:
    • Pokud má PRODUCTNAME hodnotu Dámská bunda Le Mesh bílá, Velikost S / M Le Moda (s tím, že MANUFACTURER má u produktu hodnotu Le Moda), tak se zde element PARAM|Velikost naplní hodnotou S / M.
 • :star2: Drobné vylepšení UI: Na stránce Produkty je pod názvem uloženého výběru nová ikonka s proklikem na vytvoření nového pravidla - s tím, že právě zobrazený výběr se do formuláře nového pravidla předvyplní.
  • image
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme chybu ve vyhledávání na stránce Elementy, které už umí správně vyhledávat řetězce obsahující znak % procenta.
 • V Mergado Store jsme vylepšili řazení subjektů, u kterých se dá appka spravovat, aby odpovídalo řazení e-shopů a exportů na jiných místech v Mergadu.
 • :hammer_and_wrench: Při převodu ceny z formátu Google Nákupy nově správně zohledňujeme hodnotu elementu G:SALE_PRICE, pokud je k dispozici (dříve jsme tento element ignorovali a ve všech případech jsme preferovali cenu definovanou v G:PRICE).
 • :hammer_and_wrench: Na stránce Přehled exportu jsme opravili situace, kdy jsme zobrazovali červený stav exportu i v případech, kdy s ním bylo vše v pořádku.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme chybu, kvůli které u některých formátu padal export výstupního feedu, pokud název nějakého parametru bylo pouhopouhé číslo, tedy např. <PARAM><PARAM_NAME>1</PARAM_NAME>...</PARAM>, které se převádělo do formy PARAM|1, které jsme následně špatně považovali za vícenásobný element.
 • :bacon: MERGADO umí nové formáty:
 • :sparkling_heart: Pokračujeme v práci na optimalizacích :gear::
  • MERGADO by mělo mít více responzivnější UI v situacích, kdy internetový prohlížeč dělá na pozadí paralelně více dotazů na náš server.
  • Podívali jsme se na zoubek podivně pomalému pravidlu Hromadně přepsat podle výběru a zrychlili jsme ho (a nasadili už minulý týden - bystří si již mohli všimnout :wink:).
   • Podle dosavadních měření se toto pravidlo zrychlilo více než 10x. Na reálných datech jsme viděli zrychlení zpracování pravidla z 1+ hodiny na 5 minut :beers:.
 • A další drobné opravy a vylepšení…

Novinky v platformě

 • Přidali jsme logování webhooků, které MERGADO vaší appce posílá.
  • Webhooky se dají prohlížet na stránce Webhooks v administraci vaší appky v Developers.
  • U poslaných webhooků se dá prohlédnout hlavička, obsah, ale i odpověď vaší appky.
  • Webhooky je možné si nechat zopakovat; tzn. znovu zaslat na hook URL vaší appky.
  • Webhooky aplikování pravidel se logují pouze v případě, že hook skončil s chybou - i takový hook se pak přes UI dá poslat znovu - např. kvůli debuggingu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 5. 9. 2019 v 16:00

Novinky a opravy

 • Přidaná podpora pro nový formát: Sravni.bg :bulgaria:
 • :exclamation:Google formáty prošly aktualizací. Přidali jsme spoustu nových elementů a opravili drobné nedostatky. Ověřte si, že je vše v pořádku v Google Merchant centru i pro vaše Google Ads!
 • Pro formát Shopalike CSV jsme doladili audit a přidali podporu elementu IN STOCK.
 • Udělali jsme úpravu v našeptávačích pro hromadná pravidla, aby se nestávalo, že na vás vyskočí chyba. A to ani při práci s pravidly, které mají stovky řádků.
 • “Typ datového souboru neodpovídá typu zvoleného formátu.” :arrow_right: Pokud budete nahrávat špatný formát souboru, například formát souboru nesedí s vybranou specifikací. (př. XML chcete nahrát jako CSV) MERGADO vám to dá nyní jasněji vědět
 • Vylepšili jsme Modrý panel, ve kterém máte přístup ke všem vašim Eshopům na jednom místě. Nyní bude rychlejší a bude se v něm lépe vyhledávat.

Novinky v platformě

 • Z API odstraněn endpoint /tasks, který byl označen DEPRECATED v říjnu roku 2018 a je nyní nepouživaný
3 Likes

Makra v Mergadu

Připravili jsme pro vás novou funkci Mergada - Makra! Cílem je zautomatizovat práci, kterou v Mergadu děláte.
Například si nastavíte výběry a pravidla, které pak můžete používat na dalších projektech.

Příklady využití:

 • Skrytí levných produktů

  • Vytvoří výběr + pravidlo, které skryje levné produkty.
 • Doplnění výrobce do názvu

  • Vytvoří výběr + pravidlo, které doplní výrobce do názvu produktů.

Jedná se o první verzi a tak budeme rádi za každou zpětnou vazbu. Pište nám také, jaké makra byste potřebovali.

Kde se dozvíte víc

Přečtěte si tento článek o Makrech, kde jsou všechny potřebné informace. Zjistíte jak Makra fungují a jak vám můžou pomoct.

MergadoFest!

@ludekvolejnik bude mít workshop na MergadoFestu, kde vám Makra důkladně předvede. Tak se těšte!

Datum nasazení

pondělí 16. 9. 2019

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 30. 8. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • :star2: Přidali jsme podporu pro nový formát Artikul.cz.
 • Do uživatelského rozhraní jsme přidali možnost vytvářet elementy s atributy (do této chvíle je vytvářelo pouze samo MERGADO na základě obsahu vstupního feedu). Element s atributem lze zadat v těchto formách:
  • ELEMENT(id=123) s jedním atributem.
  • ELEMENT(id=123;dalsi_atribut=hodnota) s více atributy.
 • :compass: Na stránce s výpisem hodnot elementů jsme zavedli řádek, který reprezentuje všechny prázdné hodnoty daného elementu.
  • Nyní tak člověk může na první pohled vidět, kolik produktů u elementu nemá žádnou hodnotu (tzn. element má u produktu prázdnou hodnotu nebo element u produktu zcela chybí). Uživatel pak může na tuto množinu produktů vytvořit výběr a například je všechny skrýt.
 • Opravili jsme chybku v UI, kdy nám nedopatřením zmizely ikonky v políčku pro výběr operátoru ve formuláři výběrů. :shushing_face:
 • :incoming_envelope: Vyřešili jsme situaci, kdy opakované notifikace ohledně e-shopu či exportu někdy přicházely i uživatelům, kteří k němu již nemají přístup (ale dříve přístup měli).
 • :lipstick: Zobrazení probíhajících procesů (import, aplikování pravidel, export, atd.) v UI prošlo mírným faceliftem.
 • Další drobné opravy a vylepšení.

Novinky v platformě

 • Opravili jsme chybu, kvůli které jsme vývojářům fakturovali instance jejich vlastní appky vázané na uživatele. Podobnou situaci jsme vyřešili i pro vývojáře appek vázaných na e-shop, kteří měli svou appku zapnutou u svého vlastního e-shopu.
 • Pokud se nám při přístupu ke Google Analytics přes naše API vrátí z GA nějaká chyba, její HTTP status kód chyby nyní už bude probublávat až ke klientovi našeho API.
 • Opravili jsme situaci, kdy získávání výběrů produktů, které byly vytvořené skrz makra, vracelo chybu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 10. 2019 v 15:00

Novinky a opravy

 • :star2: Pravidlo pro import datového souboru nyní podporuje vložení datového zdroje přes zadanou URL. :sunflower:
  • Toto doplňuje původní a stále existující možnost zdrojový datový soubor nahrát přímo.
  • Datový soubor se z této URL bude stahovat před každým aplikováním pravidel, což pro Vaší inzerci znamená větší možnosti dynamiky.
  • Všechna další nastavení, jako režim mapování, rozlišování velikosti písmen, či mapování
   dle :xid
   jsou podporována i v tomto novém režimu.

   image

 • :star2: :wrench: Pravidla lze nově aplikovat pouze na vzorek položek (na “sledované” produkty).
  • Díky této nové možnosti lze zkontrolovat správnost nastavení exportu (výběry, funkčnost pravidel, hodnoty proměnných a výstupních elementů, atd.) v mnohem kratší době. :rocket:
  • Tento nástroj je k dispozici na stránce Pravidla v rozklikatelném tlačítku pro spuštění aplikování pravidel:

   image

   • Takto se spustí aplikování pravidel pouze na ty produkty v exportu, které jsou označené ke sledování v jejich průchodu pravidly. Pokud export ani jeden takový sledovaný produkt nemá, možnost spustit “částečné aplikování pravidel” se na stránce Pravidla nezobrazí.
  • Věříme, že Vám tato nová pomůcka v Mergadu ušetří spoustu drahoceného času. :heart:
 • :star2: Nový e-shop lze v Mergadu vytvořit samostatně.
  • Tato nová možnost se hodí v situacích, kdy má uživatel problém svůj feed do Mergada nahrát a vytvořit nový e-shop tradičním způsobem. Např. z důvodu kolizí názvů domén (třeba URL z CDN či z dodavatelských systémů) přítomných ve feedech i z jiných e-shopů.
 • Vylepšili jsme exportér pro formát Google Nákupy, který nyní umí správně exportovat i elementy s atributy.
 • Na stránce Přehled jsme pro exporty formátů Heureka.cz a Heureka.sk opravili grafy přehledu statistik z Heureky - přehled o dodacích lhůtách, kategoriích, počtech e-shopů na kartách, atd. - kde se občas chybně zobrazovala čísla agregovaná za více dnů (namísto pouze dne předchozího).
 • Opravili jsme chybu, kvůli které vyhledávání v modrém panelu občas nevracelo výsledky, pokud uživatel hledaný řetězec zadával příliš rychle. :face_with_raised_eyebrow:
 • A další drobné opravy a vylepšení…

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 7. 11. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • :sunflower: Nový typ pravidla - Hromadně zkopírovat hodnoty :open_file_folder:.
  • Pomocí tohoto pravidla lze jednoduše a hromadně zkopírovat hodnoty z více elementů do jiných elementů.
 • U pravidla Hromadné přejmenování kategorií najdete nového pomocníka :sunglasses: - možnost zvýraznit řádky s nepřítomnými kategoriemi:
  • image
 • Aktualizovali jsme formát pro Mall.cz marketplace, aby odpovídal aktuální specifikaci.
 • Přidali jsme podporu pro zcela nové formáty:
  1. Formát :hungary: Argep.hu pro Maďarsko.
  2. Formát :greece: Snif.gr pro Řecko.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které se u formátů Heureka.cz a Heureka.sk element RATING nepropisoval na výstup.
 • U formátu Skrz.cz se budou vícenásobné elementy TAGS|x, IMAGES|y a CITIES|z již správně exportovat.
 • Další drobné opravy a vylepšení…

Co chystáme

 • :sunny: Pro úzkou (interní) skupinku lidí v tomto release vypouštíme - k vyzkoušení a vyladění - novou vychytávku: plánovač pravidel :spiral_calendar:.

Novinky v platformě

 • Přehled odeslaných webhooků na stránce Webhooks v administraci vaší appky v Developers nyní zobrazí i delší payloady. Dříve se často stávalo, že byl JSON payload při logování webhooku useknutý kvůli délce. Nyní by se to mělo stávat méně.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 21. 11. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • :sunflower: Vylepšení: Pravidlo pro datový import nově podporuje i nestandardní oddělovače pro CSV soubory. Uživatel si nyní může vybrat z těchto:
  1. , čárka (výchozí)
  2. ; středník (nové)
  3. | svislítko (nové)
 • :truck: Pro formát :hungary: Favi.hu jsme přidali podporu pro pravidlo nastavení ceny dopravy. Aktuálně jsou k dispozici tito dopravci:
  • DHL
  • DPD
  • GLS
 • :wrench: U custom formátu nově umožňujeme uložit definici i bez zadaného “root” elementu. Díky tomu můžete do Mergada importovat i feedy, u kterých tento top-level element chybí.
 • :file_folder: Při čtení importovaných CSV souborů jsme vylepšili zpracování správně vyescapovaných uvozovek.
  • Např. "text v uvozovkách obsahující další ""dvojité uvozovky s , (oddělovačem)"" se přečte správně."
 • :mag: Opravili jsme fungování formuláře pro výběry (hledání produktů) pro uživatele s právy jen pro čtení.
 • U formátů pro Google Nákupy jsme opravili exportování elementu G:SUBSCRIPTION_COST.
 • Při vytváření spojení s vyhledávačem Heureka :czech_republic: :slovakia: a: přes Mergado Keychain :old_key: už zobrazujeme správnou hlášku, pokud daný účet na Heurece sice existuje, ale nemá u sebe žádné e-shopy.
 • … a další drobná vylepšení a opravy.

Novinky v platformě

 • Na stránce se zobrazením appky už nebudeme zobrazovat horní žlutá oznámení (o výpadcích, releasech, atd.) a tím překrývat obsah vašeho IFRAME.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 29. 1. 2019 v 14:00

Novinky a opravy

 • :gear: :star2: Pravidlo datového importu nyní vynutí plné aplikování pravidel, pokud se změní externí data.
  • Standardně MERGADO aplikuje pravidla pouze na produkty, jejichž vstupní hodnoty se změnily při posledním importu. Nyní tuto “změnu externích dat” budeme detekovat i u datového zdroje tohoto pravidla.
 • :gear: :wrench: Pravidlo datového importu nyní nově nerozlišuje velikost písmen u názvů elementů.
  • V Mergadu pracujeme s názvy elementů jako case-insensitive (nerozlišujeme u nich velikost písmen); element Nejaky_Element je pro nás tedy to samé, jako nejaky_element či NEJAKY_ELEMENT. Nedává tedy smysl, aby pravidlo datového importu velikost písmen rozlišovalo.
  • Nyní tedy nově bude mít datový vstup (např.):
   :xid,Nazev_Produktu,cenaSDPH
   1,"kočátek",123.45
   
   vliv i na elementy nazvané NAZEV_PRODUKTU a CENAsDPH.
 • :books: Vychytávka: U exportů je v menu nová možnost Duplikovat export :star2:
  • Tato akce vytvoří kopii exportu (ten se zařadí pod stejný e-shop). Kopie se vytvoří i se všemi výběry, pravidly, elementy a proměnnými.
  • :high_brightness: Pozor: Jakékoliv appky spuštěné pod původním exportem nebudou zapnuté u exportu nového - a je na uživateli, zda je vůbec zapnout chce.
 • :gear: :star2: Vylepšení: Pravidlo nastavení cen za dopravu nyní podporuje použití proměnných.
 • Formáty:
 • :star: Vylepšení: U pravidel, které podporují regulární výrazy nyní zobrazujeme nápovědu, jak používat zpětné reference.
 • :star: Upravili jsme workflow při práci s custom formáty, aby byla uživatelsky přívětivější.
 • Na stránce s historií exportu se nyní u přeskočeného importu (z toho důvodu, že se vstupní soubor nijak nezměnil) zobrazuje správný počet položek (namísto předchozí nuly).
 • Při hromadném importu pravidel jsme opravili chybu, kvůli které se nezobrazovala žádná pravidla, která by šlo importovat.
 • Při zakládání exportu jsme uživatelům zobrazovali jako existující e-shopy i ty, ke kterým měl přístup jen pro čtení - a nový export k nim stejně nešel přiřadit. Toto jsme opravili.
 • Na stránce Produkty jsme opravili chybu v zobrazení produktů, která vznikala v určité kombinaci nastavení zobrazení.
 • V modrém panelu se kvůli chybě při vyhledávání nezobrazovaly e-shopy, které neměly žádný export. Toto jsme opravili.
 • Sjednotili jsme názvy různých procesů a jejich fází na stránce s historií exportu.
 • Přidali jsme překlady pro názvy zemí a měn, které nám chyběly.
 • Další opravy a drobná vylepšení…

Novinky v platformě

 • V MQL nově podporujeme “speciální element” nazvaný @MERGADO_ID, který se dá používat k vybírání konkrétních produktů podle jejich interního (našeho) ID (např. to ID, které se používá na endpointu https://api.mergado.com/products/123456789, nebo se u produktů v rozhraní ukazuje v URL).
  • Toto nyní mohou appky používat k vytváření výběrů na konkrétní produkty (a pak v appce například dát k dispozici odkaz do Mergada na tento výběr).
  • Příklady použití:
   • @MERGADO_ID = "123456789"
   • @MERGADO_ID NOT IN (123456789; 123456780)
   • PRODUCTNAME ~ @MERGADO_ID AND @MERGADO_ID ~ "3" OR @MERGADO_ID IN ("123";"321")
 • Změnili jsme dobu, po které uchováváme záznamy webhook logů přístupné v Mergado Developers na 7 dní.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 26. 2. 2020 v 15:00

Opravy

 • Opravili jsme špatné převádění accessories v custom formátech. :prayer_beads:
 • Našeptávání proměnných v pravidlech pro dopravu už funguje.
 • Uživatelům, kteří jsou dlouho přihlášení se už nestane, že by se jim v aplikaci nezobrazily faktury. :moneybag:

Novinky

 • V auditu bude varování, pokud feed ve formátu pro Heureku nebo Zboží nebude obsahovat cenu za dopravu. :post_office:
 • :gear: V pravidle Zaokrouhlit si nyní budete moci zvolit oddělovač desetin (čárka, tečka) a tisíců (nic, tečka, čárka, mezera).
 • :mage: Předělali jsme Založení nového exportu, aby byl tento proces snazší a přehlednější.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. :pray:

4 Likes

O svoji inzerci se bát nemusíte.:man_superhero:
I když se venku dějí nevídané věci, chceme všechny uživatele Mergada ujistit, že jejich inzerce poběží dál beze změn.:gear:
Pokud budete potřebovat pomoc ohledně nastavení vaší reklamy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.:couple:

2 Likes