🌟 Novinky a release v MERGADU

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 5. 5. 2021 15:30

Novinky

 • :star: Tabulkové zobrazení na stránce Produkty má novou vychytávku - jde měnit šířku sloupců.
  • Také jsme u tohoto typu zobrazení odstranili “problikávání” při stránkování produktů. :candy:
 • :rocket: Optimalizovali jsme komponentu pro analýzu XML feedů (tato analýza předchází samotnému importu). Díky tomu je analýza zejména velkých či komplikovaných XML feedů mnohonásobně rychlejší.
 • :gear: U projektů s custom formátem na výstupu nyní lze exportovat i elementy s atributy.
  • Dříve export elementů s atributy u custom formátu končil neúspěchem :sweat:.
 • :star2: Vylepšili jsme formát :slovenia: Ceneje.si:
  1. Převodník umí převádět elementy REGULARPRICE a PRICE.
  2. V rámci auditu feedů nově validujeme elementy AVAILABILITY a STOCK.
 • :apple: Rozhraní pravidla Hromadné přejmenování kategorií je teď uživatelsky přívětivější.
  • Informace o chybějícím elementu pro kategorie, na základě kterého by se předvyplnila levá strana, je vidět hned a nikoliv až po kliknutí na tlačítko “předvyplnit”.
  • U existujících pravidel lze nově filtrovat řádky rovnou a nikoliv až po “opětovném” kliknutí tlačítka “předvyplnit”.
  • Pokud by se tlačítkem “předvyplnit” mělo přidat příliš mnoho řádků (což by mělo vliv na výkon a odezvu vašeho prohlížeče), tak:
   • Přidalo-li by se 500 řádků a víc - zobrazí se upozornění.
   • Přidalo-li by se jinak 2000 řádků a víc - zobrazí se upozornění a načte se jen prvních 2000 řádků.
 • :cherries: Na hlavní stránce s přehledem projektů lze nově pro přehlednost sbalit řádky s projekty - a to jak u všech shopů na stránce, tak i u konkrétního shopu.
 • :spiral_notepad: Formulář pro pravidlo Hromadné přejmenování kategorií při uložení opět zahazuje řádky, ve kterých nejsou vyplněné obě strany (toto chování se nedávno změnilo - a nyní ho na základě odezvy uživatelů měníme zpět).
 • :mantelpiece_clock: U časů spuštění a dokončení auditu feedů jsme operovali se špatnou časovou zónou. To je nyní opraveno a časy se zobrazují správně.
 • :deciduous_tree: V pravidlu Hromadné přejmenování kategorií jsme pro formát Compari.ro XML nenašeptávali všechny kategorie ze stromu kategorií. To je teď opraveno a našeptáváme všechny.
 • :hammer_and_pick: U převodníku formátu :poland: Nokaut.pl jsme element DELIVERY_DAYS převáděli s významem INSTOCK (na skladě). To jsme opravili a již se tak neděje.
 • :adhesive_bandage: Převodník pro formáty :czech_republic: Shoptet kompletní, :czech_republic: Hyperzboží.cz a :slovakia: Tovar.sk špatně převáděl vícenásobné elementy. Toto je nyní opraveno.
 • V aplikaci Heureka Watchdog bylo nefunkční :link: párování produktů na základě návrhů produktových z Heureky. Toto je nyní opraveno.
 • :partly_sunny: Při uložení formuláře na stránce Editace produktu (samostatná stránka s editorem konkrétního produktu, na kterou se dá prokliknout přes ikonku tužky :pencil2: na stránce Produkty) se mohlo stát, že jsme ztratili informaci o manuální skrytosti elementu u daného produktu. To jsme nyní opravili.
 • Přidali jsme překlady pro některé názvy zemí, které nám chyběly.
 • Množství dalších drobných úprav a oprav.

Platforma :wrench:

 • Odstranili jsme funkcionalitu pro starou, deprecated verzi API.
  • Ve staré verzi se statistiky produktů v API prezentovaly pod klíči bez specifikace zdroje statistik - např. delivery_date namísto současného podporovaného heureka_delivery_date.
  • Nově data prezentujeme jen v této druhé formě.
  • Změnu jsme avizovali i na fóru.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 19. 5. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Tabulkové zobrazení na stránce Produkty má další vylepšení.
  • Přidali jsme tlačítko na resetování vybraných sloupců v tabulce.
  • Opravili jsme hromady drobností týkajících se chování focusu při editaci obsahu buněk.
  • Při zobrazování větších obrázků v tabulce je nyní text v buňkách tabulky správně vycentrovaný.
 • :green_apple: V auditu feedů jsme opravili validátory pro formát :slovenia: Ceneje.
  • Nově se bude validovat obsah elementů availability, gender a ageGroup.
 • :hammer: Opravili jsme chybu v převodníku formátů, který hodnotu 0 (nula) u elementu VAT převáděl na zdánlivě nesmyslné 0+E1. Nově se u VAT bude 0 správně převádět opravdu jako 0.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme okrajový případ u custom formátu, při kterém padal export výstupního feedu, pokud měl custom formát univerzální element CHANNEL namapovaný na ne-kořenový element s atributem.
 • :candy: UI: Při pokusu o opuštění stránky s editací pravidla, proměnné či makra se nově pro zabránění ztráty neuložených změn zobrazuje potvrzovací okno.
 • :mag: UI: V průvodci založením nového projektu se při vybírání výstupního formátu dají filtrovat položky i podle názvu země (stejně jako to jde u vybírání formátu vstupního).
 • UI: Opravili jsme chování žlutých informačních popupů při jejich otevírání a zavírání, které se občas chovalo nepředvídatelně.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 2. 6. 2021 15:30

Novinky

 • Aktualizovali jsme specifikace pro skupinu formátů Geizhals. Konkrétně jde o tyto:
 • :candy: Rozvolnili jsme timeout pro detekci existence vstupního feedu při zakládání nového projektu.
  • Čas pro timeout (než stahování vstupního feedu ze vzdáleného serveru “vzdáme”) jsme pro průvodce novým projektem sjednotili s tím, jak se chová náš backend - který pro stažení vstupního feedu při zpracování projektu dovoluje :hourglass_flowing_sand: čas až 240 sekund (tj. 4 minuty).
 • :four_leaf_clover: Dokončili jsme implementaci mechanismu pro “odhlásit všude”.
  • MERGADO UI bude “odhlášení všude” (toto tlačítko je již nějakou dobu k dispozici v nastavení zabezpečení Vašeho Mergado účtu) nyní plně respektovat - a uživatelské sessions na jiných počítačích, které jsou přihlášené pod stejným uživatelem, do dvou minut odhlásí.
 • :coffin: Formát Idealo.pl už nepůjde u nových projektů vybrat jako výstupní formát - z důvodu, že tato lokalizace služby Idealo již nefunguje.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chování vícenásobných elementů EXTRA_MESSAGE a SHOP_DEPOTS v převodnících pro formát Zboží.cz.
 • :information_source: Pokud má uživatel v Mergadu projekt, který na výstupu používá zastaralý formát (tj. neumožňujeme vytvářet nové projekty s tímto formátem na výstupu), v MERGADO UI se o tom v rámci projektu zobrazí nový informační blok.
 • :cry: Nedopatřením nám v notifikačních mailech zmizely odkazy pro nastavení e-mailových notifikací a zrušení zasílání e-mailových notifikací. Toto je nyní opraveno.

Platforma :wrench:

 • Hodnoty některých polí u projektů na endpointu https://api.mergado.com/shops/<id>/projects/ místo správných hodnot vracely hodnotu null. To je nyní opraveno.
 • Odstranili jsme endpoint https://api.mergado.com/projects/<id>/info/, který byl deprecated od roku 2019.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 6. 2021 15:30

Novinky

 • Přidali jsme podporu nových států pro formát Favi:
 • :coffin: Formát Tovar.sk už nepůjde u nových projektů vybrat jako výstupní formát - kvůli tomu, že tato služba nefunguje.
 • :dollar: Opravili jsme chybu, kvůli které jsme z Heureka.cz nestahovali aktuální definice minimálních cen za proklik pro kategorie.
  • To má vliv např. na pravidlo Nastavení cen za prokliky, které bude nyní v režimu minimální ceny prokliku fungovat opět správně - podle aktuálních ceníků.
 • :adhesive_bandage: U formátů pro Spojené království jsme měli chybně měnu v :eu: eurech (EUR) namísto :pound: britských liber (GBP). To jsme opravili.
 • :evergreen_tree: Na dashboardu projektu jsme u projektů s výstupním custom formátem vždy zobrazovali informační box, že je daný custom formát na výstupu nepodporovaný. To jsme opravili a box v takové situaci už nezobrazujeme (custom formát je z definice formát uživatelský a žádný status “podporovanosti” nemá).
 • :pineapple: Na stránce Produkty jsme opravili zobrazování obrázků pro produkt, pokud URL obrázku obsahovala mezeru.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 30. 6. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: MERGADO umí nový formát pro :de: Kaufland.de (CSV).
  • Tento nový formát umíme i auditovat.
 • :apple: Upravili jsme formáty :czech_republic: Heureka.cz a :slovakia: Heureka.sk a zohlednili jsme poslední novinky.
  • Mimo jiné to znamená podporu pro nové elementy EXTENDED_WARRANTY (resp. EXTENDED_WARRANTY|DESC) a SPECIAL_SERVICE (které nově také kontrolujeme při auditu feedu).
  • U obou jazykových verzí formátu pro Heureku jsme aktualizovali seznamy podporovaných dopravců (což také zohledňujeme při auditu feedu).
 • :green_apple: Upravili jsme specifikaci auditu feedu pro formáty Google Nákupů.
  • Nově budeme akceptovat elementy TITLE i G:TITLE a LINK i G:LINK - nikoliv pouze TITLE a LINK.
 • :candy: Vychytávka: Nyní si v Analytice konkrétního projektu můžete vybrat konkrétní zdroj, ze kterého se budou načítat data.
  • Dříve se data v Analytice vždy agregovala podle námi definovaného pořadí priorit zdrojů - tato možnost je samozřejmě nadále zachována.
  • obrazek
 • :hammer_and_wrench: Ve sledování produktu při průchodu pravidly jsme měli chybu, kvůli které jsme do změn neukládali změnu z “nějaké hodnoty” na “prázdnou hodnotu”. To jsme nyní opravili…
 • Množství textů a překladů v UI Mergada prošlo revizí.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 14. 7. 2021 15:30

Novinky

:star2: Nový a vylepšený formulář pro tvorbu a správu Výběrů :star2:

 • nový formulář vám umožní snazší tvorbu výběrů s více podmínkami, lepší našeptávání, intuitivní ovládání a spoustu dalšího…
 • rychlé fulltext vyhledávání produktů bez nutnosti vytvářet výběr
 • samozřejmě zůstává možnosti napsat si vlastní MQL
 • Protože se jedná o velkou věc, prosíme o zpětnou vazbu - možnost je jejímu napsání najdete po release zde na fóru
 • článek s kompletním popisem všech nových funkcí pro vás chystáme

Ukázka nového formuláře (i s MQL)

Nový správce výběrů

Další novinky

 • můžete používat našeptávání kategorií v pravidlech pro formát :de: Kaufland CSV

Platforma

 • přidali jsme pro vás možnost zavést si více vývojových stages
  • pro realizaci stačí napsat na naši podporu

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 28. 7. 2021 15:30

:sun_behind_small_cloud: :beach_umbrella: Letní sezóna dovolených se nevyhnula ani týmu vývojářů Mergada. Ti ostřílení sekáči, kteří zůstali, pracovali především na dlouhodobých projektech a na zpevňování základů, na kterých zbytek aplikace MERGADO staví.

Je však i pár věcí, které jsou pro uživatele viditelnější.

Novinky

 • :candy: Ve wizardu nového projektu je nyní díky novým ikonkám lépe vidět, v jakém kroku průvodce se uživatel právě nachází.
 • :blue_book: V rozhraní Mergada pro správné zobrazení produktů u Facebook formátů kromě G:TITLE a G:LINK nově bereme i hodnoty elementů TITLE a LINK.
 • :apple: Zapracovali jsme na lepší integraci Mergada s Mergado Packem.
 • :postal_horn: Posílání mailů pro přivítání nových uživatelů v Mergadu a o blížícím se konci zkušební doby shopů přesouváme do nového systému, který bude sloužit jako komplexní mailový průvodce uživatele Mergadem.
 • Další drobné opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 11. 8. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: :green_apple: Na základě odezvy uživatelů :heart: do formuláře výběrů vracíme zpět jednoduchý seznam výběrů.
  • :mag: V jednoduchém seznamu lze vyhledávat, zvýrazňuje v sobě aktuálně vybraný výběr a lze v něm vidět počet položek u každého výběru. Seznam se také dá celý skrýt či odkrýt.
  • Nový správce výběrů - který poskytuje více možností pro správu - nadále zůstává.
  • :information_source: U tlačítek pro uložení - Uložit jako nový a Uložit změny - jsme upravili pořadí podle jejich využití. Primární a častěji používaná akce je nyní napravo.
 • :candy: Pro lepší orientaci v UI jsme do hlavního menu přidali odkaz přímo na nového správce výběrů.
  • 127339062-122b474b-2f77-4690-b518-45d4464287bb
 • :star: :apple: Na základě uživatelského podnětu jsme se zamysleli a vylepšili jsme import výběrů.
  • Výběr se už nebude vždy importovat jako “vlastní MQL”, ale při importu zachováme formu, v jaké byl výběr nadefinovaný.

   :open_umbrella: Pokud v cílovém projektu chybí element, který právě importovaný výběr používal, je to na první pohled vidět a je na uživateli, aby situaci napravil (tedy aby např. element G:PRICE ve výběru importovaném z Google projektu do projektu Heureka.cz ve formuláři výběrů nahradil za element PRICE_VAT).

 • :hammer_and_wrench: V zobrazení auditu feedů jsme ošetřili situace, při kterých načítání velkého množství dat pro výsledky určitých validátorů končilo chybou.
  • Toto se mohlo dít primárně u validátorů typu Element XYZ nemá unikátní hodnotu, kdy konkrétní neunikátní hodnotu sdílí příliš mnoho produktů, které jsme pak v UI zobrazovali všechny najednou.
  • Nově se pod konkrétní výsledek tohoto typu validátoru v UI vypíše maximálně 20 produktů. Při stažení CSV s výsledky validátoru se - tak jak tomu bylo doteď - samozřejmě stáhnou produkty všechny.
 • :world_map: Při validování URL adres při auditu feedů jsme adresy s pomlčkou (což je jiný znak, než klasický spojovník - ) brali jako nevalidní. To jsme opravili a nově je pomlčka v URL brána jako validní znak.
 • :adhesive_bandage: Do UI auditu feedů jsme vrátili nápovědné texty, které se mají zobrazovat pod jednotlivými validátory, ale nedopatřením se nám v poslední době někam zatoulaly… :cry:
 • Odstranili jsme “falešné” chybové hlášky, které se ukazovaly při úspěšném uložení formuláře pro změnu párovacích elementů.
 • A množství dalších drobných změn a vylepšení…

Platforma :wrench:

 • :mailbox_with_mail: Přidali jsme podporu pro custom texty patiček mailů, které MERGADO jakožto notifikace týkající se vašich appek posílá uživatelům.
  • V :mergado: :hammer_and_wrench: Mergado Developers v menu pro správu appky přibyla nová položka Propagace, kde lze tyto custom texty nadefinovat.
   • Pro stylování zprávy je možné použít klasický Markdown.
  • Aktuálně lze custom patičky mailů definovat tyto typy zpráv (pro různé jazyky):
   • Žádáme uživatele appky, aby pro ni v Mergado Store přidal hodnocení
   • Oznámení o blížícím se konci zkušební doby appky
  • :warning: Vložené texty podléhají schválení naším support teamem. O schválení můžete po provedení všech chtěných změn požádat přes odkaz.
   • obrazek
    • Dokud text není schválený, do patiček posílaných mailů ho přidávat nebudeme.
    • :information_source: Schvalování podléhají jen produkční stage appky. Stage dev a další vývojové stages schvalování custom textů patiček mailů nepotřebují a posílají se vždy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 25. 8. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: :green_apple: Přidali jsme podporu pro novou verzi formátu :hungary: Árukereső.hu podle aktuální specifikace - a to varianty Árukereső.hu XML i Árukereső.hu CSV.
  • Kvůli zachování kompatibility s existujícími projekty (rozdílů mezi starou a novou specifikací bylo mnoho) se jedná o formáty zcela nové :baby:t2:.
   • Starší formát :older_adult:t3: je nyní označován jako Árukereső.hu (until 8/2021) - a ten u nově vytvářených projektů nepůjde nastavit jako výstupní.
  • Nové formáty pro XML i CSV samozřejmě umíme i auditovat :muscle:t4:.
 • :candy: Do UI jsme doplnili popisky elementů, z nejnovější specifikace Mergado XML.
 • :hammer_and_wrench: Zkoumali a vylepšili jsme mechanismus, který do rozhraní poskytuje informace o stažení výstupních feedů vašich projektů.
  • To by mělo zabránit situacím, kdy se v historii projektu mohla zobrazovat neaktuální data o stažení výstupních feedů.
 • :candle: Optimalizovali jsme analýzu struktury XML pro custom formát - u větších XML souborů jsme naměřili více než desetinásobné zrychlení. :racehorse:
 • Pro formáty s výstupním souborem typu JSON na dashboardu projektu už vypisujeme správně popisek JSON namísto XML.
 • Další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • :hammer: Opravili jsme chybu v rozhraní Developers, která nastávala při pokusu o uložení tagů appky.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 8. 9. 2021 15:30

Novinky

 • :apple: :star2: Podporujeme nový formát Kaufland.de (Angebotsdaten).
  • Specifikace CSV souboru je k dispozici zde.
  • Nový formát je podporovaný naším převodníkem formátů a umíme jej i auditovat.
  • Stávající (a až do této doby jediný) formát pro Kaufland.de je nově přejmenovaný na Kaufland.de (Produktdaten).
 • :green_apple: Upravili jsme audit pro formát Árukereső.hu, kde nyní nulové hodnoty 0 u elementů PRICE a NETPRICE považujeme za nevalidní.
 • :sun_behind_small_cloud: Kód pro formuláře pravidel prošel upgradem.
  • Ve výsledku to znamená i nové fíčury pro uživatele - např. to, že nyní umíme jako CSV exportovat řádky z více typů hromadných (víceřádkových) pravidel.
  • Znamená to také lepší možnosti pro budoucí vylepšování tohoto formuláře.
 • :hammer_and_wrench: V editoru pro Markdown texty (např. editace popisu uživatelského makra) v prohlížeči Firefox nešlo scrollovat mimo oblast, kde se zrovna nachází kurzor. Toto jsme opravili.
 • :candy: Opravili jsme chování selectboxů při vybírání položek pomocí klávesnice.
 • Odstranili jsme množství drobných chyb projevujících se v kódu pro UI na straně klienta (prohlížeče).
 • Vylepšili jsme některé anglické překlady v UI.

Platforma :wrench:

 • V editoru pro Markdown texty (např. editace textů do Mergado Store) v prohlížeči Firefox nešlo scrollovat mimo oblast, kde se zrovna nachází kurzor. Toto jsme opravili.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 22. 9. 2021 15:30

Novinky

Vývoj aplikace není pouze o neustálém přidávání nových funkcí. Čas od času je třeba se trochu poohlédnout zpět a vyřešit chyby a nepěknosti, které se při vývoji zákonitě nahromadí.

:sunflower: V posledních týdnech jsme se věnovali především opravám chyb a krocení technického dluhu.

 • :rocket: Také zkoumáme a testujeme cesty, jak zvyšovat výkon Mergada skrz posilování infrastruktury.
 • :hammer_and_pick: Při tvorbě výstupního CSV pro formát :de: Kaufland.de se element delivery_time_min exportoval dvakrát. Toto jsme opravili.
 • :candy: Pracujeme na modernizaci kódu starajícího se o frontend, což nám dá lepší možnosti pro budoucí vylepšení a vývoj.
 • :adhesive_bandage: UI: Opravili jsme další nekonzistentní chování při ovládání selectboxu klávesnicí.
 • :spider_web: UI: Při získávání nových notifikací v oknech prohlížeče, kde jsou otevřené shopy, do kterých aktuálně přihlášený uživatel nemá přístup, se z našeho serveru místo HTTP chyby 403 vracela chyba 500. Tato situace nastává např. když uživatel v jednom prohlížeči “nekontrolovaně” přepíná účty, kterými je do Mergada přihlášen. Toto jsme ošetřili.
 • :building_construction: Stejně jako v naposledy jsme vyřešili mnoho drobných chyb projevujících se v kódu pro UI na straně klienta (prohlížeče).
 • :bar_chart: Čas jsme věnovali i vylepšování interního monitoringu jednotlivých komponent, ze kterých se MERGADO skládá. To nám dá lepší informace o problémech, které za provozu mohou potenciálně nastávat.
 • Opravili jsme také množství dalších chyb.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 6. 10. 2021 15:30

Novinky

 • :hammer_and_pick: V pravidle pro zaokrouhlení jsme opravili okrajové případy, kdy se někdy mohlo stát, že jsme desetinná čísla zaokrouhlovali jinak, než by člověk čekal.
  • Zatímco např. číslo 5975.50 se zaokrouhlilo správně na 5976, tak třeba číslo 2966.50 se zaokrouhlilo špatně na 2966, ačkoliv by smrtelník čekal výsledek 2967. :sweat: Toto se už dít nebude.
 • :green_apple: Repairman: Opravili jsme chybu, kvůli které nešlo uvnitř appky pouštět audity feedů.
 • UI: Ošetřili jsme situace, kdy se u odkazů s kotvou stránka posunula na ne zcela přesné místo.
 • :candy: UI: Ve formuláři pravidel jsme u víceřádkových typů pravidel sjednotili popisky ikonek.
 • :uk: Opravili jsme velké množství překlepů v textech anglické lokalizace uživatelského rozhraní.
 • Další drobné opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 20. 10. 2021 15:30

Vývoj není jen stále o novinkách. Tento týden jich není mnoho, ale intenzivně pracujeme na “vnitřnostech” Mergada, které aplikaci pro vás vylepší.

Novinky

 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme občasné zaseknutí auditů. Aktuálně se takto zaseknuté audity znovu spustí a proběhnou.
 • :information_source: U Hromadných pravidel jsme přidali informaci, co se stane s řádky s prázdnými hodnotami vpravo.

Platforma

 • Formulář pro úpravu jazykových mutací se nyní zobrazuje stejně jako ve Store.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 3. 11. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Na hlavní stránce s přehledem shopů je nově - pro lepší přehled - u každého projektu vidět počet uložených výběrů.
 • :green_apple: Vylepšili jsme analýzu vstupních XML feedů - nově už správně identifikujeme názvy elementů, které v atributu obsahují nestandardní znaky.
  • Dříve jsme detekcí těchto elementů měli problém :sweat: a to komplikovalo import složitějších feedů, na které si uživatel chtěl třeba nasadit custom formát.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme chybu v převodníku z Google formátů, při které se míchalo pořadí vícenásobných elementů.
 • :mailbox_with_mail: V těle e-mailové notifikace o ukončení zkušení doby appky vázané na projekt jsme nezasílali název shopu, pod který daný projekt patří.
  • Toto jsme opravili a název shopu se v e-mailu už bude správně zobrazovat.
 • Další drobné opravy.

Platforma :wrench:

 • :mag: V API bude možné filtrovat entity na základě hodnot jejich atributů.
 • :star: V API je k dispozici nový endpoint, kde jsou k dispozici informace o známých - avšak ne nutně právě přítomných - produktech pro daný projekt.
  • URL endpointu: https://api.mergado.com/projects/<project_id>/pairings/.
  • Dokumentace: Mergado · Apiary
  • :warning: Endpoint je v testovacím režimu - podoba tohoto endpointu, či dat z něj se vracejících, se může ještě změnit.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 18. 11. 2021 15:30

Novinky

 • :apple: U formátu :de: Idealo.de CSV jsme na základě aktuální specifikace změnili oddělovač sloupců v CSV na ; středník (dříve se používala čárka).
 • :green_book: U velkých a náročných projektů na stránce Produkty nově optimalizujeme stahování CSV s produkty.
  • Tzn. pokud projekt obsahuje opravdu velké množství produktů a zároveň velké množství skrývacích pravidel, ve výsledném CSV nyní nebudeme poskytovat informaci o tom, zda je daný produkt skrytý pravidlem či nikoliv (dřív se jinak dělo to, že CSV vůbec nešlo stáhnout). :sweat:
  • :bulb: Zároveň tuto detekci “velkých a náročných projektů” nově děláme o něco chytřeji.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme další chybu v převodníku z :world_map: Google a Facebook formátů, při které u převádění vícenásobných elementů hodnoty zdrojových elementů zůstávaly i na výstupu.
 • :candy: UI, Pravidla: Při vybírání výběrů v pravidle Hromadně přepsat dle výběru nově u konkrétních výběrů zobrazujeme počet produktů a typ výběru (vstupní/výstupní).
 • :mag: UI: Při načtení hlavní stránky s přehledem shopů už nebudeme zahazovat vyhledávaný řetězec, který mohl být definovaný v URL stránky.
  • Vyhledávaný řetězec i samotné vyhledávání při načtení stránky nově správně zachováme.
 • :candle: UI: U množství textových polí, které v uživatelském rozhraní slouží k vyhledávání, se pro lepší přehlednost nyní zobrazuje ikonka lupy.
 • UI: Opravili jsme navzájem se překrývající ikonky a textu u nastavení řazení na stránce Produkty.
 • UI: U editace parametrů uživatelských maker jsme opravili šířku sloupců, která občas zlobila.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • Opravili jsme chybu v rozhraní, která nastávala při editování pravidel appky.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 19. 1. 2022 15:30

Po :christmas_tree: vánoční pauze se vracíme s našimi pravidelnými updaty Mergada. :sunflower:

Novinky

 • :green_apple: U formátů :czech_republic: Heureka.cz a :slovakia: Heureka.sk nově podporujeme element SALES_VOUCHER.
 • :star2: Ve správci výběrů je u počtu produktů vidět :pie: koláčový graf, ze kterého lze snadno vyčíst, jaký poměr z celkového počtu produktů u projektu daný výběr obsahuje.
 • :candy: Vylepšili jsme našeptávání názvů při vytváření nových elementů na stránce Elementy.
 • :1234: Výběry: Opravili jsme chybu, kvůli které ve formuláři výběrů nešlo u operátorů <, >, <=, >= zadat záporná čísla. Nyní to možné už je.
 • :hammer_and_wrench: :mailbox_with_mail: Opakované posílání pozvánky do shopu v Mergadu na mail zatím neregistrovaného uživatele obsahovalo chybu, kvůli které se opakovaná pozvánka neodeslala. Toto jsme opravili.
 • :hammer_and_wrench: :spider_web: Opravili jsme také chybu, kvůli které se v historii projektu nezobrazovalo stahování výstupního feedu, pokud takové stahování probíhalo přes nezabezpečené HTTP spojení.
  • Toto se netýká stahování výstupních feedů přes zabezpečené HTTPS spojení (to by se ideálně mělo používat vždy) - které se v historii projektu zobrazovalo a stále zobrazuje správně.
 • :shield: Tlačítka pro spouštění auditu feedů (např. na přehledové stránce projektu) jsou nyní lépe chráněna proti nechtěnému vícenásobnému spuštění identického auditu.
 • :candle: A další drobné opravy a vylepšení… Např.
  • Vylepšili jsme množství :hungary: maďarských překladů popisků a textů v rozhraní Mergada.
  • :newspaper: Dlouhé texty u prvků na stránce při editaci makra se už správně zalamují.
  • V prohlížeči :fox_face: Firefox se na hlavní stránce po kliknutí na “Skrýt všechny exporty” u výpisu shopů zobrazovat ošklivý scrollbar. To je opraveno.

Platforma :wrench:

 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme filtrování pro endpoint https://api.mergado.com/queries/<id>/products/.
  • Tento endpoint by nově také měl data získávat efektivněji a tedy vracet rychleji.
 • :mailbox: Vývojáři konkrétní appky (tzn. uživatelé, kteří patří do jejího vendora) v detailu appky v Mergado Store u uživatelských hodnocení krom hvězdiček a textu uvidí i jméno a kontaktní e-mail uživatele, který appku hodnotil.
 • :adhesive_bandage: V Developers mohl select pro vybírání stage appky poskakovat, pokud bylo postranní menu sbalené. To je opraveno.
 • :world_map: V Developers je možné u aplikací zvolit podporované jazyky (tzn. jazyky, ve kterých appka umí zobrazit své UI).
  • Po zvolení jazyků se tato informace zobrazí v detailu appky v MERGADO Store.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 2. 2. 2022 15:30

Novinky

 • :star2: :four_leaf_clover: Do správce výběrů jsme k jednotlivým výběrům přidali zkratku pro vytvoření pravidla.
 • :apple: Zjednodušili jsme postup při importování výběrů z projektu A do projektu B.
  • Nyní lze zdrojový projekt vybírat samostatně - i bez předchozího vybrání zdrojového e-shopu.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu, která nastávala při pokusu editovat existující pravidlo Nastavení cen za prokliky.
 • :adhesive_bandage: Na přehledu projektu bylo k dispozici tlačítko pro spuštění auditu výstupního feedu, přestože výstupní feed ještě neexistoval (např. když prvotní zpracování při vytváření projektu skončilo s chybou). Toto jsme opravili.
 • :rocket: Vylepšili jsme logiku pro optimalizaci UI uvnitř projektů, které mají ohromný počet elementů (tzn. tisíce, desetitisíce, ale i víc).
  • :thinking: Pokud elementy v projektu překročí konkrétní stanovený počet, na určitých místech v rozhraní, kde se tyto elementy mají vypisovat (např. seznam známých elementů ve formuláři pro výběry či ve formuláři editace pravidel), pak nevypisujeme elementy všechny, ale vybíráme podmnožinu jen těch nejdůležitějších. To z toho důvodu, že prohlížeč na straně uživatele tyto objemy elementů jinak nemusí dobře zvládat :sweat: a v takových situacích rozhraní Mergada buď velice dlouho načítá stránky, nebo dokonce úplně přestává reagovat.
   • Tímto se zajistí, že i když je u projektu ohromné množství elementů, tak i přesto se s ním dá skrz rozhraní “nějak” pracovat; důležité elementy jsou k dispozici (např. ve formuláři pravidel) - a ty méně důležité elementy schováme.
  • Doteď jsme za ty důležitější elementy považovali takové elementy, které nejsou zanořené či vícenásobné - tedy elementy typu PRODUCTNAME, CATEGORYTEXT, PRICE_VAT, … Avšak jakmile název elementu obsahoval svislítko |, tak jsme ho ve formulářích schovávali.
   • :cold_sweat: Takové řešení má tu nevýhodu, že kromě elementů IMAGE|12073, IMAGE|12074, … - u kterých je nízká pravděpodobnost, že s nimi uživatel bude chtít cíleně pracovat ve výběrech či pravidlech - schová i elementy jako IMGURL_ALTERNATIVE|2 či DELIVERY|CESKA_POSTA, se kterými uživatel cíleně často pracovat chce …
  • :heart_eyes: Nové řešení spočívá v tom, že nyní budeme schovávat jen takové elementy, které za svislítkem mají tří-a-víceciferné číslo.
   • Tzn. elementy jako IMGURL_ALTERNATIVE|2 či DELIVERY|CESKA_POSTA u takových projektů schovávat již nebudeme, ale elementy IMAGE|12073, IMAGE|12074, … budeme schovávat nadále.
  • Díky této změně jsme mohli výše zmiňovaný “stanovený počet” elementů, při jehož překročení se tato optimalizace UI aktivuje, radikálně snížit - čímž zrychlíme rozhraní mnoha obrovských projektů - a to aniž bychom riskovali, že u nich ve formulářích nebudeme nabízet důležité elementy. :smiling_face:
   • :thought_balloon: Tato změna znamená i to, že u projektů “s ohromným počtem elementů” se na stránce Elementy mění výchozí chování výpisu elementů ze Skrýt vícenásobné či zanořené elementy na Skrýt nedůležité elementy. S tím, že skrz checkbox Zobrazit všechny vnořené se dají vypsat elementy úplně všechny - tedy zanořené i nezanořené (taková možnost tam byla i doteď).

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 2. 2022 15:30

Novinky

 • :information_source: Zahajujeme počáteční fázi přechodu na novou IP adresu, ze které si MERGADO bude stahovat vaše vstupní feedy.
  • Nově k vašim vstupním feedům může MERGADO přistupovat z IP adresy 81.31.39.112. Do této doby stahování feedů vždy pocházelo z IP adresy 185.58.41.182.
  • :thinking: Co to pro Vás znamená? Pokud pro zabezpečení přístupu k vašim vstupním feedům používáte filtrování IP adres, povolte přístup i pro IP adresu 81.31.39.112. Dosavadní IP adresu 185.58.41.182 budeme ještě nějakou dobu používat, ale postupem času ji vyřadíme.
 • :green_apple: Zrychlili jsme logiku pro přípravu dat pro pravidlo Nastavení cen za prokliky. Aplikování tohoto pravidla by tedy nyní mělo být o něco rychlejší.
 • :hammer: Opravili jsme zobrazení dashboardu projektů s TSV či TXT formátem.
 • Opravili jsme přidávání metadat do výstupních feedů.
  • UTF-8 je v XML souborech správně velkými písmeny: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
  • Další metadata pro formáty:
   • :world_map: Google: <title>{eshop_name}</title><link>{eshop_url}</link>
   • RSS: <title>{eshop_name}</title><link>{eshop_url}</link><description>{eshop_name}</description>
   • :mergado: MergadoStats: <DATE>{date}</DATE>
   • :poland: SmartBay.pl: <num>{product_count}</num>
   • :poland: Skapiec.pl: <time>{datetime}</time>
   • :greece: Skroutz.gr: <created_at>{datetime_colon}</created_at>
   • :greece: Bestprice.gr: <date>{datetime_colon}</date>
 • A další drobné opravy.

Accounts

Naše přihlašovací služba také dostala novinky a vylepšení! :bird:

 • Drobné úpravy ve formuláři pro registraci a nastavení fakturačních údajů.
 • Změnili jsme text třetí upomínky - nyní se bude lišit od textů prvních dvou.
 • Daňové doklady za uhrazené zálohové faktury se budou odesílat dvakrát denně - v 9 a v 15 hodin.

Platforma :wrench:

 • Testovací ping hook už bude zobrazovat výsledek volání u správné stage appky a nikoliv u všech stagí.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 2. 3. 2022 15:30

Novinky

 • Usnadňujeme práci s textem v celé aplikaci. Pomocí křížku nyní nově můžete textová pole vyprázdnit křížkem. :heavy_multiplication_x:
 • Srovnávač Idealo preferuje CSV, proto jsme se rozhodli Formát Idealo XML nastavit tak, že jej nyní není možné zvolit na výstupu.
 • Výstupní feedy projektů s formáty: shopzilla, miinto, pricegrabber se už nyní exportují se správnou příponou.
 • :bug: Opravili jsme chybu exportu do Google sheet, kdy se neexportovaly všechny elementy.
 • Neaktuální formáty (např. Arukereso until 8/2021) se už nebudou zařazovat do oblíbenosti v průvodci nového exportu.
 • :top: Vylepšili jsme detekci formátů. V případě, kdy feed odpovídá více formátům, nabídneme formát, kterému chybí méně elementů ze specifikace.
 • :bug: Speciální levý panel u formátu Google Nákupy už neposkakuje.
 • Doplnili jsme několik chybějících překladů do anglické verze aplikace.
 • V MERGADO Store jsme opravili špatně vyrovnané texty v bloku se základními informacemi.
 • Zaktualizovali jsme dokumentaci k formátům Mergado Category XML a Mergado Analytic.
 • V Tabulkovém zobrazení jsme upravili hlášku, pro lepší pochopení práce s hodnotami na vstupu a výstupu.
 • A další drobné opravy.

Platforma :wrench:

 • :new: Naše nová veřejná IP pro zdroje feedů je 81.31.39.112.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 3. 2022 15:30

Novinky

 • :green_apple: Pro formát :czech_republic: Heureka.cz jsme přidali podporu pro dopravce 123KURIER.
 • :hammer: Opravili jsme chybu v převodníku pro formát :earth_africa: WooCommerce CSV.
 • :rocket: Pracujeme na mechanismech, které by zajistily lepší stabilitu při zpracování auditu feedů (za cílem zredukovat počet situaci, kdy náročný audit z nějakého důvodu nedoběhne).
 • :candy: Průvodce založením nového projektu nyní upozorní uživatele, pokud by chtěl vytvořit nový e-shop se stejným názvem, jako má jiný jím vlastněný e-shop.
 • :lollipop: V průvodci založení nového projektu se na další krok dá nově dostat i klávesou ENTER.
 • :apple: UI: Optimalizovali jsme přípravu výběrů pro zobrazení formuláře editace pravidel. Tímto by se měl snížit výskyt situací, kdy se u náročných projektů kvůli vysokému počtu velkých výběrů nepodaří formulář správně vykreslit.
 • :avocado: Na stránce Produkty jsme uklidili v zobrazení typu Náhled a vylepšili jsme jej.
  • Nově u tohoto zobrazení umíme zvýraznit rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami.
  • Přidali jsme políčka pro URL produktu, ID produktu (např. z elementu ITEM_ID) a jeho dostupnost.
  • Popis produktu se již nezobrazuje.
 • :hourglass: UI: U některých textových polí se nově zobrazuje zbývající počet znaků, které uživatel může zadat.
  • obrazek
 • :globe_with_meridians: Ve vstupních polích pro výběr formátu na stránce auditu a v nastavení projektu jsou formáty nově roztříděné podle zemí.
  • obrazek
 • :bird: Optimalizovali jsme přípravu produktů pro stažení CSV s produkty na stránce Produkty. Nyní by stažené CSV nemělo být po chvíli “useknuté”, ale mělo by obsahovat všechny produkty, které obsahovat má.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme odkaz na přijetí pozvánky k e-shopu při prokliku z oznámení v UI.
 • :link: Opravili jsme odkazy na nápovědu k typům pravidel v tooltipu ve formuláři pravidel.
 • :mag: Filtrování pravidel na stránce Pravidla nyní filtruje okamžitě a není potřeba hledání potvrzovat klávesou ENTER.
 • Při ukládání proměnné mohla po odeslání formuláře “probliknout” falešná červená chybová hláška. To by mělo být nyní opraveno.
 • :earth_africa: Tu a tam jsme v rozhraní přidali chybějící (či opravili existující) překlady.
 • A další drobné úpravy a opravy.

Platforma :wrench:

 • Kvůli chybě nešlo editovat pravidla u neprodukčních stages appky. Toto by mělo být opraveno.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes