Pinterest nesprávně mění element google_product_category

Dobrý den,

v importním feedu mám “google_product_category” s číselnými hodnotami. Konvertor formátů ho nesprávně nahradí textovými hodnotami “Katalog > Kreativní tvoření > …”, které převezme z našeho elementu “category”. To je samozřejmě chyba, konvertor by na původní správné hodnoty neměl vůbec sahat, natož je nahrazovat našimi interními kategoriemi. Pinterest pak hlásí, že jsou google kategorie nesprávné.

Zde ukázka:

Např. tento produkt:
https://app.mergado.com/projects/286629/queries/6692034/product/5111706449?page=1&productsPerPage=50&tab=elements&simpleTarget=output&detailTarget=both&treeTarget=diff&highlightDiff=0&showHidden=0&expandLong=0

Chci, aby systém vzal původní “google_product_category” ze vstupu a ponechal ho beze změny i na výstupu. Zkoušel jsem aplikovat nějaké pravidlo, bohužel neúspěšně. Zřejmě i proto, že se jak vstupní, tak výstupní element jmenují stejně a já nemohu u pravidla rozlišit mezi vstupním a výstupním elementem. Login - Accounts

Co s tím?

Petr Běloch

Dobrý den, Petře,

Systém, resp. pravidlo Převodník, převádí hodnoty ze vstupních do výstupních na základě zvoleného formátu vstupního a výstupního feedu. Ve vašem případě máte na vstupní feed vytvořen tzv. Vlastní formát. Pro správný převod hodnot elementů s kategoriemi je třeba v nastavení vlastního formátu správně namapovat 2 elementy, a to je CATEGORY a PRODUCT_TYPE.

Element PRODUCT_TYPE by měl obsahovat kategorie vašeho eshopu, a element CATEGORY by měl obsahovat kategorie reklamního systému, ve vašem případě id google kategorií.

Váš vstupní feed obsahuje elementy category s kategoriemi vašeho eshopu, a element google_product_category s id google kategorií. V nastavení vlastního formát jste měl ale element category namapován na CATEGORY, a proto se vám kategorie eshopu převáděly do výstupního elementu google_product_category.

Změnou tohoto nastavení už se převodník chová dle vašeho očekávání:

a výsledek:

Pozn. dvě pravidla, kterými jste se snažil původní chování obejít, jsem vypnul, jsou zbytečná.

Pokud by jste potřeboval ještě s něčím pomoct, určitě napište.

Dobrý den, Radime,

díky za perfektní reakci. Omlouvám se, zřejmě to tedy byla moje chyba v nastavení formátu.

Říkal jsem si, že by to mohlo být ono a hledal jsem, kde je v administraci skryta možnost upravit vlastní formát, ale nenašel jsem. Byl jsem totiž v projektu, kde nabídka “vlastní formáty” není vidět. Až nyní po přihlášení, když je člověk mimo projekt, tak nabídku vidím.

Pokud mohu doporučit, dejte odkaz na použitý formát i do nabídky nastavení, nebo na stejnou úroveň vedle produktů, pravidel a elementů. Prostě aby to lidé našli i z projektu, který právě řeší.

Každopádně děkuji za rychlou pomoc a odezvu :slight_smile:

S pozdravem

3 Likes

Děkujeme za feedback a za tip.

Pro vás, nastavení Vlastního formátu použitého v daném projektu lze upravit odkazem přímo v názvu vstupního formátu, viz screenshot:

Přeji pěkný den

2 Likes