Plánovaný výpadek Mergada 10.11.2022 mezi 19:00 - 21:00

:warning:Thursday, November 10, 2022 6:00 PMThursday, November 10, 2022 8:00 PM bude mít Mergado plánovanou odstávku. Důvodem bude údržba hlavní MERGADO databáze. Během této doby, bude aplikace MERGADO Editor nedostupná. Výstupní feedy budou po celou dobu dostupné.

:arrow_right: MERGADO Editor nebude v uvedené době dostupný a nepoběží přegenerování.
:arrow_right: Na výstupní feedy to nebude mít žádný vliv a budou stále dostupné.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat buď přímo zde ve vlákně, nebo přes technický support.

1 Like