Plánovaný výpadek Mergada 2.2.2023 mezi 18:00 - 18:30

:warning:Thursday, February 2, 2023 5:00 PMThursday, February 2, 2023 5:30 PM bude mít MERGADO plánovanou odstávku. Důvodem bude údržba hlavní MERGADO databáze. Během této doby, bude aplikace MERGADO Editor nedostupná. Výstupní feedy budou po celou dobu dostupné.

:arrow_right: MERGADO Editor nebude v uvedené době dostupný a nepoběží přegenerování.
:arrow_right: Na výstupní feedy to nebude mít žádný vliv a budou stále dostupné.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat buď přímo zde ve vlákně, nebo přes technický support.

2 Likes