Plánovaný výpadek Mergada 2.6.2022 mezi 20:00 - 21:00

:warning:Thursday, June 2, 2022 6:00 PMThursday, June 2, 2022 7:00 PM bude mít Mergado plánovanou odstávku. Důvodem bude údržba hlavní Mergado databáze. Během této doby, bude aplikace Mergado nedostupná. Výstupní feedy budou po celou dobu dostupné.

:arrow_right: Mergado aplikace nebude v uvedené době dostupná a nepoběží přegenerování.
:arrow_right: Na výstupní feedy to nebude mít žádný vliv a budou stále dostupné.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat buď přímo zde ve vlákně, nebo přes technický support.

1 Like