Pole pro zadávání cesty k elementu

 
V tomto příspěvku si povíme, co nám nabízí pole, kam zapisujeme cesty k elementům:

Co pole nabízí za fukncionality?

Našeptávání

Pole nám našeptává elementy, operátory a hodnoty - při prvním rozkliknutí nebo při psaní.
 

image

Obrázek 1: elementy při rozkliknutí

 
image

Obrázek 2: elementy při psaní

 
image

Obrázek 3: operátory

 
image

Obrázek 4: hodnoty

 

Když rozklikneme druhou záložku Doprava a parametry (po prvním kliknutí do pole), našeptají se nám dopravci a názvy parametrů v projektu. Po vybrání položky se nám doplní kompletní cesta cílící na cenu daného dopravce, případně hodnotu daného parametru.

 

image

Obrázek 5: záložka Doprava a parametry

 

Filtrování

Našeptávající se elementy si můžeme vyfiltrovat tím, že začneme psát. Nalezená textová shoda se označí oranžově.

 

image

Obrázek 6: filtrování

 

Barevné zvýraznění

Po odoznačení pole nebo vybrání položky z našeptávání se elementy zvýrazní zelenou barvou a hodnoty šedou barvou. Při najetí myší na podmínku v cestě se složené závorky { } zvýrazní fialově.

 

image

Obrázek 7: barevné zvýraznění

 

Validace

Jestliže se napsaný element v projektu nenachází (nebo je název elementu napsán chybně), zvýrazní se červeně.

 

image

Obrázek 8: červené zvýraznění nenalezeného elementu

 

Pokud je napsaná cesta validní, objeví se nám vpravo fajfka a neobjeví se žádná chyba. Pokud je napsaná cesta nevalidní, objeví se červený vykřičník s chybou.

 

image

Obrázek 9: validní cesta

 
image

Obrázek 10: nevalidní cesta

 

1 Like