Mergado 2: Element-Path (technická specifikace)

Mergado 2: Element-Path

Představujeme vám Element-Path, jazyk kompletně vytvořený ze strany Mergada. Je navrhnutý tak, aby uživatelé mohli v pravidlech a výběrech naplno využít všechny nové možnosti Mergada 2. Přečtěte si, jak tato novinka funguje.

:woman_teacher: Co je Element-Path

 • jazyk pro specifikaci hodnot produktových elementů v Mergadu – cesta k elementu nebo atributu
 • používá se v pravidlech a výběrech produktů
 • cesta k elementu (nebo taky element-path s malými počátečními písmeny) označuje výraz napsaný pomocí Element-Path jazyku
 • výsledkem jedné cesty k elementu (element-path) může být více hodnot a můžeme ji využít v pravidlech pro jednoduchou úpravu vícenásobných elementů.

:question: Rozdíly mezi Mergadem a Mergadem 2

Jak pracuje Mergado (aktuální verze):

 • produkty jsou zapsány v tabulce
 • jeden řádek = jeden produkt
 • jeden sloupec = jeden element
 • cesta k elementu (element-path) = výběr jednoho sloupce v tabulce
 • MQL je pak výběr konkrétních řádků v tabulce

Jak funguje Mergado 2:

 • produkty jsou seznamy stromů
 • jeden produkt = jeden strom ze seznamu
 • jedna hodnota elementu = jeden uzel ve stromu
 • jeden element = množina uzlů ve stromu se stejným názvem elementu
 • cesta k elementu (element-path) = výběr libovolného počtu uzlů se stejným názvem elementu
 • MQL = výběr konkrétních stromů ze seznamu

Rozdíly Mergado vs. Mergado 2.

:point_right: Příklad na konkrétním produktu:

Produkt:

1. <ITEM id="1">
2.  <NAME>Ukázkový produkt</NAME>
3.  <IMAGE>https://www.imgurl.cz/1/</IMAGE>
4.  <IMAGE>https://www.imgurl.cz/2/</IMAGE>
5.  <IMAGE>https://www.imgurl.cz/3/</IMAGE>
6.  <PRICE>987 Kč</PRICE>
7.  <DESCRIPTION lang="cz">
8.   Vhodný pro názornou ukázku správného použití Element-Path
9.  </DESCRIPTION>
10. <DESCRIPTION lang="sk">
11.   Vhodný pre názornú ukážku správneho použitia Element-Path
12. </DESCRIPTION>
13. <PARAM>
14.   <NAME>Barva</NAME>
15.   <VAL>černá</VAL>
16. </PARAM>
17. <PARAM>
18.   <NAME>Materiál</NAME>
19.   <VAL>100% bavlna</VAL>
20. </PARAM>
21 </ITEM>

:woman_technologist: Různé cesty k hodnotám elementů (element-path):

 • NAME vrátí hodnotu z řádku 2.
 • ID vrátí hodnotu z řádku 1.
 • IMAGE vrátí hodnoty z řádků 3., 4., 5.
 • IMAGE { @@POSITION = 2 } vrátí hodnotu z řádku 4.
 • IMAGE { @@POSITION = 4 } nevrátí nic
 • DESCRIPTION { @lang = "cz" } vrátí hodnotu z řádku 8.
 • DESCRIPTION | @lang vrátí hodnoty z řádků 7., 10.
 • PARAM { NAME = "Barva" } | VAL vrátí hodnotu z řádku 15.
 • PARAM { @@POSITION = 2 OR NAME = "Barva" } | VAL vrátí hodnoty z řádků 15., 19.
 • PARAM { VAL = "100% bavlna" } | VAL vrátí hodnotu z řádku 19.
 • PARAM | NAME vrátí hodnoty z řádků 14., 18.
 • PARAM | NAME { @@POSITION = 1 } vrátí hodnoty z řádků 14., 18.
 • PARAM | NAME { @@POSITION = 2 } nevrátí nic

:clipboard: Specifika Element-Path

 • víceslovné názvy elementů musíte obalit hranatými závorkami:

[Objem motoru] = "2 l"→ ! obalte vždy pouze název jednoho elementu

 • velké množství elementů ve výběru je nežádoucí

ID = 1 nebo ID = 2 nebo ID = 3 → ID ~ “^(1|2|3)$”

 • číselné konstanty se převádí na číslo → problém s 0 na začátku

ID = “0021”

 • neexistence elementu se testuje pomocí rovnosti na prázdný string
 • u vícenásobných elementů stačí, aby jediná hodnota splňovala podmínku

:hammer_and_wrench: Schématický popis pomocí bezkontextové gramatiky

V případě, že vás zajímá i technický popis, můžete se podívat níže.

Popis

Schématický popis pomocí bezkontextové gramatiky

Terminály:

 • FIELD: název elementu uveden v hranatých závorkách, v případě že název elementu neobsahuje mezery, je možné hranaté závorky vynechat.
  • Příklady: [Název produktu], NAME, …
 • ATTRIBUTE: název atributu začínající na znak @.
  • Příklady: @id, @lang, …
 • SPECIAL: speciální vyhrazený atribut začínají na @@.
  • Aktuálně povolené hodnoty: - @@MERGADO_ID - ID produktu v Mergadu.
  • @@POSITION - pozice hodnoty konkrétního elementu v produktu v kontextu stejného rodiče.
 • STRING: hodnota ve feedu rovná textu obaleného v uvozovkách.
  • Příklady: "$120", "<h3>Sleva 20%</h3>", …
 • DECIMAL: hodnota ve feedu rovná číslu.
  • Příklady: 42, 123.456, …

Operátory a jiné funkční znaky:

 • (, ): Závorky pro ohraničení seznamu hodnot a nebo určení precedence u vyhodnocení výpočtů a logických operátor.
 • =, !=: Operátory pro vyhodnocení (ne)rovnosti dvou hodnot (maximálně jeden z operátorů může být konstanta).
 • ~, !~: Operátory pro rozhodnutí, zda-li hodnota (ne)vyhovuje zadanému regulárnímu výrazu (maximálně jeden z operátorů musí být konstanta).
 • in, not in: Operátory pro test (ne)přítomnosti hodnoty v seznamu hodnot.
 • <, >, <=, >=: Matematické operátory pro porovnání velikostí dvou čísel.
 • +, -, *, /: Matematické operátory pro výpočet.
 • and, or, not: Logické operátory.
 • {, }: Závorky ohraničující podmínku pro potomky konkrétního elementu.
 • |: Operátor pro zanoření, nebo-li pro specifikaci konkrétního přímého potomka k zadanému elementu (atribut elementu je jeho přímí potomek).
 • ;: Oddělovač hodnot v seznamu hodnot.

Neterminály s přepisovacími pravidly:

 • elementPath:
  • FIELD { query } | element
  • FIELD { query }
  • FIELD | element
  • ATTRIBUTE
  • FIELD
 • element:
  • elementPath
  • SPECIAL
 • query:
  • query and subquery
  • query or subquery
  • subquery
 • subquery:
  • operation
  • not operation
  • ( query )
  • not ( query )
 • operation:
  • math < math
  • math > math
  • math <= math
  • math >= math
  • math = math
  • math != math
  • operand ~ operand
  • operand !~ operand
  • operand in ( list )
  • operand not in ( list )
 • list:
  • operand ; list
  • operand
 • math:
  • math + submath
  • math - submath
  • submath
 • submath:
  • submath * operand
  • submath / operand
  • operand
 • operand:
  • element
  • DECIMAL
  • - DECIMAL
  • STRING
  • ( math )
  • - ( math )

Máte otázky ohledně nastavení nebo přesunu Mergada 2? Kontaktujte naši podporu a sledujte kategorii na fóru, kde najdete aktuální informace.

2 Likes

:mergado: Přinášíme několik příkladů práce s Element-Path a rozdílů oproti předchozí verzi

1) Hledáme produkty s velikostí 30 obuvi pro výběr z feedu:

<PARAM>
	<PARAM_NAME>Velikost obuvi</PARAM_NAME>
	<VAL>30</VAL>
</PARAM>

MERGADO 1: PARAM|Velikost obuvi = "30"
MERGADO 2: PARAM {PARAM_NAME = "Velikost obuvi"} | VAL = "30"

Pokud známe přesnou pozici elementu ve feedu, může výraz vypadat i následovně:
MERGADO 2: PARAM { @@POSITION = 2 } | VAL = "30"
V případě, že feed obsahuje více elementů <VAL> s hodnotou 30 na druhé pozici v rámci feedu, vrátí všechny takové produkty.

MERGADO 2: PARAM { @@POSITION = 3 } | VAL = "30"
V na třetí pozici neexistuje žádný <VAL> s hodnotou 30. Cesta (element-path) tedy není správně.

2) Hledáme oblečení, u kterého je velikost větší než 1.

<PARAM>
  <PARAM_NAME>Velikost</PARAM_NAME>
  <VAL>2</VAL>
</PARAM>

MERGADO 1: PARAM|Velikost > 1
MERGADO 2: PARAM {PARAM_NAME = "Velikost"} | VAL > 1

3) Chci změnit zápornou hodnotu v ceně za dopravu:

<DELIVERY>
  <DELIVERY_ID>PPL</DELIVERY_ID>
  <DELIVERY_PRICE>-120,00</DELIVERY_PRICE>
  <DELIVERY_PRICE_COD>190</DELIVERY_PRICE_COD>
</DELIVERY>
<DELIVERY>
  <DELIVERY_ID>ZASILKOVNA</DELIVERY_ID>
  <DELIVERY_PRICE>-59,00</DELIVERY_PRICE>
  <DELIVERY_PRICE_COD>128</DELIVERY_PRICE_COD>
</DELIVERY>

Výběr vytvořím následovně:
DELIVERY | DELIVERY_PRICE CONTAINS "-"

V pravidle Hromadně přepsat hodnoty zvolím element:
DELIVERY | DELIVERY_PRICE
a zvolím jaké hodnoty hodnoty přepsat novou.

Pro jednoduché elementy se nic nezměnilo!

4) Hledám dárkové bedny v CUSTOM_LABEL_0:

<CATEGORYTEXT>Potraviny a nápoje | Potraviny | Dárkové potravinové koše</CATEGORYTEXT>
<CATEGORYTEXT>Dárkové Bedny</CATEGORYTEXT>
<CUSTOM_LABEL_0>Dárkové Bedny</CUSTOM_LABEL_0>
<PRODUCT>Bedna s páčidlem Fitness, Bedna pro muže, Dárky pro muže, Dárky pro ženy</PRODUCT>

MERGADO 1: CUSTOM_LABEL_0 = "Dárkové Bedny"
MERGADO 2: CUSTOM_LABEL_0 = "Dárkové Bedny"

5) Hledám produkty, kde název obsahuje postel a jejich cena je vyšší než 4000,-

MERGADO 1: PRODUCTNAME CONTAINS "postel" AND PRICE_VAT < 4000
MERGADO 2: PRODUCTNAME CONTAINS "postel" AND PRICE_VAT < 4000

6) Hledám specifikou variantu, která v atributu @id elementu <VARIANT> obsahuje hodnotu “idvariant3”

<VARIANTS>
<VARIANT id="idvariant3">
<CODE>EEQ21</CODE>
<UNIT>unit</UNIT>
<FREE_SHIPPING>1</FREE_SHIPPING>
<FREE_BILLING>1</FREE_BILLING>

MERGADO 1: nelze jednoduše
MERGADO 2: VARIANTS | VARIANT | @id ~ "idvariant3"

7) Hledám kategorii s id 123

Elektronika Spotrebice

MERGADO 1: DEFAULT_CATEGORY(id=123) - chybný zápis vůči XML
MERGADO 2: CATEGORIES | DEFAULT_CATEGORY | @id = "123"

8) Nahrání vícenásobných elementů v MERGADO 1 a 2:

<IMGURL>https://url1.com</IMGURL>
<IMGURL>https://url2.com</IMGURL>

MERGADO 1: chybně jako element IMGURL a IMGURL|1
MERGADO 2: můžete cílit na jakýkoliv element na kterékoliv pozici IMGURL { @@POSITION = 2 }

Další informace, jak pracovat s vícenasobnými elementy:

1 Like