Elementy

 
V tomto příspěvku se dozvíme:

Co a k čemu je element?

Element je obecně nějaký základní prvek feedu nesoucí data. Tato data označujeme jako jeho hodnotu. S elementy pracujeme v MERGADO Editoru skoro na každé stránce a při každé naší činnosti, např. při práci s výběry nebo pravidly.

Příklad: Element ITEM_ID s hodnotou 213

<ITEM_ID>213</ITEM_ID>

Element v XML feedu

Co je XML?

XML je jazyk (nástroj) pro ukládání a přenos dat navržený tak, aby se dal jednoduše pochopit člověkem i strojem - podobně jako například HTML.

Pomocí elementů jsme schopni popsat jednotlivé vlastnosti produktů:
Když chceme prodávat svoje produkty např. na Google Nákupech, potřebujeme předat Googlu informace o tom, jak naše produkty vypadají. Typickými vlastnostmi produktu jsou např. Název produktu, Cena produktu, ID produktu, Popis produktu, URL produktu na našem e-shopu, URL obrázku produktu a další.

Příklad: Prodáváme hrnky. Vezměme si jeden produkt a popišme si jeho vlastnosti:

 • Název produktu: Bid long and prosper - hrnek
 • Cena produktu: 364.21 CZK
 • ID produktu: 47
 • Popis produktu: Hrnek je bílé barvy, s jedním uchem, kvalitně zpracovaný. Potisk plnobarevný, může do myčky na nádobí, s lišáčkem z edice…
 • URL produktu: https://www.shopitak.cz/p/may-the-fox-be-with-you-hrnek/
 • URL obrázku produktu: https://www.shopitak.cz/wp-content/uploads/2020/03/1_cup_maythefoxbewithyou_2.png

Takhle zapsané vlastnosti produktu by ale Google nepřečetl a produkty by vám neinzeroval. Vlastnosti musíme zapsat pomocí tzv. elementů (do strukturovaných dat podle specifikace Google). Jeden element a jeho hodnota odpovídají vždy jedné vlastnosti produktu. Jak se ale mají elementy jmenovat? To nám řekne vždy cílová platforma. Např. Google požaduje zasílání názvů elementů v následucjící podobě.

Ukázka XML feedu (elementů a jejich hodnot):
Pro ukázku jsme zvolili produkt našich kolegů ze společnosti Bidding Fox.

<g:title>Bid long and prosper - hrnek</g:title>
<g:price>364.21 CZK</g:price>
<g:id>47</g:id>
<g:description>Hrnek je bílé barvy, s jedním uchem, kvalitně zpracovaný. Potisk plnobarevný, může do myšky na nádobí, s lišáčkem z edice 🦊 <em>Bidding Fox</em>. Naráží na bidding / biding, který berou marketéři hodně vážně. Hrníček se bude líbit jak fandům, tak těm, kdo mají rádi pěkné obrázky. Zpracování je totiž luxusní. \n \nVíce napoví přiložené fotky.</g:description>
<link>https://www.shopitak.cz/p/may-the-fox-be-with-you-hrnek/</link>
<g:image_link>https://www.shopitak.cz/wp-content/uploads/2020/03/1_cup_maythefoxbewithyou_2.png</g:image_link>

Pak už stačí uspořádat elementy do správné struktury podle toho, jestli posíláme XML feed, nebo CSV feed. O to už se ale postará MERGADO Editor za nás.

Element v XML feedu je všechno mezi jeho počátečním a ukončovacím tagem. Element může obsahovat text, atributy nebo jiné elementy.

Element v CSV feedu

Element v CSV feedu odpovídá jednomu sloupci, kde v hlavičce je název nebo cesta k elementu a v dalších buňkách jsou jeho hodnoty.

image

Element v MERGADO Editoru

Element v MERGADO Editoru odpovídá jednomu řádku na stránce Elementy.

MERGADO Editor kopíruje strukturu XML , tj. všechny elementy ze vstupního feedu převezme jako elementy i k sobě a pracuje s nimi tak. Tedy máme-li ve vstupním XML feedu například:

<PARAM>
 <PARAM_NAME>Barva</PARAM_NAME>
 <VAL>Černá</VAL>
</PARAM>

do MERGADO Editoru se uloží 3 elementy:

 1. PARAM
 2. PARAM_NAME
 3. VAL

:bulb: Představme si jednotlivé elementy jako složky v počítači:

Každá složka může obsahovat soubory a s těmi pracujeme jako s hodnotami.

Příklad:
K souboru Soubor.xml se dostaneme pomocí cesty Tento počítač/Disk C/Dokumenty/Soubor.xml. Stejně tak k elementu VAL se dostaneme pomocí cesty k elementu PARAM | VAL.

:warning:  MERGADO 1 vnímalo elementy velmi odlišně oproti MERGADU 2.

Druhy elementů v MERGADU:

 1. zanořené, např. CATEGORY
 2. jednoduché, např. DESCRIPTION
 3. vícenásobné, např. IMAGE
 4. atributy, např. @id

Práce s elementy v MERGADO Editoru

Práce s elementy je základním stavebním kamenem používání MERGADO Editoru. Ať už potřebujeme změnit cenu dopravy, smazat variantu nebo upravit parametr produktu, vždy se v určité chvíli dostaneme do situace, kdy pracujeme s elementy či jejich hodnotami.

Zápis elementů

Aby bylo možné v MERGADO Editoru s elementy pracovat, vytvořili jsme pravidla pro zapisování přesné cesty k elementu:

 1. název elementu cílí na daný element,
 2. zanořenost je dána svislítkem |,
 3. podmínky nám umožňují filtrovat hodnoty u vícenásobných elementů,
 4. speciální atributy rozšiřují práci s vícenásobnými elementy.

:bulb: Pro základní úkony nám stačí znát pouze název elementů. Ve složitějších případech se podíváme do příslušných příspěvků.

Kde všude v Editoru se pracuje s elementy?

Elementy a cestu k nim použijete v následucjícíh částech Editoru:

:bulb: Kdybychom použili pouze název elementu, může se stát, že ve se feedu nachází element se stejným názvem a dojde ke kolizi. Proto nám cesta k elementu umožňuje přesně a jednoznačně uvést, s jakým elementem chceme pracovat.

1. Pomocí formuláře výběrů na stránce Produkty vytvoříme výběr s podmínkou (obsahující různé elementy), kde například element PRICE_VAT je větší než námi zadaná libovolná hodnota.

2. Zobrazení Elementy na stránce Produkty nám nabízí kompletní přehled o jednotlivých elementech a jejich hodnotách u daných produktů s možností nastavení různých zobrazení i manuálních úprav.

3. Seřazení produktů podle elementu

4. Zobrazení Tabulka na stránce Produkty umožňuje uspořadaný pohled na námi vybrané elementy a jejich hodnoty. Primárně je využívána marketingovými specialisty pro kontrolu.

5. Stránka Elementy nám umožňuje upravit vlastnosti elementů. Zobrazení odpovídá XML, které je pro MERGADO Editor klíčové. Dohledáme se tu i toho, kolik hodnot má daný element na vstupu nebo výstupu.

6. Stránka hodnot zobrazí hodnoty vybraného elementu a související hodnoty v případě zanořených elementů. Na stránku se dostaneme ze stránky Elementy (bod č. 5) pomocí kliknutí na název elementu nebo počet vstupních/výstupních hodnot daného elementu.

Související hodnoty nám ukázují hodnoty sourozeneckých elementů aktuálního elementu

7. Nová proměnná
Při tvorbě nové proměnné potřebujeme vybrat vstupní element.

8. Formulář pravidel umožňuje vybrat element, u kterého chceme upravit hodnoty nebo přidat nový obsah, který může být i hodnota elementu.

Příklady práce s elementy v Editoru

1. Chceme vytvořit výběr - pomocí Onelineru

2. Chceme vytvořit výběr - pomocí Vlastního MQL dotazu

3. Upravujeme jednu hodnotu

:warning:  Změna se projeví až po přegenerování.

4. Tabulka - potřebujeme přidat nový sloupec do tabulky

5. Chceme seřadit produkty podle elementu

6. Obalujeme element do CDATA

:warning:  Změna se projeví až po přegenerování.

7. Obalujeme elementy do CDATA hromadně

:warning:  Změna se projeví až po přegenerování.

8. Řadíme elementy

:warning:  Změna se projeví až po přegenerování.

9. Kontrolujeme hodnoty na stránce hodnot elementů

10. Potřebujeme vytvořit proměnnou

11. Formulář pravidel - vybíráme element pro zápis a vytváříme nový obsah do pravidla:

Shrnutí

 • Co a k čemu je element?
  Element je obecně nějaký základní prvek feedu nesoucí data. Tato data označujeme jako jeho hodnotu. S elementy pracujeme v MERGADO Editoru skoro na každé stránce a při každé naší činnosti, např. při práci s výběry nebo pravidly.

 • Jak MERGADO Editor vnímá elementy?
  MERGADO Editor kopíruje strukturu XML, tj. všechny elementy ze vstupního feedu převezme jako elementy i k sobě a pracuje s nimi tak. Jak přirovnání si můžeme představit složky v počítači.

 • Práce s elementy v Editoru
  S elementy pracujeme v Editoru úplně všude. Je proto vhodné, abychom uměli zapisovat cesty k elementům.