Předvyplnění dat z ARESU

Zdravím, neplánujete předčítání údajů z ARESU, případně podobných služeb, které doplní dle IČ ostatní dostupné údaje?

1 Like

Peťo, bylo by to super. Vím.
Ale jsme zavaleni úkoly přímo v Mergadu. Toto by ulehčilo akci, co uživatel dělá jednou. Dáme proto přednost funkcím, které použije opakovaně.

Ale třeba to jednou přijde :smile: však víš.

Chápu… Tak ještě pár písmen, aby byl splněn limit 20 písmen.

1 Like

Limit upravený :wink:

3 Likes

This topic was automatically closed 4 days after the last reply. New replies are no longer allowed.