Aplikace pravidel

Pro provedených úpravách (ať už manuálních nebo pomocí pravidel) je nutné potvrdit provedené úpravy pomocí tlačítka APLIKOVAT PRAVIDLA. Takto se v Mergadu zpracují provedené úpravy a vy si je můžete zkontrolovat na stránce Produkty.

Po aplikaci pravidel se čeká na automatickou synchronizaci, která vaše nová data pošle do vyhledávačů zboží. Pokud potřebujete, aby se změněná data propsala co nejdříve, vynuťte si synchronizaci ručně na stránce Nastavení exportu kliknutím na přegenerování exportu.

Stejný postup použijte v případě, že na vstupu feedu proběhly rozsáhlé změny například v cenách a je žádoucí, aby se aktuální data okamžitě propsala.

Provedené změny si poté stáhne vyhledávač zboží.