Blending Bull NÁPADY NA FUNKCE (původní)

:white_check_mark: Hotové nápady

Nápady č. 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 10 byly zrealizovány ve verzi 5. V seznamu výše jsem je označil zaškrtnutým checkboxem a barevně. Nápady nepodbarvené nevzbudily (zatím) takový zájem, abychom je realizovali.

Případné další nápady prosím pište. Nebo posílejte na support.

Děkuji.

1 Like