Chybějící identifikátory ve feedu 🧐

Zdravíme z Mergada :mergado:

často se nás na supportu ptáte na chybějící identifikátor ve Vaše feedu, který Google vyžaduje. XML feed dle oficiální specifikace vyžaduje unikátní identifikátor zboží – značku, čárový kód nebo číselné označení výrobce. Pokud vaše zboží takové označení nemá, je nutné dát informaci o tom do feedu.

Jak na to, jsme popsali v článku zde. :memo:

Postup si však můžeme společně připomenout. :wink:

Unikátní identifikátory jsou ve feedu pro Google Nákupy umístěny v elementech G:BRAND, G:MPN a G:GTIN.

  • Element G:BRAND označuje značku produktu. Podrobné informace o elementu najdete zde.
  • Element G:GTIN je v podstatě čárový kód - unikátní označení vašeho zboží. Je nutné ho uvádět vždy v případě, že ho vaše zboží má přiřazen od výrobce. Může mít různou podobu - celou specifikaci najdete zde.
  • Element G:MPN je označením dílu od výrobce a je vyžadován tam, kde není G:GTIN. Výjimku tvoří unikátní zboží, které takové označení od výrobce přiřazeno nemá. Podrobnosti k tomu elementu najdete zde.

Tyto identifikátory slouží k jednoznačnému vyhledání produktu zákazníkem. Google vyžaduje, aby každé zboží obsahovalo alespoň dva ze tří identifikátorů. Pokud tuto podmínku některý produkt nesplňuje, je potřeba přiřadit mu element G:IDENTIFIER_EXISTS a naplnit jej hodnotou FALSE. Pojďme to tedy projít postupně.

Výběr

Začněte vytvořením výběru produktů, který bude obsahovat produkty, které obsahují jeden nebo žádný identifikátor.

Na stránce Produkty se přepněte na záložku Vlastní dotaz a zadejte tam: ([G:BRAND] = “” AND [G:MPN] = “” AND [G:GTIN] = “”) OR ([G:BRAND] != “” AND [G:MPN] = “” AND [G:GTIN] = “”) OR ([G:BRAND] = “” AND [G:MPN] != “” AND [G:GTIN] = “”) OR ([G:BRAND] = “” AND [G:MPN] = “” AND [G:GTIN] != “”) a dejte vyhledat.

Výsledkem vyhledávání budou produkty, které mají jen jeden nebo žádný identifikátor a nesplňují tak podmínky Google.

Výběr si uložte pod libovolným názvem (např. “Produkty s nedostatečnoou identifikací”)

Element

Zkontrolujte, zda váš feed obsahuje element G:IDENTIFIER_EXISTS. To zjistíte v záložce Elementy. V případě, že ho vaše XML neobsahuje, vytvořte ho na stejné kartě v pravém rohu.

Pravidlo

  1. Vytvořte si nové pravidlo, které aplikujete na dříve vytvořený výběr a toto pravidlo nastaví elementu G:IDENTIFIER_EXISTS hodnotu FALSE.
  2. Na stránce Pravidla klikněte na tlačítko VYTVOŘIT PRAVIDLO a zadejte název pravidla, který slouží především pro vás, např. “Nastavení G:IDENTIFIER_EXISTS pro produkty s nedostatečnou identifikací”.
  3. V poli Výsledná podmínka pro výběr produktů zatrhněte v pravém sloupci vytvořený výběr z úvodu tohoto návodu.
  4. Typ pravidla nechejte Přepsat.
  5. Element zvolte G:IDENTIFIER_EXISTS.
  6. Nový obsah zadejte: FALSE

Následně pravidlo uložte a při dalším automatickém zpracování pravidel se toto pravidlo již uplatní a bude promítnuto do výstupního souboru.

Pokud byste měli jakékoliv otázky nebo natrefili na potíže s nastavením pravidla, neváhejte se obrátit na náš support tým na e-mailu mergado@mergado.cz. :slightly_smiling_face:

2 Likes