Clicking Goat NEWS

Přehled novinek, nových verzí, vydávání nových funkcí aplikace Clicking Goat.

Stručný popis

Clicking Goat je aplikace MERGADO Store, která umožní uživateli data z externího datového zdroje zapsat do exportu v MERGADO Store. Prvním datovým zdrojem je PPC systém Sklik. Clicking Goat je možno do Skliku připojit přes API. Následně umožní uživateli do exportu zapsat průměrnou cenu prokliku či průměrnou hledanost klíčového slova.

Další informace o aplikaci v profilu Clicking Goat. Níže následují oznámení verzí s obsahem funkcí.

:goat: Clicking Goat - 1. verze - Sklik

2023-03-13T23:00:00Z

První verze aplikace Clicking Goat přinesla napojení Skliku. Do exportu v MERGADO Store tak můžete nově zapisovat elementy:

  • CG_SKLIK_AVG_CPC průměrná cena za proklik pro dané klíčové slovo
  • CG_SKLIK_AVG_SEARCH_COUNT průměrná hledanost klíčového slova za poslední dva měsíce

V intuitivním rozhraní napojíte datový zdroj Sklik pomocí API klíče. Následně můžete vytvářet pravidla, která zapíší do exportu hodnoty. Určíte element obsahující klíčové slovo. Dále určíte element, do kterého Clicking Goat zapíše výstupní hodnotu. Může jít o výchozí element, viz. přehled výše, nebo uživatelem definovaný element.

Pozor, Clicking Goat vytváří v exportu MERGADO Editoru jedno pravidlo, kterým čte i zapisuje data. Nové hodnoty při prvním setkání přečte, zařadí do fronty ke zpracování. Nejdříve při druhém běhu pravidel získané hodnoty zapíše. Je to dáno tím, že Sklik API má omezený počet dotazů, který je možno do něj zaslat. Pokud byste do něj poslali např. 50.ooo klíčových slov, získání hodnotu bude nějaký čas trvat. Po získání jsou hodnoty uložené do mezipaměti a další zpracování je rychlejší.

Náhledy napojení do Skliku

:goat: Clicking Goat - 2. verze - ChatGPT / OpenaAI

2023-04-16T22:00:00Z

Nová verze Clicking Goat přináší nový datový zdroj OpenAI a podporu jejich placených API ChatGPT. Nastavení OpenAI je podobné, jako v případě Skliku. Do nastavení datového zdroje vložíte svůj API klíč. Následně můžete vytvářet pravidla. Na výběr máte z aktuálních technologií GPT 3.5-turbo a GPT 4.0. Při formulaci zadání můžete použít jak text, tak proměnné. Výstup se zapíše do vámi zvoleného elementu. Výchozí je CG_GPT_ANSWER, nicméně můžete zvolit jiný. Použijete-li pravidel s GPT více, pozor ať zapisujete do různých elementů. Jinak je nastavení Clicking Goat intuitivní. Stejně jako u Skliku funguje napojení tak, že po prvním zpracování exportu v MERGADO Editoru Clicking Goat načte vstupní data. Následně se ptá API OpenAI na výsledky. Při dalších přegenerováních zapisuje získané výsledky. Ty drží v paměti a na stejný vstup se opakovaně neptá.

:warning: Odpovědi API OpenAI / GPT jsou různě rychlé a rychlost se během dne mění. Někdy mohou být hodně pomalé a zpracování dat trvá.

Náhledy OpenAI / GPT v Clicking Goat

Další informace

1 Like

:goat: Clicking Goat - 3. verze -GPT, text completion modely

2023-05-08T22:00:00Z

Dnešní release přinesl vylepšení elementů pro napojení OpenAI:

  • :exclamation: Nově podporujeme text completion modely: text-davinci-003, text-davinci-002, text-curie-001, text-babbage-001, text-ada-001. Tyto modely jsou levnější než gpt-3.5-turbo a gpt-4.0. Při testování se mi např. text-davinci-003 jevil vhodnější na některé typy úloh.
  • Podporujeme parametr tempretaure.
  • Ošetřili jsme situaci, kdy uživatel deaktivuje element a zruší napojení. V takovém případě element nejde zapnout, dokud uživatel nenastaví funkční napojení daného typu.

Náhle dnovinek