Expanze

Úvod do expanze

 • Expanze
 • Cíl expanze
 • Druhy expanze
 • Jak se připravit na expanzi
 • Jak vám pomůže s expanzí MERGADO
  • Možnosti feed managementu při expanzi
  • Které aplikace usnadňují expanzi
   • MERGADO Translate
   • Feed Image Editor
   • Bidding Fox Elements

Je váš byznys úspěšný na domácím trhu? Expanze firmy do zahraničí je proces, který vám může přinést další příležitosti a zisky. Vyžaduje však pečlivé plánování, analýzu trhu a posouzení rizik. Rozhodnutí o expanzi e-shopu proto musí vycházet z realistických cílů a zdrojů, které má firma k dispozici.

Rozšíření podnikání na zahraniční trhy trvá déle, ale v současné době je snazší než kdykoli předtím. Expanzi přeje rychlost růstu elektronického obchodu, rozšiřující se logistika a technologický pokrok. MERGADO Editor a jeho aplikace vám pomohou zviditelnit váš e-shop na mezinárodní úrovni. V tomto článku vám ukážeme, jak postupovat pro efektivní mezinárodní průnik.

Cíl expanze

Cílem expanze je rozšířit podnikání firmy do dalších zemí a může být motivována různými cíli nebo strategiemi, jako např.:

 1. Zvýšení prodeje: To je často jeden z hlavních cílů expanze. V tomto případě firma vstupuje na trhy s největším potenciálem růstu.
 2. Rozdělení rizika: Pokud je společnost závislá pouze na jednom trhu a tento trh se zhorší, může to mít důsledky pro její činnost. Expanze do dalších zemí může tato rizika výrazně zmírnit.
 3. Zvýšení konkurenceschopnosti: Značka může expandovat i na zahraniční trhy, aby zvýšila svou schopnost konkurovat na globálním trhu.
 4. Přístup k novým zákazníkům a trhům: Expanze nabízí prostor, kde může existovat jedinečná poptávka po produktech nebo službách e-shopu.
 5. Růst a rozvoj: Expandování může být součástí dlouhodobého plánu a zvyšování dosahu byznysu.
 6. Zvýšení hodnoty pro akcionáře: Expanze na zahraniční trhy může zvýšit hodnotu firmy pro její akcionáře tím, že přinese nové příjmy a růst zisku.

Expanze je také spojena s riziky, jako jsou kulturní rozdíly, regulace v daném státě, ekonomické podmínky a sociální problémy. Proto je důležité, aby firma ještě před plánováním expanze pečlivě zvážila její výhody a nevýhody.

Musíte si také uvědomit, že každý trh je jedinečný. V prvním kroku proto začněte vytvořením jedinečného business plánu. Pokud jste se například dokázali velmi snadno prosadit na domácím trhu, neznamená to, že můžete se stejnou taktikou vstoupit do sousedních států.

Druhy expanze

 1. Expanze na zcela nové trhy: Firma expanduje vstupem na mezinárodní trhy. Získá tím přístup k novým zákazníkům a příležitostem.
 2. Vývoj nových produktů nebo služeb: Expanze může zahrnovat i rozšíření portfolia. Vývoj nových produktů může společnosti pomoci přilákat více zákazníků a zvýšit její podíl na trhu.
 3. Akvizice: Společnost se může rozhodnout expandovat spojením s jinými společnostmi. Tato strategie umožňuje firmě zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu.
 4. Franchising: Franchising je model expanze, kdy firma umožňuje jiným subjektům provozovat své prodejny pod její značkou.
 5. Organický růst: Představuje postupný a přirozený růst firmy, kdy se expanze dosahuje zvyšováním prodeje stávajícího zboží, zvyšováním efektivity a získáváním nových zákazníků.
 6. Online expanze: V digitální době může expanze zahrnovat také online expanzi prostřednictvím internetu a sociálních médií.

Jak se připravit na expanzi e-shopu

Při vstupu na zahraniční trhy si prověřte:

 • místní prodejní a propagační kanály
 • spotřebitelské chování místních nakupujících
 • konkurenci
 • cenovou politiku
 • právní a technická omezení
 • jazykové podmínky
 1. Prvním krokem při průzkumu trhu je zjištění místního kontextu, kde a jak spotřebitelé nejčastěji nakupují. K tomu můžete využít například bezplatný nástroj Similarweb.
 2. Důležitá je také analýza cen a podnikatelského prostředí. Například e-shopy čelí velké konkurenci, zejména pokud prodávají stejné nebo podobné výrobky. Pokud si co nejpodrobněji prostudujete jejich nabídku, pomůže vám to určit vhodnou cenovou strategii.
 3. Při analýze konkurence se zaměřte na její prodejní kanál, platební a dopravní podmínky, reklamu, komunikaci vůči zákazníkům, např. zákaznický servis.
 4. V některých zemích můžete využít místních výhod, jako je levnější pracovní síla, dostupnost surovin nebo lepší logistika. Nejprve si však zjistěte všechny právní kroky, které budete muset podniknout.
 5. Budete potřebovat také lokalizaci e-shopu? Promyslete si, jestli se vám nebude hodit zaměstnanec, který se v daném trhu vyzná nebo mluví místním jazykem. Nezapomeňte na analýzu klíčových slov pro vaše webové stránky nebo e-shop. Může vám ušetřit spoustu peněz a pomůže vám správně strukturovat web nebo zacílit kampaně.

Jak vám s expanzí pomůže MERGADO

Jakmile máte e-shop a plán, další výzvou je propojit jej s reklamními a prodejními kanály. Každý z nich má totiž trochu jiné požadavky na produktový feed. Ačkoli je většina systémů podobná, téměř vždy existují určité rozdíly v nastavení. Při jejich úpravách je navíc nutná komunikace přímo s programátory nebo ruční editace. Právě proto je nejlepší spravovat produktové kanály automaticky v MERGADO Editoru.

TIP - Co je produktový feed?

Feed je datový soubor s informacemi o vašich produktech. Jde například o ID produktu, popis produktu, kategorie, do které zboží spadá, cenu a podobně. Představte si jej jako digitální soubor, ve kterém jsou uloženy veškeré informace o vašich produktech, které chcete inzerovat. Feed je nezbytnou součástí veškeré placené propagace ve vyhledávačích, na sociálních sítích i zbožových srovnávačích.

Na našem blogu najdete článek, kde vám celou problematiku feedů vysvětlujeme.

Expandovat se svým e-shopem do zahraničí není s MERGADEM nic složitého. Stačí použít formáty pro reklamní kanály, které už používáte, a převést je na ty, které aktuálně potřebujete. V případě expanze do zahraničí se tak hodí schopnost MERGADA komunikovat s desítkami platforem pro srovnávání zboží nebo marketplaces, které denně navštíví až stovky milionů lidí.

Možnosti feed managementu při expanzi

MERGADO je multifunkční nástroj pro komplexní práci s daty, která jsou pro e-shopáře klíčová. Neslouží však jen jako prostředník mezi e-shopem a reklamním kanálem, ale také ke správě dat od dodavatelů. Svůj feed navíc snadno rozšíříte o data z dalších nástrojů, například z aplikace Bidding Fox Elements.

Pomocí pravidla Import datového souboru například naimportujete stav zásob na skladě. MERGADO Editor umožňuje snadno integrovat produktové feedy různých dodavatelů a následně je odeslat do vašeho e-shopového řešení. V případě potřeby můžete použít i vlastní custom formát feedu.

A pokud už máte zkušenosti se správou feedů, nemusíte upravovat každý feed zvlášť. Jednoduše si připravíte vstupní feed, který pak vložíte do převodníků pro jednotlivé formáty. V úvodním feedu chcete například skrýt všechny položky, které nejsou skladem, všechny produkty z kategorie nebo všechny příliš levné položky.

V MERGADU zvládnete inzerci e-shopu spravovat sami - urychlíte tím úkony potřebné pro expanzi a ušetříte náklady za práci programátorů.

TIP - Mohlo by vás zajímat:

Které další aplikace ulehčují expanzi

V MERGADO Store najdete také řadu rozšiřujících aplikací pro lepší výkonnost byznysu. Všechny jsou na prvních 30 dní zdarma.

 1. MERGADO Translate - Přeložte si feed do jednotlivých jazyků

S aplikací MERGADO Translate vám už nic v expanzi nebrání. Pomocí aplikace můžete automaticky překládat produkty nebo texty z webových stránek, které máte ve formátech zpracovatelných MERGADO Editorem.

Kde všude MERGADO Translate využijete:

 • překlad e-shopu pro expanzi do jiné země
 • překlad produktových dat pro zahraniční inzerci nebo marketplaces
 • překlad produktových dat od zahraničních dodavatelů
 • překlad produktových dat pro zahraniční velkoobchodní odběratele
 1. Feed Image Editor - Zvyšte prodejní potenciál produktů atraktivním image marketingem

V online podnikání prodávají hlavně obrázky. Je obtížné a časově náročné udržovat správné zobrazení, kvalitu nebo rozměry. Automatizovat práci s obrázky produktů umožňuje aplikace Feed Image Editor, která si s MERGADEM rozumí. Jedním kliknutím můžete efektivně upravovat vodoznaky, měnit velikost obrázků nebo je efektivně ořezávat.

Feed Image Editor nabízí mnoho užitečných funkcí, se kterými obrázky dostanete do stoprocentní kondice a umožní vám dosáhnout toho nejdůležitějšího: přimět zákazníky na místních platformách k nákupu ve vašem e-shopu.

Začněte rovnou s bezplatným auditem obrázků svého zboží - kontrolou, která vám pomůže odhalit nedostatky.

 1. Bidding Fox Elements - Využijte data o inzerci efektivně

Získejte další informace o inzerci prostřednictvím stovek elementů. Aplikace Bidding Fox Elements pracuje se statistickými údaji z porovnávačů produktu a Google Analytics, stejně jako s informacemi o počasí, směnných kurzech a podobně.