Jak nastavit lokalizaci měny v Mergado Translate

Lokalizace měny patří k expanzi do zahraničí stejně jako správný překlad vašich produktů. V aplikaci Mergado Translate můžete udělat obojí. Stačí si vytvořit pravidlo a vybrat mu typ “Lokalizace měny”. Jednoduše uvedete měnu, kterou aktuálně používáte a navolíte tu, do jaké chcete lokalizovat a nakonec nastavíte formát výstupu.

:bulb: Kurzy měn aktualizujeme každý pracovní den.

Jak na lokalizaci měny v pár krocích:

  1. Přejděte na stránku nové pravidlo

  1. V sekci “Typ Pravidla” vyberete “Lokalizace měny”

Vysvětlivky:

  • Vstupní měna = Měna, v které máte vaši cenu v elementu aktuálně zapsanou
  • Výstupní měna = Měna, do které chcete vaši cenu přepočítat
  • Vložit kód měny do elementu = Zaškrtněte, pokud chcete mít kód měny zapsaný v elementu za cenou
  • Zaokrouhlit na celé číslo = Pokud by přepočet vyšel na desetinné číslo, zaokrouhlí se cena nahoru
  • Nezaokrouhlovat, ponechat 2 místa za desetinnou čárkou = Pokud by přepočet vyšel na desetinné místo, ponecháme pouze 2 čísla za desetinnou čárkou

Nakonec si vyberte elementy v kterých chcete přepočítat měnu. Co se týče desetinné čárky a tečky, pokud nám do Translate pošlete desetinné číslo, zachováme vaši volbu v přepočítané částce. Pokud nám ji nepošlete, použijeme čárku.